ZEITGEIST 1 ve 2

ZEITGEIST 1

1
00:04:50,014 --> 00:04:56,748
ZEITGEIST
(Altyazı Çeviri: KapitzA)

2
00:09:11,348 --> 00:09:17,287
Düşündüklerimizi, anladıklarımızı,
nereden geldiğimizi

3
00:09:17,287 --> 00:09:20,123
ve bundan sonra ne yapacağımızı daha
derin araştırdıkça

4
00:09:21,091 --> 00:09:23,727
bize ne kadar çok yalan söylendiğini
göreceksiniz.

5
00:09:24,627 --> 00:09:26,963
Dünyadaki her kurum tarafından kandırıldık.

6
00:09:26,963 --> 00:09:30,833
Bir dakika durun ve dini kurumların
neden bu dünya üzerinde

7
00:09:30,833 --> 00:09:33,603
işlerine karışılmayan tek kurum
olduklarını düşünün.

8
00:09:33,603 --> 00:09:40,243
Dini kurumlar, dünyadaki pisliğin merkezidir.

9
00:09:40,810 --> 00:09:46,248
Dini kurumların hepsi, devletinizi ve
hükümetinizi kuran

10
00:09:46,248 --> 00:09:49,485
size bu yozlaşmış eğitim sistemini getiren

11
00:09:49,485 --> 00:09:52,755
ve uluslararası banka kartellerini kuran
bir avuç insan tarafından oluşturuldu.

12
00:09:53,055 --> 00:09:58,193
Çünkü siz ve aileniz,
efendilerinizin umrunda değilsiniz!

13
00:09:58,193 --> 00:10:01,563
Onların umursadıkları tek şey,
her zaman olduğu gibi

14
00:10:01,563 --> 00:10:05,500
sadece bu koca dünyaya hükmetmek.

15
00:10:05,700 --> 00:10:11,006
Bizler gerçeklerden uzaklaştırılıp
evrendeki ilahi bir gücün varlığına,

16
00:10:11,006 --> 00:10:12,707
Tanrı denen adama inandırıldık.

17
00:10:13,108 --> 00:10:16,144
Tanrı'nın ne olduğunu bilmiyorum
ama ne olmadığını biliyorum.

18
00:10:16,611 --> 00:10:21,416
Kendinizi gerçeği görmek için hazırlayıp,

19
00:10:21,716 --> 00:10:24,819
sonu nereye varırsa varsın,
ucu kime dokunursa dokunsun

20
00:10:25,153 --> 00:10:28,890
gerçekten madalyonun öteki
yüzüne bakmak isterseniz

21
00:10:29,223 --> 00:10:34,795
yolun bir yerinde ilahi adalete
kafa tuttuğunuzu fark edersiniz.

22
00:10:34,795 --> 00:10:38,532
Kendinizi ne kadar çok eğitirseniz
çevrenizdeki olayları o kadar iyi kavrarsınız

23
00:10:38,532 --> 00:10:42,770
Herşey daha açık gözükür ve
etrafınızdaki yalanları görmeye başlarsınız.

24
00:10:43,070 --> 00:10:47,908
Gerçeği bilmeniz gerekiyor,
gerçeği aramanız gerekiyor.
Gerçek sizi özgür kılacak.

25
00:10:50,077 --> 00:10:52,746
Gerçeği otorite olarak kabul etmek yerine

26
00:10:53,013 --> 00:10:57,017
otoriteyi gerçek kabul edenler için

27
00:10:57,350 --> 00:11:00,887
bu çok zor olmalı.

28
00:11:01,221 --> 00:11:03,890
-G. Massey (Mısır Bilimci)

29
00:11:41,326 --> 00:11:45,130
Çünkü size gerçeği söylemeliyim, dostlarım
size gerçeği söylemeliyim.

30
00:11:47,232 --> 00:11:53,872
Konu saçmalığa geldiğinde,
büyük, en büyük saçmalığa,

31
00:11:53,872 --> 00:11:57,142
gelmiş geçmiş en büyük yalan vaatler

32
00:11:57,142 --> 00:12:01,145
ve abartılı iddialar şampiyonuyla karşılaşırız-

33
00:12:01,212 --> 00:12:03,214
Din.

34
00:12:04,549 --> 00:12:05,383
Bir düşünün

35
00:12:05,383 --> 00:12:13,758
Din, insanları gökyüzünde yaşayan görünmez
bir adam olduğuna ikna etmeye çalışır.

36
00:12:13,758 --> 00:12:17,495
her yaptığınızı izler, her gününüzün her bir dakikasını.

37
00:12:17,828 --> 00:12:23,400
Ve bu görünmez adamın,
yapmamanızı istediği 10 şeyi içeren
özel bir listesi vardır.

38
00:12:23,967 --> 00:12:28,572
Eğer bu 10 şeyden herhangi birini
yaparsanız, sizi ateşlerle dolu

39
00:12:28,572 --> 00:12:31,308
dumanlı, yakıcı, işkenceli,
ıstıraplı özel bir yere gönderir.

40
00:12:31,308 --> 00:12:36,246
Acı çekmeniz, yanmanız, boğazlanmanız,
çığlık atmanız ve ağlamanız için bir yer.

41
00:12:36,246 --> 00:12:39,416
ilelebet ve zamanın sonuna kadar!

42
00:12:41,618 --> 00:12:44,487
Ama o sizi seviyor.

43
00:12:54,330 --> 00:13:01,637
Sizi seviyor ve paraya ihtiyacı var!
Her zaman paraya ihtiyacı var!

44
00:13:01,637 --> 00:13:08,143
O en güçlü, en kusursuz, en bilge,
en alim, ama nedense parayı elinde tutamıyor!

45
00:13:09,411 --> 00:13:16,819
Din milyar dolarlarla oynar,
hiç vergi ödemez, ve her zaman
daha fazlasını ister.

46
00:13:16,819 --> 00:13:23,925
Şimdi, gerçekten iyi bir saçmalığa değindik.
Kutsal saçmalık!

47
00:13:33,768 --> 00:13:46,180
Bölüm 1: Anlatılmış En Müthiş Hikaye

48
00:14:03,130 --> 00:14:05,632
Bu Güneş.

49
00:14:05,699 --> 00:14:08,068
M.Ö 10.000 yılından beri,

50
00:14:08,135 --> 00:14:13,874
insanlar bu nesneye duydukları
saygıyı ve hayranlığı çizimlerle
ve yazılarla dile getirmişlerdir.

51
00:14:15,008 --> 00:14:18,411
Bunun nedeni ise gayet açık,
güneş her gün doğarak

52
00:14:18,411 --> 00:14:22,649
insanların dünyasını aydınlatır,
sıcaklık ve güvenlik sağlar,

53
00:14:22,649 --> 00:14:24,517
onları soğuktan, körlükten ve geceleri
ortaya çıkan yırtıcı hayvanlardan korur.

54
00:14:25,318 --> 00:14:31,090
İnsanlar anladı ki o olmadan ekinler büyümez
ve bu gezegen üzerinde yaşam devam edemez.

55
00:14:31,357 --> 00:14:36,095
Bu gerçekler güneşi, tüm zamanların
en çok tapınılan nesnesi haline getirdi.

56
00:14:38,064 --> 00:14:41,567
Benzer şekilde insanlar,
yıldızlara da ilgi duydular.

57
00:14:41,567 --> 00:14:43,836
Yıldızların hareketlerini takip ederek

58
00:14:43,836 --> 00:14:47,606
uzun vadede gerçekleşen bazı olayları
önceden hesaplayabileceklerini farkettiler.

59
00:14:47,606 --> 00:14:49,942
Ay tutulması ve dolunay gibi olayları.

60
00:14:50,242 --> 00:14:55,748
Gökcisimlerini gruplayarak bugün bizim
"Takımyıldız" dediğimiz haritaları
oluşturdular.

61
00:14:58,116 --> 00:15:03,355
Bu, Zodiac çaprazı. İnsanlık tarihinin
en eski kavramsal işaretlerinden biri.

62
00:15:03,655 --> 00:15:06,258
Güneşin, bir yıllık süreç içerisinde

63
00:15:06,258 --> 00:15:09,628
12 büyük takımyıldızı içinden
geçişini tasvir eder.

64
00:15:10,695 --> 00:15:17,035
Ayrıca 12 ayı, 4 mevsimi, gün dönümlerini
ve ekinokslarını da belirtir.

65
00:15:17,035 --> 00:15:19,304
Zodiac çaprazı'nda her takımyıldızı

66
00:15:19,304 --> 00:15:25,810
antrofomorize edilmiş, diğer bir deyişle
hayvan ya da doğa figürleriyle
kişiselleştirilmiştir.

67
00:15:26,043 --> 00:15:29,747
Bir başka deyişle antik toplumlar
güneşi ve yıldızları izlemekle kalmamış,

68
00:15:29,747 --> 00:15:35,319
onları, hareketlerinin sonucu
meydana gelen olaylarla bağlantılı
olarak özenle kişiselleştirmişledir.

69
00:15:35,319 --> 00:15:40,524
Güneş, yaşam veren ve yaşamı
devam ettiren nitelikleriyle

70
00:15:40,524 --> 00:15:42,793
görülemeyen yaratıcının sureti,
yani Tanrı olarak kişiselleştirilmiştir.

71
00:15:42,793 --> 00:15:46,964
"Tanrı'nın Güneşi", "Dünyanın Işığı" ve
"İnsanlığın Kurtarıcısı" olarak da bilinir.

72
00:15:47,397 --> 00:15:51,568
Benzer şekilde, 12 takımyıldız da
"Tanrı'nın Güneşi"nin ziyaret ettiği
yerleri temsil ederler

73
00:15:51,568 --> 00:15:54,104
ve genellikle o zaman aralığında gerçekleşen

74
00:15:54,104 --> 00:15:57,040
doğa olaylarındaki etken
elementlerle isimlendirilirler.

75
00:15:57,274 --> 00:16:02,479
Örneğin Aquarius, Su Taşıyıcısı,
şiddetli yağmurları getiren kişi.

76
00:16:06,483 --> 00:16:07,517
Bu, Horus.

77
00:16:08,418 --> 00:16:11,554
M.Ö 3000 civarında Mısır'ın Güneş Tanrı'sıydı.

78
00:16:11,554 --> 00:16:14,257
Horus güneşti ve yaşamı

79
00:16:14,257 --> 00:16:18,027
güneşin gökyüzündeki hareketiyle ilgili
bir dizi hikayeyle açıklanıyordu.

80
00:16:18,561 --> 00:16:22,832
Mısır'daki antik hiyeroglifler sayesinde,
bu güneş tanrısı hakkında çok şey biliyoruz.

81
00:16:23,065 --> 00:16:26,001
Örneğin, güneşi ve ışığı temsil eden Horus'un

82
00:16:26,001 --> 00:16:32,474
Set adında bir düşmanı vardı ve Set
gece karanlığının kişiselleştirilmesiydi.

83
00:16:32,474 --> 00:16:36,411
Her sabah Horus, Set'e karşı olan
savaşını kazanırken

84
00:16:36,411 --> 00:16:41,984
akşam olduğunda da Set Horus'u
mağlup ederek onu yeraltına gönderir.

85
00:16:43,618 --> 00:16:48,523
Burada da görüldüğü gibi "Aydınlık-Karanlık"
ya da "İyi-Kötü" gibi kavramlar,

86
00:16:48,523 --> 00:16:54,896
en çok karşılaşılan ve bugün bile farklı
şekillerde karşımıza çıkan en bilindik
mitolojik ikilemlerden biridir.

87
00:16:55,196 --> 00:16:58,566
Horus'un hikayesi genellikle şöyle devam eder:

88
00:16:59,100 --> 00:17:03,705
Horus, 25 Aralık'ta bakire Isis-Meri
tarafından dünyaya getirilir.

89
00:17:03,705 --> 00:17:06,140
Doğumu, doğudaki bir yıldızla
birlikte meydana gelmiştir.

90
00:17:06,140 --> 00:17:10,878
3 Kral, yıldızı takip ederek Horus'u bulmuş ve
bu yeni doğmuş kurtarıcıyı süslemişlerdir.

91
00:17:11,145 --> 00:17:13,714
12 yaşına geldiğinde,
cömert bir çocuk öğretmendi

92
00:17:13,714 --> 00:17:18,853
30 yaşına geldiğinde ise Anup tarafından
vaftiz edildi ve görevine başladı.

93
00:17:18,853 --> 00:17:21,555
Horus'un birlikte yolculuk
ettiği 12 havarisi vardı

94
00:17:21,555 --> 00:17:24,658
Hastaları iyileştirmek ve su üzerinde
yürümek gibi mucizeler gösterirdi.

95
00:17:25,025 --> 00:17:30,297
Horus; "Gerçek", "Işık",
"Tanrı'nın Oğlu", "Güzel Çoban",

96
00:17:30,297 --> 00:17:33,367
"Tanrı'nın Koyunu" ve bunun gibi
birçok farklı isimlerle de biliniyordu.

97
00:17:33,767 --> 00:17:40,874
Typhon tarafından ihanete uğradıktan sonra
Horus çarmıha gerildi, 3 gün boyunca gömüldü
ve sonra yeniden dirildi.

98
00:17:43,143 --> 00:17:46,813
Horus'un bu karakteristik özellikleri,
özgün olsun ya da olmasın

99
00:17:46,813 --> 00:17:50,183
dünyadaki birçok farklı kültürü
ve tanrılarını etkileyerek

100
00:17:50,183 --> 00:17:52,585
hepsinde aynı mitolojik
altyapıyı meydana getirdi.

101
00:17:52,919 --> 00:17:58,057
Firigya'nın Attis'i, 25 Aralık'ta
bakire Nana'dan dünyaya geldi,
çarmıha gerildi, gömüldü

102
00:17:58,057 --> 00:18:00,860
ve 3 gün sonra dirildi.

103
00:18:01,827 --> 00:18:07,166
Hindistan'ın Krişna'sı bakire Devaki'den,
doğumunu müjdeleyen bir yıldızla
birlikte dünyaya geldi.

104
00:18:07,166 --> 00:18:12,938
Havarilerine mucizeler gösterdi,
ölümünden sonra tekrar dirildi.

105
00:18:15,240 --> 00:18:19,411
Yunanistan'ın Dionysus'u, 25 Aralık'ta
bir bakireden dünyaya geldi.
Gezgin bir öğretmendi,

106
00:18:19,411 --> 00:18:24,149
suyu şaraba dönüştürmek gibi
mucizeler gösterdi. "Kralların Kralı",

107
00:18:24,149 --> 00:18:29,287
"Tanrı'nın Sevgili Oğlu", "Alfa ve Omega"
gibi birçok isimle anıldı. Ölümünden sonra

108
00:18:29,287 --> 00:18:30,989
yeniden dirildi.

109
00:18:31,556 --> 00:18:37,662
Pers'li Mithra, 25 Aralık'ta bir bakireden
doğdu. 12 havarisi vardı ve
onlara mucizeler gösterdi.

110
00:18:37,662 --> 00:18:42,567
ölümünden sonra 3 gün gömülü kaldı
ve yeniden dirildi. "Gerçek" ve "Işık" gibi

111
00:18:42,567 --> 00:18:44,669
birçok farklı isimle anıldı.

112
00:18:44,669 --> 00:18:48,773
İlginçtir ki, Mithra'nın kutsal
ibadet günü Pazar'dı.

113
00:18:51,676 --> 00:18:55,679
Gerçek şu ki, dünyanın her yerinden
ve farklı zaman dilimlerinden,

114
00:18:55,679 --> 00:18:59,984
bu genel karakteristik özellikleri
barındıran birçok ilahi figür var.

115
00:19:00,351 --> 00:19:06,023
Asıl soru şu: neden bu özellikler,
neden 25 Aralık'ta bir bakire doğumu

116
00:19:06,023 --> 00:19:11,061
neden 3 günlük ölüm ve kaçınılmaz yeniden
diriliş, neden 12 havari ya da takipçi?

117
00:19:11,428 --> 00:19:15,799
Bunları anlamak için isterseniz en güncel
güneş mesihini bir gözden geçirelim.

118
00:19:18,568 --> 00:19:23,006
İsa, 25 Aralık'ta Beytüllahim'de
bakire Meryem'den dünyaya geldi.

119
00:19:23,006 --> 00:19:27,710
Doğumu, doğuda bir yıldızın doğmasıyla
müjdelendi. 3 Magi Kral'ı bu yıldızı takip
ederek İsa'yı buldular ve süslediler.

120
00:19:27,710 --> 00:19:31,781
12 yaşına geldiğinde bir çocuk öğretmendi,
30 yaşında John tarafından vaftiz edildi.

121
00:19:31,781 --> 00:19:33,883
ve görevine başladı.

122
00:19:34,384 --> 00:19:38,287
İsa'nın birlikte yolculuk yaptığı 12 havarisi
vardı ve onlara hasta insanları iyileştirmek

123
00:19:38,287 --> 00:19:42,491
suda yürümek, ölüleri diriltmek
gibi mucizeler gösterdi.
"Kralların Kralı", "Tanrı'nın Oğlu"

124
00:19:42,491 --> 00:19:45,895
"Dünya'nın Işığı", "Alfa ve Omega",
"Tanrı'nın Koyunu" ve bunun gibi
birçok isimle anıldı.

125
00:19:45,895 --> 00:19:50,566
Yahuda tarafından ihanete uğrayıp 30 gümüş
akçeye satıldıktan sonra çarmıha gerildi,

126
00:19:50,566 --> 00:19:55,604
mezara gömüldü ve 3 gün
sonra dirilip cennete yükseldi.

127
00:19:59,608 --> 00:20:04,046
Öncelikle, doğum kısmı tamamen astrolojik.

128
00:20:04,546 --> 00:20:09,618
Sözü edilen doğudaki yıldız Sirius'tur,
24 Aralık'ta gece gökyüzündeki
en parlak yıldızdır

129
00:20:09,618 --> 00:20:13,121
ve Orion kuşağındaki diğer
3 parlak yıldızla aynı hizadadır.

130
00:20:13,121 --> 00:20:20,228
Bu 3 parlak yıldız, antik zamanlar olduğu
gibi günümüzde de aynı isimle anılırlar:
3 Kral

131
00:20:20,228 --> 00:20:23,598
3 Kral ve en parlak yıldız, Sirius

132
00:20:23,598 --> 00:20:28,035
hepsi birlikte 25 Aralık'ta
güneşin doğacağı noktayı gösterir.

133
00:20:28,035 --> 00:20:32,340
Bu yüzden "3 Kral doğudaki yıldızı takip eder"

134
00:20:32,340 --> 00:20:36,911
ve gündoğumunu, yani güneşin
doğumunu işaret eder.

135
00:20:41,849 --> 00:20:46,220
Bakire (Virgin) Meryem, Başak (Virgo)
burcundan gelir. Başak "Virgo the Virgin"
olarak da bilinir.

136
00:20:46,220 --> 00:20:51,224
Virgo (Başak), latincede bakire demektir.

137
00:20:49,690 --> 00:20:52,826
Başak aynı zamanda "Ekmek Evi" olarak da bilinir

138
00:20:52,826 --> 00:20:56,396
ve Başak, elinde bir demet buğday tutan
bir bakire olarak tasvir edilir.

139
00:20:56,696 --> 00:20:59,232
"Ekmek Evi" ve sembolü olan buğday,

140
00:20:59,232 --> 00:21:02,135
hasat mevsimi olan Ağustos
ve Eylül aylarını temsil eder.

141
00:21:02,135 --> 00:21:07,240
Ayrıca Beytüllahim (Betlehem)'in
tam tercümesi, "Ekmek Evi"dir.

142
00:21:07,240 --> 00:21:13,846
Bu yüzden aslında Beytüllahim; dünyadaki bir
yeri değil, gökyüzündeki bir yeri yani
Başak burcu takımyıldızını temsil eder.

143
00:21:14,280 --> 00:21:16,082
Ayrıca 25 Aralık'ta yani kış gündönümünde

144
00:21:16,082 --> 00:21:19,452
bir başka ilginç olay meydana gelir.

145
00:21:19,452 --> 00:21:23,689
Yaz gündönümünden kış gündönümüne kadar,
günler kısalır ve soğur.

146
00:21:23,689 --> 00:21:26,025
Kuzey yarımküreden bakıldığında

147
00:21:26,025 --> 00:21:29,361
güneş güneye doğru hareket eder
ve gittikçe küçülerek silikleşir.

148
00:21:29,595 --> 00:21:31,430
Günlerin kısalması ve kış gündönümüne doğru

149
00:21:31,430 --> 00:21:37,469
hasat zamanının gelmesi, antik
medeniyetlerde ölümü temsil ediyordu.

150
00:21:37,469 --> 00:21:39,671
Bu, güneşin ölümüydü.

151
00:21:42,441 --> 00:21:45,977
22 Aralık'ta güneşin yok olduğu
en belirgin şekilde görülür.

152
00:21:45,977 --> 00:21:49,781
güneş 6 ay boyunca güneye doğru hareket eder

153
00:21:49,781 --> 00:21:52,283
ve o gün, ufuktaki en düşük noktasına ulaşır.

154
00:21:52,984 --> 00:22:00,758
İşte burada ilginç bir olay olur: Güneşin
güneye doğru hareketi 3 gün boyunca durur,

155
00:22:00,758 --> 00:22:03,528
bu 3 günlük beklemeden sonra güneş,

156
00:22:03,528 --> 00:22:08,699
haç şeklindeki Güney takımyıldızının
üzerinde yeniden yükselmeye başlar.

157
00:22:08,699 --> 00:22:12,269
25 Aralık'ta gerçekleşen bu olaydan sonra güneş,

158
00:22:12,269 --> 00:22:19,276
bu sefer kuzeye doğru 1 derece hareket eder,
günler uzamaya ve ısınmaya başlar, bahar gelir.

159
00:22:19,276 --> 00:22:23,847
İşte bu yüzden, "Güneş haç üzerinde öldü,

160
00:22:23,847 --> 00:22:28,519
3 gün ölü kaldı ve tekrar dirildi" denir.

161
00:22:29,119 --> 00:22:32,222
Bu yüzden İsa ve diğer sayısız güneş tanrısı

162
00:22:32,222 --> 00:22:37,160
aynı haç, 3 günlük ölüm ve
yeniden diriliş temalarını paylaşır.

163
00:22:37,160 --> 00:22:40,196
Bu aslında güneşin, Kuzey yarımküreye doğru
hareket yönünü değiştirmeden

164
00:22:40,196 --> 00:22:45,602
ve baharı getirmeden önceki hareket sürecidir.

165
00:22:45,869 --> 00:22:51,908
Buna rağmen güneşin yeniden dirilişi,
bahar ekinoksuna kadar kutlanmazdı.

166
00:22:52,208 --> 00:22:54,477
Çünkü güneş, günün uzadığı

167
00:22:54,477 --> 00:23:00,650
ve baharın belirtilerinin başladığı bahar
ekinoksunda, yani "Paskalya" zamanında

168
00:23:00,650 --> 00:23:05,921
belirgin olarak karanlığın
kötülüğünü alt ediyordu.

169
00:23:05,921 --> 00:23:10,559
Şimdi, muhtemelen İsa'yla ilgili
en belirgin astrolojik sembole

170
00:23:10,559 --> 00:23:12,361
yani 12 sadık havarisine bakalım.

171
00:23:12,594 --> 00:23:15,464
Bunlar aslında Zodiac çaprazında
tasvir edilen 12 burçtur,

172
00:23:15,464 --> 00:23:19,001
ve güneşi temsil eden İsa
onları ziyaret eder.

173
00:23:22,671 --> 00:23:26,007
İncil'de 12 sayısına birçok yerde rastlanır.

174
00:23:30,912 --> 00:23:33,114
Güneşin yaşamını tasvir eden,

175
00:23:33,114 --> 00:23:35,617
Zodiac çaprazına geri dönersek,

176
00:23:36,184 --> 00:23:41,489
onun sadece güneşin hareketlerinin sanatsal
bir ifadesi olmadığını söyleyebiliriz.

177
00:23:41,489 --> 00:23:48,529
Bu aslında ilahi bir Pagan sembolüdür
ve özünde şu şekildedir:

178
00:23:49,697 --> 00:23:52,467
Bu bir Hristiyanlık sembolü değildir.

179
00:23:52,467 --> 00:23:57,405
Bu, Paganların Zodiac çaprazı uyarlamasıdır.

180
00:24:08,215 --> 00:24:12,786
Bu yüzden İsa, eski betimlemelerde
hep kafasında bir haçla gösterilir.

181
00:24:12,786 --> 00:24:20,394
çünkü İsa Güneştir, "Tanrı'nın Güneşi"dir,
"Dünya'nın Işığı"dır, "Göğe Çekilen"dir

182
00:24:20,394 --> 00:24:23,797
ve bu yüzden, aslında her sabah
yaptığı gibi "Tekrar Gelecek"tir.

183
00:24:24,064 --> 00:24:32,138
karanlığın düşmanı olan Tanrı'nın
kudretiyle, her sabah "Yeniden Dirilir",

184
00:24:32,138 --> 00:24:35,408
"Bulutlar Üzerinden Yükselir",

185
00:24:35,408 --> 00:24:43,616
ve tacında parlayan gün
ışıklarıyla "Cennet'ten iner."

186
00:24:48,387 --> 00:24:54,560
İncil'de yer alan sayısız astrolojik-astronomik
benzetmelerden belki de en önemlisi

187
00:24:54,560 --> 00:24:56,762
Çağ'lar ile ilgili olan kısımdır.

188
00:24:57,062 --> 00:25:01,200
Yine kutsal kitapta "Çağ" kelimesi
birçok yerde geçmektedir.

189
00:25:01,200 --> 00:25:02,534
"Çağ" kavramını tam olarak anlayabilmek için,

190
00:25:02,534 --> 00:25:07,806
öncelikle gece gündüz eşitliğinin yani
ekinoksun gerilemesi olayını anlamalıyız.

191
00:25:08,040 --> 00:25:12,644
Antik Mısır'lılar ve onlardan önceki
birçok medeniyet farkettiler ki,

192
00:25:12,644 --> 00:25:15,647
yaklaşık olarak her 2150 yılda bir

193
00:25:15,647 --> 00:25:20,118
bahar gündönümünde şafak, Zodiac'ın
bir başka sembolüne denk geliyordu.

194
00:25:21,019 --> 00:25:26,724
Bu olay, Dünya'nın kendi ekseninde açısal
olarak dönerken yalpalanmasıyla ilgilidir.

195
00:25:27,058 --> 00:25:30,194
Bu olaya gündönümünün gerilemesi denir,
çünkü normal bir yıllık döngünün aksine

196
00:25:30,194 --> 00:25:32,430
bu olayda burç geriye gider.

197
00:25:32,430 --> 00:25:36,067
Bu gerilemenin 12 burcun tamamında
gerçekleşmesi için gereken süre ise,

198
00:25:36,067 --> 00:25:39,870
tam olarak 25.765 yıldır.

199
00:25:39,870 --> 00:25:45,342
Bu süre aynı zaman da "Büyük Yıl" olarak
adlandırılıyordu ve antik toplumlar
buna çok dikkat ediyordu.

200
00:25:45,342 --> 00:25:50,981
Bu yüzden her 2150 yıllık süreci
bir "Çağ" olarak adlandırdılar.

201
00:25:52,516 --> 00:25:57,454
M.Ö 4300 yılından M.Ö 2150 yılına
kadar Taurus, yani "Boğa Çağı" yaşandı.

202
00:25:57,454 --> 00:26:02,225
M.Ö 2150 yılından M.S 1 yılına kadar
Aries, yani "Koç Çağı" yaşandı.

203
00:26:02,225 --> 00:26:06,463
Ve şu an da içinde bulunduğumuz M.S 1 yılından
M.S 2150 yılına kadar olan süreçte de,

204
00:26:06,463 --> 00:26:09,265
"Balık Çağı" yaşanacak.

205
00:26:09,799 --> 00:26:13,136
2150 yılından sonra ise,
dünya yeni bir çağa girecek.

206
00:26:13,136 --> 00:26:15,438
"Kova Çağı"na.

207
00:26:17,006 --> 00:26:22,311
İncil, sembolik olarak 3 çağın geçişinden

208
00:26:22,311 --> 00:26:24,413
ve geçilecek olan 4. bir çağdan bahseder.

209
00:26:24,714 --> 00:26:29,118
Eski Ahit'e göre Musa, Sina Dağı'ndan
elinde 10 Emir'le birlikte geldiğinde,

210
00:26:29,118 --> 00:26:33,656
insanlarının altından bir buzağı heykeline
taptıklarını görür ve çok üzülür.

211
00:26:34,089 --> 00:26:36,225
Taş tabletleri parçalar,

212
00:26:36,225 --> 00:26:40,629
ve insanlarına, bu utançtan arınmak için
birbirlerini öldürmeleri gerektiğini söyler.

213
00:26:40,629 --> 00:26:43,298
Birçok ilahiyatçı bu öfkeyi,

214
00:26:43,298 --> 00:26:48,136
İsrailoğulları'nın yanlış puta
tapmalarına bağlamıştır.

215
00:26:48,136 --> 00:26:50,472
Aslında o put altın bir boğaydı,
Taurus Boğası'ydı

216
00:26:50,472 --> 00:26:55,677
ve Musa halkına yeni çağın, yani
"Koç Çağı"nın geldiğini haber veriyordu.

217
00:26:55,677 --> 00:26:59,214
Bu yüzden Yahudiler, bugün bile
hala boynuz borusu çalarlar.

218
00:26:59,214 --> 00:27:06,421
Musa yeni çağ olan Koç Çağı'nı temsil ediyordu
ve bu yüzden herkes eski çağdan vazgeçmeliydi.

219
00:27:06,888 --> 00:27:10,625
Antik tanrılardan Mithra gibi,
başka figürler de bu geçişi yaşamış,

220
00:27:10,625 --> 00:27:15,129
ve aynı tema içerisinde bir boğayı öldürmüştür.

221
00:27:15,997 --> 00:27:19,967
İsa ise bundan sonra gelecek çağın,

222
00:27:19,967 --> 00:27:23,070
"Balık Çağı"nın yol göstericisidir.
Yani 2 balığın.

223
00:27:24,138 --> 00:27:27,207
Balık sembolüne Eski Ahit'te çok rastlanır.

224
00:27:27,207 --> 00:27:32,146
Örneğin İsa, 5000 kişiyi ekmek ve
sadece 2 balıkla doyurmuştur.

225
00:27:32,746 --> 00:27:39,119
Görevine başlayıp Galilei ile yolculuğa
çıktığında, 2 balıkçıyla arkadaş olmuş
ve balıkçılar onu takip etmiştir.

226
00:27:39,653 --> 00:27:43,690
İnsanların arabalarının arkasındaki
İsa-Balığı çıkartmasını hepiniz bilirsiniz.

227
00:27:43,690 --> 00:27:46,326
Bilmediğiniz şey aslında
onun ne anlama geldiği.

228
00:27:46,960 --> 00:27:54,467
Bu, Balık Çağı sırasındaki Pagan Güneş
Krallığı'nın astrolojik sembolüdür.

229
00:27:55,168 --> 00:28:00,506
Ayrıca İsa'nın doğumu kabul edilen tarih,
bu çağın başlangıç tarihidir.

230
00:28:02,041 --> 00:28:05,344
Luke 22:10'a göre, havarilerinin İsa'ya

231
00:28:05,344 --> 00:28:10,282
"Senden sonra bir dahaki Paskalya
nerede olacak?" diye sormaları üzerine İsa:

232
00:28:10,282 --> 00:28:12,952
"Bir şehre gireceksiniz ve orada elinde
testiyle su taşıyan bir adam göreceksiniz.

233
00:28:12,952 --> 00:28:19,792
Onu takip edin, ve gireceği eve girin."
diye cevap verir.

234
00:28:20,325 --> 00:28:25,430
Bu ayet, astrolojik esinlenmelerin
belki de en açık olanıdır.

235
00:28:25,697 --> 00:28:28,667
Testiyle su taşıyan adam Aquarius'tur.

236
00:28:28,667 --> 00:28:33,872
su-taşıyıcısıdır ve her zaman testiden
su döken bir adam olarak tasvir edilmiştir.

237
00:28:34,406 --> 00:28:36,841
İsa Balık Çağı'nı temsil ediyordu.

238
00:28:36,841 --> 00:28:41,579
Güneş (Tanrı'nın Güneşi) Balık Çağı'nı
(İsa'yı) terkettiğinde,

239
00:28:41,579 --> 00:28:43,648
Aquarius'un (Kova) evine gelecekti,

240
00:28:43,648 --> 00:28:46,918
tıpkı Kova'nın (Aquarius) gün dönümü
gerilemesinde Balık'ı takip etmesi gibi.

241
00:28:47,251 --> 00:28:53,291
İsa'nın aslında bütün söylediği, Balık
Çağı'ndan sonra Kova Çağı'nın geleceğiydi.

242
00:28:57,361 --> 00:29:02,032
Şimdi, zamanın ve dünyanın sonuyla
ilgili hepimiz birşeyler duymuşuzdur.

243
00:29:02,466 --> 00:29:05,669
Vahiy kitabındaki resimlemeleri saymazsak,

244
00:29:05,669 --> 00:29:09,807
bu konunun ana kaynağı Matthew 28:20 bölümüdür,

245
00:29:09,807 --> 00:29:14,411
bu bölümde İsa: "Sizinle dünyanın
sonuna kadar birlikte olacağım" der.

246
00:29:14,411 --> 00:29:21,151
Ama Kral James versiyonunda "Dünya" kelimesi,
-diğer birçok tercüme hatası gibi-
aslında yanlış tercüme edilmiştir.

247
00:29:21,384 --> 00:29:26,623
Aslında kullanılan kelime "Aeon"dur,
ve "Çağ" anlamına gelir.

