MUSTAFA GÜNAY’DAN YAŞADIĞIMIZ ZAMANA FELSEFİ BİR BAKIŞ: DÜNYA KİME AİTTİR?

MUSTAFA GÜNAY’DAN YAŞADIĞIMIZ ZAMANA FELSEFİ BİR BAKIŞ:
DÜNYA KİME AİTTİR?

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Mustafa Günay’ın yeni kitabı Dünya Kime Aittir? adını taşıyor. Dünyayı felsefenin ışığında anlamak, yorumlamak ve değiştirmek isteyenlere, sorularıyla yaşamda yol almaya uğraşanlara seslenen bu kitap, dünya, anlam, değer, küreselleşme, adalet, barış, ütopya, akıl, aydınlanma, tarihsellik ve tarih bilinci gibi kavramlar çerçevesinde zamanımızın temel problemlerine yönelmektedir. Mustafa Günay’ın kitabındaki yazıların başlıkları şöyledir: “Dünya, Anlam ve Değer”, “Dünya Kime Aittir?”, “Adalet, Küreselleşme ve Tarihsellik”, “Barış Bir Ütopya mıdır?”, “Akıl, Aydınlanma ve Tarihsellik”, “Aydınlanmanın Işıkları Sönüyor mu?”, “İnsan ve Tarih Bilinci”, “Tarih ve Tarih Bilinci Üzerine Aforizmalar”, “Tarih Felsefesi Açısından Atatürk ve Bağımsızlık”, “Nasıl bir Laiklik Anlayışı Çağdaşlaşmanın Belirleyicisi Olabilir?”, “İnsan Hakları ve Tarihsel Gerçekliğin Çarpıtılması”, “İnsanlar ve Simgeler”, “Camus ve İnsan”, “Nihilizm Döneminin Alacakaranlığında”, “Yaşamın İnişleri ve Çıkışları”.
Günay’a göre insan, anlam ve değerler dünyasında yaşayan bir varlık olarak, yaşadığı dünyaya da söz konusu anlam ve değerler bağlamında yönelir. Felsefe, bu anlamlar ve değerler üzerine bir aydınlanma ve aydınlanma biçimlerine yönelik bir etkinliktir. Günay felsefeyi, bir problem olarak dünyayı ve yaşamı anlama ve değerlendirme etkinliği olarak görmektedir. Bu nedenle Dünya Kime Aittir? kitabında Günay, felsefenin, insanın kendi anlam verme yeteneğine ve özgür yaratıcı gücüne yeni bakış açıları ve yollar sunabileceğini ifade etmektedir. Dr.Mustafa Günay, bu yeni kitabında, içinde yaşadığımız çağın ve toplumumuzun temel sorunlarını felsefe açısından inceliyor. İçinde yaşadığımız çağın, “insan ve değerler” karşısındaki sorunlarının felsefeye yüklediği sorumlulukların farkındalığında, onları yeni düşüncelere, yeni düşünmelere açıyor. Çünkü insanın bu temel sorunlarının felsefeyle çözüleceğine inanıyor.
Soruları üzerinde yeniden düşünmek isteyen, yeni sorular sormaya yönelen ve bu dünyayı geçmişten alınmış bir miras olarak değil, geleceğe bırakılacak bir gerçeklik olarak görenler, daha sonra bu dünyada yaşayacak insanlara karşı büyük bir sorumluluk duyan kişiler değil midir? Yaşadığımız zamana yönelik felsefi bakışın ürünü olan bu kitap, böyle bir sorumluluk duygusu ve bilinciyle kaleme alınmıştır. Kendisinden, ülkesinden ve giderek dünyadan ve evrenden sorumlu olduğunu bilenler, “dünya kime aittir?” sorusu üzerinde düşünme gereği duyacaklardır.

Doç.Dr.Mustafa Günay,,

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Dünya Kime Aittir?, Mustafa Günay, Solfej Sanat Yayınları, 2005.