II. Çukurova Düşünce Çeşnisi Günleri

II. Çukurova Düşünce Çeşnisi GünleriProgram :

28 Nisan 2009 - Salı

Açılış Konuşması (13:30 - 13:40
Adnan Gümüş (OSA Böl. Baş. Prof.Dr.)

1. Oturum : (13:40 - 15:00)
Oturum Başkanı: Semir Temiz
Melek Düşer: "Prof.Dr. Uluğ Nutku'nun İnsan ve Evrim Bildirisi"nin Okunması

Doç.Dr. Çetin Veysal (Mersin Felsefe)
Felsefe Ne işe Yarar?

Ara (10 dak.)

2. Oturum :(15:10 - 16:10)
Oturum Başkanı: Rojda Karatekin
Ayşe Eda Gündoğdu (Türkçe Eğitimi Böl.)
Göstergebilim ve Okuma

Gökhan Kahrıman (Fel. Gr. Eğ.)
Yunanlıların Trajik Çağında Felsefe ve Nietzsche'nin Sokrates Sorunu

Özge Sapmaz (Ziraat Fak.)
Ve Üzüm Şarap Oldu

Zafer Özgentürk
Sanat ve Sinemada Subjektivizm

29 Nisan 2009 - Çarşamba

3. Oturum :(13:00 - 14:20)
Panel: Ütopyalar ve Karşı-Ütopyalar
Oturum Başkanı: Derya Bayrı
Konuşmacılar: M.Şerif Akaydın, Melek Düşer, Semir Temiz, Hümanur Eraslan

Ara (10 dak.)

4. Oturum : (14:30 - 15:30)
Oturum Başkanı: M. Şerif Akaydın
Doç.Dr. Süleyman Dönmez (İlahiyat Fak.)
Günümüz Problemleri Karşısında Felsefe ve Din
Hakan Mertcan (Uluslararası İlişkiler)
Aydınlanma, Sekülerizm ve Laik Düşüncenin Kökenleri

E-mail:
dusuncecesnisi2009@gmail.com
cukurovacesnigunleri@gmail.com