248
00:29:26,856 --> 00:29:30,126
"Sizinle çağın sonuna kadar birlikte olacağım."

249
00:29:30,126 --> 00:29:34,931
Ki bu doğrudur, İsa'nın Balık Çağı

250
00:29:34,931 --> 00:29:37,567
güneş Kova Çağı'na girdiğinde bitecektir.

251
00:29:37,567 --> 00:29:40,670
Bütün bu "Dünyanın Sonu"
ve "Zamanın Sonu" teması,

252
00:29:40,670 --> 00:29:44,006
aslında astrolojik bir alegorinin
yanlış tercümesidir.

253
00:29:44,006 --> 00:29:47,209
Ama gelin bunu,

254
00:29:47,310 --> 00:29:51,614
dünyanın sonunun geldiğine inanan
yaklaşık 100 milyon Amerikalı'ya anlatın.

255
00:29:52,615 --> 00:29:57,219
Diğer yandan İsa karakteri,
edebi ve astrolojik olarak

256
00:29:57,219 --> 00:30:02,858
Mısır Güneş Tanrısı Horus'un
tamamen kopyasıdır.

257
00:30:02,858 --> 00:30:10,031
Örneğin, Mısır'daki yaklaşık 3500
yıllık Luxor Tapınağı'nın duvarlarında

258
00:30:10,031 --> 00:30:18,106
bakire gebeliğini, Horus'un doğumu ve
kutsanmasını gösteren resimler vardır.

259
00:30:18,340 --> 00:30:23,111
Resimler, Thaw'un bakire Isis'e Horus'a
hamile kalacağını söylemesiyle başlar,

260
00:30:23,111 --> 00:30:30,518
daha sonra kutsal ruh Nef, bakireyi hamile
bırakır, bakire doğum yapar ve bebek kutsanır.

261
00:30:31,252 --> 00:30:35,289
Bu hikaye İsa'nın hikayesiyle tamamen aynıdır.

262
00:30:36,090 --> 00:30:42,997
İsa ve Horus arasındaki benzerlik inanılmazdır.

263
00:30:53,507 --> 00:30:55,943
Ve araklama devam eder.

264
00:30:55,943 --> 00:31:00,147
Nuh ve Nuh'un gemisi hikayesi
tamamen bir kültürden alınmıştır.

265
00:31:00,147 --> 00:31:03,550
Büyük Tufan temasına antik
dünyada çok rastlanır.

266
00:31:03,550 --> 00:31:07,320
Sözkonusu temaya farklı zaman
dilimlerinden 200 farklı yerde rastlanabilir.

267
00:31:07,520 --> 00:31:12,759
Gene de bunun için çok gerilere gitmeye
gerek yok, M.Ö 2600 civarında yazılan

268
00:31:12,759 --> 00:31:15,495
Gılgamış Destanı'na bakmak yeterli.

269
00:31:15,962 --> 00:31:22,268
Bu destan tanrı tarafından meydana gelen bir
tufandan, hayvanların bindirildiği bir gemiden,

270
00:31:22,268 --> 00:31:28,207
hatta İncil'de de olduğu salıverilen
ve geri dönen bir güvercinden,

271
00:31:28,207 --> 00:31:31,110
ve bunun gibi birçok benzerlikten bahseder.

272
00:31:32,878 --> 00:31:35,614
Şimdi de Musa'nın çalıntı hikayesi.

273
00:31:35,614 --> 00:31:38,584
Musa'nın doğumundan sonra,

274
00:31:38,584 --> 00:31:44,056
hasır bir sepete koyulduğu ve nehire
bırakılıp ölümden kurtarıldığı söylenir.

275
00:31:44,056 --> 00:31:48,427
Daha sonra firavunun kızı tarafından
bulunur ve bir prens olarak yetiştirilir.

276
00:31:48,994 --> 00:31:57,435
Sepetteki bebek hikayesi direk olarak,
M.Ö 2250 civarında yazılmış olan Akkad'lı
Sargon'un efsanesinden alınmıştır.

277
00:31:57,435 --> 00:32:04,108
Sargon doğar ve öldürülmesin diye
hasır bir sepete koyulup nehre bırakılır.

278
00:32:04,409 --> 00:32:08,546
Bir kraliyet kadını olan Akki
tarafından bulunur ve yetiştirilir.

279
00:32:09,147 --> 00:32:14,485
Ayrıca Musa "Kanun Koyucu" ve taş
tabletlerdeki "10 Emir'i getiren kişi"
olarak bilinir.

280
00:32:14,685 --> 00:32:21,358
Halbuki, tanrının bir dağda peygamberine
kanunları iletme teması çok daha eskidir.

281
00:32:21,692 --> 00:32:26,330
Musa mitolojik tarihteki sayısız
"Kanun Koyucu"lardan sadece biridir.

282
00:32:26,597 --> 00:32:29,299
Hindistan'da Manou büyük "Kanun Koyucu"ydu.

283
00:32:29,299 --> 00:32:33,704
Girit'te ise Minos, Dicta Dağı'na çıkarak
orada Zeus'tan kutsal kanunları öğrendi.

284
00:32:33,904 --> 00:32:39,876
Mısır'da ise Mises, tanrının ona verdiği
ve taş tabletlere yazılmış kanunları taşırdı.

285
00:32:40,844 --> 00:32:45,682
Manou, Minos, Mises, Moses (Musa)

286
00:32:46,016 --> 00:32:47,717
10 Emir'e gelince,

287
00:32:47,717 --> 00:32:51,921
bu da Mısır'lıların "Ölüm Kitabı"nın
125. bölümünden alınmıştır.

288
00:32:51,921 --> 00:32:53,423
"Ölüm Kitabı"nda yazan mısralardan;

289
00:32:53,423 --> 00:32:56,359
"Çalmadım" mısrası "Çalmayacaksın" olarak,

290
00:32:56,359 --> 00:32:59,295
"Öldürmedim" mısrası "Öldürmeyeceksin" olarak,

291
00:32:59,295 --> 00:33:04,567
"Yalan söylemedim" mısrası ise
"Yalan yere şahitlik etmeyeceksin" olarak
değiştirilmiştir.

292
00:33:04,567 --> 00:33:07,103
Görüldüğü gibi eski Mısır inanışı,

293
00:33:07,103 --> 00:33:11,807
Musevi-Hristiyan ilahiyatının
temelini oluşturmaktadır.

294
00:33:11,807 --> 00:33:18,614
Vaftiz, ölümden sonra yaşam, mahşer, bakire
doğumu, yeniden diriliş, çarmıha gerilme

295
00:33:18,614 --> 00:33:24,386
gemi, sünnet, mesih,
kutsal müridler, büyük tufan,

296
00:33:24,386 --> 00:33:31,359
paskalya, noel ve bunun gibi birçok
öğe tamamen Mısır kökenlidir

297
00:33:31,359 --> 00:33:34,262
ve Hristiyanlık ve Musevilikten çok
daha eski tarihlere dayanır.

298
00:33:34,629 --> 00:33:40,235
İlk Hristiyan tarihçilerden ve savunucularından
olan Justin Martyr şöyle yazmıştır:

299
00:33:40,635 --> 00:33:46,608
Bizler, öğretmenimiz İsa cinsel ilişki
haricinde doğdu, çarmıha gerildi,

300
00:33:46,608 --> 00:33:52,180
öldü, yeniden dirildi ve cennete
yükseldi dediğimizde,

301
00:33:52,180 --> 00:33:56,617
bizim Jüpiter'in oğullarına inandığımızı sanan
insanlardan farklı birşey iddia etmemiş oluruz.

302
00:33:57,118 --> 00:33:59,487
Bir başka deyişle Justin Martyr şöyle demiştir:

303
00:33:59,487 --> 00:34:05,392
"O bir bakireden doğdu, Perseus'a
(Yunan Tanrısı) inanmakla arasındaki
tek fark bu.

304
00:34:05,392 --> 00:34:09,763
Bu çok açık ki Justin ve diğer ilk Hristiyanlar,

305
00:34:09,763 --> 00:34:12,166
Hristiyanlığın Pagan dinlerine
çok benzediğini biliyorlardı.

306
00:34:12,166 --> 00:34:19,005
Neyse ki Justin buna bir çözüm buldu.
Bu konuda çok kafa yordu, Şeytan yapmıştı.

307
00:34:19,005 --> 00:34:21,875
Bütün bunları önceden sezen
Şeytan İsa'dan önce dünyaya geldi,

308
00:34:21,875 --> 00:34:25,445
ve Pagan dünyasındaki bu karakterleri yarattı.

309
00:34:28,481 --> 00:34:30,850
Köktendinci Hristiyanlık, muhteşem.

310
00:34:30,850 --> 00:34:35,521
Bu insanlar gerçekten dünyanın
12.000 yaşında olduğuna inanıyorlar.

311
00:34:38,291 --> 00:34:42,295
Bir gün bu adamlardan birine sordum:
"Peki ya dinazor fosilleri?"

312
00:34:42,295 --> 00:34:48,768
Bana şöyle dedi: "Dinazor fosilleri mi? Tanrı
onları oraya bizim inancımızı sınamak
için koydu!"

313
00:34:53,606 --> 00:34:58,210
"Dostum, bence Tanrı seni buraya
benim inancımı sınamak için koymuş!"

314
00:35:01,880 --> 00:35:05,584
İncil, kendinden önceki neredeyse
bütün dini efsaneleri kullanmış

315
00:35:05,584 --> 00:35:08,687
bir astro-ilahi metinden başka birşey değildir.

316
00:35:08,687 --> 00:35:11,156
Diğer yandan bir karakterin özelliklerinin,

317
00:35:11,156 --> 00:35:16,161
başka bir yeni karaktere aktarılmasına
aynı kitabın içinde de rastlanır.

318
00:35:16,161 --> 00:35:19,064
Eski Ahit'te Yusuf'un hikayesi anlatılır.

319
00:35:19,064 --> 00:35:22,400
Yusuf, İsa'nın bir prototipidir.

320
00:35:22,834 --> 00:35:27,038
İkisi de mucizevi şekilde doğmuştur.

321
00:35:27,305 --> 00:35:31,042
Yusuf'un 12 kardeşi,
İsa'nın 12 havarisi vardır.

322
00:35:31,042 --> 00:35:35,413
Yusuf 20 gümüş akçeye,
İsa 30 gümüş akçeye satılmıştır.

323
00:35:35,413 --> 00:35:42,920
Kardeşi "Yahuda" Yusuf'un satılmasını
önerirken, havari "Yahuda" İsa'nın
satılmasını önermiştir.

324
00:35:43,254 --> 00:35:47,825
Her ikisi de görevlerine 30 yaşında başlamıştır.

325
00:35:47,825 --> 00:35:50,227
Ve benzerlikler sürer gider.

326
00:35:50,527 --> 00:35:56,500
Peki 12 havarisiyle gezen, hastaları
iyileştiren, Meryem'in oğlu İsa adında birinin

327
00:35:56,500 --> 00:36:01,004
yaşadığını kanıtlayan İncil dışında
herhangi bir delil var mıdır?

328
00:36:01,004 --> 00:36:05,909
İsa'nın yaşadığı iddia edilen zaman
aralığında ya da daha sonraları

329
00:36:05,909 --> 00:36:08,478
Akdeniz çevresinde sayısız tarihçi yaşadı.

330
00:36:08,878 --> 00:36:11,815
Bunların kaç tanesi bu insanı kaleme aldı?

331
00:36:11,815 --> 00:36:13,516
Hiç biri.

332
00:36:14,217 --> 00:36:16,953
Buna rağmen, dürüst olmak gerekirse

333
00:36:16,953 --> 00:36:20,089
İsa'nın varlığını savunanlar
birbirleriyle çelişkili değildir.

334
00:36:20,089 --> 00:36:23,960
İsa'nın varlığına kanıt olarak
4 tarihçi referans kabul edilir.

335
00:36:23,960 --> 00:36:27,663
Genç Pliny, Suetonius ve
Tacitus bunların üçüdür.

336
00:36:27,663 --> 00:36:29,899
Her birinin, bu konu hakkında yazdıkları
en fazla birkaç cümleden ibarettir

337
00:36:29,899 --> 00:36:33,969
ve yazılar "Christus" ya da
"Christ" hakkında yazılmıştır,

338
00:36:33,969 --> 00:36:38,273
ki bunlar aslında isim değil ünvandır.
"Vaftiz Edilmiş Kişi" anlamına gelirler.

339
00:36:38,507 --> 00:36:45,113
4. referans ise, sahte oldukları yüzyıllardır
bilinen Josephus'un metinleridir.

340
00:36:45,113 --> 00:36:48,550
Ne yazık ki hala doğru kabul edilirler.

341
00:36:50,886 --> 00:36:56,157
Öldükten sonra tekrar dirilen, herkesin
gözü önünde cennete yükselen

342
00:36:56,157 --> 00:37:01,496
ve ona bağışlanan mucizeleri gerçekleştiren
bir adamın tarihi kayıtlara geçmesi
gerektiğini düşünebilirsiniz.

343
00:37:01,496 --> 00:37:04,332
Ama geçmedi, çünkü kanıtları incelediğimizde

344
00:37:04,332 --> 00:37:11,072
İsa figürünün gerçekte var olmadığı
açıkça ortaya çıkmaktadır.

345
00:37:22,883 --> 00:37:26,820
Kaba olmak istemiyoruz,
ama gerçekçi olmak istiyoruz.

346
00:37:27,187 --> 00:37:32,659
Kimsenin duygularını incitmek istemiyoruz,
ama anladığımız ve doğru kabul
ettiğimiz konularda

347
00:37:32,659 --> 00:37:35,295
bilimsel açıdan gerçeği bulmak istiyoruz.

348
00:37:35,696 --> 00:37:40,100
Hristiyanlık gerçeğe dayanmaz.

349
00:37:40,901 --> 00:37:49,042
Bizce Hristiyanlık, politik olarak empoze
edilmiş bir latin hikayesinden başka
birşey değildir.

350
00:37:50,276 --> 00:37:56,549
Gerçek şu ki İsa, Gnostik Hristiyan
mezhebinin Güneş Tanrı'sıdır

351
00:37:56,549 --> 00:38:00,720
ve diğer Pagan tanrıları gibi,
mitolojik bir figürden ibarettir.

352
00:38:00,720 --> 00:38:08,160
Toplumsal kontrolü sağlamak için İsa'yı
tarihi bir karekter haline getirmek,
politik bir gereksinimdi.

353
00:38:09,161 --> 00:38:15,000
M.S 325 yılında Roma hükümdarı
Constantine, Nicea Konsey'ini topladı.

354
00:38:15,000 --> 00:38:19,872
Bu görüşmeler sırasında, politik olarak
şekillendirilen Hristiyanlık öğretileri
kabul edildi

355
00:38:19,872 --> 00:38:24,943
ve bu tarihten itibaren Hristiyanlık
adına kan dökülmeye başlandı.

356
00:38:24,943 --> 00:38:32,083
Bunu takip eden 1600 yıl boyunca Vatikan,
tüm Avrupa üzerinde etkili politik
bir kale haline geldi,

357
00:38:32,083 --> 00:38:35,453
"Karanlık Çağlar" olarak anılan
zaman dilimlerine liderlik ederek,

358
00:38:35,954 --> 00:38:41,226
Engizisyon ve Haçlı Seferleri
gibi olaylara neden oldu.

359
00:38:44,963 --> 00:38:51,002
Hristiyanlık, benzeri bütün ilahi inanç
sistemleri gibi döneminin hurafesidir.

360
00:38:51,002 --> 00:38:56,374
İnsanları gerçek dünyadan ve dolayısıyla
birbirlerinden koparma amacına hizmet eder.

361
00:38:56,374 --> 00:38:59,377
İnsanların otoriteye sorgulamadan
itaat etmesini sağlar.

362
00:38:59,377 --> 00:39:03,981
Herşeyi kontrol eden bir Tanrı olduğu
iddiasıyla insanların sorumluluk
duygusunu zayıflatır,

363
00:39:03,981 --> 00:39:09,086
ve utanç verici suçları, din uğruna olduğu
takdirde haklı kılar.

364
00:39:09,086 --> 00:39:16,026
Ama en önemlisi, gerçeği bildiği halde
bu hikayeleri kullanan insanlara

365
00:39:16,026 --> 00:39:19,396
toplumu yönlendirme ve
kontrol etme gücü sağlar.

366
00:39:19,396 --> 00:39:26,236
Dini dogmalar, icat edilegelmiş en güçlü
araçtır ve diğer birçok hikayeye kanmak için

367
00:39:26,236 --> 00:39:30,440
insan psikolojisinde bir temel oluşturur.

368
00:39:34,744 --> 00:39:39,849
Efsane, çoğunluğun yanlış
olduğuna inandığı bir hikayedir.

369
00:39:42,185 --> 00:39:51,527
Dini açıdan baktığımızda efsane,
insanları yönlendiren bir hikayedir.

370
00:39:53,362 --> 00:39:57,700
Önemli olan hikayenin gerçekle olan
ilişkisi değil, hikayenin işlevidir.

371
00:39:59,368 --> 00:40:05,741
Bir hikaye, toplum ya da ulus doğru
olduğuna inanmadıkça işlevsizdir.

372
00:40:07,042 --> 00:40:15,050
Kutsal hikayelerdeki kötü kokuyu alan
ve gerçeğin ne olduğunu soran
insanları önemsemezler.

373
00:40:15,584 --> 00:40:18,620
İnancın savunucuları,
bu insanlarla tartışmaya girmez.

374
00:40:19,287 --> 00:40:22,157
Onlara aldırış etmezler
ve kafirlikle suçlarlar.

375
00:40:22,557 --> 00:40:27,462
Bu doğru değil, kafirlik dediğiniz
şey aslında insanların,

376
00:40:27,729 --> 00:40:31,199
A.B.D hükümetinin 3.000 vatandaşını öldürdüğü
gerçeğini anlamalarına yardımcı olmaktır.

377
00:40:39,440 --> 00:40:45,579
Bölüm 2: Tüm Dünya Bir Sahne

378
00:41:17,010 --> 00:41:20,880
...sanki bir yıkım ekibinin işi gibi,
eski binaları yıkarken yapıldığı gibi.

379
00:41:21,047 --> 00:41:25,318
Görüntülerin birinde, sanki eski bir bina
bilinçli olarak dinamitle patlatılmış
gibi gözüküyor.

380
00:41:25,651 --> 00:41:30,423
Bir binanın bilinçli olarak yıkılmasını
seyretmiş herhangi biri bile,

381
00:41:30,689 --> 00:41:34,393
binanın altını yıktığınızda
tamamının da yıkılacağını bilir.

382
00:41:34,727 --> 00:41:38,931
Binanın yıkılış şekli,...sanki
planlanmış birşey gibi.

383
00:41:38,931 --> 00:41:42,734
İlk kulenin yıkılması kaza eseri değil,

384
00:41:42,901 --> 00:41:46,772
ve ikinci kulenin de yıkılması
tamamen aynı şekilde gerçekleşti.

385
00:41:46,772 --> 00:41:49,207
Bunun nasıl başardılar, bilmiyoruz.

386
00:41:49,908 --> 00:41:52,644
Bina toza dönüştü.

387
00:41:52,811 --> 00:41:58,950
Bir masa bulamazdınız, bir sandalye
bulamazdınız, bir telefon ya da bilgisayar da

388
00:42:00,218 --> 00:42:04,255
Bulduğum en büyük telefon parçası
tuş takımının yarısı kadardı,

389
00:42:04,255 --> 00:42:06,090
ve şu büyüklükteydi.

390
00:42:06,591 --> 00:42:08,226
Betona ne oldu?

391
00:42:08,226 --> 00:42:09,494
Beton toz oldu.

392
00:42:09,494 --> 00:42:13,464
Her tarafı kaplayan ince bir
toz, 5 ya da 8 cm kalınlığında.

393
00:42:13,598 --> 00:42:16,367
Beton tamamen ee... toz oldu!

394
00:42:16,734 --> 00:42:20,938
Televizyonda defalarca gösterilen görüntülerde,

395
00:42:20,938 --> 00:42:24,675
bir binanın, yerleştirilmiş dinamitlerle
kasıtlı olarak yıkıldığı görülüyor.

396
00:42:25,309 --> 00:42:30,447
Sanki fünyeleri varmış gibi, evet, fünye,
binayı yıkmak için yerleştirilmiş,
Bum, Bum Bum!

397
00:42:30,447 --> 00:42:32,015
İkinci bir patlama duydum.

398
00:42:32,249 --> 00:42:34,017
Çok büyük bir patlama oldu.

399
00:42:34,251 --> 00:42:36,887
İkinci bir patlama vardı ve
ardından bina çöktü.

400
00:42:37,554 --> 00:42:39,389
...patlama oldu ve herkes yerlere uçtu.

401
00:42:39,723 --> 00:42:41,258
Bana bir patlama sesi gibi geldi.

402
00:42:41,525 --> 00:42:46,062
Silah sesi gibiydi, bam-bam-bam.
Sonra aniden 3 büyük patlama.

403
00:42:46,296 --> 00:42:47,864
...ve büyük bir patlama duyduk.

404
00:42:48,098 --> 00:42:50,600
...ve binanın tepesi tamamen havaya uçtu.

405
00:42:50,800 --> 00:42:51,935
Bir çeşit patlama gördük.

406
00:42:52,168 --> 00:42:53,770
...patlamanın etkisiyle...

407
00:42:54,070 --> 00:42:56,005
...büyük patlama...8. katı havaya uçurdu...

408
00:42:56,172 --> 00:42:58,307
...sonra lobiye indik, orada
büyük bir patlama oldu.

409
00:42:58,641 --> 00:43:01,210
Lobi, ortasında bomba patlamış gibiydi.

410
00:43:01,544 --> 00:43:03,713
...büyük patlama, şimdi moloz yağıyor...

411
00:43:03,846 --> 00:43:05,748
...büyük bir patlama oldu...

412
00:43:06,015 --> 00:43:08,551
...hepimizin duyduğu ve
hissettiği büyük patlama.

413
00:43:08,818 --> 00:43:11,420
Bir çeşit patlamaya tanık olduk...

414
00:43:11,787 --> 00:43:14,490
...çok gürültülüydü..tahribat...patlama...

415
00:43:14,790 --> 00:43:17,559
...duman ve ilk kulede ikinci bir patlama...

416
00:43:18,060 --> 00:43:21,763
...orada başka bir bomba patladı...
binaya yerleştirilmiş

417
00:43:22,064 --> 00:43:23,565
düzenekler olduğunu düşünüyor...

418
00:43:23,866 --> 00:43:24,800
...binaya yerleştirilmiş...

419
00:43:29,838 --> 00:43:31,807
11 Eylül Hikayesi

420
00:43:32,574 --> 00:43:36,811
Usame Bin Ladin tarafından yönlendirilen
19 hava korsanı, 4 yolcu uçağını kaçırarak

421
00:43:36,811 --> 00:43:41,382
ve Amerikan Hava Savunma Sistemi'ni
(NORAD) atlatarak, hedeflerinin
%75'ini vurdular.

422
00:43:41,516 --> 00:43:45,587
Bunun sonucunda Dünya Ticaret Merkezi'nin
1, 2 ve 7 no'lu kuleleri, "Katlı Pasta" diye
tabir edilen şekilde yıkılırken

423
00:43:45,720 --> 00:43:49,524
Pentagon'a ve Shanksville'e düşen
uçaklar çarpmanın etkisiyle buharlaştı.

424
00:43:49,524 --> 00:43:52,593
11 Eylül Komisyon'u, hükümetin istihbarat
konusundaki birçok hatasına rağmen

425
00:43:52,693 --> 00:43:57,932
bu terörist eylemi önceden haber
verecek herhangi bir uyarı bulamadı.

426
00:43:59,100 --> 00:44:02,136
"Uyarı yok"

427
00:44:04,705 --> 00:44:07,541
Hiçkimsenin bir uçağın,
kaçırılmış bir yolcu uçağının

428
00:44:07,875 --> 00:44:11,778
füze olarak kullanılacağını akıl
edebileceğini zannetmiyorum.

429
00:44:12,246 --> 00:44:13,347
...en azından bizim hükümetimiz akıl edemedi,

430
00:44:13,514 --> 00:44:17,284
ve bizden önceki hükümet de, uçakların
binalara çarptırılacağını öngöremezdi.

431
00:44:17,617 --> 00:44:24,591
Uçaklarla, şehirlere ve halka yönelik böyle
bir eylem yapılacağını gösteren
hiçbir tehtid yoktu.

432
00:44:24,591 --> 00:44:28,294
Benim dikkatimi çeken hiçbir uyarı yoktu.

433
00:44:28,561 --> 00:44:32,999
USA Today'in haberine göre NORAD,
11 Eylül saldırılarından 2 yıl önce,

434
00:44:33,433 --> 00:44:38,705
saldırı yapmak amacıyla kaçırılan
uçaklara yönelik bir tatbikat düzenledi.

435
00:44:39,405 --> 00:44:42,441
Ve hedeflerden biri de
Dünya Ticaret Merkezi'ydi.

436
00:44:43,609 --> 00:44:46,312
FEMA Prosedür El Kitabı'nın Kapağı, 1997

437
00:44:47,380 --> 00:44:51,317
"Mascal" Operasyonu, Ekim 2000:
Pentagon'a çakılan bir uçak tatbikatı

438
00:44:52,518 --> 00:44:57,256
CNN'in Filipinler'de ele geçirdiği
gizli belgelere göre, plan çok açıktı:

439
00:44:57,489 --> 00:45:04,663
Herhangi bir yolcu uçağına binecekti,
kokpiti ele geçirecekti ve CIA
merkezine dalış yapacaktı.

440
00:45:04,830 --> 00:45:08,333
Hedeflenen diğer binalar - Pentagon
ve Dünya Ticaret Merkezi.

441
00:45:08,867 --> 00:45:13,638
George Tenet'in sözleriyle, ulusal güvenlik
ve anti-terörizm kırmızı alarm veriyordu,

442
00:45:13,905 --> 00:45:19,811
ve yakında gerçekleşerek dramatik sonuçlar
doğuracak çok sert bir eylemi işaret ediyordu

443
00:45:19,811 --> 00:45:21,546
Bu çok tutarsız.

444
00:45:21,779 --> 00:45:25,083
Bunun üzerine başkanımız
1 aylık bir tatile mi çıktı?

445
00:45:30,555 --> 00:45:32,924
19 hava korsanı

446
00:45:33,191 --> 00:45:37,495
Pakistan İstihbarat Servisi'nin
(ISI) başkanı Mahmud Ahmet,

447
00:45:37,828 --> 00:45:44,868
Ömer Şeyh'ten korsanların lideri olan
Muhammed Atta'ya $100.000 göndermesini istedi

448
00:45:45,469 --> 00:45:49,640
...korsan Muhammed Atta'nın hesabına,
Pakistan üzerinden havale yapıldı.

449
00:45:50,007 --> 00:45:54,978
Atta'ya parayı yolladığı düşünülen kişi,
Ahmet Ömer Sayid Şeyh.

450
00:45:55,445 --> 00:46:00,984
Ömer Şeyh, Pakistan hükümetinin istihbarat
servisi ISI tarafından tanınıyor
ve destekleniyordu.

451
00:46:01,785 --> 00:46:07,991
General Ahmet'in, Muhammed Atta'ya neden
$100.000 gönderilmesini emrettiği konusunda
hiçbir soruşturma açılmadı.

452
00:46:08,925 --> 00:46:15,064
11 Eylül sabahı, hükümet yetkilileri General
Ahmet'le Washington'da kahvaltı yapıyorlardı.

453
00:46:15,765 --> 00:46:20,203
11 Eylül Komisyon'u hazırladığı raporda,
saldırıların maddi kaynağının çok az
önem taşıdığını belirtti.

454
00:46:20,803 --> 00:46:25,408
Ayrıca adı geçen korsanlardan 4 ya da 5
tanesinin uçaklarda olduğu söylendi,

455
00:46:25,775 --> 00:46:28,377
eğer gerçekten öyleyse isimleri
uçuş listesinde olmalıydı.

456
00:46:28,844 --> 00:46:33,616
Ama açıklanan uçuş listelerinde bu
korsanlardan hiçbirinin ismi bulunmadığı gibi

457
00:46:34,016 --> 00:46:35,884
herhangi bir başka Arap ismi bile yoktu.

458
00:46:36,285 --> 00:46:38,721
Hava korsanı olarak şüphelendiğimiz
bu adamların

459
00:46:39,021 --> 00:46:42,925
evleri, arabaları, kredi kartları
A.B.D hükümeti tarafından ödeniyordu.

460
00:46:43,292 --> 00:46:45,093
Bunlar gerçek ajanlardı.

461
00:46:45,227 --> 00:46:47,896
Ayrıca bazı deliller kasıtlı koyuldu.

462
00:46:47,896 --> 00:46:52,300
11 sefer sayılı uçaktaki korsanın
pasaportunun, yıkıntılar arasında
bulunduğu iddia edildi.

463
00:46:52,634 --> 00:46:55,136
...alevler arasından geçti,
uçağın tam yanından

464
00:46:55,303 --> 00:46:57,806
ve zarar görmeden yere düştü.

465
00:46:57,806 --> 00:46:58,807
Ama birşey oldu.

466
00:46:59,207 --> 00:47:03,511
6 ay boyunca pasaportun ellerinde olduğunu
söylediler. Biz de kanıt bulundu zannettik

467
00:47:03,945 --> 00:47:05,813
ve birden pasaportun sahibi ortaya çıktı,
adam yaşıyordu.

468
00:47:06,147 --> 00:47:09,317
Bu 19 adamın bir çoğu hala yaşıyor.

469
00:47:10,751 --> 00:47:16,023
FBI beni listesine koyduğunda gözlerime
inanamadım. Adımı vermişler, doğum tarihimi
vermişler ama ben bir intihar bombacısı değilim.

470
00:47:16,157 --> 00:47:18,225
Burdayım, yaşıyorum ve bir uçak
nasıl uçurulur hiçbir fikrim yok.

471
00:47:19,160 --> 00:47:22,963
En az 6 "Hava Korsanı" hala hayatta.

472
00:47:22,963 --> 00:47:27,101
FBI hala listesini güncellemedi.

473
00:47:27,267 --> 00:47:31,872
Hiçbir kanıt, ölü ya da diri hiçbir
korsanı Usame Bin Ladin'e bağlamıyor.

474
00:47:37,811 --> 00:47:40,447
Usame Bin Ladin.

475
00:47:41,615 --> 00:47:45,252
Tabi ki Saddam Hüseyin'in, pardon Bin
Ladin'in peşindeyiz, o bir, o bir, o bir...

476
00:47:45,619 --> 00:47:54,527
Ocak 2001. Bush yönetimi FBI ve istihbarat
kuruluşlarına, Usame Bin Ladin'e çok yakın

477
00:47:54,928 --> 00:47:59,565
iki kişiyi de barındıran Bin Ladin ailesi
hakkındaki soruşturmaları geri çekmesini
emrediyor

478
00:48:00,099 --> 00:48:03,169
ve bilin bakalım bu insanlar nerede
yaşıyorlar! Falls Church, Virjinya

479
00:48:03,536 --> 00:48:05,237
CIA merkezinin hemen yanında.

480
00:48:05,638 --> 00:48:07,873
Amerika'nın "En Çok Aranan Adamı" olduğu halde

481
00:48:08,607 --> 00:48:12,144
Dubai'deki bir Amerikan hastanesinde
iki hafta kaldı,

482
00:48:12,645 --> 00:48:16,915
Amerikan doktorlar tarafından tedavi edildi
ve yerel bir CIA ajanı tarafından
ziyaret edildi.

483
00:48:17,249 --> 00:48:21,854
Usame Bin Ladin'in, 11 Eylül olaylarını
planladığını kanıtlayan

484
00:48:22,120 --> 00:48:24,456
tek bir delil bile görmedik.

485
00:48:24,823 --> 00:48:27,893
Kanıt bulmadaki başarısızlıktan sonra,
aslında kanıt aramaya gerek olmadığı

486
00:48:28,126 --> 00:48:33,899
çünkü Afganistan'da ele geçirilen video
kasette Bin Ladin'in saldırıları
üstlendiği söylendi.

487
00:48:34,266 --> 00:48:36,601
Bu itiraf hala yaygın
olarak kanıt kabul edilir.

488
00:48:37,235 --> 00:48:41,272
Ama videodaki adam, Usame Bin Ladin'in
diğer videolarına göre daha esmer tenlidir,

489
00:48:41,506 --> 00:48:43,575
yanakları daha dolgun ve burnu daha geniştir.

490
00:48:44,142 --> 00:48:46,077
Yine kasıtlı koyulmuş bir delil görüyoruz.

491
00:48:46,678 --> 00:48:54,819
1976'da Usame Bin Ladin'in
büyük kardeşi Selim Bin Ladin,

492
00:48:55,086 --> 00:48:58,522
Bin Ladin ailesinin A.B.D'deki yatırımlarını
yönetmesi için Jim Bath adında
Teksas'lı birini kiraladı.

493
00:48:58,889 --> 00:49:05,162
Eski bir ulusal güvenlik pilotu olan
Jim Bath, ayrıca George W. Bush'un da
kadim dostuydu.

494
00:49:05,896 --> 00:49:10,534
Bush ve Bin Ladin aileleri arasındaki ilişki,

495
00:49:10,868 --> 00:49:15,405
George H. W. Bush, Carlyle şirketi adına
1998 ve 2000 yıllarında Suudi Arabistan'a

496
00:49:15,639 --> 00:49:21,411
Bin Ladin ailesiyle görüşmeye gittiğinde,
daha da açık bir hal aldı.

497
00:49:22,212 --> 00:49:31,754
George H.W. Bush, 11 Eylül sabahında
Usame'nin büyük kardeşi Şefik Bin Ladin ile
Carlyl grup toplantısındaydı.

