ÖZNE DERGİSİ ARİSTOTELES’İN FELSEFESİ HAKKINDA ÖZEL SAYI HAZIRLIYORÖZNE DERGİSİ ARİSTOTELES’İN FELSEFESİ HAKKINDA
ÖZEL SAYI HAZIRLIYOR


2004 yılından beri Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi Mustafa Günay’ın yayın yönetmenliğinde yayını sürdüren ÖZNE felsefe dergisinin 11. Kitabı Güz 2009’da “Aristoteles ve Felsefesi” özel sayısı olarak çıkacak.


Konuyla ilgili bazı alt başlıklar şöyle sıralanıyor: Aristoteles’in Yaşamı ve Yapıtları Üzerine, Aristoteles ve Önceki Felsefe, Aristoteles’in Metafiziği ve Ontolojisi, Aristoteles’te Doğa Felsefesi, Aristoteles’te Zaman, Aristoteles’te Hayal Gücü Üzerine, Aristoteles’in Nikomakhos Ahlakı’nda Düşünmenin Yeri, Aristoteles’te Mükemmel Yaşam, Aristoteles’te Ruh ve Psikoloji, Aristoteles’te Politika, Aristoteles’te İnsan, Aristoteles ve Retorik, Aristoteles’te Tragedya-Edebiyat ve Sanat, Aristoteles’te Tanrı, Aristoteles’te Mantık, Aristoteles ve Platon, Doğu ve İslam Felsefesinde Aristoteles, Batı Felsefesinde Aristoteles, Aristoteles ve Aristotelesçi Akımlar.
Aristoteles ve felsefesi konusundaki sayının editörlüğünü Muğla Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hatice Nur Erkızan yapmaktadır.(e-posta: hnerkizan@yahoo.com)


Yazı yollamak için son tarih:
15 Ağustos 2009 olarak belirlenmiştir.


Dergi hakkında daha ayrıntılı bilgi için:
http://oznefelsefesanat.blogspot.com