498
00:49:32,722 --> 00:49:36,636
Carlyle şirketi, 11 Eylül sonrası "Anti-
Terörizm" ve "Afgan-Irak" savaşları
sayesinde büyük kar sağlamış

499
00:49:36,637 --> 00:49:38,594
dünyanın en büyük silah
üreticilerinden biridir.

500
00:49:43,833 --> 00:49:46,736
Pentagon

501
00:49:47,470 --> 00:49:55,044
Kim 60 ton ağırlığında, 38 metre
genişliğinde ve 13 metre yüksekliğindeki
bir uçağı bu engeller arasında uçurabilir?

502
00:49:55,277 --> 00:50:01,917
Raporlara göre uçak Pentagon'a çarpmadan
önce aşağıya doğru 270 derecelik
bir kavis çizdi

503
00:50:02,618 --> 00:50:08,757
ve pilotu Hani Hanjour, ufak bir planörü
bile düzgün uçuramayan kötü bir pilot
olarak tanınıyordu.

504
00:50:09,958 --> 00:50:14,629
"Kursu asla bitiremeyeceği gerçeğini
hiç umursamıyordu." -Uçuş Eğitmeni

505
00:50:15,030 --> 00:50:19,734
"Pentagon'a uçtuğu konusunda hala
şaşkınlık içindeyim... o uçamazdı bile..."
-Uçuş Eğitmeni

506
00:50:20,802 --> 00:50:25,506
Koltuk yok, bagaj yok, ceset yok.
Sadece tuğlalar ve harfiyat.

507
00:50:25,840 --> 00:50:29,977
Resmi açıklamaya göre yanan jet yakıtının
ısısıyla bütün uçak buharlaştı.

508
00:50:30,278 --> 00:50:34,115
77 sefer sayılı uçak iki adet çelik-titanyum
alaşımı Rolls Royce motora sahipti

509
00:50:34,548 --> 00:50:36,017
ve herbiri 6 tondu.

510
00:50:36,450 --> 00:50:42,056
12 ton çelik-titanyum alaşımının jet
yakıtıyla buharlaşması bilimsel olarak
imkansızdır.

511
00:50:42,323 --> 00:50:45,826
Ayrıca parmak izi ve DNA tespine uygun,

512
00:50:46,860 --> 00:50:49,363
teşhis edilebilecek cesetler
bulunduğu açıklandı.

513
00:50:49,963 --> 00:50:57,037
Bu nasıl bir yangın ki aliminyum ve çeliği
bile buharlaştırırken insan cesetlerine
zarar vermiyor?

514
00:50:57,404 --> 00:51:03,043
Şahsi fikrime göre Pentagon ya da çevresine
herhangi bir uçağın düştüğüne dair
hiçbir kanıt yok

515
00:51:03,276 --> 00:51:08,848
ve enkazda bulabileceğiniz parçaların
hepsi elinizle kaldırabileceğiniz büyüklükte.

516
00:51:09,115 --> 00:51:12,952
Saldırıdan hemen sonra, hükümet ajanları
enkazı kaldırdı ve temizledi.

517
00:51:13,653 --> 00:51:19,058
Bütün arazi kum ve çakılla örtülerek
bulunabilecek olası deliller de

518
00:51:19,392 --> 00:51:20,893
toprağın altına gömüldü.

519
00:51:21,294 --> 00:51:25,364
Pentagon'a gerçekten neyin çarptığını
gösteren güvenlik kamerası kasetlerine de

520
00:51:25,731 --> 00:51:29,135
FBI ajanları tarafından acilen el koyuldu.

521
00:51:29,735 --> 00:51:33,072
Ve Adalet Bakanlığı, hala bu görüntüleri
halka açıklamayı reddediyor.

522
00:51:33,939 --> 00:51:38,243
Eğer bu görüntüler gerçekten Pentagon'un
bir Boing 757 tarafından vurulduğunu
kanıtlayacaksa

523
00:51:38,677 --> 00:51:41,513
çoğumuzun bunların açıklanması konusunda
hükümete baskı yapması gerekir.

524
00:51:50,622 --> 00:51:53,491
Shanksville

525
00:51:54,426 --> 00:51:57,395
Gördüğümüz kadarıyla orada,
yerdeki çukurdan başka birşey yok.

526
00:51:57,729 --> 00:51:58,897
Evet bu doğru.

527
00:51:59,164 --> 00:52:03,902
Bizim bulunduğumuz yerden görülen tek şey
yerdeki büyük çukur ve birkaç yıkılmış ağaçtı.

528
00:52:04,502 --> 00:52:07,505
İnsanların çalıştığını, o bölgede
yürüdüklerini görebilirdiniz,

529
00:52:08,139 --> 00:52:10,441
ama bizim baktığımız yerden
görecek pek birşey yoktu.

530
00:52:10,842 --> 00:52:12,443
Büyük enkaz parçaları bile mi?

531
00:52:12,710 --> 00:52:14,712
Hayır, hiçbirşey yoktu.

532
00:52:14,712 --> 00:52:17,648
Hiçbirşey, orada bir uçak düşmüş diyemezdiniz.

533
00:52:17,915 --> 00:52:21,986
Nijerya'da düşen bir yolcu uçağı.

534
00:52:24,121 --> 00:52:30,127
Shanksville'e düşen (!) 93 sefer sayılı uçak.

535
00:52:38,502 --> 00:52:41,638
Dünya Ticaret Merkezi 1,2 ve 7 nolu kuleleri

536
00:52:43,039 --> 00:52:47,243
"Katlı Pasta" teorisine göre yangın,
çeliği tamamen eritmese de

537
00:52:47,544 --> 00:52:51,181
yeterli derecede ısıtarak uçağın
çarptığı katları zayflatır ve bu katlar

538
00:52:51,447 --> 00:52:54,884
çelik kolonlardan kurtularak bir
zincirleme reaksiyon başlatırlar.

539
00:52:55,318 --> 00:52:58,721
Bu teoriye göre -ki bu raporda
açıklanan resmi teoridir-

540
00:52:58,988 --> 00:53:02,325
birbiri üzerine yığılılarak çökmüş katlar

541
00:53:02,558 --> 00:53:05,361
ve ayakta kalmış çekirdek
konstrüksiyon görmeniz gerekir.

542
00:53:05,661 --> 00:53:09,999
Her iki kulenin de çekirdek konstrüksiyonları
47 muazzam çelik kolondan oluşur.

543
00:53:10,299 --> 00:53:12,101
Eğer katlar bunlardan kurtulmuş olsa bile,

544
00:53:12,368 --> 00:53:15,771
bu kolonların hala 300 metre
yükseklikte ayakta kalması gerekirdi.

545
00:53:16,405 --> 00:53:18,974
Uçak bu çekirdek kolonların hepsini kesmedi.

546
00:53:19,475 --> 00:53:26,815
Biz bu binaları, binanın herhangi bir yerinden
çarpacak bir Boing 707'nin etkisine
dayanacak şekilde tasarladık.

547
00:53:27,082 --> 00:53:32,120
Bina muhtemelen birkaç jet uçağın
saldırısına bile dayanabilir.

548
00:53:32,654 --> 00:53:34,556
...doğrudan binaya yönelen bir uçak.

549
00:53:34,789 --> 00:53:35,991
Doğrudan, evet.

550
00:53:36,291 --> 00:53:40,161
Ve siz diyorsunuz ki bina
böyle bir darbeden etkilenmeyip

551
00:53:40,395 --> 00:53:41,296
ayakta kalacak şekilde tasarlandı.

552
00:53:41,496 --> 00:53:42,297
Evet, öyle.

553
00:53:42,797 --> 00:53:48,736
Eğer bir bilardo topunu Dünya
Ticaret Merkezi'nin tepesinden bırakırsanız,

554
00:53:49,003 --> 00:53:53,841
110 kattan aşağıya düşmesi 8 ila 10 saniye
sürer ki bu da hiçbir dirençle
karşılaşmadığını varsayarsak.

555
00:53:54,242 --> 00:53:56,677
İkiz kuleler neredeyse bu serbest
düşüş hızında yıkıldı.

556
00:53:57,144 --> 00:54:01,649
200.000 ton çelik çökerek ve patlayarak
150 metrelik bir alana yayıldı.

557
00:54:01,982 --> 00:54:07,021
Bu demektir ki bina,
saniyede 10 kat gibi bir hızla çöktü.

558
00:54:07,454 --> 00:54:10,591
Bir binanın serbest düşüş hızında çökmesi,

559
00:54:10,757 --> 00:54:12,626
"Katlı Pasta" etkisiyle mümkün olamaz.

560
00:54:13,160 --> 00:54:15,662
Ama bunu ne yapabilir?
Böyle bir kütleyi ne hareket ettirebilir?

561
00:54:16,263 --> 00:54:17,264
Patlayıcılar.

562
00:54:24,571 --> 00:54:28,775
Çekirdek konstrüksiyonu oluşturan
47 büyük çelik kolon birbirine bağlıydı,

563
00:54:29,576 --> 00:54:33,646
hepsi nasıl aynı anda koptu da
çekirdek yapı yok oldu?

564
00:54:33,980 --> 00:54:36,049
Görünüşe göre çekirdek kolonlar kesilmişti.

565
00:54:37,083 --> 00:54:41,053
Yaptığımız şey kirişi belli bir açıyla kesmek

566
00:54:46,258 --> 00:54:51,597
Çöktükten sonra D.T.M'in
çekirdek kolonlarından biri.

567
00:54:52,264 --> 00:54:57,403
Erimiş... ya da "Eritilmiş"
metalin kesim şekline dikkat.

568
00:54:57,803 --> 00:55:00,005
Erimiş metale bakıyordum.

569
00:55:00,639 --> 00:55:05,844
Her üç binada, enkaz içindeki iki kulede,
bodrum katında ve 7 nolu binada

570
00:55:06,211 --> 00:55:08,213
erimiş metal göletleri oluşmuştu.

571
00:55:09,147 --> 00:55:13,285
Yıkıldıktan 6 hafta sonra, incelenen enkazın
bazı noktalarının 2000 Fahrenheit sıcaklığa
maruz kaldığı rapor edildi.

572
00:55:13,418 --> 00:55:18,256
Bu sıcaklık, Jet yakıtının yanma
sıcaklığından 500 Fahrenheit daha yüksektir.

573
00:55:19,357 --> 00:55:25,496
Aşağı indiğinizde heryerde erimiş metal
görüyordunuz. Erimiş metal kanalizasyona
doğru akıyordu.

574
00:55:26,097 --> 00:55:30,034
Sanki dökümhane gibiydi.
Sanki volkan lavları gibi.

575
00:55:30,701 --> 00:55:34,972
Erimiş metal, harfiyat kaldırıldıktan 4-5
hafta sonra bulundu. Ayrıca 7 nolu binada da
bulunduğunu söyledi.

576
00:55:35,072 --> 00:55:39,777
Söylediğine göre erimiş çelik, 7 nolu
Dünya Ticaret Merkezi binasının
altında da bulundu.

577
00:55:40,478 --> 00:55:44,381
Sonra resmi raporlara baktım,
erimiş metal hakkında ne yazmışlar diye.

578
00:55:44,648 --> 00:55:45,950
Hiçbir şey yazmıyordu.

579
00:55:46,884 --> 00:55:49,653
Bir dakika. Bu önemli bir kanıt.

580
00:55:50,220 --> 00:55:51,321
Nereden geldi bu?

581
00:55:54,291 --> 00:55:59,930
"Termit" o kadar sıcaktır ki çeliği,
örneğin yapısal çeliği

582
00:56:00,263 --> 00:56:01,565
bıçağın yağı kestiği gibi kesebilir.

583
00:56:02,199 --> 00:56:08,605
Reaksiyon sonucu erimiş metal ve aliminyum
oksit açığa çıkar ki bunlar da toz gibidir.

584
00:56:10,206 --> 00:56:11,941
Biliyorsunuz, devasa toz bulutları vardı

585
00:56:12,408 --> 00:56:15,445
bu kimyasalları büyük miktarlarda
kullandığınızda olacakları hayal edin.

586
00:56:17,246 --> 00:56:21,250
D.T.M'deki erimiş çeliğin Elektron Mikroskobu
analizleri ve enkazda bulunan demir
zengini bileşenler doğrultusunda,

587
00:56:21,384 --> 00:56:25,955
Dr. Jones sadece "Termit"in değil, onun
yıkım endüstrisinde kullanılan yüksek sülfürlü

588
00:56:25,955 --> 00:56:30,493
ve patentli bileşiği "Termat"ın da
izine rastladı.

589
00:56:30,726 --> 00:56:36,031
Yıkıldıktan sonra her iki kulenin ve 7 nolu
binanın altında erimiş metal havuzları vardı.

590
00:56:36,031 --> 00:56:38,600
7 Nolu bina uçakla vurulmamıştı bile.

591
00:56:39,701 --> 00:56:43,238
Aslında problem, çoğu insanın 7 nolu
bina hakkında pek fazla şey bilmemesi.

592
00:56:43,639 --> 00:56:46,675
Bu da etrafını saran esrarengiz
gizlilik perdesi yüzünden.

593
00:56:47,042 --> 00:56:49,644
Bina 47 katlı bir gökdelendi.

594
00:56:50,011 --> 00:56:53,481
Saat 17.25'te yıkıldı.

595
00:56:53,848 --> 00:56:55,016
Uçakla vurulmamıştı.

596
00:56:55,784 --> 00:56:58,787
Sadece 2 ya da 3 katında yangın vardı.

597
00:56:59,054 --> 00:57:03,224
...ve bildiğimiz kadarıyla
kontrollü patlamalarla yıkıldı.

598
00:57:03,424 --> 00:57:05,893
Patlatarak yıkım aynı böyle olur,
ortada bir kavis oluşur

599
00:57:06,194 --> 00:57:09,597
ve sonra bina serbest düşüşe
yakın bir hızda aşağıya hareket eder.

600
00:57:09,897 --> 00:57:14,435
Önce merkez kolonlardan birini patlattılar
ve bina kendi üzerine düştü.

601
00:57:14,669 --> 00:57:17,672
7 nolu binada klasik kıvrım vardı.

602
00:57:17,972 --> 00:57:19,807
Önce merkez kolonu patlatıldı

603
00:57:20,107 --> 00:57:23,711
bu şekilde bina yıkılırken çevresindeki
binalara zarar vermedi.

604
00:57:25,245 --> 00:57:28,282
Hükümetin bütün bu yıkılmalar
hakkında yaptığı açıklama, yangın.

605
00:57:28,282 --> 00:57:31,952
11 Eylül'den ne önce ne de sonra,
hiçbir çelik bina yangından yıkılmadı.

606
00:57:31,952 --> 00:57:35,956
D.T.M'nin 1,2 ve 7 nolu binalarının çöküş
şekli, kontrollü yıkım modeline
tamamen uyuyor.

607
00:57:37,457 --> 00:57:43,296
Ah.. Bodrumdaki patlamalardan bahsetmedim mi?
İlk uçak daha çarpmadan saniyeler
önce gerçekleşen patlamalardan?

608
00:57:43,697 --> 00:57:47,734
Ofisimiz B-1 katındaydı. 8.46
sularında müdürle konuşuyordum

609
00:57:48,435 --> 00:57:56,009
ve aniden bir ses duyduk - BUUM!
O kadar kuvvetli bir patlamaydı ki
bizi yukarı fırlattı.

610
00:57:57,310 --> 00:58:01,514
Ve aşağı katta olmuştu,
B-2 ve B-3 katları arasında.

611
00:58:02,281 --> 00:58:07,620
Sonra ne olduğuna bakmaya gittiğimizde
BUUM! Kulenin tepesine çarpan uçağın etkisi.

612
00:58:08,788 --> 00:58:14,927
Binanın koridorunda servis arabasıyla
yürüyordum ki, o anda havaya uçtum.

613
00:58:15,928 --> 00:58:19,932
Demek istediğim, patlamanın
etkisi beni yere fırlattı

614
00:58:20,432 --> 00:58:21,767
ve herşey o zaman başladı.

615
00:58:22,100 --> 00:58:23,569
Biraz sonra büyük bir patlama daha oldu

616
00:58:24,269 --> 00:58:27,539
tavandaki alçılar yere düşüyordu,
avizeler yere düşüyordu

617
00:58:27,806 --> 00:58:31,610
Biliyorsunuz, 1. kuleden 2. kuleye geçmek
için büyük koridordan yürümeniz gerekir

618
00:58:32,410 --> 00:58:34,179
oradan geçiyordum ki, aynı şey yeniden oldu.

619
00:58:34,512 --> 00:58:37,816
Bu başka birşeydi, bizi yere yapıştırdı,
alt katta olmuştu bunu hissedebiliyordunuz,

620
00:58:38,083 --> 00:58:40,051
duvarlar oradaki herşeyin üzerine yıkılıyordu

621
00:58:40,418 --> 00:58:43,421
Demek istediğim, aşağı katta
ölen insanlar olduğunu biliyordum,

622
00:58:43,688 --> 00:58:46,024
Aşağı katta bacakları kırılan
insanlar olduğunu biliyordum,

623
00:58:46,357 --> 00:58:49,527
insanlara estetik ameliyatlar yapıldı
çünkü duvarlar yüzlerine vurmuştu.

624
00:58:55,299 --> 00:58:58,269
Kuzey Amerika Hava Saha Komutanlığı

625
00:58:59,503 --> 00:59:03,974
Standart prosedüre göre
bir FAA uçuş denetçisi,

626
00:59:04,241 --> 00:59:05,809
kaçırma eylemi şüphesi uyandıran
herhangi birşey görürse,

627
00:59:06,076 --> 00:59:07,678
derhal bölüm amiriyle temasa geçer.

628
00:59:07,978 --> 00:59:09,947
Eğer problem 1 dakika içinde çözülemezse

629
00:59:10,180 --> 00:59:13,517
bölüm amiri NORAD ile bağlantıya geçerek

630
00:59:13,750 --> 00:59:16,820
ne olup bittiğini anlaması için
birkaç savaş uçağı göndermesini ister.

631
00:59:17,220 --> 00:59:21,358
Daha sonra NORAD, olaya
en yakın hava üssündeki hazır pilotlara
sıcak temas emri verir.

632
00:59:22,025 --> 00:59:25,428
Oyalanmalar olsa bile bu süreç
en fazla 10 dakika sürer,

633
00:59:25,729 --> 00:59:30,934
ama bu olayda savaş uçaklarının yerden
kalkması bile 80 dakika sonra gerçekleşmiştir

634
00:59:31,367 --> 00:59:33,236
Bu kafa karıştıran bir anormallik.

635
00:59:33,636 --> 00:59:37,940
İş işten geçene kadar, tek bir A.B.D
Hava Kuvvetleri uçağı bile
olay yerine yönelmiyor.

636
00:59:38,441 --> 00:59:40,209
Hiçbir tanesi.

637
00:59:40,510 --> 00:59:46,882
Ya kafaları karışmışsa, ya kasıtlı olarak
tepki veremeyecek kadar
meşgul bırakılmışlarsa?

638
00:59:46,882 --> 00:59:49,752
Nereye gideceklerini bilmiyorlardı

639
00:59:49,752 --> 00:59:55,324
çünkü aynı anda savaş tatbikatı yapılıyordu

640
00:59:55,591 --> 01:00:01,597
ve Kuzey Amerika Hava Savunma
Birimi'nin radarlarında birçok
sahte tatbikat sinyali vardı.

641
01:00:02,197 --> 01:00:07,869
FAA: "Merhaba, Boston Merkez TMU,
bir sorunumuz var. Kaçırılan bir uçak
New York'a doğru yöneliyor.

642
01:00:07,869 --> 01:00:11,339
bize yardım etmesi için birkaç F-16
ya da benzeri jete ihtiyacımız var."

643
01:00:11,540 --> 01:00:14,909
NORAD: "Bu gerçek mi yoksa tatbikat mı?"

644
01:00:14,909 --> 01:00:19,647
Bir başka tatbikat vardı - "Tetikteki
Savaşçı", NORAD'ın açıkladığına göre bu

645
01:00:19,948 --> 01:00:22,984
kaçırılan bir uçağa müdahele
tatbikatıydı ve aynı sırada yapılıyordu.

646
01:00:23,484 --> 01:00:27,522
Çift olarak gönderilen ve müsait
olan sadece 8 savaş uçağı vardı,

647
01:00:27,889 --> 01:00:33,261
ve hepsi de 11 Eylül sabahı,
22 muhtemel kaçırma eylemiyle boğuşuyordu

648
01:00:33,394 --> 01:00:38,099
ve tatbikatlarla gerçek olanları
birbirinden ayırt edemediler.

649
01:00:39,200 --> 01:00:43,871
2000 yılında, NORAD 67 müdahele yaptı.
%100 başarı sağladı. 11 Eylül'de ise
aynı günde 4 defa çuvalladı.

650
01:00:43,871 --> 01:00:49,343
11 Eylül sabahı, NORAD'a verilen bütün
emirlerin arkasında Beyaz Saray'daki komuta
merkezinde oturan Dick Chaney vardı.

651
01:00:49,476 --> 01:00:56,416
11 Eylül sabahı uygulanan tatbikat
senaryolarından bir tanesi, binaya
yönelen bir uçak senaryosuydu.

652
01:01:01,121 --> 01:01:04,424
11 Eylül Komisyonu

653
01:01:05,091 --> 01:01:06,660
Sayfa 172:

654
01:01:06,660 --> 01:01:11,664
"A.B.D Hükümeti, 11 Eylül saldırılarını
finanse eden paranın kaynağını bulamamıştır.

655
01:01:12,131 --> 01:01:14,834
Yine de bu, çok az önem teşkil eder."

656
01:01:15,335 --> 01:01:19,806
Amerikan yetkilileri finansal
kaynağın izini süremediler.

657
01:01:20,139 --> 01:01:25,845
Ve sonra da en inanılmaz açıklamayı yaptılar:
"Bu, çok az önem teşkil eder".

658
01:01:25,845 --> 01:01:28,147
Bu çok ama çok önemli!

659
01:01:28,514 --> 01:01:29,982
11 Eylül masraflarını kim ödedi
merak etmiyor musunuz?

660
01:01:30,416 --> 01:01:35,754
7 nolu binanın yıkılışını, açıklaması
çok zor bir olay olarak gördüler.

661
01:01:36,055 --> 01:01:41,860
11 Eylül Komisyon'u bu yıkılışı
açıklamayı bir kenara bırakın,

662
01:01:42,561 --> 01:01:43,795
raporda bundan bahsetmedi bile.

663
01:01:44,296 --> 01:01:49,301
Sayın Başkan neden siz ve sayın Başkan
Yardımcısı, 11 Eylül Komisyonu'ndan önce
bir araya gelmekte ısrar ediyorsunuz?

664
01:01:49,734 --> 01:01:52,771
Çünkü 11 Eylül Komisyonu bize sorular
sormak istiyor, bu yüzden buluşuyoruz,

665
01:01:52,871 --> 01:01:56,641
ve ben de onlarla görüşüp bu sorulara
cevap vermek için sabırsızlanıyorum.

666
01:01:56,775 --> 01:02:01,980
Sorum şuydu, neden Komisyon'un sizden talep
ettiği gibi birbirinizden ayrı kalmıyorsunuz?

667
01:02:02,547 --> 01:02:06,718
Çünkü bu ikimiz için de, 11 Eylül
Komisyonu'nun sorularını yanıtlamak
için iyi bir fırsat

668
01:02:07,151 --> 01:02:11,355
ve ben onlara cevap vermek
için sabırsızlanıyorum.

669
01:02:12,924 --> 01:02:16,460
Sizce ortaya çıkıp kendi fikirlerini
kendi cümleleriyle açıklamaları gerekir mi?

670
01:02:16,794 --> 01:02:17,728
Yeminli olarak ifade vermeleri gerekir.

671
01:02:18,129 --> 01:02:19,296
Evet, halka açık olarak.

672
01:02:21,365 --> 01:02:23,500
Bush ve Chaney, 11 Eylül Komisyonu'na
bazı şartlarla çıktılar.

673
01:02:23,601 --> 01:02:25,602
Görüşmelere beraber girdiler

674
01:02:25,602 --> 01:02:28,105
Yeminli ifade vermediler

675
01:02:28,105 --> 01:02:30,574
Basın ya da aile bireyleri
görüşmelere alınmadı

676
01:02:30,574 --> 01:02:32,743
Hiçbir çeşit kayıda izin vermediler

677
01:02:32,743 --> 01:02:34,645
Tutanak tutulmadı

678
01:02:34,745 --> 01:02:39,282
Ölenlerin ailelerinin bir tutanağı ya da
tanıklığınızı görmeyi hakettiğini
düşünmüyor musunuz?

679
01:02:39,382 --> 01:02:42,352
Adam, bu soruyu bana dün de sordun,
ben de aynı cevabı verdim.

680
01:02:43,320 --> 01:02:46,056
Nihayi rapor, herkesin
hemkifir olduğu bir rapordu.

681
01:02:46,056 --> 01:02:50,827
Bu şu demek, eğer tek bir komisyon üyesi bile
rapordaki herhangi birşeye itiraz ederse,

682
01:02:50,827 --> 01:02:53,196
o konu rapordan çıkarılıyordu.

683
01:02:53,196 --> 01:02:58,868
Öğrendiğimiz kadarıyla o, sadece Bush
yönetimine bu süreçte danışmanlık yapmamış,

684
01:02:58,868 --> 01:03:01,404
aynı zamanda Bush'un
Ulusal Güvenlik Konseyi'nin

685
01:03:01,771 --> 01:03:04,907
kurulması yönünde bir taslak hazırlamış

686
01:03:05,408 --> 01:03:08,110
ve tek başına, "Karşı-Savaş Stratejisi"
-ki bu strateji Irak savaşında kullanılmıştır-

687
01:03:08,477 --> 01:03:10,579
adında kitap yazmış biri ve aynı zamanda

688
01:03:10,579 --> 01:03:13,249
Condoleezza Rice'ın yakın dostu.

689
01:03:14,116 --> 01:03:15,451
Onun istifa etmesini istiyoruz.

690
01:03:15,818 --> 01:03:20,923
11 Eylül Raporu'nda, Bush Yönetiminin
onaylamadığı hiçbirşey yok.

691
01:03:21,623 --> 01:03:25,460
Şimdi neden Zelikow liderliğindeki komisyonun

692
01:03:26,294 --> 01:03:29,297
11 Eylül'ün sahte bir eylem
olduğu gerçeğini gösteren

693
01:03:30,031 --> 01:03:32,434
bütün delilleri görmezden geldiğini anlıyoruz

694
01:03:32,901 --> 01:03:39,174
Yeni bir emperyalist hareket için kamuoyunun
olurunu almak ve ihtiyaç duyulan maddi
kaynağı sağlamak.

695
01:03:45,213 --> 01:03:48,916
Terörizm

696
01:03:50,551 --> 01:03:54,722
Terörizm: 1) Şiddetin sistematik kullanımı,
korku yaratmak adına şiddet uygulamak
ve sindirmeye çalışmak.

697
01:03:55,856 --> 01:03:57,224
korku yaratmak adına

698
01:03:57,525 --> 01:04:01,195
Bıçak kuşanmış. Kimyasal, biyolojik
ve nükleer silahlara sahip.

699
01:04:01,195 --> 01:04:03,831
Fanatikler. Teröristler.
11 Eylül. 11 Eylül. Katiller.

700
01:04:03,831 --> 01:04:06,400
11 Eylül. Teröristler. Teröristler.
El Kaide. Teröristler

701
01:04:06,400 --> 01:04:09,169
Nükleer silahlar. Terör. 11 Eylül.
Terör. Terör. Terör. Şeytan.

702
01:04:10,037 --> 01:04:13,540
11 Eylül. 11 Eylül. Teröristler.
Savaş ve tehlike.

703
01:04:13,540 --> 01:04:17,044
11 Eylül. Terörizm. Küresel terör.
Terörizm. Terörizm.

704
01:04:17,044 --> 01:04:20,080
Terörist. Terörist. Terörist.
Terörist. Teröristler.

705
01:04:20,080 --> 01:04:24,084
Teröristler. Teröristler. Terörizm.
11 Eylül. Küresel terör.

706
01:04:24,084 --> 01:04:28,088
Terörizm. Terörizm. Teröristler.
11 Eylül. Dünya terörü.

707
01:04:28,088 --> 01:04:30,657
Teröristler. Terörizm. 11 Eylül.
Küresel Terörizm.

708
01:04:31,024 --> 01:04:33,293
11 Eylül. Terörist. Terörist.
Terörist. Terörist.

709
01:04:33,293 --> 01:04:36,095
Terörist. Kitle imha silahları. 11 Eylül.

710
01:04:36,095 --> 01:04:39,899
11 Eylül. Teröristler. Şeytan teröristler.
Teröristler. Teröristler.

711
01:04:39,899 --> 01:04:43,436
Terörizm. Hipnotize bir şekilde
tekrarlanan sözcükler:

712
01:04:43,636 --> 01:04:50,709
Terörizm. Teröristler. Terör tehtidi.
Ve tabi ki El-Kaide ile bağlantılı.

713
01:04:50,709 --> 01:04:56,415
Ama dillerden düşmeyen ve neredeyse 7/24
yüzümüze vurulan "Terörizme Karşı Savaş"

714
01:04:56,782 --> 01:04:59,251
hayatımızın kaçınılmaz
bir gerçeği haline geldi.

715
01:04:59,485 --> 01:05:02,921
Bir gün torunlarımız geri dönüp
bakacak ve bizlere soracak:

716
01:05:03,555 --> 01:05:05,824
"Teröre karşı yapılan savaş nasıl kazanıldı?"

717
01:05:05,991 --> 01:05:08,894
A.B.D'nin tüm üst düzey yöneticileri

718
01:05:09,394 --> 01:05:13,698
terörizmi gerçek anlamda kullanarak

719
01:05:14,132 --> 01:05:16,701
toplumsal birleşme sağladılar,

720
01:05:16,835 --> 01:05:20,138
toplum için bir düşman resmi çizdiler,
halkı bir arada tuttular.

721
01:05:20,138 --> 01:05:23,308
Carl Scmitt'in muhafazakarlık teorisine göre,
bir toplum oluşturmak için

722
01:05:23,708 --> 01:05:24,642
öncelikle bir düşman imgesine
ihtiyacınız vardır.

723
01:05:24,642 --> 01:05:27,645
Bu çok tehlikeli birşey çünkü şimdi
baktığınızda bütün sosyal düzen,

724
01:05:28,079 --> 01:05:30,882
siyasi partiler, düşündüklerimiz, genel siyaset

725
01:05:31,349 --> 01:05:34,785
hepsi kocaman bir masal üzerine kurulu.

726
01:05:38,456 --> 01:05:44,929
Terörist şüphesiyle tutuklanan kişilerin
neredeyse tamamı, suçsuz bulunarak
serbest bırakıldı.

727
01:05:44,929 --> 01:05:50,634
...tabi önce siz onları görün diye
manşet yapıldıktan sonra.

728
01:05:51,902 --> 01:05:53,637
Terör Tehtidi...

729
01:05:55,672 --> 01:05:58,942
Saçmalık

730
01:06:00,844 --> 01:06:07,517
Terörizm: 2) Hükümetin, bir planı hayata
geçirebilmek için, kamuoyunu
yönlendirme tekniği.

731
01:06:08,251 --> 01:06:12,488
CIA'in bu ülkeye ne yaptığına bir bakın.
Yaptıkları şeyler inanılmaz.

732
01:06:13,156 --> 01:06:17,326
Gerçekleşen terörist eylemlere bakın.
Hepsinin olmasa da çoğunun arkasında CIA var.

733
01:06:17,994 --> 01:06:20,863
Bahriye Kışlası olayı, daha
sonra Kenya'daki büyükelçilik.

734
01:06:21,931 --> 01:06:25,968
Pan Am 103 olayı var, USS Cole olayı var,

735
01:06:26,769 --> 01:06:30,973
Oklahoma City olayı var, 1993 yılındaki
Dünya Ticaret Merkezi olayı var.

736
01:06:31,941 --> 01:06:35,544
...teröristlere ilk seferinde Dünya Ticaret
Merkezi'ni havaya uçurmak için yardım ettiler

737
01:06:36,345 --> 01:06:38,981
Bombayı yaptılar, sürücü ehliyetini çıkarttılar.

738
01:06:39,882 --> 01:06:45,387
Muhbir Emad A. Salim, 43 yaşında
eski bir Mısır Ordusu subayıydı,

739
01:06:45,854 --> 01:06:51,293
ona bombayı yapma görevi verildi ve
o bir uzmana gitti, bu kişi FBI uzmanıydı,

740
01:06:51,626 --> 01:06:52,994
ve dedi ki, "Sahte bir bomba mı koyacağız?",

741
01:06:53,395 --> 01:06:56,364
ve FBI uzmanı da dedi ki "Hayır,
gerçek bir bomba koyacağız."

742
01:06:56,998 --> 01:07:02,070
1993 yılındaki Dünya Ticaret Merkezi
saldırısının gerçek sorumlusu FBI'dı.

743
01:07:02,570 --> 01:07:06,774
Emad Salim'i kiraladılar ve
ona 1 milyon dolar ödediler

744
01:07:07,175 --> 01:07:11,345
ve ona gerçek patlayıcılarla bir fünye
verdiler, ona bomba yapmasını söylediler

745
01:07:11,679 --> 01:07:14,448
ve o bombayı da kontrolü
altındaki salaklara vermesini

746
01:07:14,782 --> 01:07:19,086
ve onların da Dünya Ticaret Merkezi
kompleksine saldırmasını istediler.

747
01:07:19,186 --> 01:07:22,990
Onlar için talihsizlik ki, sadece 6 kişi öldü

748
01:07:23,324 --> 01:07:24,825
kanunun çıkması için yeterli değildi.

749
01:07:25,159 --> 01:07:27,294
Peki 2 yıl sonra ne oldu,

750
01:07:27,828 --> 01:07:32,799
19 Nisan 1995'te Oklahoma City'deki
Murrah binası patlatıldı

751
01:07:33,000 --> 01:07:38,438
168 kişi öldü... bir yıl sonra,
birçok anayasal hakkımızı

752
01:07:38,438 --> 01:07:42,242
ve sivil özgürlüklerimizi elimizden alan
anti-terör kanunu kabul edildi.

753
01:07:55,488 --> 01:07:57,490
7/7/2005 Londra

754
01:07:57,490 --> 01:08:02,128
3 tren ve bir otobüs bombalandı, 56 kişi öldü

755
01:08:03,863 --> 01:08:05,631
O sabah, yapılan eylemin aynısını konu alan

756
01:08:05,631 --> 01:08:06,866
bir "Anti-Terör Tatbikatı" da yapılıyordu.

757
01:08:06,999 --> 01:08:09,201
TAMAMEN AYNI BOMBALAMA SENARYOSU.

758
01:08:09,201 --> 01:08:10,836
AYNI TREN İSTASYONLARINDA.

759
01:08:10,936 --> 01:08:13,906
HEM DE AYNI ANDA.

760
01:08:13,906 --> 01:08:15,274
Sabah 9.30 sularıydı.

761
01:08:15,274 --> 01:08:19,078
Biz, yaklaşık 1000 Londralı'nın bulunduğu ve
bu sabahki bombalama olaylarının gerçekleştiği

762
01:08:19,078 --> 01:08:23,415
tren istasyonunda o sırada bir
şirket için tatbikat yapıyorduk.

763
01:08:23,715 --> 01:08:26,051
şu an ensemdeki tüyler hala diken diken.

764
01:08:26,485 --> 01:08:29,521
Yani siz o sırada bir tatbikat yapıyordunuz

765
01:08:29,755 --> 01:08:32,624
eğer böyle bir durumla karşılaşırsak ne
yaparız diye, ve o sırada olay gerçekten
oldu öyle mi?

766
01:08:32,924 --> 01:08:33,792
Kesinlikle.

767
01:08:34,926 --> 01:08:35,894
Tabi... Ne demezsin.

768
01:08:35,894 --> 01:08:37,328
TAMAMEN AYNI BOMBALAMA SENARYOSU.

769
01:08:37,328 --> 01:08:38,930
AYNI TREN İSTASYONLARINDA

770
01:08:38,930 --> 01:08:40,598
HEM DE AYNI ANDA.

771
01:08:40,598 --> 01:08:42,200
Bizden ortada bir tesadüf olduğuna
inanmamızı bekliyorlar.

772
01:08:42,500 --> 01:08:46,537
7/7 günü bir anti-terörist
tatbikatı yapılıyordu.

773
01:08:47,038 --> 01:08:48,740
Aynı 11 Eylül'de olduğu gibi.

774
01:08:49,307 --> 01:08:53,177
Aynı hedeflere yapılabilecek saldırılar
hakkında konuşuyorlardı, aynı istasyonlarda

775
01:08:53,544 --> 01:08:57,248
ve tam o sırada gerçek saldırı meydana geldi.

776
01:08:57,748 --> 01:09:04,688
Bu şekilde A.B.D'dekine benzer biçimde,
orada olup operasyonu yöneten kişilere
bir kılıf uyduruldu.

777
01:09:12,996 --> 01:09:15,465
11 Eylül Gerçeği.

778
01:09:17,067 --> 01:09:22,038
Delillere göre A.B.D hükümeti, halk
iradesini kendi planları doğrultusunda
yönlendirmek için

779
01:09:22,038 --> 01:09:26,109
kendi vatandaşlarına "Sahte"
bir terörist saldırı düzenledi.

780
01:09:26,109 --> 01:09:28,812
Bunu yıllardır yapıyorlardı.

781
01:09:28,812 --> 01:09:33,316
11 Eylül içeriden yapılmış bir iş.

782
01:09:33,550 --> 01:09:38,755
Bu ülkede, kaç insanın bunu idrak
edemediğini görünce dehşete kapılıyorum.

783
01:09:39,622 --> 01:09:46,095
Bize diyorlar ki orada,
mağralarda yaşayan bir Arap

784
01:09:46,696 --> 01:09:50,299
bu ülkeye yapılmış en kusursuz
saldırıyı finanse etti.

785
01:09:50,800 --> 01:09:56,839
Mağarada yaşayan bir adamın NORAD'ı
alt edebileceğini düşünebiliyor musunuz?

786
01:09:57,206 --> 01:10:01,710
Mağarada yaşayan bir adamın tüm bunlara
sebep olabileceğine inanıyor musunuz?

787
01:10:02,144 --> 01:10:06,882
Ve New York'ta kaç Amerikalı'nın
öldürüldüğünü düşündükçe

788
01:10:07,382 --> 01:10:11,386
bunun hazırlanmış bir tezgah
olduğuna daha çok inanıyorum,

789
01:10:11,753 --> 01:10:18,026
bu zamanında Nazi'lerin kullandığı bir taktik,
ve onlar da bunu yıllardır tekrar tekrar
kullanıyorlar.

790
01:10:18,560 --> 01:10:22,730
Amerika bir kez daha aptal yerine koyuldu.

791
01:10:26,267 --> 01:10:29,470
Herşeyin kötüye gittiğini söylememe gerek
yok. Herkes kötü olduğunu biliyor.

792
01:10:29,971 --> 01:10:32,907
Dolar sent kadar değersiz. Bankalar batıyor.

793
01:10:33,107 --> 01:10:37,044
Dükkan sahipleri tezgahın altında silah
bulunduruyor. Punk'lar sokaklarda azıttı.

794
01:10:37,278 --> 01:10:40,781
Ne yapacağını bilen kimse yok,
ve nasıl biteceğini bilen de.

795
01:10:41,415 --> 01:10:45,586
Havamız solunmayacak kadar kirli,
yemeklerimiz yenemeyecek kadar kötü.

796
01:10:46,153 --> 01:10:49,456
Oturmuş televizyon izliyoruz
ve yerel muhabirler bize:

797
01:10:49,723 --> 01:10:54,628
"Bugün 15 cinayet ve 63 şiddetli suç meydana
geldi" diyor, sanki herşey normalmiş gibi!

798
01:10:54,962 --> 01:10:58,565
Herşeyin kötüye gittiğini biliyoruz.
Kötüden de beter. Herkes çıldırmış.

799
01:10:58,799 --> 01:11:01,501
Sanki heryerde herkes çıldırmış gibi,
o yüzden artık dışarı da çıkmıyoruz.

800
01:11:01,935 --> 01:11:05,205
Evimizde oturuyoruz ve yaşadığımız
dünya yavaşça küçülüyor.

801
01:11:05,338 --> 01:11:08,808
Ve tek söylediğimiz: "Lütfen, bari bizi
oturma odalarımızda rahat bırakın.

802
01:11:09,075 --> 01:11:14,280
Bana sadece tost makinamı, televizyonumu,
çelik radyatörümü bırakın size hiçbirşey
söylemem. Lütfen bizi rahat bırakın."

803
01:11:14,647 --> 01:11:18,084
Ama ben sizi rahat bırakmayacağım!
Kızmanızı istiyorum!

804
01:11:19,152 --> 01:11:21,154
Protesto etmenizi istiyorum,
isyan etmenizi istiyorum.

805
01:11:21,420 --> 01:11:24,190
Milletvekillerinize yazmanızı istemiyorum,
çünkü size ne yazdıracağımı bilmiyorum.

806
01:11:24,490 --> 01:11:28,794
Ekonomik kriz ya da enflasyon ya da Ruslar
ya da sokaklardaki şiddet hakkında
ne yapılacağını da bilmiyorum.

807
01:11:29,095 --> 01:11:31,831
Tek bildiğim öncelikle kızmanız gerektiği!

808
01:11:32,231 --> 01:11:34,934
Şöyle demelisiniz:
"Ben bir insanım, lanet olsun!"

809
01:11:35,267 --> 01:11:38,370
Hayatımın bir değeri var!

810
01:12:12,570 --> 01:12:16,040
Duman var - çok kötü - 2. kule 105. kat.

811
01:12:19,110 --> 01:12:21,545
Gerçekten çok kötü, siyah ve kuru.

812
01:12:22,580 --> 01:12:28,519
Karım iyiyim sanıyor. Onu aradım ve binayı
terkettiğimi söyledim. İyiydim de,
sonra birden BAM!

813
01:12:28,752 --> 01:12:32,022
Üçümüz - iki kırık pencere.

814
01:12:32,623 --> 01:12:34,324
Aman Tanrım!

815
01:13:01,927 --> 01:13:05,199
1939 yılında, Avrupa'da
çatışmalar başladığında

816
01:13:05,496 --> 01:13:10,588
görüldü ki Amerikan halkının
savaşa girmeye niyeti yoktu.

817
01:13:10,824 --> 01:13:14,965
Ama onlar,
bu ülke bir önceki savaşa nasıl girdiyse

818
01:13:14,966 --> 01:13:19,106
aynı şekilde bu savaşa da
girebileceğine inandılar.

819
01:13:19,345 --> 01:13:23,815
Planları: ilk olarak Birleşik Devletleri
ülke savunması kisvesi altında

820
01:13:23,816 --> 01:13:28,286
savaşa hazırlamaktı;

821
01:13:28,534 --> 01:13:34,434
ikinci olarak, adım adım, bize hissettirmeden
ülkeyi savaşa dahil ettiler;

822
01:13:35,182 --> 01:13:40,695
üçüncü olarak, bizi anlaşmazlık içine
sokacak bir dizi vukuat tertiplediler.

823
01:13:41,852 --> 01:13:48,214
Tabi ki bu planlarını, propaganda gücünün
yardımıyla yaptılar ve gizlediler.

824
01:13:50,182 --> 01:13:54,893
Sinemalarımız bir süre sonra,
savaşın ihtişamını anlatan eserlerle doldu.

825
01:13:55,921 --> 01:13:59,076
Yayın organları bütün tarafsızlığını kaybetti

826
01:13:59,670 --> 01:14:05,345
Savaşı, parlamentonun yetkisini kısıtlamayı

827
01:14:05,346 --> 01:14:11,020
ve başkanın uyguladığı diktatörel prosedürleri
haklı göstermek için kullandılar.

828
01:14:13,178 --> 01:14:16,421
Bir korku politikası harekete geçirildi.

829
01:14:19,099 --> 01:14:24,420
Bazı insanların şahsi tutkularının
ve ön yargılarının,

830
01:14:24,421 --> 01:14:27,081
bu ülkeyi felakete sürüklemesine
izin veremeyiz.

831
01:14:36,819 --> 01:14:42,692
Bölüm 3: Perdenin Arkasındakilere Aldırmayın

832
01:14:44,860 --> 01:14:49,198
Tahtın arkasında, kraldan
daha kudretli birşey vardır.

833
01:14:49,732 --> 01:14:55,738
Dünya, bizleri sahne arkasında olmadıklarına
inandıran birçok farklı kişi tarafından
yönetilir.

834
01:14:56,205 --> 01:15:02,511
Gerçek şu ki büyük merkezlerdeki finansal
elementler, Andrew Jackson zamanından beri
hep hükümetlere sahip olmuştur.

835
01:15:03,012 --> 01:15:07,083
1775, Amerikan İhtilali başladı,

836
01:15:07,083 --> 01:15:11,420
Amerikan kolonileri İngiltere'den ve onun
baskıcı monarşisinden kurtulmak istediler.

837
01:15:11,420 --> 01:15:13,789
İhtilal için birçok neden bulunsa da,

838
01:15:13,989 --> 01:15:17,059
içlerinden bir tanesi ana
neden olarak göze çarpıyor:

839
01:15:17,059 --> 01:15:25,033
İngiltere Kralı III. George, kolonilerin elde
ettikleri ve kendilerine kullandıkları faizsiz
serbest kazancı yasakladı.

840
01:15:25,367 --> 01:15:30,405
bunun yerine onları İngiltere Merkez
Bankası'ndan kredi almaya zorlayarak,

841
01:15:30,572 --> 01:15:33,308
kolonileri borç içine soktu.

842
01:15:33,441 --> 01:15:36,011
Benjamin Franklin'in de sonradan yazdığı gibi:

843
01:15:36,111 --> 01:15:40,548
Kral III. George'un, kolonilerin sıradan
insanları para babalarının pençesinden
kurtaracak

844
01:15:40,548 --> 01:15:43,818
dürüst ve serbest bir para sistemini
hayata geçirmelerini reddetmesi,

845
01:15:43,818 --> 01:15:47,121
muhtemelen ihtilalin başlıca sebebidir.

846
01:15:47,321 --> 01:15:50,758
1783'te Amerika, İngiltere'ye
karşı bağımsızlığını kazandı.

847
01:15:50,758 --> 01:15:57,798
Halbuki, Merkez Bankası konseptiyle ve onları
kuran açgözlü adamlarla yapılacak savaş
daha yeni başlamıştı.

848
01:15:58,732 --> 01:16:01,068
Peki Merkez Bankası nedir?

849
01:16:01,068 --> 01:16:05,239
Merkez Bankası, tüm ulusun
para birimini üreten bir kurumdur.

850
01:16:05,239 --> 01:16:10,944
Tarihteki örnekleri incelediğimizde,
merkez bankacılığının temelinde
iki şeyin yattığını görürüz.

851
01:16:10,944 --> 01:16:16,683
Faiz oranlarının kontrolü ve para arzının
yani enflasyonun kontrolü.

852
01:16:16,683 --> 01:16:19,553
Merkez bankası aslında para vererek
bir devlet ekonomisini beslemez,

853
01:16:19,553 --> 01:16:22,989
parayı devlete faizli borç olarak verir.

854
01:16:22,989 --> 01:16:26,493
Ve ödünç verdiği bu paranın miktarını
yükselterek ya da düşürerek,

855
01:16:26,493 --> 01:16:31,397
piyasada işlem gören paranın değerini ayarlar

856
01:16:31,531 --> 01:16:38,971
Anlamanız gereken şey, bütün bu sistem
uzun vadede sadece tek bir şey üretir:

857
01:16:39,071 --> 01:16:40,840
Borç.

858
01:16:40,840 --> 01:16:44,310
Bu dümenin farkına varmak için
çok fazla maharet gerekmiyor.

859
01:16:44,310 --> 01:16:48,280
Merkez bankası, ürettiği her
bir doları faizli borç olarak verir.

860
01:16:48,280 --> 01:16:56,288
Bu, üretilen her bir dolar, doların kendisi
ve buna ilaveten o doların belli bir
yüzdedeki faizi demektir.

861
01:16:56,422 --> 01:17:02,094
Ve bir merkez bankası, tüm ulusun
para birimini üretmekte tekel
haline geldiğinde,

862
01:17:02,194 --> 01:17:06,932
ve her bir doları, üzerine yapışmış
borçla birlikte kiraladığında...

863
01:17:07,065 --> 01:17:10,902
Bu borcu ödeyeceğiniz para nereden gelir?

864
01:17:10,902 --> 01:17:12,971
O da yine merkez bankasından gelir.

865
01:17:12,971 --> 01:17:20,311
Yani merkez bankası, ortaya çıkan ödenmemiş
borç açığını kapatmak için düzenli olarak
para arzını arttırır.

866
01:17:20,311 --> 01:17:24,615
tabi bu para da piyasaya
faizli borç olarak verilir,

867
01:17:24,615 --> 01:17:26,617
o da daha fazla borç yaratır!

868
01:17:26,617 --> 01:17:29,821
Bu sistemin nihayi sonucu
kesinlikle köleliktir.

869
01:17:29,821 --> 01:17:35,659
Hükümetin ve tabi ki halkın, bu kendi kendini
yaratan borçtan kurtulması imkansızdır.

870
01:17:35,659 --> 01:17:39,897
Bu ülkenin kurucuları bunun
çok iyi farkındaydı.

871
01:17:40,464 --> 01:17:45,069
"Bence banka kuruluşları, düzenli
ordulardan daha tehlikelidir..

872
01:17:45,069 --> 01:17:48,872
Eğer Amerikan halkı özel bankaların
piyasaları kontrol etmesine izin verirse...

873
01:17:48,872 --> 01:17:53,577
bankalar ve şirketler etraflarında büyüyecek,
tüm mal varlıklarını ellerinden alacak

874
01:17:53,577 --> 01:17:57,681
ve bir gün çocukları, atalarının fethettiği
bu topraklarda evsiz uyanacak."
Thomas Jefferson, 1743-1826

875
01:17:59,049 --> 01:18:02,285
"Eğer bankerlerin kölesi olarak kalmak
ve kendi köleliğiniz için bedel ödemek
istiyorsanız,

876
01:18:02,285 --> 01:18:06,623
bırakın para üretmeye devam etsinler
ve ulusun tüm parasını kontrol etsinler."
Sir Josiah Stamp

877
01:18:07,090 --> 01:18:12,662
20. yy'ın başladında A.B.D.,
zalim maddi menfaatlere hizmet eden

878
01:18:12,862 --> 01:18:16,733
birçok merkez bankacılığı sistemini
hayata geçirdi ve kaldırdı.

879
01:18:16,899 --> 01:18:20,269
O sıralarda bankacılık ve iş
dünyasının önde gelen aileleri:

880
01:18:20,269 --> 01:18:25,541
Rockefeller, Morgan, Warburg
ve Rothschild aileleriydi.

881
01:18:25,541 --> 01:18:31,547
1900'lü yılların başlarında bu aileler
bir kez daha, yeni bir merkez bankasının
kurulması yönünde kanun çıkmasını istediler.

882
01:18:33,782 --> 01:18:37,719
Ama biliyorlardı ki hem hükümet
hem de halk, bu kurumlardan usanmıştı.

883
01:18:37,719 --> 01:18:41,990
Bu yüzden kamuoyunu yönlendirmek için
bir hadise yaratmaya ihtiyaç duydular.

884
01:18:41,990 --> 01:18:46,695
Herkesin bir finans otoritesi
olarak gördüğü J.P. Morgan,

885
01:18:46,795 --> 01:18:53,134
güçlü nüfuzunu kullanarak, New York'ta
çok ünlü bir bankanın iflas ettiği,
battığı söylentilerini yaydı.

886
01:18:53,935 --> 01:18:58,907
Morgan bunun, diğer bankaları da etkileyecek
bir histeri krizine neden olacağını biliyordu
Nitekim oldu da.

887
01:18:58,907 --> 01:19:04,846
İnsanlar, birikimlerini kaybetme korkusuyla
bütün paralarını çekmeye başladı.

888
01:19:04,846 --> 01:19:10,051
Haliyle bankalar borçlarını tahsil etmek
zorunda kaldı, borç alanlar ödeyebilmek için
mallarını sattılar,

889
01:19:10,051 --> 01:19:14,455
ve sonuç olarak bir çok iflas,
satış ve kargaşa meydana geldi.

890
01:19:14,455 --> 01:19:19,093
Birkaç yıl sonra, parçaları yerlerine oturtan
Fredrik Allen, LIFE dergisinde şunları yazdı.

891
01:19:19,093 --> 01:19:23,230
"Morgan hisseleri kazanç sağladı...
1907 krizini hızlandırmak için

892
01:19:23,230 --> 01:19:25,399
onu kurnazca yönettiler."

893
01:19:25,532 --> 01:19:32,539
Tezgahtan habersiz Parlamento, "1907 Krizi"
hakkında ve banka kartelleriyle sıkı ilişkiler
içinde bulunan

894
01:19:32,773 --> 01:19:38,512
ki daha sonra bir evlilikle de Rockefeller
ailesine katılan Senatör Nelson Aldrich
başkanlığında bir araştırma başlattı.

895
01:19:38,512 --> 01:19:43,083
Aldrich'in komisyonu 1907 tarihindeki
krizin tekrar yaşanmaması için,

896
01:19:43,083 --> 01:19:46,453
bir Merkez Bankası'nın kurulmasını önerdi.

897
01:19:46,453 --> 01:19:51,024
Bu tam da uluslararası bankerlerin,
planlarını uygulamak için ihtiyaç
duydukları şeydi.

898
01:19:51,024 --> 01:19:56,963
1910'da, J.P. Morgan'ın Georgia sahili Jekyll
Adası'ndaki konutunda gizli bir
toplantı yapıldı.

899
01:19:56,963 --> 01:20:01,167
Burası, "Federal Rezerv Kanunu" diye
adlandırılan aktin imzalandığı yerdi.

900
01:20:01,167 --> 01:20:05,438
Kanun bankerler tarafından yazılmıştı,
hukukçular tarafından değil.

901
01:20:05,438 --> 01:20:09,542
Görüşme hükümetten ve kamuoyundan
o kadar gizliydi ki,

902
01:20:09,542 --> 01:20:14,747
katılan yaklaşık 10 kişi birbirlerine
hitaben kullandıkları isimlerini sakladılar.

903
01:20:14,747 --> 01:20:20,752
Akiti imzaladıktan sonra, siyasi arenadaki
adamları Senatör Nelson Aldrich'e verdiler
ki o da bunu Parlamento'dan geçirdi.

904
01:20:22,254 --> 01:20:28,260
1913 yılında, bankerlerin de şiddetli desteği
ile Woodrow Wilson başkan seçildi

905
01:20:28,627 --> 01:20:33,765
ve seçimlerdeki desteğin karşılığı olarak da
"Federal Rezerv Kanunu"nu imzalamayı
kabul etti.

906
01:20:33,765 --> 01:20:38,169
Noel'den iki gün önce, birçok milletvekili
evlerinde aileleriyle birlikteyken,
"Federal Rezerv Kanunu" oylandı,

907
01:20:38,169 --> 01:20:40,738
ve Wilson bunu yasa haline getirdi.

908
01:20:41,139 --> 01:20:44,142
Yıllar sonra, Woodrow Wilson
pişmanlık içinde şöyle yazdı:

909
01:20:44,776 --> 01:20:48,646
"Büyük endüstriyel ulusumuz,
kendi mali sistemi tarafından kontrol edilir.

910
01:20:48,646 --> 01:20:53,417
Mali sistemimiz özelleşmiş bir topluluk
halindedir. Bu yüzden, ulusun kalkınması
ve diğer tüm hareketleri

911
01:20:53,517 --> 01:20:56,554
niyetleri iyi ve halkın yararına dahi olsa,
bir avuç adamın ellerindedir.

912
01:20:56,554 --> 01:21:01,625
Bu adamlar, kendilerinin ve bazı kişilerin
paralarının dahil olduğu büyük yatırımlarla
ilgilenmektedir

913
01:21:01,625 --> 01:21:06,130
ve çıkarları için gerçek ekonomik
bağımsızlığa zarar vermektedirler.

914
01:21:06,296 --> 01:21:10,000
Uygar dünyanın, tamamen kontrol edilen,
sindirilen ve en kötü yönetilen devletlerinden
biri haline geldik.

915
01:21:10,000 --> 01:21:13,803
fikir özgürlüğünün, yönetime inancın
ve demokratik seçme özgürlüğünün
olmadığı bir devlet,

916
01:21:13,803 --> 01:21:16,573
bir devlet ki, egemen ufak bir grubun
keyfine ve zikrine kalmış. -Woodrow Wilson

917
01:21:16,606 --> 01:21:21,378
Kongre üyesi Louis McFadden da asıl gerçeği,
tasarı kanunlaştıktan sonra söylemiştir:

918
01:21:21,378 --> 01:21:26,616
"Burada bir dünya bankası sistemi kuruluyor..
Uluslararası bankerler tarafından
kontrol edilen bir merkez.

919
01:21:26,616 --> 01:21:32,455
Beraber hareket edip kendi ihtirasları için
dünyayı köleleştiriyorlar. Devlet, Federal
Banka tarafından gasp ediliyor."

920
01:21:32,622 --> 01:21:37,827
Şimdi halka "Federal Rezerv Sistemi"nin
ekonomik bir dengeleyici olduğunu söylediler.

921
01:21:37,827 --> 01:21:42,398
Enflasyonun ve ekonomik krizlerin
geçmişte kaldığını söylediler.

922
01:21:42,398 --> 01:21:46,035
Tabi tarihin bizlere gösterdiği gibi,
hiçbirşey değişmeyecekti.

923
01:21:46,035 --> 01:21:52,174
Şimdi uluslararası bankerlerin elinde,
hırslarına yeni boyutlar kazandıracak
işleyen bir makina vardı.

924
01:21:55,444 --> 01:22:01,049
Örneğin, 1914-1919 yılları arasında
Federal Banka piyasaya para arzını
neredeyse %100 arttırdı.

925
01:22:01,449 --> 01:22:04,620
Küçük bankalara büyük borçlar verildi.

926
01:22:04,887 --> 01:22:09,324
Sonra 1920 yılında, Federal Banka
büyük miktarda parayı piyasadan geri çekti,

927
01:22:09,457 --> 01:22:13,663
dolayısıyla kredi veren bankalar
büyük miktarda borcu geri istedi,

928
01:22:13,764 --> 01:22:18,466
ve tıpkı 1907'deki gibi bankalara hücum,
batık ve iflas yaşandı.

929
01:22:19,067 --> 01:22:24,138
Federal Rezerv Sistemi dışında kalan
5400 rakip banka iflas etti.

930
01:22:23,838 --> 01:22:28,075
Tekel iyice bu bir grup
uluslararası bankerin eline geçti.

931
01:22:28,309 --> 01:22:33,047
Bu konuda Kongre üyesi Lindberg,
1921 yılında şöyle dedi:

932
01:22:33,047 --> 01:22:36,851
"Federal Rezerv Kanunu altında,
krizler bilimsel olarak yaratılmaktadır.

933
01:22:37,084 --> 01:22:43,324
Şu anki kriz, yaratılanların ilkidir
ve matematiksel bir denklemden ibarettir."

934
01:22:43,891 --> 01:22:46,860
Halbuki 1920'deki kriz sadece ısınma turuydu.

935
01:22:47,161 --> 01:22:50,864
1921-1929 yılları arası Federal Banka
para arzını yine yükseltti.

936
01:22:51,098 --> 01:22:54,134
halka ve bankalara yine büyük borçlar verdi.

937
01:22:54,634 --> 01:22:58,638
O sırada borsada marj kredisi denen
yeni bir kredi tipi vardı.

938
01:22:58,839 --> 01:23:03,276
Basitçe, bir yatırımcı bir hisse senedine
değerinin sadece %10'unu ödeyip
sahip oluyordu,

939
01:23:03,510 --> 01:23:06,579
kalan %90'ı için broker'a borçlanılıyordu.

940
01:23:06,780 --> 01:23:10,850
Bir başka deyişle, bir kişi $1000 dolarlık
hisseyi $100 dolar ile alabiliyordu.

941
01:23:11,050 --> 01:23:13,553
Bu yöntem 1920'lerde çok popülerdi.

942
01:23:13,686 --> 01:23:16,255
sanki herkes borsada para kazanmaya başlamıştı.

943
01:23:16,556 --> 01:23:18,157
Ama bu kredi tipinin bir handikapı vardı.

944
01:23:18,324 --> 01:23:22,295
Parayı her an geri isteyebilirlerdi,
ve 24 saat içinde ödemek zorundaydınız.

945
01:23:22,595 --> 01:23:24,463
Buna marj çağrısı denirdi.

946
01:23:24,463 --> 01:23:28,968
ve marj çağrısı sonucunda genellikle,
borca girerek aldığınız hisseyi
satmak zorunda kalırdınız.

947
01:23:29,301 --> 01:23:36,241
Ekim 1929'dan birkaç ay önce,
J.D. Rockefeller, Bernhard Barack ve diğer
simsarlar sessizce borsadan çekildi,

948
01:23:36,575 --> 01:23:43,782
ve 24 Ekim 1929'da, marj kredisi vermiş
New York'lu finansçılar alelacele paralarını
geri istemeye başladılar.

949
01:23:44,449 --> 01:23:46,785
Bu borsada inanılmaz büyük
bir tasfiye satışına neden oldu,

950
01:23:46,885 --> 01:23:49,788
çünkü herkes marj borçlarını ödemek istiyordu

951
01:23:49,955 --> 01:23:55,326
Bu da bankalara akın başlattı ve sonuç olarak
16.000'in üzerinde banka iflas etti,

952
01:23:55,527 --> 01:23:59,964
ve aralarında anlaşan uluslararası bankerler
rakip bankaları ucuza satın almakla kalmadı,

953
01:24:00,098 --> 01:24:03,234
aynı zamanda koca şirketleri de
üç beş kuruşa satın aldılar.

954
01:24:03,401 --> 01:24:05,269
Bu Amerikan tarihindeki en büyük soygundu.

955
01:24:05,803 --> 01:24:07,205
Ama burada bitmedi.

956
01:24:07,338 --> 01:24:10,875
Federal Banka para arzını arttırıp
bu ekonomik çöküşe son vereceğine,

957
01:24:10,875 --> 01:24:15,346
hiçbirşey yapmadı ve insanlık tarihinin
en büyük buhranına ön ayak oldu.

958
01:24:15,479 --> 01:24:21,151
Birkez daha banka kartellerinin uzun zamandır
düşmanı olan kongre üyesi Louis McFadden,

959
01:24:21,318 --> 01:24:24,254
Federal Rezerv yönetimini
suçlayarak kovuşturma başlattı,

960
01:24:24,521 --> 01:24:26,523
ve bunalım hakkında konuştu:

961
01:24:26,623 --> 01:24:28,058
"Bu dikkatlice ayarlanmış suni bir olaydı.

962
01:24:28,392 --> 01:24:31,128
Bankerler hepimizi umutsuz bir duruma soktular,

963
01:24:31,328 --> 01:24:34,031
bu şekilde bizi yönetebileceklerdi."

964
01:24:34,197 --> 01:24:37,334
Beklendiği gibi, 2 suikast
teşebbüsünden sonra McFadden,

965
01:24:37,601 --> 01:24:41,671
itham ettiği suçlamaların üzerine gidemeden,
bir ziyafette zehirlendi.

966
01:24:42,706 --> 01:24:49,245
Toplumu sefalete sürükledikten sonra Federal
Rezerv bankacıları, Altın Standart'ının
kaldırılması gerektiğine kadar verdiler.

967
01:24:49,579 --> 01:24:52,749
Bunun için öncelikle, sistemdeki
kalan altını elde etmeleri gerekiyordu.

968
01:24:53,116 --> 01:24:58,621
Bu yüzden bunalıma son vermek bahanesiyle
1933 yılında altınlara el koymaya başladılar.

969
01:24:58,921 --> 01:25:04,660
10 yıllık hapis tehtidiyle Amerika'daki
herkes, sahip oldukları altın külçelerini
Hazine'ye vermeye zorlandı,

970
01:25:04,894 --> 01:25:07,930
yani halkın geriye kalan
tek mal varlığını da soydular.

971
01:25:08,197 --> 01:25:11,300
1933'ün sonunda altın standartı lağv edildi.

972
01:25:11,467 --> 01:25:16,972
1933 yılından önce basılan bir dolara
bakarsanız, üzerinde "Altına Çevirilebilir."
yazar.

973
01:25:17,172 --> 01:25:19,007
Şimdiki dolara bakarsanız,

974
01:25:19,174 --> 01:25:23,412
üzerinde "Kanuni Para" yazar,
yani hiçbir geri dönüşü yoktur.

975
01:25:23,679 --> 01:25:25,180
Değersiz bir kağıt parçasıdır.

976
01:25:25,414 --> 01:25:29,117
Paramıza değer kazandıran tek şey,
piyasada ne kadar bulunduğudur.

977
01:25:29,417 --> 01:25:35,023
Bu yüzden para arzını ayarlamak aynı zamanda
paranın değerini de ayarlamak anlamına gelir,

978
01:25:35,190 --> 01:25:40,295
bu da bütün ekonomilere ve toplumlara
diz çöktürebilecek bir güç demektir.

979
01:25:41,296 --> 01:25:44,832
"Bana bir ulusun para arzının kontrolünü
verin, o zaman kanun koyanları bile takmam."

980
01:25:45,133 --> 01:25:47,702
-M.A. Rothschild,
Rothschild bankacılık krallığının kurucusu.

981
01:25:48,236 --> 01:25:52,106
Kesinlikle anlamanız gerekir ki:
"Federal Rezerv" özel bir şirkettir.

982
01:25:52,340 --> 01:25:55,209
Federal Express (Fed-Ex) ne kadar federalse,
o da o kadar federaldir.

983
01:25:55,443 --> 01:25:59,513
Kendi politikasını uygular ve gerçekte
A.B.D hükümetinin denetiminde değildir.

984
01:25:59,780 --> 01:26:04,785
Hükümete tüm para birimini faizli
borç olarak veren özel bir bankadır,

985
01:26:05,019 --> 01:26:10,190
ve bu ülkenin Amerikan İhtilali'nde
bağımsızlığını ilan ederek kaçtığı

986
01:26:10,457 --> 01:26:13,627
sahtekar merkez bankası
modeliyle tamamen aynıdır.

987
01:26:13,860 --> 01:26:19,699
1913'e geri dönersek, "Federal Rezerv Kanunu"
parlamentodan geçen tek anayasaya aykırı
tasarı değildir.

988
01:26:19,900 --> 01:26:23,436
Ayrıca "Federal Gelir Vergisi"ni de
kabul ettirdiler.

989
01:26:23,536 --> 01:26:27,841
Amerikan toplumunun federal gelir vergisine
tepkisizliği de dikkate değer bir konudur,

990
01:26:28,108 --> 01:26:33,046
ve Amerikan halkının ne kadar aptal
ve ilgisiz olduğunun gerçek bir kanıtıdır.

991
01:26:33,646 --> 01:26:37,617
Öncelikle, federal gelir yasası direk
ve taksitlendirilmeden alındığı için,

992
01:26:37,750 --> 01:26:40,086
tamamen anayasaya aykırıdır.

993
01:26:40,319 --> 01:26:44,323
Anayasaya göre tüm direk vergilerin
taksitlendirilmesi kanuni hakkımızdır.

994
01:26:44,490 --> 01:26:49,929
İkinci olarak, gelir vergisine izin verecek
kanuni değişikliği onaylayacak eyalet
çoğunluğu asla bir araya gelmemiştir,

995
01:26:50,129 --> 01:26:52,731
ve bu konu günümüz mahkeme
davalarına konu olmuştur.

996
01:26:52,865 --> 01:26:54,655
Eğer 16. yasa tasarısını dikkatlice okursanız,

997
01:26:54,656 --> 01:26:58,237
yeterli sayıda eyaletin tasarıyı hiç
oylamadığını görürsünüz."
-A.B.D Bölge Hakimi James C. Fox, 2003

998
01:26:58,370 --> 01:27:04,076
Üçüncüsü, bugün ortalama bir işçinin
gelirinin kabaca %25'i bu vergiyle
ellerinden alınıyor.

999
01:27:04,946 --> 01:27:07,115
ve tahmin edin para nereye gidiyor.

1000
01:27:07,282 --> 01:27:12,920
Sahtekar Federal Rezerv Bankası
tarafından üretilen paranın, faiz borcunu
ödemeye harcanıyor,

1001
01:27:13,054 --> 01:27:15,756
aslında var olmayan bir sisteme.

1002
01:27:15,923 --> 01:27:22,897
Yılın 4 ayında çalışarak kazandığınız para
yasal olarak, özel Federal Rezerv
Bankası'nın sahibi olan

1003
01:27:22,997 --> 01:27:26,233
uluslararası bankerlerin ceplerine giriyor.

1004
01:27:26,333 --> 01:27:30,638
Ve dördüncüsü, her ne kadar dolandırıcı
hükümet bu gelir yasasının zorunluluğundan
bahsetse de,

1005
01:27:30,804 --> 01:27:37,311
bunu size ödetecek hiçbir madde,
hiçbir kanun bulunmamaktadır.

1006
01:27:37,544 --> 01:27:38,212
Nokta.

1007
01:27:39,246 --> 01:27:42,449
Tabi ki gerçekten bir yasa
olmasını bekliyordum,

1008
01:27:42,616 --> 01:27:46,987
bize bu vergiyi vermemizi söyleyen ve
kanun kitabında gösterebileceğimiz bir madde.

1009
01:27:47,120 --> 01:27:48,889
Kesinlikle olmalıydı.

1010
01:27:49,189 --> 01:27:53,493
Öyle bir noktaya geldim ki, bir insanı buna
zorunlu kılan hiçbir madde bulamadım,

1011
01:27:53,693 --> 01:27:57,597
sadece beni değil, tanıdığım birçok
insanı da ilgilendiriyordu

1012
01:27:57,730 --> 01:28:01,367
ve istifa etmekten başka çare bulamadım.

1013
01:28:01,601 --> 01:28:06,139
2000 yılından beri yaptığım ve hala
devam ettirdiğim araştırma sonunda,

1014
01:28:06,339 --> 01:28:07,473
hala bu yasayı bulamadım.

1015
01:28:07,607 --> 01:28:12,278
Meclise sordum, bir çok insana sordum,
vergi dairesi danışmanlarına sordum,

1016
01:28:12,611 --> 01:28:18,484
cevap veremediler, çünkü biliyorlar ki
cevap verirlerse tüm Amerikan halkı bunun
bir dolandırıcılık olduğunu öğrenecek.

1017
01:28:18,617 --> 01:28:22,521
Federal gelir vergisi zarfını işten
ayrıldığımdan beri doldurmadım.

1018
01:28:22,755 --> 01:28:25,190
1999'dan beri vergi zarfını doldurmuyorum.

1019
01:28:26,024 --> 01:28:30,929
Bu gelir vergisi, bütün ülkenin
köleleştirilmesinden başka birşey değil.

1020
01:28:31,763 --> 01:28:35,300
Şimdi, ekonominin kontrolü ve
mal varlığımızın düzenli olarak soyulması

1021
01:28:35,634 --> 01:28:39,004
bankerlerin elinde tuttuğu
Rubik küpünün sadece bir yüzü.

1022
01:28:39,371 --> 01:28:42,941
Kar sağlamanın ve kontrolün diğer aracı,
savaş.

1023
01:28:43,842 --> 01:28:46,544
1913 yılında Federal Rezerv
kurulduğundan beri,

1024
01:28:46,544 --> 01:28:49,347
birçok büyük ve küçük savaş yaşandı.

1025
01:28:49,514 --> 01:28:54,285
Bunların en çok bilinenleri 1. Dünya Savaşı,
2. Dünya Savaşı ve Vietnam Savaşı'dır.

1026
01:28:54,519 --> 01:28:56,020
1. Dünya Savaşı.

1027
01:28:56,154 --> 01:29:00,257
1914 yılı, Avrupa'da savaş
İngiltere-Almanya merkezinde başladı.

1028
01:29:00,424 --> 01:29:02,927
Amerikan halkı savaşa dahil olmak istemiyordu,

1029
01:29:03,160 --> 01:29:06,630
zaten Başkan Wilson da
ülkenin tarafsızlığını açıkladı.

1030
01:29:06,764 --> 01:29:09,600
Halbuki Amerikan yönetimi
kimseye sezdirmeden,

1031
01:29:09,700 --> 01:29:12,102
savaşa girebilmek için
herhangi bir bahane arıyordu.

1032
01:29:12,236 --> 01:29:15,272
Eyalet Sekreteri William
Jennings'in bir gözlemine göre:

1033
01:29:15,472 --> 01:29:18,909
"Büyük yatırımcılar, dünya savaşıyla
yakından ilgileniyorlar,

1034
01:29:19,009 --> 01:29:21,378
çünkü savaş, yüksek kar getirecek
fırsatlar demek."

1035
01:29:22,045 --> 01:29:27,384
Uluslararası bankerler için meydana
gelebilecek en karlı şey, savaştır.

1036
01:29:27,517 --> 01:29:32,822
Çünkü savaş ülkeyi, Federal Rezerv
Bankası'ndan daha çok faizli borç
almaya zorlar.

1037
01:29:33,390 --> 01:29:37,427
Woodrow Wilson'un baş danışmanı
ve müşaviri Albay Edward House,

1038
01:29:37,627 --> 01:29:42,298
savaş isteyen uluslararası bankerlerle
yakın ilişkiler içinde olan biriydi.

1039
01:29:42,532 --> 01:29:45,868
Müşavir Albay House ve İngiltere
Dışişleri Sekreteri Sir Edward Grey

1040
01:29:46,135 --> 01:29:51,407
yazıya da dökülmüş bir görüşmede, Amerika'yı
savaşa nasıl sokacaklarını tartışırlar.

1041
01:29:51,507 --> 01:29:52,742
Grey sorar:

1042
01:29:53,008 --> 01:29:56,779
"Eğer Almanlar, içinde Amerikalıların
bulunduğu bir gemiyi batırırsa
Amerikalılar ne yapar?

1043
01:29:57,046 --> 01:29:57,980
House cevap verir:

1044
01:29:58,214 --> 01:30:01,984
"İnanıyorum ki bu kıvılcım
birleşik devletleri sarsacak

1045
01:30:02,084 --> 01:30:05,888
ve tek başına bizi savaşa
sürüklemeye yetecekir.

1046
01:30:06,021 --> 01:30:11,159
Ve 7 Mayıs 1915 yılında,
Sir Edward Grey'in de önerdiği gibi,

1047
01:30:11,293 --> 01:30:18,200
Lusitania adlı bir gemi kasıtlı olarak Alman
kontrolündeki ve Alman Deniz Kuvvetleri'nin
geçeceğini bildiği sulara gönderilir.

1048
01:30:18,433 --> 01:30:21,336
Beklendiği gibi, bir Alman U-Bot'u
gemiye torpido yollar,

1049
01:30:21,569 --> 01:30:25,173
gemideki cephanenin de
patlamasıyla 1200 kişi ölür.

1050
01:30:26,074 --> 01:30:30,678
Bu tezgahın doğasını daha iyi anlayalım;

1051
01:30:30,912 --> 01:30:34,215
Alman Konsolosluğu olaydan sonra
New York Times'a ilanlar vererek,

1052
01:30:34,482 --> 01:30:38,219
Amerikan halkına gemiyi kendileri adına
risk oluşturduğu için batırdıklarını,

1053
01:30:38,452 --> 01:30:43,424
Amerika'dan İlgiltere'ye savaş sahasından
gidecek her geminin, batırılmayı göze alması
gerektiğini söyledi.

1054
01:30:43,824 --> 01:30:49,863
Beklendiği gibi Luistania'nın batırılması,
Amerikan halkında büyük bir öfke dalgasına
neden oldu,

1055
01:30:50,097 --> 01:30:52,966
ve Amerika kısa süre sonra savaşa girdi.

1056
01:30:53,233 --> 01:30:57,804
1. Dünya Savaşı 323.000
Amerikalının ölümüne sebep oldu.

1057
01:30:58,105 --> 01:31:00,907
J.D. Rockefeller, bundan yaklaşık
200 milyon dolar kazanç sağladı.

1058
01:31:04,878 --> 01:31:08,415
Amerika'ya mal olan ve
tabi ki faizli borç olarak

1059
01:31:08,715 --> 01:31:12,018
Federal Rezerv Bankası'ndan alınan
30 milyar doları saymıyoruz bile,

1060
01:31:12,118 --> 01:31:14,754
ki bu para da uluslararası
bankerlerin kazancı olmuştur.

1061
01:31:14,988 --> 01:31:16,623
2. Dünya Savaşı

1062
01:31:17,056 --> 01:31:21,394
7 Aralık 1941'de, Japonlar Pearl
Harbour'daki Amerikan üssüne saldırdılar,

1063
01:31:21,594 --> 01:31:23,396
ve bizi savaşa soktular.

1064
01:31:23,730 --> 01:31:28,668
Başkan Franklin D. Roosevelt saldırı gününü,
"Alçaklık içinde anılacak bir gün"
olarak nitelendirdi.

1065
01:31:28,901 --> 01:31:30,403
Gerçekten de alçak bir gündü,

1066
01:31:30,403 --> 01:31:33,305
ama Pearl Harbour'a yapılan sözüm ona
süpriz saldırıdan dolayı değil.

1067
01:31:33,606 --> 01:31:39,945
60 yıl sonra ortaya çıkan delillere göre,
Pearl Harbour'a yapılacak saldırı haftalar
öncesinden biliniyordu,

1068
01:31:40,145 --> 01:31:42,548
yapılması istenmişti ve provake edilmişti.

1069
01:31:42,848 --> 01:31:46,785
18. yy'dan beri ailesi New York'da
bankacılık yapan ve amcası Fredrik'in,

1070
01:31:46,952 --> 01:31:50,722
"Federal Rezerv" yönetim kurulunda
bulunduğu başkan Roosevelt,

1071
01:31:50,922 --> 01:31:53,458
uluslararası bankerlerin istediği
şeye çok sıcak bakıyordu

1072
01:31:53,592 --> 01:31:56,027
ve istedikleri bu şey savaştı.

1073
01:31:56,194 --> 01:32:00,265
Ve daha önce de gördüğümüz gibi hiçbirşey,
bu bankerler için savaştan daha karlı
olamazdı.

1074
01:32:00,532 --> 01:32:06,804
Roosevelt'in Savaş Sekreteri olan Henry
Stimson, Roosevelt'le yaptığı bir konuşmayı,

1075
01:32:07,005 --> 01:32:09,207
25 Kasım 1941 tarihinde günlüğüne yazmıştır:

1076
01:32:09,540 --> 01:32:12,710
"Sorun şuydu ki, onları ilk kurşunu
atmaya nasıl zorlayacaktık.

1077
01:32:12,910 --> 01:32:16,013
Bu olayı kesinlikle Japonların
yapacağından emin olmak istiyorduk

1078
01:32:16,214 --> 01:32:19,917
bu şekilde kimin saldırgan olduğuna
dair geriye hiçbir şüphe kalmayacaktı."

1079
01:32:20,284 --> 01:32:22,553
Pearl Harbour saldırısı yaşanmadan
önceki aylar boyunca Roosevelt

1080
01:32:22,720 --> 01:32:27,324
Japonları kızdırmak ve kışkırtmak için
elindeki bütün gücü kullandı.

1081
01:32:27,992 --> 01:32:30,728
Japonlara petrol ihracını durdurdu.

1082
01:32:30,894 --> 01:32:33,564
A.B.D'deki bütün Japon yatırımlarını dondurdu

1083
01:32:33,564 --> 01:32:37,768
Nasyonalist Çin'e halk yardımı ve
İngiltere'ye de askeri yardım yaptı

1084
01:32:37,968 --> 01:32:39,937
ki her iki devlet de Japonya'nın düşmanıydı..

1085
01:32:39,937 --> 01:32:43,106
Bunların hepsi uluslararası savaş
kurallarına tamamen aykırıydı.

1086
01:32:43,507 --> 01:32:45,942
Ve 4 Aralık günü, yani saldırıdan 3 gün önce,

1087
01:32:46,109 --> 01:32:51,981
Avustralya istihbaratı Roosevelt'e,
bir Japon saldırı kuvvetinin Pearl Harbour'a
doğru yaklaştığını bildirdi.

1088
01:32:52,248 --> 01:32:53,249
Roosevelt umursamadı.

1089
01:32:53,750 --> 01:32:58,121
Sonunda istendiği ve izin verildiği gibi,
7 Aralık 1941'de Japonya Pearl Harbour'a
saldırdı,

1090
01:32:58,354 --> 01:33:01,024
ve 2400 askeri öldürdü.

1091
01:33:01,024 --> 01:33:05,261
Pearl Harbour saldırısından önce
Amerikan halkının %83'ü savaşa karşıydı.

1092
01:33:05,428 --> 01:33:09,599
Pearl Harbour'dan sonra 1 milyon erkek
savaşa gitmek için gönüllü oldu.

1093
01:33:10,166 --> 01:33:16,438
Önemli bir nokta da şuydu, Nazi Almanya'sının
savaş hareketi iki kuruluş tarafından
destekleniyordu,

1094
01:33:16,772 --> 01:33:18,474
ve bunlardan biri I.G. Farben'di.

1095
01:33:18,674 --> 01:33:22,945
I.G. Farben Almanya'nın patlayıcılarının
%84'ünü ve toplama kamplarında

1096
01:33:23,112 --> 01:33:25,347
milyonları öldürmekte kullanılan
Zyklon B gazını üretiyordu.

1097
01:33:25,547 --> 01:33:31,053
I.G. Farben'in adı geçmeyen ortaklarından
biri de, J.D. Rockefeller'ın Amerika'daki
"Standart Petrol Şirketi"ydi.

1098
01:33:31,586 --> 01:33:37,158
Hatta Alman Hava Kuvveti uçakları,
Rockefeller'ın bu petrol şirketinin ürettiği
özel katkı maddesini kullanmadan uçamazdı.

1099
01:33:37,492 --> 01:33:40,729
Örneğin Londra'nın Naziler
tarafından ağır bombalanması,

1100
01:33:40,895 --> 01:33:46,968
I.G. Farben'in, Rockefeller'ın petrol
şirketinden satın alıdığı 20 milyon dolarlık
yakıt sayesinde yapılabilirdi.

1101
01:33:47,101 --> 01:33:52,807
Bu, Amerikan iş dünyasının 2. Dünya Savaşı'nda
her iki tarafı da nasıl finanse ettiğini gösteren
ufak bir örnek sadece.

1102
01:33:53,007 --> 01:33:58,479
Söz konusu bir diğer hain kuruluş da,
New York'taki Birleşik Bankacılık Kurumu'ydu.

1103
01:33:58,913 --> 01:34:02,216
Hitler'in güçlü yükselişini tetikleyen
birçok yatırımı finanse etmekle kalmadılar,

1104
01:34:02,483 --> 01:34:04,251
ayrıca savaş boyunca birçok materyal gibi,

1105
01:34:04,552 --> 01:34:06,754
Nazi paralarını da bankacılık
yoluyla akladılar.

1106
01:34:06,954 --> 01:34:11,158
Yani milyonlarca dolar Nazi
parasını kasalarında tuttular.

1107
01:34:11,392 --> 01:34:16,897
New York'taki "Birleşik Bankacılık Kurumu",
düşmanla ticaret prensiplerine tamamen
aykırı hareket etti.

1108
01:34:17,130 --> 01:34:19,866
Tahmin edin Birleşik Banka'nın
başkan yardımcısı ve yöneticisi kimdi?

1109
01:34:20,300 --> 01:34:23,537
Prescott Bush, şimdiki
başkanımızın büyük babası,

1110
01:34:23,770 --> 01:34:26,339
ve tabi ki eski başkanımızın babası.

1111
01:34:26,540 --> 01:34:31,644
Bush ailesinin ahlaki ve politik kararlarını
sorgularken bu detayı da aklınızda bulundurun

1112
01:34:34,214 --> 01:34:35,748
Vietnam.

1113
01:34:35,982 --> 01:34:40,186
Birleşik Devletler, Kuzey Vietnam'a resmi
olarak 1964 yılında savaş ilan etti,

1114
01:34:40,453 --> 01:34:48,027
yani Tonkin Körfezi'nde Vietnam PT botlarının
A.B.D destroyerlerine saldırdığı iddiasından
hemen sonra.

1115
01:34:48,394 --> 01:34:50,663
Bu olay Tonkin Körfezi Olayı olarak bilinir.

1116
01:34:50,863 --> 01:34:56,702
Bu tek basit olay, çok büyük bir asker
sevkiyatına ve topyekün savaş haline
girilmesine neden oldu.

1117
01:34:57,336 --> 01:34:58,470
Yanlız bir problem var.

1118
01:34:58,771 --> 01:35:02,241
PT botlarının A.B.D destroyerlerine saldırısı

1119
01:35:02,441 --> 01:35:03,809
hiçbir zaman olmadı.

1120
01:35:04,076 --> 01:35:07,980
Bu tamamen savaşa girmek için
hazırlanmış düzmece bir olaydı.

1121
01:35:08,180 --> 01:35:11,616
Eski Savunma Sekreteri
Robert McNamara yıllar sonra,

1122
01:35:11,817 --> 01:35:14,719
Tonkin Körfezi Olayı'nın bir
"Yanlışlık" olduğunu söyledi,

1123
01:35:14,719 --> 01:35:17,322
ve birçok yetkili ya da subay ortaya çıkarak
bu açılamanın bile törpülenmiş olduğunu,

1124
01:35:17,556 --> 01:35:21,493
aslında olayın tamamen bir orta oyunu,
büyük bir yalan olduğunu söylediler.

1125
01:35:21,660 --> 01:35:23,995
Yine tamamen iş icabı, savaşa girilmişti.

1126
01:35:24,262 --> 01:35:26,831
Ekim 1966'da, başkan Lyndon Johnson

1127
01:35:26,998 --> 01:35:29,233
sovyet bloğuna uygulanan
ticari ambargoları kaldırdı,

1128
01:35:29,434 --> 01:35:34,739
çünkü çok iyi biliyordu ki Sovyetler,
Kuzey Vietnam'ın askeri ihtiyacının
%80'ini karşılıyordu.

1129
01:35:34,972 --> 01:35:39,076
Sonrasında Rockefeller Yatırımcılık,
Sovyetler Birliği'ndeki bazı fabrikaları
finanse etmeye başladı,

1130
01:35:39,243 --> 01:35:44,081
ki bunlar Kuzey Vietnam'a gönderilen
askeri mühimmatların üretildiği fabrikalardı.

1131
01:35:44,248 --> 01:35:48,652
Halbuki, her iki düşmanı da finanse etmek
madalyonun sadece bir yüzüydü.

1132
01:35:48,852 --> 01:35:52,956
1985 yılında, Vietnam'da uygulanan
askeri yetki mevzuatı deşifre edildi.

1133
01:35:53,157 --> 01:35:56,994
Bu mevzuat, Amerikan askerlerinin savaşta
neyi yapıp neyi yapamayacağını belirtiyordu.

1134
01:35:57,160 --> 01:35:58,662
Şöyle absürdlükler vardı:

1135
01:35:58,862 --> 01:36:02,599
Kuzey Vietnam uçak savar sistemleri,

1136
01:36:02,766 --> 01:36:05,268
tamamen aktif oldukları doğrulanmadan
bombalanmayacaktı.

1137
01:36:05,402 --> 01:36:09,439
Laos ya da Kamboçya sınırını geçen
hiçbir düşman takip edilmeyecekti.

1138
01:36:09,606 --> 01:36:14,344
Hepsinden önemlisi, yüksek ordu komutanlığı
tarafından onaylanmadıkça

1139
01:36:14,511 --> 01:36:17,413
hiçbir stratejik hedefe
saldırı yapılmayacaktı.

1140
01:36:17,580 --> 01:36:20,083
Bütün bu komik kısıtlamaların hepsi bir yana,

1141
01:36:20,249 --> 01:36:23,553
Kuzey Vietnam'lılar bu mevzuatı biliyordu

1142
01:36:23,719 --> 01:36:27,957
ve bütün stratejilerini Amerikan güçlerinin
bu kısıtlamaları çevresinde
şekillendiriyorlardı.

1143
01:36:28,090 --> 01:36:32,194
Bu yüzden savaş bu kadar
uzun sürdü ve anafikir şuydu:

1144
01:36:32,328 --> 01:36:34,830
Vietnam Savaşı asla kazanılmamalı..

1145
01:36:34,964 --> 01:36:37,199
Sadece uzatılmalı.

1146
01:36:37,366 --> 01:36:43,272
Savaş sonunda 58.000 Amerikalı
ve 3 milyon Vietnamlı öldü.

1147
01:36:47,509 --> 01:36:50,279
Peki şimdi nereye geldik?

1148
01:36:50,612 --> 01:36:55,817
11 Eylül, dünyayı yönetenlerin
büyük planının başlangıç noktasıydı.

1149
01:36:55,984 --> 01:37:00,288
Hazırlanmış bir savaş bahanesiydi,
tıpkı Lusitania'nın batırılması,

1150
01:37:00,455 --> 01:37:02,624
ya da Pearl Harbor ve Tonkim Körfezi
olaylarının provake edilmesi gibi.

1151
01:37:03,291 --> 01:37:08,763
Aslında 11 Eylül örneklerinden farklı olarak,
hesaba katılmayan savaşlara da bahane oldu.

1152
01:37:08,896 --> 01:37:12,200
İki beklenmeyen yasadışı
savaşın çıkmasına neden oldu.

1153
01:37:12,367 --> 01:37:15,269
Biri Irak'a, diğeri de Afganistan'a.

1154
01:37:15,536 --> 01:37:18,339
Ama 11 Eylül aslında başka
bir savaşın bahanesiydi.

1155
01:37:18,439 --> 01:37:19,840
Size karşı yapılacak savaş.

1156
01:37:19,941 --> 01:37:24,879
Vatanseverlik Kanunu, Ulusal Güvenlik,
Ordu Süreklilik Kanunu ve bunun gibi
birçok kanunun

1157
01:37:25,079 --> 01:37:29,183
tamamen sizin kişisel
özgürlüklerinizi yok etmek

1158
01:37:29,283 --> 01:37:32,586
ve yakında gelecek saldırıya karşı
direncinizi kırmak için tasarlandı.

1159
01:37:32,920 --> 01:37:36,890
Şu anda Birleşik Devletler'de yaşayan
beyni yıkanmış Amerikalılar,

1160
01:37:37,024 --> 01:37:40,527
evleriniz izin gerekmeksizin
siz evde olmasanız bile aranabilir,

1161
01:37:40,694 --> 01:37:43,897
üzerinizde hiçbir suçlama
olmasa dahi tutuklanabilirsiniz

1162
01:37:44,030 --> 01:37:48,702
ve avukatınızla görüşme izni
olmadan süresiz hapse atılabilir
ve işkence görebilirsiniz.

1163
01:37:48,902 --> 01:37:52,872
Hepsi de, sırf teröristsiniz
diye şüphelendikleri takdirde.

1164
01:37:53,073 --> 01:37:56,075
Eğer ülkede yaşananları anlamak için
somut örnekler istiyorsanız,

1165
01:37:56,209 --> 01:37:58,645
gelin tarihin nasıl tekerrür ettiğine bakalım

1166
01:37:59,245 --> 01:38:04,450
Şubat 1933'te Hitler düzmece
bir saldırı tertipleyerek,

1167
01:38:04,650 --> 01:38:11,190
Reichstag adındaki Alman Parlamento
binasını yaktı ve bunun sorumlusu olarak
kominist teröristleri gösterdi.

1168
01:38:11,357 --> 01:38:13,959
Birkaç hafta sonra Alman halkının bütün
kişisel özgürlüklerini ortadan kaldıran

1169
01:38:14,160 --> 01:38:18,197
"Uygulama Kanunu"nu
parlamentoda kabul ettirdi.

1170
01:38:18,530 --> 01:38:21,033
Daha sonra bir dizi saldırının
yapılmasına izin vererek

1171
01:38:21,233 --> 01:38:26,605
Alman halkına, ulusal güvenliğin
sağlanmasının gerekli olduğu izlenimini verdi

1172
01:38:27,873 --> 01:38:33,045
"Bu büyük ulustaki her erkeği, kadını
ve çocuğu tehtid eden bir şeytan yaşıyor.

1173
01:38:33,145 --> 01:38:37,282
İç güvenliğimizi sağlamak ve topraklarımızı
korumak için doğru adımlar atmalıyız."

1174
01:38:37,282 --> 01:38:40,752
George Bush mu?

1175
01:38:42,721 --> 01:38:49,127
Hayır, halka Gestapo'yu
tanıtan Adolf Hitler.

1176
01:38:49,927 --> 01:38:58,936
Kominizm ve onun önde gelen yardakçıları,
hedeflerimize gölge düşürmemelidir.

1177
01:38:59,203 --> 01:39:05,643
Düşmanımız radikal terörist şebekesi
ve onları destekleyen tüm devletlerdir.

1178
01:39:08,145 --> 01:39:09,546
Uyanma zamanı.

1179
01:39:10,014 --> 01:39:12,483
Güce sahip olan insanlar güçlerini,

1180
01:39:12,716 --> 01:39:16,253
sizin devamlı olarak aldatığınızdan ve
yönlendirildiğinizden emin olmak için
kullanıyorlar.

1181
01:39:16,753 --> 01:39:22,526
Kitleler, özellikle politik alanda yaşanan
gerçekleri öğrenme yetisine sahip değiller.

1182
01:39:22,692 --> 01:39:26,730
Gerçeği topluma söylemeden, düşünmemizi
istedikleri şeyleri kurnazca empoze ediyorlar

1183
01:39:27,163 --> 01:39:32,202
Örneğin, halkın çoğunluğu Irak istilasının
her geçen gün kötüye gittiğine inanıyor

1184
01:39:32,435 --> 01:39:35,371
ve mezhep çatışmalarının
sona ermeyeceğini düşünüyorlar.

1185
01:39:35,538 --> 01:39:37,207
Halkın göremediği şey ise,

1186
01:39:37,373 --> 01:39:42,845
Irak'taki işlerin, devletin arkasında bulunan
adamların tam da istediği gibi gittiği.

1187
01:39:43,112 --> 01:39:46,749
Bu savaş uzamalı ki; bölge parçalanabilsin,

1188
01:39:46,916 --> 01:39:51,620
petrol şirketleri kurulabilsin, silah
üreticileri için karlı sözleşmeler
devam edebilsin

1189
01:39:51,854 --> 01:39:55,324
ve en önemlisi, İran ve Suriye gibi
petrol sahibi diğer aykırı ülkelere

1190
01:39:55,524 --> 01:40:01,764
zıplama tahtası olarak kullanılabilecek
kalıcı askeri üsler kurulabilsin.

1191
01:40:02,164 --> 01:40:06,735
Irak'ın yapılandırılmasının ve sivil savaşın
maksatlı olduğuna dair kanıt göstermek
gerekirse;

1192
01:40:06,902 --> 01:40:12,274
2005 yılında 2 üst düzey İngiliz SAS subayı,

1193
01:40:12,474 --> 01:40:15,911
Arap gibi giyinip arabayla sivillerin
üzerine ateş ettikleri için

1194
01:40:16,077 --> 01:40:18,580
Irak polisi tarafından yakalandı.

1195
01:40:18,747 --> 01:40:21,750
Tutuklanıp Basra hapishanesine
götürüldükten sonra,

1196
01:40:21,983 --> 01:40:24,686
İngiliz ordusu derhal askerlerinin
serbest bırakılmasını istedi.

1197
01:40:24,953 --> 01:40:28,356
Basra hükümeti bunu reddedince,
İngiliz tankları geldi

1198
01:40:28,523 --> 01:40:32,794
ve hapishaneyı yıkarak
askerleri oradan çıkardı.

1199
01:40:33,261 --> 01:40:37,498
Eğer bir bölgeyi yok etmek isterseniz,
bunu nasıl yaparsınız?

1200
01:40:37,632 --> 01:40:41,469
Bunun iki yolu var: oraya gidip bombalama
falan yaparsınız, tabi bu çok da etkili
bir yöntem değildir.

1201
01:40:42,002 --> 01:40:45,072
Yapmanız gereken şey, orada yaşayan
insanlara birbirlerini öldürtmektir

1202
01:40:45,272 --> 01:40:49,109
ve bu şekilde onların yaşadıkları bölgeyi,
tarlalarını yok edersiniz.

1203
01:40:49,276 --> 01:40:51,045
İşte o bölgede de yapılan bu.

1204
01:40:51,245 --> 01:40:56,717
Bir düşmanı yok etmenin yolu,
onun kendi kendini yok etmesini sağlamaktır,

1205
01:40:56,950 --> 01:40:59,119
bunu da askerlerini ikiye bölerek yaparsınız.

1206
01:40:59,253 --> 01:41:04,157
Sonra iki tarafı da beslersiniz,
çift taraflı çalışan ajanlarınız
her iki tarafı da kışkırtır.

1207
01:41:04,157 --> 01:41:06,459
Ve birbirlerini öldürürler.

1208
01:41:06,760 --> 01:41:10,597
Artık bazılarımızın bu gerçeğe
uyanmasının vakti geldi.

1209
01:41:10,764 --> 01:41:16,569
Anlamanız gereken şey, imparatorluklar
kurmak isteyen bazı insanlar,

1210
01:41:16,669 --> 01:41:21,541
feth etmeye çalıştıkları insanları
yönlendirerek hedeflerine ulaşmaya
çalışıyorlar.

1211
01:41:21,908 --> 01:41:29,282
Kendi kendinize, neden tüm insanlık baştan
aşağı dev bir medya ağıtla kuşatılmış
diye sorabilirsiniz.

1212
01:41:29,448 --> 01:41:34,320
Ya da A.B.D hükümeti, devlet okulları
sistemini finanse etmeye başladığından beri

1213
01:41:34,487 --> 01:41:38,724
neden Amerikan eğitim sisteminin
giderek kalitesizleştiğini düşünebilirsiniz.

1214
01:41:40,726 --> 01:41:44,797
Hükümetiniz, elde etmek istediği kadar ödüyor

1215
01:41:44,797 --> 01:41:52,070
Devletin finanse ettiği eğitim
kurumlarına baktığımızda

1216
01:41:52,270 --> 01:41:59,210
ve bu eğitim kurumlarında eğitilen
öğrencileri, onlara verilen
eğitimi gördüğümüzde

1217
01:41:59,344 --> 01:42:04,382
mantığımız kavrıyor ki bu okullarda
devre dışı bırakılanlar herneyse

1218
01:42:04,549 --> 01:42:08,920
eyaletin ve federal hükümetin işine gelmiyor,

1219
01:42:09,053 --> 01:42:11,956
zaten bu yüzden ki değiştiriyorlar.

1220
01:42:12,056 --> 01:42:16,360
Devlet ne sipariş ediyorsa onu elde ediyor.

1221
01:42:16,460 --> 01:42:22,099
Çocuklarınızın eğitilmesini istemiyorlar.

1222
01:42:22,099 --> 01:42:26,036
Çok fazla düşünmenizi istemiyorlar.

1223
01:42:26,136 --> 01:42:31,675
Bu yüzden ülkemiz ve tüm dünya
gün geçtikçe eğlenceyle

1224
01:42:31,842 --> 01:42:38,582
medyayla, televizyon programlarıyla,
lunaparklarla, uyuşturucuyla, alkolle

1225
01:42:38,782 --> 01:42:40,617
ve aktivitelerin her çeşidiyle
dolu hale geldi,

1226
01:42:40,784 --> 01:42:44,121
insanların zihnini meşgul tutmak için.

1227
01:42:44,421 --> 01:42:51,261
Yani çok fazla düşünmeniz,
önemli insanların işine gelmiyor.

1228
01:42:51,528 --> 01:42:53,863
Uyanmanız ve anlamanız gerek ki,

1229
01:42:53,997 --> 01:42:57,767
hayatınızı yönlendiren insanlar var,
ve siz bunun farkında bile değilsiniz.

1230
01:42:58,034 --> 01:43:00,803
Başımız belada!

1231
01:43:01,437 --> 01:43:07,410
Çünkü siz ve diğer 62 milyon
Amerikalı şu an beni dinliyor.

1232
01:43:07,577 --> 01:43:11,414
Çünkü %3'ten daha azınız kitap okuyor.

1233
01:43:11,747 --> 01:43:16,552
Çünkü %15'ten daha azınız gazete okuyor.

1234
01:43:16,685 --> 01:43:20,155
Çünkü sizin tek gerçeğiniz
bu ekranda gördükleriniz.

1235
01:43:20,356 --> 01:43:24,960
Şu an dışarda, bu ekranda gördükleri
haricinde hiçbir şey bilmeyen

1236
01:43:25,127 --> 01:43:27,729
koskoca bir nesil yaşıyor.

1237
01:43:28,463 --> 01:43:32,567
Bu ekran ilahi bir vahiy gibi.

1238
01:43:32,801 --> 01:43:37,706
Bu ekran başkanlar, papalar,
başbakanlar yaratıyor ya da yok ediyor.

1239
01:43:37,806 --> 01:43:44,045
Bu ekran, bu inançsız dünyadaki
en muhteşem lanet olası güç,

1240
01:43:44,179 --> 01:43:46,147
ve eğer yanlış ellere geçerse de
olacakların tek sorumlusu biziz.

1241
01:43:46,281 --> 01:43:54,622
Ve bu inançsız dünyadaki en büyük şirket,
en muhteşem lanet olası propaganda
gücünü kontol ettiğinde,

1242
01:43:54,789 --> 01:43:59,026
bu ekranda gerçek diye
ne bok sunulacağını kim bilebilir!

1243
01:43:59,193 --> 01:44:01,062
Şimdi beni dinleyin.. Beni dinleyin:

1244
01:44:01,195 --> 01:44:04,865
Televizyon gerçek değildir.

1245
01:44:04,865 --> 01:44:07,301
Televizyon lanet olası bir lunaparktır.

1246
01:44:07,434 --> 01:44:12,673
Televizyon bir sirktir, bir karnavaldır,
gezici akrobatlar takımıdır, masalcılardır,

1247
01:44:12,840 --> 01:44:17,844
dansçılardır, şarkıcılardır, hokkabazlardır,
aslan terbiyecileridir ve futbolculardır.

1248
01:44:18,011 --> 01:44:20,614
Biz eğlence dünyasındayız.

1249
01:44:20,781 --> 01:44:27,053
Ama sizler sabahtan akşama kadar, her yaştan,
her renkten, her dinden insan başına
oturuyorsunuz.

1250
01:44:27,254 --> 01:44:29,189
Bildiğiniz tek şey biziz.

1251
01:44:29,322 --> 01:44:32,058
Burada döndürdüğümüz
ilizyonlara inanmaya başladınız,

1252
01:44:32,225 --> 01:44:36,296
ve televizyondakilerin gerçek,
kendi hayatlarınızın ise hayali olduğunu
düşünmeye başladınız.

1253
01:44:36,396 --> 01:44:38,831
Televizyon ne derse onu yapıyorsunuz.

1254
01:44:38,831 --> 01:44:41,467
Onun gösterdiği gibi giyiniyorsunuz,
onun gösterdiklerini yiyorsunuz,

1255
01:44:41,567 --> 01:44:43,903
çocuklarınızı onun dediği gibi
yetiştiriyorsunuz, hatta onun istediği
gibi düşünüyorsunuz...

1256
01:44:44,003 --> 01:44:47,306
Bu tamamen saçmalık, sizi manyaklar!

1257
01:44:47,440 --> 01:44:50,009
Tanrı aşkına, sizler gerçeksiniz,

1258
01:44:50,176 --> 01:44:52,745
hayali olan biziz!

1259
01:44:55,514 --> 01:44:58,083
Perdenin arkasındaki adamların
istediği en son şey,

1260
01:44:58,250 --> 01:45:02,054
bilinçlenmiş ve düşünme
yetisine sahip bir toplum.

1261
01:45:02,421 --> 01:45:06,625
Bu yüzden ki sürekli olarak
düzmece bir yaşam, din,

1262
01:45:06,825 --> 01:45:09,695
medya ve eğitim yoluyla bizlere sunuluyor.

1263
01:45:10,062 --> 01:45:13,298
İlginizi dağıtmak ve sizi herşeyden
habersiz bırakmak istiyorlar.

1264
01:45:14,099 --> 01:45:16,701
Ve gerçekten de bu işi iyi yapıyorlar.

1265
01:45:17,135 --> 01:45:21,806
2005 yılında Kanada, Meksika ve
A.B.D arasında bir anlaşma imzalandı.

1266
01:45:22,173 --> 01:45:25,643
Bu anlaşma halka duyurulmadı,
kongrede oylamaya sunulmadı

1267
01:45:25,777 --> 01:45:32,083
ve A.B.D-Kanada-Meksika arasındaki sınırları
kaldırarak onları bir birlik haline getirdi.

1268
01:45:32,784 --> 01:45:34,652
Buna "Kuzey Amerika Birliği" adı verildi.

1269
01:45:34,652 --> 01:45:37,188
Bunu neden hiç duymadık diye
kendinize soruyor olabilirsiniz.

1270
01:45:37,755 --> 01:45:41,025
Aslında bu konuyu bilen ve
haber yapmaya cesaret eden

1271
01:45:41,158 --> 01:45:43,060
sadece bir gazeteci var.

1272
01:45:43,661 --> 01:45:45,830
Bush yönetiminin sınırları kaldırma politikası

1273
01:45:46,096 --> 01:45:50,801
ve bu ülkenin göçmenlik kanunlarını
hiçe sayan kararları

1274
01:45:50,934 --> 01:45:53,203
aslında büyük bir planın parçası.

1275
01:45:53,504 --> 01:45:57,507
Başkan Bush bu anlaşmaya imza atarak,
bildiğimiz anlamda Birleşik Devletler'in
sonunu getirdi.

1276
01:45:57,941 --> 01:46:01,845
Ve ne A.B.D parlamentosunun
ne de Birleşik Devletler halkının,

1277
01:46:02,012 --> 01:46:04,448
onayını almaya ihtiyaç duymadı.

1278
01:46:04,648 --> 01:46:06,616
Bu çok az kişinin bildiği bir anlaşma.

1279
01:46:06,750 --> 01:46:10,320
Yine yatırımcı sınıfından çok üst
düzey birkaç kişi tarafından

1280
01:46:10,453 --> 01:46:14,257
gerçekleştirildi. Fakat
işçi sınıfından insanların

1281
01:46:14,858 --> 01:46:19,262
ve ülkemizin birçok şehrinden
ya da partisinden siyasi yetkilinin

1282
01:46:19,395 --> 01:46:21,197
bu konu hakkında hiçbir bilgisi yok.

1283
01:46:21,597 --> 01:46:23,366
Bu bir ticaret anlaşması değil.

1284
01:46:23,533 --> 01:46:26,269
Bu, söz konusu ülkelerin bağımsızlıklarının
ellerinden alınması demek

1285
01:46:26,469 --> 01:46:29,972
ve ayrıca Amero adında tamamen yeni bir
para biriminin kabul edilmesi gündemde.

1286
01:46:30,239 --> 01:46:36,545
Bence dolar sahibi insanların
ilgilenmesi gereken birşey Amero,

1287
01:46:36,645 --> 01:46:38,514
ama kimse bu konuda konuşmuyor.

1288
01:46:38,681 --> 01:46:44,553
Bence Kanada, Meksika ve A.B.D'de yaşayan
herkesin hayatını derinden etkileyecek.

1289
01:46:44,653 --> 01:46:48,290
Amero'nun Kuzey Amerika Birliği'nin
yeni para birimi olması düşünülüyor,

1290
01:46:48,423 --> 01:46:52,260
zaten şu an Kanada, A.B.D ve Meksika
arasındaki sınırların kaldırılması konusunda

1291
01:46:52,361 --> 01:46:55,530
çalışmalar sürdürülüyor,
tıpkı Avrupa Birliği'nde olduğu gibi

1292
01:46:55,630 --> 01:47:00,302
ve Dolar, Kanada Doları ve Meksika Pezo'su
yerine yakında Amero geçecek.

1293
01:47:00,502 --> 01:47:04,906
Bu anlaşma ile Amerikan
Anayasası sonunda çöpe atılacak.

1294
01:47:05,473 --> 01:47:09,877
Böyle bir olayın tüm büyük gazetelerin
manşetlerinde olması gerektiğini
düşünebilirsiniz.

1295
01:47:10,078 --> 01:47:12,914
Bu hareketin arkasında bulunanlar,

1296
01:47:13,181 --> 01:47:15,750
medya sektörünün arkasında
bulunanlarla aynı kişiler

1297
01:47:15,750 --> 01:47:18,486
ve size bilmemeniz gereken
şeyleri söylemezler.

1298
01:47:18,719 --> 01:47:21,722
Kuzey Amerika Birliği,
Avrupa Birliği, Afrika Birliği

1299
01:47:21,822 --> 01:47:24,458
ve yakında kurulaca Asya Birliği
ile aynı yapıdadır

1300
01:47:24,625 --> 01:47:26,760
ve hepsinin arkasında aynı kişiler vardır.

1301
01:47:27,094 --> 01:47:32,499
Ve zamanı geldiğinde; Kuzey Amerika Birliği,
Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Asya Birliği

1302
01:47:32,699 --> 01:47:39,606
birleşecek ve bu adamların 60 yıldır
üzerinde çalıştıkları planın son aşaması
gelecektir.

1303
01:47:39,706 --> 01:47:42,309
Tek bir dünya devleti.

1304
01:47:42,876 --> 01:47:46,146
"Bir Dünya Devletini, istesek de
istemesek de kurmalıyız.

1305
01:47:46,346 --> 01:47:51,117
Asıl soru, bu Devletin zorla mı yoksa
herkesin rızasıyla mı kurulacağıdır."

1306
01:47:51,851 --> 01:47:58,558
-Paul Warburg, Dışilişkiler Üyesi
Federal Rezerv Sistemi'nin Kurucusu

1307
01:48:00,693 --> 01:48:06,065
"Washington Post, New York Times, Time
Magazine ve diğer büyük yayın organlarının
yöneticilerine,

1308
01:48:06,365 --> 01:48:11,771
görüşme çağrılarımıza katıldıkları ve
verdikleri sessizlik sözünü 40 yılı aşkın
tuttukları için teşekkürü borç biliriz.

1309
01:48:12,038 --> 01:48:17,209
Eğer bu yıllar boyunca halkın
dikkatini yaptıklarımıza çekselerdi,

1310
01:48:17,409 --> 01:48:21,080
dünya üzerindeki planımızı
gerçekleştirmemiz imkansız olurdu.

1311
01:48:21,246 --> 01:48:25,584
Dünya her geçen gün, daha bilinçli ve
daha hazır bir şekilde Dünya Devleti'ne
doğru ilerlemektedir.

1312
01:48:25,717 --> 01:48:28,587
Entellektüel elit bir kesimin ve
dünya bankerlerinin kuracağı bir
çok uluslu egemenlik,

1313
01:48:28,720 --> 01:48:33,024
geçtiğimiz çağlarda gördüğümüz
tek uluslu oluşumlardan daha caziptir.

1314
01:48:33,225 --> 01:48:37,495
-David Rockefeller, Dışilişkiler Üyesi

1315
01:48:40,465 --> 01:48:44,569
Tek banka, tek ordu, tek bir güç merkezi.

1316
01:48:45,236 --> 01:48:47,705
Ve eğer tarihten birşeyler öğrenmişsek,

1317
01:48:48,273 --> 01:48:53,611
o da gücün zarar verdiğidir,
mutlak güç ise mutlak zarar verecektir.

1318
01:48:53,778 --> 01:48:56,747
Aaron Russo, bir film yapımcısı
ve eski bir siyasetçi.

1319
01:48:57,315 --> 01:49:03,354
Solundaki kişi Nicholas Rockefeller,
ünlü Rockefeller bankacılık ve iş
hanedanlığının bir ferdi.

1320
01:49:03,521 --> 01:49:06,724
Nicholas Rockefeller ile çok yakın
bir dostluk sürecinin ardından,

1321
01:49:06,724 --> 01:49:08,692
Aaron bir süre sonra görüşmeyi kesti,

1322
01:49:08,892 --> 01:49:12,463
çünkü Rockefeller ailesi ve onların tutkuları
hakkında öğrendikleri şeyler yüzünden
dehşete düştü.

1323
01:49:12,963 --> 01:49:17,534
Tanıdığım bir avukat birgün
beni aradı ve şöyle dedi:

1324
01:49:17,534 --> 01:49:21,204
"Rockefeller ailesinden biriyle tanışmak
ister misin?" Ben de: "Olur, çok sevinirim."
dedim.

1325
01:49:21,371 --> 01:49:27,210
Sonra dost olduk ve bana
birçok şey anlatmaya başladı,

1326
01:49:27,510 --> 01:49:29,279
ve bir gece bana şöyle dedi:

1327
01:49:29,412 --> 01:49:35,118
"Bir olay olacak Aaron, ve o olaydan
sonra Afganistan'a gireceğiz,

1328
01:49:35,385 --> 01:49:38,154
bu sayede Hazar Denizi'e
boru hattı döşeyebileceğiz,

1329
01:49:38,254 --> 01:49:42,425
Irak'a girip ordaki petrolü alacağız ve
orta doğuda bir üs inşaa edeceğiz

1330
01:49:42,525 --> 01:49:46,395
ve oradan da Venezuella'ya
gidip Chavez'den kurtulacağız."

1331
01:49:46,762 --> 01:49:50,132
İlk ikisini bitirdiler,
Chavez'i daha bitirmediler.

1332
01:49:50,399 --> 01:49:54,136
Ve şöyle dedi:
"Asla bulamayacakları biri için...

1333
01:49:54,570 --> 01:49:58,474
mağaraları araştıran bir
sürü adam göreceksin."

1334
01:49:58,641 --> 01:50:01,844
Teröre karşı verdiğimiz savaş ve
aslında gerçek bir düşman olmaması

1335
01:50:01,844 --> 01:50:03,746
konusunda konuşup gülüyordu.

1336
01:50:03,946 --> 01:50:07,983
Bu savaşın nasıl asla kazanılamayacak
bir savaş haline getirildiğini anlatıyordu,

1337
01:50:07,983 --> 01:50:12,788
bunun sonu olmayan bir savaş olduğunu,
bu şekilde insanların özgürlüklerinin
ellerinden alındığını söylüyordu.

1338
01:50:13,822 --> 01:50:16,658
Ben de şöyle dedim: "İnsanları bu savaşın
gerçek olduğuna nasıl inandıracaksınız?"

1339
01:50:16,858 --> 01:50:21,096
O da: "Medyayla.. Medya herkesi
bunun gerçek olduğuna inandırabilir." dedi.

1340
01:50:21,096 --> 01:50:24,899
"Birşeyler hakkında konuşmaya devam
edersen ve aynı şeyleri tekrar tekrar
söylersen,

1341
01:50:24,899 --> 01:50:26,801
insanlar sonunda buna inanacaktır." dedi.

1342
01:50:26,968 --> 01:50:30,505
Biliyorsunuz, 1913 yılında
Federal Rezerv'i yalanlarla kurdular.

1343
01:50:30,605 --> 01:50:32,173
Sonra 11 Eylül'ü yarattılar,

1344
01:50:32,273 --> 01:50:34,242
ki bu da başka bir yalandı.

1345
01:50:34,408 --> 01:50:38,379
11 Eylül sayesinde teröre karşı
savaş başladı ve birden Irak'a gittik,

1346
01:50:38,479 --> 01:50:40,514
bu da bir başka yalandı,

1347
01:50:40,715 --> 01:50:42,450
ve şimdi de aynı şeyi İran'a yapacaklar.

1348
01:50:42,616 --> 01:50:45,519
Oradan oraya, oradan oraya,
oradan da oraya geçip duruyorlar..

1349
01:50:45,653 --> 01:50:47,521
Ben de sordum: "Bunu neden yapıyorsunuz?

1350
01:50:47,655 --> 01:50:49,056
Buradaki amaç ne?

1351
01:50:49,056 --> 01:50:52,092
Dünyadaki bütün paraya sahipsiniz hem de
istemeyeceğiniz kadar, bütün güce sahipsiniz,

1352
01:50:52,092 --> 01:50:54,094
insanların canını yakıyorsunuz.
Bu kötü birşey."

1353
01:50:54,194 --> 01:50:57,664
Ve bana şöyle dedi:
"İnsanları neden umursuyorsun ki?

1354
01:50:57,664 --> 01:51:01,068
Kendini ve aileni düşün yeter."

1355
01:51:01,068 --> 01:51:04,337
Ve sonra şöyle dedim: "Tamam da asıl amaç ne?"

1356
01:51:04,438 --> 01:51:09,175
Şöyle dedi: "Asıl amaç dünyadaki herkese
çip takmak, RFID çipi yerleştirmek.

1357
01:51:09,409 --> 01:51:13,580
Herkesin parası ve sahip oldukları
herşey o çiplerde olacak,

1358
01:51:13,713 --> 01:51:17,350
ve eğer birileri bizi protesto ederse
ya da yaptıklarımızı eleştirirse,

1359
01:51:17,450 --> 01:51:19,619
çiplerini kapatacağız."

1360
01:51:19,819 --> 01:51:21,521
Evet doğru, mikroçip.

1361
01:51:21,721 --> 01:51:27,393
2005 yılında meclis, göçmen kontrolü ve
tabi ki teröre karşı savaş bahanesiyle,

1362
01:51:27,560 --> 01:51:32,064
"Gerçek Kimlik" kanununu kabul etti ve
Mayıs 2008'de hayata geçecek projeye göre,

1363
01:51:32,198 --> 01:51:35,835
her birimiz içinde kişisel bilgilerimizi
barındıran ve taranabilir barkoda sahip

1364
01:51:35,835 --> 01:51:39,338
bir "Federal Kimlik Kartı"
taşımak zorunda kalacağız.

1365
01:51:39,471 --> 01:51:42,408
Halbuki bu barkod sadece bir geçiş aşaması,

1366
01:51:42,574 --> 01:51:47,512
bu kimlik kartına daha sonra,
radyo frekansları sayesinde gezegendeki

1367
01:51:47,613 --> 01:51:51,717
her hareketinizi takip edebilecek bir
VeriChip RFID izleme modülü eklenecek.

1368
01:51:52,417 --> 01:51:54,052
Eğer bu size saçma geliyorsa, bilginiz olsun

1369
01:51:54,252 --> 01:51:58,957
bu RFID izleme çipi yeni çıkan tüm
Amerikan pasaportlarında mevcut.

1370
01:52:00,191 --> 01:52:03,128
Ve son aşama implant çip,

1371
01:52:03,294 --> 01:52:07,865
birçok insana farklı sebeplerle
çoktan kabul ettirilmiş bir dayatma.

1372
01:52:08,199 --> 01:52:12,537
Florida'dan bir ailemiz var, gerçekten de
cesur bir yeni dünyanın gerçek öncüleri.

1373
01:52:12,670 --> 01:52:18,175
Vücutlarına mikroçip kimlik aygıtları
yerleştirilmesine gönüllü olan

1374
01:52:18,342 --> 01:52:20,311
ilk insanlar.

1375
01:52:20,444 --> 01:52:24,381
11 Eylül'den sonra ailemin güvenliği
konusunda kaygı duymaya başladım.

1376
01:52:27,151 --> 01:52:32,022
Kolumda, kalıcı olarak yerleştirilmiş ve beni
tanımlayan bir şey olmasını düşünemiyorum.

1377
01:52:32,689 --> 01:52:36,927
Sonunda, herkes monitör kontrollü
bir şebekeye dahil olacak,

1378
01:52:37,094 --> 01:52:39,730
ve yaptığınız her hareket kaydedilecek,

1379
01:52:39,930 --> 01:52:42,999
ve eğer çizgiden saparsanız,
çipinizi kapatabilecekler,

1380
01:52:42,999 --> 01:52:47,971
bu aşamadan sonra, toplumun her davranışı
çiplerle olan etkileşimi çevresinde dönecek.

1381
01:52:48,571 --> 01:52:52,542
Eğer gözlerinizi açıp görebilirseniz,
bu sizin geleceğinizi için çizilen bir resim.

1382
01:52:52,709 --> 01:52:58,281
Tek merkezli bir dünya ekonomisi, herkesin
her hareketinin her icraatının izlendiği ve
kaydedildiği bir dünya.

1383
01:52:58,481 --> 01:53:00,683
Haklarınızın olmadığı.

1384
01:53:03,319 --> 01:53:06,088
Ama aslında en vahim durum,

1385
01:53:06,289 --> 01:53:09,659
bu totaliter öğeler insanlara
zorla dayatılmayacak,

1386
01:53:09,859 --> 01:53:12,261
insanlar bunları talep edecek.

1387
01:53:12,428 --> 01:53:15,831
Toplumun, yaratılan korkuyla ve
bölücülükle kasıtlı olarak yönlendirilmesi

1388
01:53:16,131 --> 01:53:21,236
insanları güç ve gerçeklik
duygusundan tamamen kopardı.

1389
01:53:21,236 --> 01:53:23,705
Yüzyıllar öncesinden milenyuma
kadar işlenen bir süreç.

1390
01:53:23,872 --> 01:53:24,907
Din,

1391
01:53:25,073 --> 01:53:26,408
Vatanseverlik,

1392
01:53:26,608 --> 01:53:27,442
Irkçılık,

1393
01:53:27,743 --> 01:53:28,377
Varlık,

1394
01:53:28,677 --> 01:53:29,378
Sınıf,

1395
01:53:29,678 --> 01:53:34,182
ve diğer her türlü keyfi ayrılıkçı
düşünce yapısı ve kibir,

1396
01:53:34,316 --> 01:53:38,887
birkaç insanın ellerinde kolayca
şekillenebilecek, kontol edilebilen bir toplum
yaratılmasına hizmet etti.

1397
01:53:39,688 --> 01:53:42,590
Parola "Böl ve Yönet",

1398
01:53:42,757 --> 01:53:43,625
ve insanlar kendilerini, herşeyden
soyutlatmış olarak görmeye devam
ettikleri sürece,

1399
01:53:43,825 --> 01:53:49,597
köleleştirilmeye boyun
eğmiş olarak kalacaklar.

1400
01:53:50,064 --> 01:53:52,967
Perdenin arkasındakiler bunu biliyorlar.
Ayrıca biliyorlar ki,

1401
01:53:53,101 --> 01:53:57,104
eğer insanlar doğaya bağlı
oldukları gerçeğini anlarlarsa,

1402
01:53:57,104 --> 01:53:59,674
ve içlerindeki gücün farkına varırlarsa...

1403
01:53:59,807 --> 01:54:06,046
Yarattıkları ve soyup soğana çevirdikleri
tüm bu Zeitgeist, kağıttan evler gibi
yıkılacak.

1404
01:54:17,257 --> 01:54:23,263
İçinde yaşadığımız tüm bu sistem,
bizim güçsüz olduğumuzu,

1405
01:54:23,497 --> 01:54:27,867
zayıf olduğumuzu, toplumun kötü olduğunu,
suç içinde yüzdüğünü dayatır durur.

1406
01:54:28,235 --> 01:54:30,470
Hepsi büyük bir yalan!

1407
01:54:30,637 --> 01:54:33,006
Biz güçlüyüz, güzeliz, harikuladeyiz.

1408
01:54:33,907 --> 01:54:40,847
Gerçekte kim olduğumuzu ve nereye gittiğimizi
anlamamamız için hiçbir neden yok.

1409
01:54:40,980 --> 01:54:45,151
Sıradan bir birey
güçlü olamaz diye birşey yok.

1410
01:54:45,351 --> 01:54:48,020
Bizler inanılmaz güçlü varlıklarız.

1411
01:54:49,622 --> 01:54:52,291
Düşünüyorum da, hayatımın
30 yılını geride bıraktım,

1412
01:54:52,458 --> 01:54:55,227
bu 30 yıl boyunca hep
birşeyler olmaya çalıştım.

1413
01:54:55,427 --> 01:55:00,132
Birşeyleri iyi yapmak istedim, teniste iyi
olmak istedim ve okulda ve notlarımda.

1414
01:55:00,232 --> 01:55:02,367
Ve hayata hep şöyle bir perspektiften baktım:

1415
01:55:02,534 --> 01:55:05,671
Şu halimle yeterli değilim ama,
eğer şu işte iyi olabilirsem...

1416
01:55:06,338 --> 01:55:08,674
Şimdi farkettim ki bu oyunu yanlış anlamışım.

1417
01:55:08,907 --> 01:55:12,144
Çünkü oyunun amacı,
zaten olduğum şeyi bulmakmış.

1418
01:55:34,398 --> 01:55:38,636
Bizlere kültürümüzde, bireysel farklılıkların
karşısında durmayı öğrettiler hep.

1419
01:55:39,236 --> 01:55:41,906
Bir insana bakıyoruz ve ona
hemen bir yafta yapıştırıyoruz.

1420
01:55:41,939 --> 01:55:44,542
Neşeli, aptal, yaşlı, genç, zengin, fakir..

1421
01:55:44,708 --> 01:55:47,344
Ve bu ayrımı yaptıktan sonra,

1422
01:55:47,545 --> 01:55:49,747
onları kategorilere ayırıyoruz
ve o şekilde davranıyoruz.

1423
01:55:50,114 --> 01:55:53,750
Ve sonra baktığımızda sadece,
ayırdığımız şekilde duran

1424
01:55:53,750 --> 01:55:56,220
bizden ayrı birçok insan görüyoruz.

1425
01:55:56,420 --> 01:55:59,990
Gerçeği anlamanın en
dramatik yönlerinden biri de

1426
01:56:00,123 --> 01:56:02,893
başka bir insanla birşeyler
paylaşmak ve ansızın

1427
01:56:03,026 --> 01:56:06,329
ortak yönlerinizin olduğunu görmek,
sizden farklı olmadığını anlamaktır.

1428
01:56:06,463 --> 01:56:09,265
Anlamamız gereken gerçek;
senin içindeki cevher de,

1429
01:56:09,399 --> 01:56:12,068
benim içimdeki cevher de aynı, tek.

1430
01:56:12,202 --> 01:56:16,472
Anlamamız gereken, bir başkası yok.
Aslında herkes tek.

1431
01:56:20,476 --> 01:56:23,646
Ben Richard Albert olarak doğmadım,
ben sadece bir insan olarak doğdum

1432
01:56:23,813 --> 01:56:29,819
ve bütün bu, "Ben Kimim?", "İyi Miyim Kötü
Müyüm?", "Başarabilir miyim? Başaramaz mıyım?"
safhasını sonradan öğrendim.

1433
01:56:29,952 --> 01:56:32,922
Hepsi bu yolculuk boyunca öğrenildi.

1434
01:56:33,856 --> 01:56:37,860
Sevginin gücü, güce olan sevgiyi yendiğinde,

1435
01:56:37,993 --> 01:56:41,030
dünya barışı tanıyacak.

1436
01:56:41,697 --> 01:56:44,933
-Sri Chinmoy Ghose (Hint Şair)

1437
01:56:48,870 --> 01:56:53,942
Ne Irkçılık, ne cinsel ve dinsel istismar

1438
01:56:54,142 --> 01:56:56,912
ne de aşırı milliyetçi hareket

1439
01:56:57,178 --> 01:56:59,180
eskisi gibi işlememeye başladı.

1440
01:56:59,381 --> 01:57:04,452
Dünyayı tek bir organizma olarak
gören yeni bir bilinç gelişti,

1441
01:57:04,819 --> 01:57:10,558
ve bu bilinç farketti ki,
savaş içindeki bir organizma kendini yok eder.

1442
01:57:42,322 --> 01:57:45,659
Bill Hicks eskiden şovlarını

1443
01:57:45,892 --> 01:57:47,994
şöyle bitirirdi:

1444
01:57:49,629 --> 01:57:52,799
Hayat lunaparkta bir gezinti gibidir,

1445
01:57:52,932 --> 01:57:56,603
ve gezintiye başladığında onun gerçek
olduğunu düşünürsün, çünkü zihinlerimiz
bu kadar güçlüdür.

1446
01:57:57,237 --> 01:57:59,739
Gezinti bir yukarı, bir aşağı devam eder,
döner ve döner,

1447
01:57:59,939 --> 01:58:02,809
seni heyecanlandırır, ürpertir
ve parlak renklerle doludur.

1448
01:58:02,809 --> 01:58:06,379
Ve bir süre çok gürültülü
ve çok eğlenceli olur.

1449
01:58:06,579 --> 01:58:09,348
Bu gezintide uzun süre kalanlar
sorular sormaya başlarlar:

1450
01:58:09,548 --> 01:58:12,618
Bu gerçek mi? Yoksa sadece bir gezinti mi?

1451
01:58:12,885 --> 01:58:15,721
Ve aralarından cevabı hatırlayan
insanlar geriye dönüp şöyle derler:

1452
01:58:15,888 --> 01:58:19,024
Hey, merak etme, korkma sakın.

1453
01:58:19,191 --> 01:58:21,860
Çünkü bu sadece bir gezinti.

1454
01:58:22,327 --> 01:58:24,663
Ve biz bu insanları öldürdük.

1455
01:58:24,930 --> 01:58:28,200
Susturun şunu! Ben bu gezintiye çok
fazla yatırım yaptım, susturun şunu!

1456
01:58:28,600 --> 01:58:29,901
Şu çatılmış kaşlarıma bakın.

1457
01:58:30,202 --> 01:58:32,537
Şu büyük banka hesabıma
ve aileme bir bakın,

1458
01:58:32,671 --> 01:58:34,306
bu gerçek olmalı..

1459
01:58:35,106 --> 01:58:36,875
Bu sadece bir gezinti.

1460
01:58:37,175 --> 01:58:39,110
Ama bunu bize anlatmaya çalışan
bütün iyi adamları öldürdük,

1461
01:58:39,244 --> 01:58:40,011
hiç farkettiniz mi?

1462
01:58:40,145 --> 01:58:42,614
Ve şeytanın fitne tohumları
ekmesine izin verdik.

1463
01:58:43,148 --> 01:58:45,917
Ama önemli değil, çünkü bu sadece bir gezinti

1464
01:58:46,050 --> 01:58:48,353
ve bunu istediğimiz zaman değiştirebiliriz.

1465
01:58:48,553 --> 01:58:49,621
Bu sadece seçim meselesi.

1466
01:58:49,621 --> 01:58:52,890
Çaba yok, çalışmak yok,
iş yok, para kazanmak yok.

1467
01:58:53,458 --> 01:58:55,860
Şimdi seçim yapın...

1468
01:58:55,993 --> 01:58:58,896
Korku

1469
01:58:59,030 --> 01:59:02,099
ve sevgi arasında.

1470
01:59:21,551 --> 01:59:25,188
Devrim, şimdi...

1471
01:59:25,743 --> 01:59:38,234
Altyazı Çeviri: KapitzA


Zeitgeist 2
0
00:00:0,500 --> 00:00:2,00
www.moviesubtitles.org1
00:00:26,000 --> 00:00:31,000
"Eskiden cazip olan etnik, cinsel, dinsel şovenizm,

2
00:00:31,000 --> 00:00:36,000
ya da milliyetçi ateşi körüklemek
artık işe yaramıyor." - Carl Sagan


3
00:00:36,000 --> 00:00:40,000
"Ben kimim, iyi biri miyim yoksa
kötü mü, başarılı mıyım gibi


4
00:00:40,000 --> 00:00:42,000
hep sonradan edinilen dertler." - Dr. Richard Albert

5
00:00:42,000 --> 00:00:44,000
"Basit bir yolculuktan ibaret,

6
00:00:44,000 --> 00:00:46,000
istediğin zaman değiştirebileceğin bir yolculuk.

7
00:00:46,000 --> 00:00:50,000
Sadece bir seçim. Çaba harcamadan,
çalışmadan, para biriktirmeden." - Bill Hicks


8
00:00:50,000 --> 00:00:52,000
"Fark ettim ki oyunu yanlış anlamışım.

9
00:00:52,000 --> 00:00:55,000
Oyun halihazırda ne olduğumu
bulmaktı." - Dr. Richard Albert


10
00:01:59,000 --> 00:02:08,000
"İnsanlığın düşünüşüne radikal
bir devrim fikrini getirmenin ne kadar


11
00:02:10,000 --> 00:02:14,000
önemli olduğunu göreceğiz.

12
00:02:15,000 --> 00:02:23,000
Bu kriz bir bilinç krizidir.

13
00:02:24,000 --> 00:02:31,000
Öyle bir kriz ki

14
00:02:31,000 --> 00:02:33,000
eski kuralları

15
00:02:33,000 --> 00:02:35,000
eski şablonları,

16
00:02:35,000 --> 00:02:40,000
eskiden kalma gelenekleri artık kabul etmiyor.

17
00:02:40,000 --> 00:02:48,000
Ve, dünyanın bugünkü haline bakınca,

18
00:02:48,000 --> 00:02:50,000
bunca sefalet,

19
00:02:50,000 --> 00:02:53,000
çatışma,

20
00:02:53,000 --> 00:02:55,000
yıkıcı zulüm,

21
00:02:55,000 --> 00:02:57,000
saldırganlık,

22
00:02:57,000 --> 00:03:01,000
vesaire...

23
00:03:01,001 --> 00:03:02,001
İnsanlık

24
00:03:03,102 --> 00:03:04,602
hala eskiden olduğu gibi.

25
00:03:06,103 --> 00:03:07,603
Hala zalim,

26
00:03:07,704 --> 00:03:09,204
can yakan,

27
00:03:09,105 --> 00:03:10,605
saldırgan,

28
00:03:11,000 --> 00:03:13,000
aç gözlü,

29
00:03:13,000 --> 00:03:15,000
rekabetçi,

30
00:03:15,000 --> 00:03:18,000
ve inşa ettiği toplum da

31
00:03:18,000 --> 00:03:22,000
bu değerler üzerine kurulu." - Jiddu Krishnamurti

32
00:03:33,901 --> 00:03:38,301
- Zeitgeist -

33
00:03:38,302 --> 00:03:43,102
- Zeitgeist -
- Addendum -

34
00:03:43,404 --> 00:03:47,104
Çeviri: maDDoc
Altyazı düzenleme: [ ©ZEUS®™ ]

35
00:04:05,105 --> 00:04:16,005
"Bu denli hastalıklı bir topluma iyi eklemlenmiş
olmak, sağlıklı olmanın bir ölçüsü olamaz."
Jiddu Krishnamurti


36
00:04:26,000 --> 00:04:28,000
Bugün toplum,

37
00:04:28,000 --> 00:04:31,000
bir dizi kurumdan oluşmakta.

38
00:04:31,000 --> 00:04:33,000
Siyasi,

39
00:04:33,000 --> 00:04:35,000
hukuki,

40
00:04:35,000 --> 00:04:37,000
ve dini kurumlardan,

41
00:04:37,000 --> 00:04:39,000
sınıf,

42
00:04:39,000 --> 00:04:41,000
ortak değerler,

43
00:04:41,000 --> 00:04:43,000
ve mesleki uzmanlaşma kurumlarına kadar.

44
00:04:43,000 --> 00:04:47,000
Bu gelenekselleşmiş yapının
anlayışımızı ve algılayışımızı şekillendirmedeki

45
00:04:47,000 --> 00:04:52,000
büyük etkisi aşikar.

46
00:04:52,000 --> 00:04:55,000
Yine de, içinde şekillendiğimiz,
yönetildiğimiz ve şartlandırıldığımız

47
00:04:55,000 --> 00:04:58,000
bütün bu kurumların arasında

48
00:04:58,000 --> 00:05:01,000
parasal sistem kadar yanlış anlaşılmış

49
00:05:01,001 --> 00:05:02,001
ve sorgusuz kabul görmüş

50
00:05:02,002 --> 00:05:04,002
bir sistem daha yok gibi görünüyor.

51
00:05:04,803 --> 00:05:07,203
Neredeyse bir dine dönüşen

52
00:05:07,204 --> 00:05:09,604
kökleşmiş parasal sistem,

53
00:05:10,000 --> 00:05:14,000
Dünya üzerinde en az sorgulanan inanç sistemlerinden biri.

54
00:05:14,000 --> 00:05:16,000
Paranın nasıl yaratıldığı,

55
00:05:16,000 --> 00:05:18,000
onu yöneten politikalar,

56
00:05:18,000 --> 00:05:20,000
ve toplumu gerçekte ne kadar etkilediği,

57
00:05:20,000 --> 00:05:25,000
nüfusun büyük bir bölümünün
kayıtsız kaldığı meseleler.

58
00:05:34,000 --> 00:05:39,000
Nüfusun %1'inin dünya
zenginliklerinin %40'ına sahip olduğu,

59
00:05:39,000 --> 00:05:43,000
her gün 34.000 çocuğun yoksulluk ve

60
00:05:43,000 --> 00:05:46,000
önlenebilir hastalıklardan öldüğü,

61
00:05:46,000 --> 00:05:52,000
ve nüfusun %50'sinin günde 2
dolardan az kazandığı bir dünyada

62
00:05:52,000 --> 00:05:54,000
bir nokta çok açık:

63
00:05:54,000 --> 00:05:56,000
Bu işte büyük bir yanlışlık var.

64
00:05:56,000 --> 00:05:58,000
Farkında olalım ya da olmayalım,

65
00:05:58,000 --> 00:06:01,000
sistemin ve

66
00:06:01,000 --> 00:06:03,000
toplumun can damarı

67
00:06:03,000 --> 00:06:06,000
para.

68
00:06:06,000 --> 00:06:09,000
Bu nedenle, parasal sistemin nasıl işlediğini anlamak

69
00:06:09,000 --> 00:06:14,000
neden bu şekilde yaşadığımızı
anlamamız açısından çok önemli.

70
00:06:14,000 --> 00:06:18,000
Ne yazık ki ekonomi genellikle
karmaşık ve sıkıcı olarak algılanır.

71
00:06:18,000 --> 00:06:22,000
Bitmek tükenmek bilmeyen ekonomik
terimler ve göz korkutucu matematik,

72
00:06:22,000 --> 00:06:26,000
insanları, anlama çabalarından caydırır.

73
00:06:26,000 --> 00:06:28,000
Fakat gerçekte,

74
00:06:28,000 --> 00:06:32,000
ekonomik sisteme yakıştırılan
karmaşıklık sadece bir maskeden ibaret.

75
00:06:32,000 --> 00:06:37,000
İnsanlığın katlanmak zorunda kaldığı en
paralize edici yapıyı gizlemek üzere tasarlanmış

76
00:06:37,000 --> 00:06:41,000
bir sistem.

77
00:06:47,000 --> 00:06:56,000
"Kimse özgür olduğuna inanan
birinden daha iyi köle olamaz."


78
00:06:57,000 --> 00:06:59,000
Johann Wolfgang von Goethe - 1749-1832

79
00:06:59,000 --> 00:07:03,000
Birkaç sene önce, Amerikan merkez bankası "FED",

80
00:07:03,000 --> 00:07:07,000
"Modern Para Çarkı" isimli bir belge yayınladı.

81
00:07:07,000 --> 00:07:11,000
Bu yayın, kurumsallaşmış para
yaratım sürecini, FED ve desteklediği

82
00:07:11,000 --> 00:07:17,000
küresel ticari bankalar tarafından
uygulandığı şeklinde anlatıyordu.

83
00:07:17,000 --> 00:07:20,000
Doküman giriş sayfasında amacını şöyle açıklıyor:

84
00:07:20,000 --> 00:07:24,000
Bu dokümanın amacı, kısmi rezerv sisteminde

85
00:07:24,000 --> 00:07:26,000
temel para yaratma sürecini açıklamaktır.

86
00:07:26,000 --> 00:07:30,000
Daha sonra birtakım bankacılık terimleri ile

87
00:07:30,000 --> 00:07:33,000
örnekleyerek kısmi rezerv sistemini açıklar.

88
00:07:33,000 --> 00:07:36,000
Anlaşılır dilde tercümesi aşağı yukarı şöyledir.

89
00:07:37,000 --> 00:07:40,000
Amerika hükümeti bir miktar
paraya ihtiyacı olduğuna karar verir,

90
00:07:40,000 --> 00:07:44,000
Amerikan merkez bankası'nı (FED)
arar ve diyelim ki 10 milyar dolar ister.

91
00:07:44,000 --> 00:07:49,000
FED cevaplar ve der ki; " Tabi ki, sizden 10
milyar dolarlık devlet tahvili satın alırız".

92
00:07:49,000 --> 00:07:52,000
Böylece Amerikan hükümeti bir miktar kağıt alır,

93
00:07:52,000 --> 00:07:54,000
üzerlerine birtakım resmi görünen tasarımlar yapar

94
00:07:54,000 --> 00:07:56,000
ve onları hazine tahvili olarak isimlendirir.

95
00:07:56,000 --> 00:08:00,000
Daha sonra bu tahvillerin toplam
değerini 10 milyar dolar olarak belirler,

96
00:08:00,000 --> 00:08:02,000
ve FED'e gönderir.

97
00:08:02,000 --> 00:08:07,000
Karşılığında FED çalışanları da onlar için
birtakım etkileyici kağıt parçaları çıkarır.

98
00:08:07,000 --> 00:08:10,000
Bu sefer onlara kağıt banknot derler.

99
00:08:10,000 --> 00:08:15,000
Toplam değerleri 10 milyar dolar olarak belirlenir.

100
00:08:15,000 --> 00:08:19,000
FED daha sonra bu kağıt
banknotları hazine tahvilleri ile takas eder.

101
00:08:19,000 --> 00:08:21,000
Bu takas tamamlandığında,

102
00:08:21,000 --> 00:08:24,000
Hükümet, 10 milyar dolar
değerindeki banknotları alır ve

103
00:08:24,000 --> 00:08:26,000
bir banka hesabına yatırır.

104
00:08:26,000 --> 00:08:30,000
Bu işlemden sonra, kağıt
banknotlar resmen para haline dönüşür.

105
00:08:30,000 --> 00:08:33,000
10 milyar dolar Amerikan para kaynağına eklenir.

106
00:08:34,000 --> 00:08:38,000
ve işte, 10 milyar dolar
değerinde yeni para yaratılmış oldu.

107
00:08:38,000 --> 00:08:42,000
Tabi ki bu örnek sadece bir genellemedir.

108
00:08:42,000 --> 00:08:45,000
Gerçekte tüm bu işlemler
elektronik ortamda gerçekleşecekti.

109
00:08:45,000 --> 00:08:47,000
Kağıt hiçbir zaman kullanılmaz.

110
00:08:47,000 --> 00:08:53,000
Aslında Amerikan para kaynaklarının
sadece %3'ü basılı para olarak mevcuttur.

111
00:08:53,000 --> 00:08:57,000
Diğer %97'lik kısım sadece elektronik ortamda bulunur.

112
00:08:59,000 --> 00:09:03,000
Hazine tahvilleri tasarım olarak borç enstrümanlarıdır.

113
00:09:03,000 --> 00:09:05,000
FED bu tahvilleri,

114
00:09:05,000 --> 00:09:08,000
havadan yarattığı para ile satın aldığında,

115
00:09:08,000 --> 00:09:11,000
hükümet aslında tüm bu parayı

116
00:09:11,000 --> 00:09:12,000
FED'e geri ödeyeceğine dair söz verir.

117
00:09:12,000 --> 00:09:16,000
Başka bir deyişle; para, borç ile yaratılır.

118
00:09:16,000 --> 00:09:21,000
Paranın veya bir artı değerin
borçtan veya yükümlülükten

119
00:09:21,000 --> 00:09:23,000
yaratıldığı paradoksu, insanın kafasını karıştırabilir.

120
00:09:23,000 --> 00:09:25,000
İlerleyen dakikalarda biraz daha zihin egzersizi ile

121
00:09:25,000 --> 00:09:27,000
konu daha da netleşecektir.

122
00:09:28,000 --> 00:09:29,000
Böylece takas gerçekleşti.

123
00:09:29,000 --> 00:09:33,000
Ve şimdi 10 milyar dolar bir banka hesabında bulunuyor.

124
00:09:33,000 --> 00:09:35,000
İşte bu noktada işler gerçekten ilginçleşiyor.

125
00:09:35,000 --> 00:09:38,000
Kısmi rezerv uygulamasına dayanarak,

126
00:09:38,000 --> 00:09:40,000
o, 10 milyar dolarlık hesap

127
00:09:40,000 --> 00:09:43,000
bir anda bankanın rezervi haline gelir.

128
00:09:43,000 --> 00:09:46,000
Tıpkı bankadaki diğer hesaplar gibi

129
00:09:46,000 --> 00:09:48,000
ve Modern Para Çarkı kitapçığında belirtilen

130
00:09:48,000 --> 00:09:51,000
para rezervi gereksinimlerine göre

131
00:09:51,000 --> 00:09:54,000
"Bir banka, mevcut banka hesaplarına karşılık

132
00:09:54,000 --> 00:09:57,000
yasal olarak belirlenmiş oranda
rezerv bulundurmak zorundadır."

133
00:09:57,000 --> 00:09:59,000
Ardından bunu sayısallaştırarak belirtir.

134
00:09:59,000 --> 00:10:01,000
"Mevcut yönetmelikte,

135
00:10:01,001 --> 00:10:05,001
hesaplar karşılığında gereken para rezervi oranı %10'dur."

136
00:10:06,000 --> 00:10:09,000
Bu şu anlama gelir, 10 milyar
dolarlık bir hesap için gereken

137
00:10:09,000 --> 00:10:11,000
rezerv miktarı %10, yani 1 milyar dolardır,

138
00:10:11,000 --> 00:10:13,000
ve bu gerekli rezerv olarak saklanır.

139
00:10:13,000 --> 00:10:17,000
Fakat geriye kalan 9 milyar dolar,
fazla rezerv olarak değerlendirilir,

140
00:10:17,000 --> 00:10:19,000
ve yeni krediler vermek için

141
00:10:19,000 --> 00:10:22,000
kaynak olarak kullanılır.

142
00:10:22,000 --> 00:10:25,000
Şimdi, bu 9 milyar dolarlık rezervin ilk baştaki

143
00:10:25,000 --> 00:10:29,000
10 milyar dolardan geldiğini varsayarsak mantıklı olabilir.

144
00:10:29,000 --> 00:10:31,000
Fakat işin aslı gerçekte öyle değildir.

145
00:10:31,000 --> 00:10:34,000
Gerçekte olan, 9 milyar dolar,

146
00:10:34,000 --> 00:10:37,500
mevcut hesapta bulunan 10 milyar dolara dayanarak

147
00:10:37,500 --> 00:10:39,000
havadan yaratılır.

148
00:10:39,000 --> 00:10:43,000
İşte bu şekilde para kaynağı şişirilir.

149
00:10:43,000 --> 00:10:45,000
Modern Para çarkı kitapçığında da belirtildiği gibi,

150
00:10:45,000 --> 00:10:46,000
Tabi ki onlar yani "Bankalar"

151
00:10:46,000 --> 00:10:50,000
aslında hesaplarında bulunan parayı kredi olarak vermezler.

152
00:10:50,000 --> 00:10:53,000
Eğer bunu yapmış olsalardı,
yeni para üretmeye gerek kalmazdı.

153
00:10:53,000 --> 00:10:55,000
Kredi verdiklerinde gerçek yaptıkları,

154
00:10:55,000 --> 00:10:57,000
emre yazılı senet kabul etmektir.

155
00:10:57,000 --> 00:10:59,000
Yani "kredi kontratları"

156
00:10:59,000 --> 00:11:01,000
karşılığında ödünç alanın hesabına

157
00:11:01,000 --> 00:11:03,000
krediyi yani "parayı" aktarırlar.

158
00:11:03,000 --> 00:11:06,000
Başka bir deyişle, 9 milyar dolar havadan yaratılabilir.

159
00:11:06,000 --> 00:11:09,000
Basitçe sadece böyle bir krediye ihtiyaç ve

160
00:11:09,000 --> 00:11:15,000
halihazırda rezerv gereksinimini sağlayan
10 milyar dolarlık bir hesap olduğundan.

161
00:11:15,000 --> 00:11:18,000
Şimdi diyelim biri bu bankaya gitti ve havadan yaratılmış

162
00:11:18,000 --> 00:11:21,000
9 milyar dolarlık krediyi ödünç aldı.

163
00:11:21,000 --> 00:11:25,000
Normal olarak çektiği bu krediyi alır ve

164
00:11:25,000 --> 00:11:28,000
kendi bankasının hesabına yatırır.

165
00:11:28,000 --> 00:11:30,000
Ve işlem gene kendini tekrar eder.

166
00:11:30,000 --> 00:11:33,000
yatırılan o 9 milyar dolar bankanın rezervi olur.

167
00:11:33,000 --> 00:11:37,000
%10'u rezerv olarak izole edilir ve 9 milyarın %90'ı

168
00:11:37,000 --> 00:11:42,000
yani 8,1 milyar doları,
yeni krediler vermek için kaynak olarak kullanılır.

169
00:11:42,000 --> 00:11:48,000
Ve tabi ki bu 8,1 milyar dolar kredi olarak
verilip tekrar bir bankaya yatırıldığında

170
00:11:48,000 --> 00:11:53,000
7,2 milyar daha sonra aynı işlemle
6,5 milyar sonra 5,9 milyar vesaire, vesaire...

171
00:11:54,000 --> 00:11:59,000
Bu para yatırma, yoktan kredi verme
döngüsü teknik olarak sonsuza kadar gidebilir.

172
00:11:59,000 --> 00:12:07,000
Matematiksel hesaplama ile 10 milyar
dolar rezerv ile 90 milyar dolar yaratılabilir.

173
00:12:07,000 --> 00:12:08,000
Başka bir deyiş ile;

174
00:12:08,000 --> 00:12:16,000
Bankacılık sistemi içine giren her para
hesabının dokuz katı para havadan yaratılabilir.

175
00:12:16,000 --> 00:12:21,000
Para-Krizi. Yardıma hazır Bank of America'dan,

176
00:12:21,000 --> 00:12:23,000
bir kavanoz yatıştırıcı para isteyin.

177
00:12:23,000 --> 00:12:29,000
P-A-R-A kullanıma hazır kişisel kredi şeklinde.

178
00:12:29,000 --> 00:12:34,000
Şimdi, kısmi rezerv bankacılık sisteminde
paranın nasıl yaratıldığını anladık.

179
00:12:34,000 --> 00:12:38,000
Aklınıza mantıklı bir soru takılabilir.

180
00:12:38,000 --> 00:12:42,000
Bu havadan yaratılmış paranın değeri nerden geliyor?

181
00:12:42,000 --> 00:12:46,000
Cevap: tabi ki mevcut olan paradan.

182
00:12:46,000 --> 00:12:51,000
Aslında yeni yaratılan para,
sirkülasyonda olan mevcut paranın değerini çalıyor.

183
00:12:51,000 --> 00:12:57,000
Para havuzu, mevcut mal ve servislere
olan talep hesaba katılmaksızın şişiriliyor.

184
00:12:57,000 --> 00:13:00,000
Ve arz ile talep dengeyi oluşturduğu için,

185
00:13:00,000 --> 00:13:05,000
fiyatlar artıyor, her bir doların satın alma gücü düşüyor.

186
00:13:05,000 --> 00:13:08,000
İşte buna genel olarak enflasyon deniyor.

187
00:13:08,000 --> 00:13:13,000
Aslında enflasyon, halkın sırtına yüklenmiş gizli bir vergidir.

188
00:13:13,000 --> 00:13:17,000
Genelde aldığımız tavsiye nedir? Evet, parayı şişirelim.

189
00:13:17,000 --> 00:13:20,000
Paranın değeri ile oynayalım demezler,
paranın değerini düşürelim demezler,

190
00:13:20,000 --> 00:13:24,000
güvende olan insanları kandıralım
demezler, faizleri düşürelim derler.

191
00:13:24,000 --> 00:13:28,000
Gerçek aldatma, paranın değeri
ile oynadığımızda gerçekleşir.

192
00:13:28,000 --> 00:13:33,000
Havadan para ürettiğimizde, hiçbir
birikimimiz yoktur. Sadece "sermaye" vardır.

193
00:13:33,000 --> 00:13:41,000
Özetle sorum şu; Enflasyon sorununu,
ki bu sorun para havuzunun şişirilmesidir,

194
00:13:41,000 --> 00:13:45,000
daha fazla para basıp daha fazla enflasyon
üreterek nasıl çözmeyi bekliyorsunuz?

195
00:13:45,000 --> 00:13:47,000
Tabi ki çözemeyeceksiniz.

196
00:13:47,000 --> 00:13:52,000
Enflasyon, kısmi rezerv sistemine
dayanan finansal sistemin yapısında vardır.

197
00:13:52,000 --> 00:13:56,000
Para kaynağını artırmak için,

198
00:13:56,000 --> 00:13:59,000
ekonomideki mal ve hizmetin orantılı
genişlemesinin dışında,

199
00:13:59,000 --> 00:14:02,000
her zaman paranın değeri düşürülecektir.

200
00:14:02,000 --> 00:14:05,000
Aslında, Amerikan Doları'nın, para kaynağına karşı

201
00:14:05,000 --> 00:14:07,000
tarihi değerlerine göz atacak olursak

202
00:14:07,000 --> 00:14:09,000
kesin olarak bu nokta kendini gösterecektir.

203
00:14:09,000 --> 00:14:12,000
Ters ilişkisi ise belli.

204
00:14:12,000 --> 00:14:22,000
1913'de 1 dolar'ın değeri için 2007'de 21.60 dolar gerekiyor.

205
00:14:22,000 --> 00:14:30,000
Bu, Federal Rezerv ortaya çıktığından
beri yüzde 96 devalüasyon demektir.

206
00:14:30,000 --> 00:14:38,000
Şimdi, eğer bu sürekli devam eden enflasyon
gerçeğiyse, saçma ve ekonomik olarak
kendine zarar verdiği gözüküyor.

207
00:14:38,000 --> 00:14:47,000
Bunu bir düşünün. Bu saçmalık, finansal sistemimizin
gerçekte nasıl yönetildiğine dair imajını zedeliyor.

208
00:14:47,000 --> 00:14:51,000
Finansal sistemimizde para borçtur,

209
00:14:51,000 --> 00:14:54,000
borç da para.

210
00:14:54,000 --> 00:15:00,000
Bu, Birleşik Devletler'de 1950 - 2006
yılları arası para arzı grafiği.

211
00:15:00,000 --> 00:15:03,000
Bu da, aynı zaman aralığındaki
Birleşik Devletler ulusal borç grafiği.

212
00:15:03,000 --> 00:15:07,000
İlginçtir ki, grafiklerin eğilimleri hemen hemen aynı.

213
00:15:07,000 --> 00:15:11,000
Ne kadar para varsa, o kadar borç vardır.

214
00:15:11,000 --> 00:15:14,000
Ne kadar borç varsa, o kadar para vardır.

215
00:15:14,000 --> 00:15:17,000
Başka bir açıdan bakarsak, cüzdanınızdaki her bir dolar,

216
00:15:17,000 --> 00:15:20,000
birisinin birisine borcudur.

217
00:15:20,000 --> 00:15:25,000
Hatırlamak gerekirse: Paranın
varolabilmesinin tek yolu, kredilerden geçer.

218
00:15:25,000 --> 00:15:30,000
Bu yüzden, hükümet dahil ülkedeki herkes
tüm borçlarını ödeyebilecek durumda olsaydı,

219
00:15:30,000 --> 00:15:35,000
piyasada dönen tek bir dolar bile olmazdı.

220
00:15:35,000 --> 00:15:40,800
"Eğer para sistemimizde borç
olmasaydı, ortada hiç para olmazdı."


221
00:15:40,801 --> 00:15:43,701
Marriner Eccies - FED Yöneticisi
30 Eylül 1941


222
00:15:44,000 --> 00:15:49,000
Aslında, Amerikan tarihinde tüm
ulusal borcun tamamıyla ödenmesi, en son,

223
00:15:49,000 --> 00:15:57,000
1835'te başkan Andrew Jackson'un o zaman ki merkez
bankasını kapatmasından sonra gerçekleşmişti.

224
00:15:57,000 --> 00:16:01,000
Doğrusu, Jackson'un tüm politik planı,

225
00:16:01,000 --> 00:16:04,000
merkez bankasını kapatma vaadi etrafında dönüyordu.

226
00:16:04,000 --> 00:16:05,000
Şu noktadan başlayarak:

227
00:16:05,000 --> 00:16:08,000
"Şimdiki bankanın küstah
çabaları hükümeti kontrol altına aldı,


228
00:16:08,000 --> 00:16:12,000
fakat Amerikan halkını bekleyen kader,

229
00:16:12,000 --> 00:16:16,000
bu kurumun gerekliliğine inandırılması

230
00:16:16,000 --> 00:16:18,000
veya benzer bir diğerinin kurulmasıdır."

231
00:16:18,000 --> 00:16:21,000
Malesef bu mesaj çok uzun yaşamadı,

232
00:16:21,000 --> 00:16:26,000
ve uluslararası bankacılar 1913'te
yeni bir merkez bankası kurmayı başardılar.

233
00:16:26,000 --> 00:16:30,000
"FED".
Bu kurum var olduğu sürece,

234
00:16:30,000 --> 00:16:35,000
daimi borç garantidir.

235
00:16:35,000 --> 00:16:41,000
Böylece, paranın kredilerle oluşan
borçtan yaratıldığı gerçeğini görmüş olduk.

236
00:16:41,000 --> 00:16:44,000
Bu krediler bir bankanın rezervlerini baz alır,

237
00:16:44,000 --> 00:16:48,000
ve rezervler, mevduatlardan türetilmiştir.
Bu kısmi karşılık sistemine göre,

238
00:16:48,000 --> 00:16:52,000
bir mevduat orijinal değerinin 9 katına kadar para yaratabilir.

239
00:16:52,000 --> 00:16:57,000
Sırasıyla, varolan para arzını
azaltmak, sokakta ücretleri artırır.

240
00:16:57,000 --> 00:17:00,000
Ardından, borçtan yaratılan,

241
00:17:00,000 --> 00:17:03,000
ve ticarette dönen tüm bu para ile,

242
00:17:03,000 --> 00:17:06,000
insanlar asıl borçlarından ayrılmış hale gelir.

243
00:17:06,000 --> 00:17:11,000
İnsanlar hayat pahalılığından korunabilmek için,

244
00:17:11,000 --> 00:17:14,000
para arzından yeterince para çektiklerinde,

245
00:17:14,000 --> 00:17:17,000
bir eşitsizlik meydana geliyor.

246
00:17:17,000 --> 00:17:21,000
Bu büyük çürümüş ve yozlaşmış manzaraya baktığımızda,

247
00:17:21,000 --> 00:17:25,000
geride hala ihmal ettiğimiz bir denklem kalıyor.

248
00:17:25,000 --> 00:17:28,000
Ve sistemin bu öğesi,

249
00:17:28,000 --> 00:17:33,000
sistemin hilekar doğasını açıkça ortaya çıkarıyor:

250
00:17:34,000 --> 00:17:37,000
"Faiz."

251
00:17:39,000 --> 00:17:41,000
Hükümet FED'den para ödünç aldığında,

252
00:17:41,000 --> 00:17:43,000
veya bir kişi bir bankadan para ödünç aldığında,

253
00:17:43,000 --> 00:17:47,000
bu parayı her zaman ham bir
faizle geri ödemek zorundadır.

254
00:17:48,000 --> 00:17:49,000
Diğer bir deyişle,

255
00:17:49,000 --> 00:17:51,000
neredeyse varolan her bir dolar,

256
00:17:51,000 --> 00:17:56,000
eninde sonunda faizi ödenmiş
olarak bir bankaya dönmek zorundadır.

257
00:17:56,000 --> 00:17:57,000
Ancak,

258
00:17:57,000 --> 00:17:59,000
eğer tüm para Merkez Bankası'ndan ödünç alınmışsa,

259
00:17:59,000 --> 00:18:03,000
ve ticari bankalar tarafından kredilerle genleştirilmişse,

260
00:18:03,000 --> 00:18:06,000
"sermaye" olması gereken para,

261
00:18:06,000 --> 00:18:08,000
para arzının içinde yaratılmış demektir.

262
00:18:09,000 --> 00:18:14,000
Öyleyse, ortaya çıkan tüm bu
faizleri kapatacak para nerede?

263
00:18:15,000 --> 00:18:16,000
Hiçbir yerde.

264
00:18:16,000 --> 00:18:18,000
Hiç varolmadı.

265
00:18:18,000 --> 00:18:21,000
Bu dallanmalar çok şaşırtıcı seviyede.

266
00:18:21,000 --> 00:18:23,000
Bankalara geri ödenen paranın miktarı,

267
00:18:23,000 --> 00:18:28,000
piyasada dönen paranın miktarını her zaman aşacaktır.

268
00:18:28,000 --> 00:18:31,000
İşte bu, sabit bir ekonomide
enflasyonun ortaya çıkmasının sebebidir.

269
00:18:31,000 --> 00:18:38,000
Faiz nedeniyle ortaya çıkan sürekli
bütçe açığını kapatmak için,

270
00:18:38,000 --> 00:18:40,000
her zaman yeni paraya ihtiyaç duyulur.

271
00:18:40,000 --> 00:18:45,000
Bu aynı zamanda, matematiksel olarak iflas kurumunun

272
00:18:45,000 --> 00:18:47,000
sistemdeki tam tarifi anlamına gelir.

273
00:18:47,000 --> 00:18:52,000
Toplumda kısa çöpü çekenler her zaman fakirler olacaktır.

274
00:18:52,000 --> 00:18:55,000
Bu "köşe kapmaca" oyununa benzer:

275
00:18:55,000 --> 00:18:59,000
Müzik durduğunda, biri dışarıda kalır.

276
00:18:59,000 --> 00:19:01,000
Bu önemli bir noktadır.

277
00:19:01,000 --> 00:19:05,000
Bu bankalara başlı başına sürekli servet akışı sağlar.

278
00:19:05,000 --> 00:19:10,000
Dolayısıyla, eğer mortgage ödemenizi
yapamazsanız, mülkünüzü elinizden alırlar.

279
00:19:10,000 --> 00:19:15,000
Fark ettiğinizde öfkelenebilirsiniz ki;
bu yalnızca kısmi karşılık sisteminin,

280
00:19:15,000 --> 00:19:19,000
sizi kaçınılmaz borç ödeyememeye
sürüklemesi değil, aynı zamanda,

281
00:19:19,000 --> 00:19:22,000
bankanın size kredi olarak verdiği paranın,

282
00:19:22,000 --> 00:19:24,000
başından beri hiç varolmadığıdır.

283
00:19:25,000 --> 00:19:31,000
1969'da bir Minnesota dava dosyası vardı,
kredilerine ipotek gösterdiği için,

284
00:19:31,000 --> 00:19:36,000
bankanın evine el koyması ile mücadele
eden Jerome Daly isimli bir adam ile ilgili.

285
00:19:36,000 --> 00:19:40,000
Savunduğu argüman, mortgage
kontratının iki tarafının da,

286
00:19:40,000 --> 00:19:46,000
- ki bunlar kendisi ve bankadır -, takas sırasında
ortaya kanuni mülk koyması gerektiğiydi.

287
00:19:46,000 --> 00:19:49,000
Hukuki dilde bunun karşılığı:

288
00:19:49,000 --> 00:19:54,000
bedel: [Bir sözleşmenin kurucu unsuru. Sözleşme, takas
edilen bir malın başka şekilde bedeline göre kurulur.]

289
00:19:54,000 --> 00:19:59,000
Bay Daly, paranın aslında
bankanın mülkü olmadığını açıkladı.

290
00:19:59,000 --> 00:20:04,000
Bu yüzden, kredi anlaşması
imzalandığında bu para havadan yaratılmıştı.

291
00:20:04,000 --> 00:20:07,000
"Modern Para Çarkı"nda krediler için
ne beyan edildiğini hatırlayalım:

292
00:20:07,000 --> 00:20:12,000
Yaptıkları, borç verdiklerinde kredi
tahsili için taahhütname senetleri almaktır.

293
00:20:12,000 --> 00:20:15,000
Rezervler kredi işlemleriyle değişmez.

294
00:20:15,000 --> 00:20:21,000
Fakat mevduat kredileri bankacılık sisteminin
toptan mevduatlarına ilave yenilerini oluşturur.

295
00:20:21,000 --> 00:20:28,000
Başka bir deyişle para kendi mal varlıklarından gelmez.
Banka bunu basitçe uydurur, kendinden hiçbir şey koymaz.

296
00:20:28,000 --> 00:20:31,000
Kağıt üzerinde teorik bir taahhüt hariç.

297
00:20:31,000 --> 00:20:37,000
Dava ilerledi, bankanın şefi Bay Morgan davaya dahil oldu.

298
00:20:37,000 --> 00:20:46,000
Yargıç kişisel notunda, banka müdürünün
FED'in ortaklığıyla parayı yarattığını,

299
00:20:46,000 --> 00:20:49,000
ve kendi muhasebe girişiyle
kredilendirildiğini kabul ettiğini hatırlattı.

300
00:20:49,000 --> 00:20:54,000
Bay Morgan, ona bunu yapma hakkını veren

301
00:20:54,000 --> 00:20:59,000
hiçbir ABD yasa veya yetkisinin olmadığını kabul etti.

302
00:20:59,000 --> 00:21:03,000
Yasal bir bedel bulunmalı ve
banknot olarak karşılanabilir olmalıdır.

303
00:21:03,000 --> 00:21:07,000
Jüri, yasal olmayan bir bedel
olduğuna karar verdi ve kararı onayladı.

304
00:21:07,000 --> 00:21:12,000
Ayrıca şairane bir şekilde "sadece
tanrının yoktan var edebileceğini" ekledi.

305
00:21:12,000 --> 00:21:20,000
Bundan sonra mahkeme bankanın
icra isteğini reddetti ve Daly evini kurtardı.

306
00:21:20,000 --> 00:21:23,000
Mahkemenin bu kararının anlamı çok büyüktür.

307
00:21:23,000 --> 00:21:29,000
Bankadan her para alışınızda, bu
mortgage kredisi veya kredi kartı borcu da olabilir,

308
00:21:29,000 --> 00:21:35,000
size verilen para sadece
sahte olmayıp, yasalara da aykırıdır.

309
00:21:35,000 --> 00:21:42,000
Şu andan itibaren, geri ödeme kontratları
başlangıçta kendi mal varlıkları olmayan
paraları veren bankalar için hükümsüzdür.

310
00:21:42,000 --> 00:21:46,000
Malesef bu tip yasal hareketler
görmezden gelindi ve inkar edildi.

311
00:21:46,000 --> 00:21:51,000
Ve bu sahte servetin transferi ve
sahte borçlar devam etmektedir.

312
00:21:51,000 --> 00:21:54,000
Bu da bizi en büyük soruya getiriyor:

313
00:21:54,000 --> 00:21:56,000
NEDEN?

314
00:21:57,000 --> 00:22:02,000
Amerikan sivil savaşı esnasında
başkan Lincoln Avrupa tarafından teklif edilen

315
00:22:02,000 --> 00:22:07,000
yüksek faizli borçları pas geçti ve kurucu
atalarının savunduğu şeyi yapmaya karar verdi.

316
00:22:07,000 --> 00:22:12,000
Bu, bağımsız ve doğasında
borçlanma olmayan bir düzen yaratmaktı.

317
00:22:12,000 --> 00:22:15,000
Buna "Greenback" dendi.

318
00:22:16,000 --> 00:22:19,000
Bundan kısa bir süre sonra bir doküman

319
00:22:19,000 --> 00:22:23,000
özel İngiliz ve Amerikan banka faizleri
arasında dolaşmaya başladı, şöyleydi:

320
00:22:24,000 --> 00:22:30,000
"...kölelik fakat iş gücüne sahip çıkan ve
işçinin haklarını gözetip güvene alarak yürüyen,


321
00:22:30,000 --> 00:22:35,000
Avrupa planı... O kapital maaşların
kontrolüyle işçiyi kontrol edecek.


322
00:22:35,000 --> 00:22:38,000
Bu paranın kontrolüyle yapılabilir.

323
00:22:38,000 --> 00:22:43,000
Greenback'e izin verilmeyecekti...
bizim de kontrol edemediğimiz gibi"


324
00:22:44,000 --> 00:22:46,000
Kısmi karşılık politikası,

325
00:22:46,000 --> 00:22:48,000
Dünya'daki bankaların çoğunluğuna yayılmış olan

326
00:22:48,000 --> 00:22:52,000
Federal Rezerv ile işlemektedir.

327
00:22:52,000 --> 00:22:56,000
Yani bu, modern kölelik sistemidir.

328
00:23:00,000 --> 00:23:03,000
Düşünün, para borçtan yaratıldı.

329
00:23:03,000 --> 00:23:06,000
İnsanlar borç içindeyken ne yaparlar?

330
00:23:06,000 --> 00:23:09,000
geri ödeyebilmek ve çalışabilmek için boyun eğerler.

331
00:23:09,000 --> 00:23:12,000
Fakat para sadece borçla yaratılıyorsa,

332
00:23:12,000 --> 00:23:15,000
toplum nasıl borçlarından kurtulabilir?

333
00:23:16,000 --> 00:23:19,000
Kurtulamaz ve olay da bu.

334
00:23:19,000 --> 00:23:23,000
Mal varlığını kaybetme korkusu, elinde tutma çabası,

335
00:23:23,000 --> 00:23:27,000
sistemin doğasında olan enflasyon ve kaçınılmaz borç,

336
00:23:27,000 --> 00:23:32,000
para sisteminin kendisi tarafından
yaratılmış kaçınılmaz kıtlık,

337
00:23:32,000 --> 00:23:36,000
ve para arzının kendisi,

338
00:23:36,000 --> 00:23:39,500
asla geri ödenemeyecek faizlerden yaratılmıştır.

339
00:23:40,000 --> 00:23:43,000
Bu, hamster tekerleğinde koşan maaşlı köleleri,

340
00:23:43,000 --> 00:23:46,000
piramidin tepesindeki elitlere kar
sağlayan imparatorluğun güçlü etkisiyle

341
00:23:46,000 --> 00:23:50,000
milyonlarcası gibi, hizada tutarak korkak kılar.

342
00:23:51,000 --> 00:23:53,000
Günün sonunda,

343
00:23:53,000 --> 00:23:55,000
gerçekte kimin için çalışıyorsunuz?

344
00:23:56,000 --> 00:23:57,340
Bankalar!

345
00:23:58,000 --> 00:24:01,000
Bankada yaratılan para her zaman bankaya döner.

346
00:24:01,000 --> 00:24:08,000
Onlar destekledikleri şirketler ve
hükümetlerle gerçek efendilerdir.

347
00:24:08,000 --> 00:24:12,000
Fiziki kölelik insanlara ev ve yemek vermeyi gerektirir.

348
00:24:12,000 --> 00:24:17,000
Ekonomik kölelik ise insanların kendi karınlarını
doyurmalarını ve kendi evleri olmasını gerektirir.

349
00:24:19,000 --> 00:24:23,000
Bu, bugüne kadar toplumu kullanmak
için yaratılmış en dahiyane yöntemdir.

350
00:24:23,000 --> 00:24:25,000
Ve özünde,

351
00:24:25,000 --> 00:24:28,000
insanlığa karşı yürütülen gizli bir savaştır.

352
00:24:28,000 --> 00:24:32,000
Borç toplumları fethetmek ve
köleleştirmek için kullanılan bir silahtır,

353
00:24:32,000 --> 00:24:36,000
ve faiz onun birincil cephanesidir.

354
00:24:37,000 --> 00:24:41,000
Dışarıdaki çoğunluk bu gerçeklerden bihaberken,

355
00:24:41,000 --> 00:24:45,000
bankalar, şirketler ve hükümetlerle
gizli anlaşmalar ve tezgahlar içindedir.

356
00:24:45,000 --> 00:24:50,000
Ekonomik savaş taktiklerini genişletmek ve
mükemmelleştirmeye devam etmek için,

357
00:24:50,000 --> 00:24:53,000
yeni üsler kurarlar,
Dünya Bankası,

358
00:24:53,000 --> 00:24:55,000
ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi.

359
00:24:55,000 --> 00:24:58,000
Ayrıca yeni bir asker icat ettiler;

360
00:24:59,000 --> 00:25:02,000
Ekonomik tetikçinin doğumu.

361
00:25:09,000 --> 00:25:15,000
"Bir ulusu fethetmenin ve köleleştirmenin 2 yolu vardır.
Birisi kılıçla, diğeri borçla."
John Adams - 1735-1826


362
00:25:15,000 --> 00:25:20,000
Biz, ekonomik tetikçiler, küresel imparatorluğun
yaratılmasında gerçekten sorumlu olanlarız,

363
00:25:20,000 --> 00:25:23,000
ve birçok farklı şekilde çalışırız.

364
00:25:23,101 --> 00:25:26,901
John Perkins
Chas. T. Main şirketi eski Şef Ekonomisti
"Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları" kitabının yazarı

365
00:25:27,000 --> 00:25:34,000
Belki de en sık kullanılanı, öncelikle
şirketlerimize uygun kaynakları olan ülkeleri bulur
ve gözümüzü üstlerine dikeriz, petrol gibi.

366
00:25:34,000 --> 00:25:40,000
Ardından Dünya Bankası veya onun kardeşi başka
bir organizasyondan o ülkeye büyük bir kredi ayarlarız,

367
00:25:40,000 --> 00:25:43,000
fakat para asla gerçekte o ülkeye gitmez.

368
00:25:43,000 --> 00:25:46,000
Ülke yerine o ülkede projeler yapan
kendi şirketlerimize gider.

369
00:25:46,000 --> 00:25:49,000
Enerji santralleri, sanayi alanları, limanlar...

370
00:25:49,000 --> 00:25:52,000
Bizim şirketlere ilaveten, o ülkedeki

371
00:25:52,000 --> 00:25:54,000
birkaç zengin insanın kar sağlayacağı şeyler.

372
00:25:54,000 --> 00:25:58,000
Bunlar toplumun çoğunluğuna
yaramaz. Yine de o insanlar,

373
00:25:58,000 --> 00:26:01,000
yani bütün ülke bu borcun altına sokulur.

374
00:26:01,000 --> 00:26:04,000
Bu borç ödeyemeyecekleri kadar
büyüktür ve bu da planın bir parçasıdır...

375
00:26:04,000 --> 00:26:05,000
geri ödeyemezler.

376
00:26:05,000 --> 00:26:08,000
Ardından, biz ekonomik
tetikçiler gidip onlara deriz : "Dinleyin,

377
00:26:08,000 --> 00:26:12,000
bize bir sürü borcunuz var.
Borcu ödeyemiyorsunuz."

378
00:26:12,000 --> 00:26:14,000
"O zaman petrolünüzü petrol
şirketlerimiz için oldukça ucuza satın."

379
00:26:14,000 --> 00:26:17,000
"Ülkenizde askeri üs kurmamıza izin verin,

380
00:26:17,000 --> 00:26:24,000
veya askerlerimizi desteklemek için dünyanın
bir yerine asker gönderin -Irak gibi-, veya bir
dahaki BM seçiminde bizimle oy verin"

381
00:26:24,000 --> 00:26:27,000
Elektrik şirketlerini özelleştiririz.

382
00:26:27,000 --> 00:26:32,000
Sularını ve kanalizasyon sistemlerini
özelleştiririz ve ABD şirketleri veya diğer

383
00:26:32,000 --> 00:26:34,000
çok uluslu şirketlere satarız.

384
00:26:34,000 --> 00:26:39,000
Bu, mantar gibi biten bir şey ve çok tipik,
IMF ve Dünya Bankası bu şekilde çalışır.

385
00:26:39,000 --> 00:26:43,000
Ülkeyi borca sokarlar ve bu
öyle büyük bir borçtur ki ödenemez.

386
00:26:43,000 --> 00:26:46,700
Ardından yeniden borç teklif
edersiniz ve daha fazla faiz öderler.

387
00:26:47,000 --> 00:26:53,900
Koşullara bağlı veya iyi yönetim talep edersiniz.

388
00:26:54,000 --> 00:26:58,000
Aslında bu onların kaynaklarını satmalarını sağlar.

389
00:26:59,000 --> 00:27:04,000
Buna sosyal hizmetleri, teknik şirketleri,
bazen eğitim sistemleri de dahildir.

390
00:27:04,000 --> 00:27:06,000
Adli sistemlerini,

391
00:27:06,000 --> 00:27:09,000
sigorta sistemlerini yabancı şirketlere satarız.

392
00:27:09,000 --> 00:27:13,000
Bu, ikili - üçlü - dörtlü bir darbedir!

393
00:27:13,201 --> 00:27:15,701
İran - 1953

394
00:27:16,000 --> 00:27:20,000
Ekonomik tetikçilere teamül
50'li yılların başlarında başladı.

395
00:27:20,000 --> 00:27:23,000
İran'da Musaddık demokrasiyle seçildiğinde,

396
00:27:23,000 --> 00:27:27,000
Orta Doğu'da ve tüm dünyada,

397
00:27:27,000 --> 00:27:30,000
demokrasi için bir ümit olarak görülmüştü.
Time Dergisi'nde yılın adamıydı.

398
00:27:30,000 --> 00:27:35,000
Fakat getirdiklerinden biri ve uygulamaya başladığı fikir,

399
00:27:35,000 --> 00:27:40,000
yabancı petrol şirketlerinin İranlılara
petrol için bir sürü para ödemesiydi,

400
00:27:40,000 --> 00:27:45,000
ve İranlılar kendi petrollerinden
kar sağlayacaklardı. İlginç politika.

401
00:27:45,000 --> 00:27:51,000
Tabi ki biz bunu beğenmedik. Fakat normalde
yaptığımız asker gönderme işinden korkuyorduk.

402
00:27:51,000 --> 00:27:56,000
Asker yerine CIA ajanı Kermit Roosevelt'i,
Teddy Roosevelt'in akrabasını yolladık.

403
00:27:58,000 --> 00:28:04,000
Kermit birkaç milyon dolarla gitti, çok ama
çok etkili ve becerikliydi, kısa bir süre sonra,

404
00:28:04,000 --> 00:28:08,000
Musaddık’ı devirdi.

405
00:28:08,000 --> 00:28:14,000
İran Şahı'nı onunla değiştirdi. Şah her zaman petrol
konusunda olumluydu. Ve bu son derece etkileyiciydi.

406
00:28:14,301 --> 00:28:17,001
İran'da ayaklanma.

407
00:28:18,000 --> 00:28:20,000
"İnsanlar Tahran'a yürüyorlardı.

408
00:28:20,000 --> 00:28:26,000
Subaylar, Musaddık’ın teslim olduğunu ve
diktatörlük rejiminin sona erdiğini bağırıyordu.


409
00:28:26,000 --> 00:28:29,000
Şah'ın resimleri sokaklarda
gezdirilerek duygular tersine çevrildi.


410
00:28:32,000 --> 00:28:34,000
Şah, evinde hoş karşılandı."

411
00:28:34,000 --> 00:28:41,000
Burada ABD'de Washington'da insanlar
olanlara bakıp: "Vay! Bu çok kolay ve ucuz!" dediler.

412
00:28:41,000 --> 00:28:47,000
Böylece imparatorluk kurup ülkeleri
yönlendirmek için bir sürü yeni yol bulundu.

413
00:28:47,000 --> 00:28:52,000
Roosevelt'in tek problemi CIA ajanı kimliği taşımasıydı.

414
00:28:52,000 --> 00:28:56,000
Eğer yakalanırsa, sonuçları çok ciddi olabilirdi.

415
00:28:56,000 --> 00:29:01,000
O noktada, hızla, özel danışmanlar
kullanılmasına karar verildi.

416
00:29:01,000 --> 00:29:05,000
Parayı Dünya Bankası, IMF veya
benzer diğer ajanslara kanalize edecek,

417
00:29:05,000 --> 00:29:09,000
benim gibi özel şirketler için çalışan insanlar getirdiler.

418
00:29:09,000 --> 00:29:14,000
Böylece eğer yakalanırsak ortada
hükümetle ilgili bir sonuç olmayacaktı.

419
00:29:15,501 --> 00:29:20,501
Guatemala - 1954

420
00:29:22,000 --> 00:29:28,000
Arbenz, Guatemala başkanı olarak
geldiğinde, ülke United Fruit Şirketi ve büyük
uluslararası şirketlerin avucunun içindeydi.

421
00:29:28,000 --> 00:29:35,000
Arbenz geldi ve dedi ki: "Biliyorsunuz, biz
topraklarımızı insanlarımıza vermek istiyoruz."

422
00:29:35,000 --> 00:29:41,000
Gücü eline alınca, tam olarak
yapmak istediklerini uygulamaya başladı,

423
00:29:41,000 --> 00:29:45,000
toprak haklarını insanlarına verdi.
United Fruit bundan hiç hoşlanmadı,

424
00:29:45,000 --> 00:29:49,000
ve kamusal ilişkiler firması kiraladılar,
ABD'de büyük bir kampanya başlattılar.

425
00:29:49,000 --> 00:29:53,000
ABD insanını, ABD halkını,

426
00:29:53,000 --> 00:29:55,000
ABD basınını ve ABD meclisini ikna etmek için.

427
00:29:55,000 --> 00:29:58,000
Böylece, Arbenz'in bir Sovyet
kuklası olduğuna ikna ettiler.

428
00:29:58,000 --> 00:30:03,000
Bu yüzden de güçlü kalmasına izin verdik,
Sovyetler bu yarı kürede güçlendiler sandılar.

429
00:30:03,000 --> 00:30:09,000
O noktada zamanla herkesin kafasında kırmızı
terör, komünist terörün büyük korkusu yerleşti.

430
00:30:09,000 --> 00:30:13,000
Kısa kesmek gerekirse,
bu kamusal ilişkiler kampanyası,

431
00:30:13,000 --> 00:30:18,000
CIA ve Asker üzerine bu adamın
devrilmesi gerekliliği görevini yükledi.

432
00:30:18,000 --> 00:30:23,000
Ve yaptık. Uçaklar yolladık,
askerler yolladık, casuslar yolladık,

433
00:30:23,000 --> 00:30:26,000
her şeyi onu devirmek için gönderdik, ve devirdik.

434
00:30:26,000 --> 00:30:29,000
Görevinden ayrılır ayrılmaz,

435
00:30:29,000 --> 00:30:34,000
yeni gelen, her şeyi uluslararası
şirketlere göre eski haline getirdi.

436
00:30:34,000 --> 00:30:35,880
United Fruit da bunların arasındaydı.

437
00:30:40,000 --> 00:30:47,000
Ekvator uzun yıllar ABD'nin kuklası
diktatörler tarafından yönetildi. Sık sık da vahşice.

438
00:30:47,000 --> 00:30:50,000
Ardından, demokratik bir seçim yapmaya karar verdiler.

439
00:30:50,000 --> 00:30:56,000
Jaime Roldos kazandı ve temel amacı,
bir başkanın olması gerektiği gibi,

440
00:30:56,000 --> 00:31:01,000
Ekvator'un kaynaklarının, insanlarına
yardım için kullanılacağına emin olmak istiyordu.

441
00:31:01,000 --> 00:31:03,000
Çok ezici bir üstünlükle kazandı.

442
00:31:03,000 --> 00:31:06,000
Ekvator'da daha önce kimsenin
alamadığı kadar çok oyla kazandı.

443
00:31:06,000 --> 00:31:09,000
Ve politikalarını uygulamaya başladı.

444
00:31:09,000 --> 00:31:12,000
Petrolden gelen karın insanlarına
yardım için gideceğinden emin olmak.

445
00:31:12,000 --> 00:31:15,000
Biz ABD'de bunu beğenmedik.

446
00:31:15,000 --> 00:31:20,000
Roldos'u değiştirmek için bir sürü ekonomik
tetikçilerden biri olarak ben gönderildim.

447
00:31:20,000 --> 00:31:23,000
Rüşvet vermek, farkına varmasını sağlamak, bilirsiniz.

448
00:31:23,000 --> 00:31:28,000
"Tamam, bildiğiniz gibi, çok zengin olabilirsiniz, siz
ve aileniz, eğer bizim kuralımıza göre oynarsanız"

449
00:31:28,000 --> 00:31:33,000
"Fakat bu söz verdiğiniz politikayı
sürdürmeye devam ederseniz, giderisiniz."

450
00:31:34,000 --> 00:31:36,000
Dinlemedi...

451
00:31:36,000 --> 00:31:38,000
Suikaste uğradı...

452
00:31:39,000 --> 00:31:43,000
Uçağı düşer düşmez bölge kordona alınmıştı.

453
00:31:43,000 --> 00:31:47,000
İzin verilen insanlar sadece
yakındaki ABD birliğindeki askerlerdi,

454
00:31:47,000 --> 00:31:49,000
ve bazı Ekvator askerleri.

455
00:31:49,000 --> 00:31:51,000
Soruşturma açıldığında,

456
00:31:51,000 --> 00:31:55,000
görgü tanıklarından ikisi araba kazasında ölmüştü.

457
00:31:55,000 --> 00:31:57,000
İfade verme şansları olmadan.

458
00:31:57,000 --> 00:32:00,000
Bir sürü garip şey etrafta olup bitti.

459
00:32:00,000 --> 00:32:02,000
Jaime Roldos'un suikasti.

460
00:32:02,000 --> 00:32:06,000
Bu davaya gerçekten bakan bir çok insanın,

461
00:32:06,000 --> 00:32:09,000
bunun bir suikast olduğundan
hiç şüphe duymayacağından eminim.

462
00:32:09,000 --> 00:32:12,000
Tabi ki benim pozisyonumda bir ekonomik tetikçi olarak,

463
00:32:12,000 --> 00:32:14,000
Jaime'e bir şeyler olacağını daima biliyordum.

464
00:32:14,000 --> 00:32:18,000
darbe veya suikast, emin değildim,
fakat devrileceğini biliyordum, çünkü

465
00:32:18,000 --> 00:32:23,000
yozlaştırılamamıştı.
Buna asla izin vermiyordu.

466
00:32:24,001 --> 00:32:26,701
Panama - 1981

467
00:32:27,000 --> 00:32:30,000
Omar Torrijos, Panama başkanıydı,

468
00:32:30,000 --> 00:32:33,000
benim favorilerimdendi.
Onu gerçekten çok beğeniyordum.

469
00:32:33,000 --> 00:32:37,000
Çok karizmatikti. Ülkesine
gerçekten faydalı olmak istiyordu.

470
00:32:37,000 --> 00:32:41,000
onu yemlemeye ya da rüşvet
vermeye çalıştığımda bana dedi ki: " Bak John,

471
00:32:41,000 --> 00:32:42,000
- bana Juanito derdi -

472
00:32:42,000 --> 00:32:48,000
Dedi ki: "Bak Juanito, benim paraya
ihtiyacım yok. İstediğim şey ülkem için,

473
00:32:48,300 --> 00:32:50,700
adilane ve kurallara uygun davranılması.

474
00:32:51,000 --> 00:32:56,000
ABD'ye, halkımı borçlandırarak yaptığı bu yıkımdan
kurtarıp borçları geri ödemesi için ihtiyacım var.

475
00:32:56,000 --> 00:33:00,000
Diğer Latin Amerika ülkelerine yardım
edebileceğim bir yerde olmaya ihtiyacım var;

476
00:33:00,000 --> 00:33:03,000
Özgürlüklerini kazanmaları ve kuzeyden gelen,

477
00:33:03,000 --> 00:33:06,000
korkunç varlıktan kurtulmaları için.

478
00:33:06,000 --> 00:33:08,000
Sizler bizleri kötü bir şeklide kullanıyorsunuz.

479
00:33:08,000 --> 00:33:13,000
Panama Kanalını, Panamalı
insanların ellerine geri vermem lazım.

480
00:33:13,000 --> 00:33:14,000
Benim istediğim budur.

481
00:33:14,000 --> 00:33:18,000
Beni yalnız bırak, biliyorsun,
bana rüşvet vermeye çalışma.

482
00:33:18,000 --> 00:33:25,000
1981'di ve Mayıs'ta, Jaime Roldos suikaste uğradı.

483
00:33:25,000 --> 00:33:27,000
ve Omar bunun farkındaydı.

484
00:33:27,000 --> 00:33:29,000
Torrijos, ailesini yanına aldı ve dedi ki:

485
00:33:29,684 --> 00:33:32,687
Muhtemelen sıradaki benim ama önemli değil,

486
00:33:33,000 --> 00:33:36,000
çünkü ben yapmak için geldiğim şeyi yaptım.

487
00:33:36,000 --> 00:33:38,000
Kanalı geri aldım.

488
00:33:38,000 --> 00:33:43,000
Kanal bizim elimizde olacak,
Jimmy Carter'la görüşmeleri henüz bitirdik.

489
00:33:45,000 --> 00:33:49,000
Aynı yıl Haziran'da, sadece birkaç ay sonra,

490
00:33:49,000 --> 00:33:52,000
bir uçak kazasında öldü.

491
00:33:52,000 --> 00:33:57,000
CIA destekli casuslar tarafından
yapıldığına hiç şüphe yoktu.

492
00:33:57,000 --> 00:33:59,000
Kanıtların çok büyük bir çoğunluğu,

493
00:33:59,000 --> 00:34:03,000
Torijjos'nun korumalarından
birinin son anda tam uçağa binerken,

494
00:34:03,000 --> 00:34:05,000
bir kaset çalar verdiğini gösteriyordu.

495
00:34:05,000 --> 00:34:08,000
Küçük ama içinde bomba olan bir kaset çalar.

496
00:34:12,201 --> 00:34:14,901
Venezüella - 2002

497
00:34:15,000 --> 00:34:17,000
Bana göre ilginç olan,

498
00:34:17,000 --> 00:34:20,000
bu sistemin nasıl tamamen aynı şekilde işlediği.

499
00:34:20,000 --> 00:34:24,000
Yıllardır, ekonomik tetikçilerin
sürekli daha daha iyiye gitmelerinden başka.

500
00:34:24,000 --> 00:34:29,000
Bu aralarda Venezüella'da olanın üstesinden geldik.

501
00:34:29,000 --> 00:34:32,000
1998'de, Hugo Chavez başkan seçildi.

502
00:34:32,000 --> 00:34:35,000
Kendinden önceki bir sürü yoz başkanı takiben,

503
00:34:35,000 --> 00:34:39,000
ülkenin ekonomisi mahvoldu ve battı.

504
00:34:39,000 --> 00:34:41,000
Ve Chavez bu olanların ortasında seçildi.

505
00:34:41,600 --> 00:34:44,400
Chavez, ABD'ye karşı ayaklandı.

506
00:34:45,000 --> 00:34:48,000
Bunu Venezüella petrolünün Venezüella insanı için,

507
00:34:48,000 --> 00:34:51,500
kullanılmasını talep ederek yaptı.

508
00:34:52,000 --> 00:34:55,000
Tabi ki, ABD'de biz bunu beğenmedik.

509
00:34:55,000 --> 00:34:58,000
2002'de,

510
00:34:58,000 --> 00:35:01,000
CIA destekli olduğu, diğer bir
çok insanın da kafasında olduğu gibi,

511
00:35:01,000 --> 00:35:04,000
benim kafamda da hiç şüphe
bırakmayan bir hükümet darbesi oldu.

512
00:35:09,000 --> 00:35:11,000
İnsanları darbeye kışkırtma yolu,

513
00:35:11,000 --> 00:35:14,000
Kermit Roosevelt'in İran’da yaptığına çok benzerdi.

514
00:35:14,000 --> 00:35:17,000
İnsanlara sokaklara çıkmaları için para ödendi.

515
00:35:17,000 --> 00:35:21,000
İsyan için, protesto için,
Chavez'in istenmediğini söylemeleri için.

516
00:35:21,000 --> 00:35:23,000
Eğer bunu yapmaları için birkaç bin insanı toplarsanız,

517
00:35:23,000 --> 00:35:27,500
televizyon bunu tüm ülke çapındaymış gibi gösterebilir ve,

518
00:35:28,000 --> 00:35:31,000
olaylar mantar gibi yayılmaya başlar.

519
00:35:32,000 --> 00:35:35,000
Chavez'in olayında faklı olan,

520
00:35:35,000 --> 00:35:38,000
yeteri kadar zekiydi ve insanlar
arkasında sağlam duruyorlardı.

521
00:35:38,000 --> 00:35:40,000
Bu şeklide üstesinden geldiler.

522
00:35:41,000 --> 00:35:45,000
Bu olay Latin Amerika tarihinde
olağanüstü şaşılacak bir andır.

523
00:35:47,001 --> 00:35:49,801
Irak - 2003

524
00:35:50,000 --> 00:35:53,000
Irak, aslında bu yolun mükemmel bir örneği.

525
00:35:53,000 --> 00:35:57,000
Bütün sistem çalışıyor.
Biz, ekonomik tetikçiler ilk sıra defansız.

526
00:35:57,000 --> 00:35:59,000
İçeri gireriz ve hükümeti satın almaya çalışırız.

527
00:35:59,000 --> 00:36:02,000
Sonrasında onları kullanmamızı sağlayacak,

528
00:36:02,000 --> 00:36:05,000
büyük borçlar almaya ikna ederiz.

529
00:36:05,000 --> 00:36:12,000
Başaramazsak, benim Omar Torrijos ile Panama'da
ve Ekvator'da Jaime Roldos'la başaramadığım gibi,

530
00:36:12,000 --> 00:36:14,000
bunlar satın alınmayı reddeden adamlardı,

531
00:36:14,000 --> 00:36:17,000
o zaman ikinci sıra defans olarak casusları yollarız.

532
00:36:17,000 --> 00:36:20,000
Casuslar hükümeti devirirler veya suikast düzenlerler.

533
00:36:20,000 --> 00:36:23,000
Başarıldığında ve yeni hükümet geldiğinde,

534
00:36:23,000 --> 00:36:24,000
işler son derece basitleşir.

535
00:36:24,000 --> 00:36:27,000
Çünkü yeni gelen başkan eğer
istenilenleri yapmazsa başına ne geleceğini bilir.

536
00:36:27,000 --> 00:36:29,000
Irak'ta bunların ikisi de çuvalladı.

537
00:36:31,000 --> 00:36:34,000
Ekonomik suikastçiler Saddam Hüseyin'e
ulaşmayı başaramadılar.

538
00:36:34,000 --> 00:36:39,000
Onun da Suudilerin kabul ettiğininkine çok
benzer bir anlaşmayı kabul etmesi için çok uğraştık.

539
00:36:39,000 --> 00:36:41,000
Ama kabul etmedi,

540
00:36:42,000 --> 00:36:44,000
ve casuslar onu almak için gittiler.

541
00:36:44,000 --> 00:36:47,000
Yapamadılar. Çok iyi korunuyordu.

542
00:36:47,000 --> 00:36:50,000
Bir keresinde CIA için çalışmıştı,

543
00:36:50,000 --> 00:36:54,000
eski Irak başkanına suikast
düzenlemesi için kiralanmıştı ve çuvalladı.

544
00:36:54,000 --> 00:36:56,000
Fakat sistemi biliyordu.

545
00:36:56,000 --> 00:36:59,000
91'de, askerleri gönderdik,

546
00:36:59,000 --> 00:37:01,000
ve Irak ordusunu devirdik.

547
00:37:02,000 --> 00:37:04,000
O noktada sandık ki,

548
00:37:04,000 --> 00:37:06,000
Saddam Hüseyin ortaya çıkacak.

549
00:37:06,000 --> 00:37:09,000
O anda onu tabi ki alabilirdik,

550
00:37:09,000 --> 00:37:12,000
ama bunu istemiyorduk.
Sevdiğimiz güçlü adamların özelliğindeydi.

551
00:37:12,000 --> 00:37:15,000
İnsanlarını kontrol edebiliyordu.
Kürtleri kontrol edebileceğini düşündük,

552
00:37:15,000 --> 00:37:20,000
İranlıları sınırlarında tutup, bize
petrol pompalamalarını devam ettirecek sandık.

553
00:37:20,000 --> 00:37:22,000
Fakat, ardından orduyu oradan çektiğimizde tekrar dirildi.

554
00:37:22,000 --> 00:37:24,000
Böylece ekonomik tetikçiler,

555
00:37:24,907 --> 00:37:26,453
90'larda başarısız olarak geri döndüler.

556
00:37:26,553 --> 00:37:27,918
Eğer başarmış olsalardı,

557
00:37:28,000 --> 00:37:31,000
hala ülkesini yönetiyor olacaktı. Bizde ona
istediği savaş uçaklarını satıyor olacaktık.

558
00:37:31,000 --> 00:37:35,000
Ama başaramadılar.

559
00:37:35,000 --> 00:37:38,000
Casuslar onu deviremedi, bir kez daha

560
00:37:38,000 --> 00:37:41,000
askerleri yolladık ve bu sefer işi tamamladık.

561
00:37:41,000 --> 00:37:44,000
Onu devirdik. İlerleyen süre içinde kendimize çok ama çok

562
00:37:44,000 --> 00:37:46,000
karlı bir imar anlaşması yaptık.

563
00:37:46,000 --> 00:37:49,000
Yıktığımız ülkeyi baştan inşa etmek.

564
00:37:49,000 --> 00:37:52,000
Bu, eğer büyük inşaat şirketleriniz varsa,

565
00:37:52,000 --> 00:37:54,000
çok iyi bir anlaşmadır.

566
00:37:55,000 --> 00:37:59,000
Böylece Irak üç aşama gösterdi.

567
00:37:59,000 --> 00:38:01,000
Ekonomik tetikçiler başarısız oldu.

568
00:38:01,000 --> 00:38:06,000
Casuslar çuvalladı. Ve finalde asker girdi.

569
00:38:09,000 --> 00:38:11,000
Bu yolla gerçek bir imparatorluk yarattık.

570
00:38:11,000 --> 00:38:15,000
Bunu çok ama çok kurnazca yaptık. Gizli kapaklıydı.

571
00:38:15,000 --> 00:38:17,000
Geçmişteki bütün imparatorluklar ordu üzerine kurulmuştu.

572
00:38:17,000 --> 00:38:19,000
Herkes böyle olduğunu biliyordu.

573
00:38:19,000 --> 00:38:24,000
İngilizler kurulurken bunu biliyorlardı,
Fransızlar, Almanlar, Romalılar, Yunanlılar...

574
00:38:24,000 --> 00:38:27,000
ve bununla gurur duyuyorlardı.
Her zaman bazı mazeretleri vardı.

575
00:38:27,000 --> 00:38:31,000
Uygarlığı yaymak, dini yaymak ve bunlar gibi,

576
00:38:31,000 --> 00:38:33,000
fakat bunu bilerek yapıyorlardı.

577
00:38:33,000 --> 00:38:34,000
Biz ise bilmeden.

578
00:38:34,000 --> 00:38:37,000
ABD'deki insanların çoğunluğunun,

579
00:38:37,000 --> 00:38:42,000
gizli kapaklı bir imparatorluğun faydalarıyla
yaşadığı konusunda en ufak bir fikri bile yoktur.

580
00:38:42,000 --> 00:38:46,000
Dünyada bugün, daha önce
olduğundan çok daha fazla kölelik söz konusu.

581
00:38:48,000 --> 00:38:52,000
O zaman kendi kendinize sormalısınız;
Peki, eğer bu bir imparatorluksa imparator kim?

582
00:38:52,000 --> 00:38:56,000
Belli ki ABD başkanlarımız imparator değiller.

583
00:38:56,000 --> 00:39:00,000
Bir imparator seçilmemiştir ve
sınırlı bir süre için hizmet etmez,

584
00:39:00,000 --> 00:39:02,000
ve kimseye hesap vermek zorunda değildir.

585
00:39:02,000 --> 00:39:06,000
Bu nedenle başkanlarımızı
böyle sınıflandıramazsınız.

586
00:39:06,000 --> 00:39:11,000
Fakat elimizde benim imparatora
eşit olduğunu düşündüğüm ve
"Şirketokrasi" olarak adlandırdığım düzen var.

587
00:39:12,722 --> 00:39:16,145
Şirketokrasi, bizim büyük şirketlerimizi yöneten kişilerden

588
00:39:16,245 --> 00:39:17,569
oluşan bir gruptur.

589
00:39:17,669 --> 00:39:20,910
Bu imparatorluğun imparatoru gibi davranırlar.

590
00:39:21,010 --> 00:39:23,982
Medyamızı kontrol ederler,

591
00:39:24,000 --> 00:39:27,000
emlak piyasasını ve reklamcılığı da.

592
00:39:27,000 --> 00:39:30,000
Politikacılarımızın çoğunu kontrol ederler,

593
00:39:30,000 --> 00:39:32,000
çünkü onların seçim kampanyalarını desteklerler.

594
00:39:32,000 --> 00:39:33,000
Gerek, doğrudan şirketleri,

595
00:39:33,000 --> 00:39:34,000
gerek, şirketlerin dışından gelen

596
00:39:34,000 --> 00:39:36,000
kişisel girişimlerle.

597
00:39:36,000 --> 00:39:37,000
Seçilmemişlerdir,

598
00:39:37,000 --> 00:39:39,000
sınırlı bir süre için hizmet etmezler,

599
00:39:39,000 --> 00:39:41,000
kimseye hesap vermezler,

600
00:39:41,000 --> 00:39:45,000
ve Şirketokrasi'nin en tepesini gerçekten anlatamazsınız.

601
00:39:45,000 --> 00:39:47,000
Özel bir şirket için çalışan biri mi,

602
00:39:47,000 --> 00:39:49,000
yoksa hükümet mi, çünkü
onlar daima ileri geri hareket ederler.

603
00:39:49,000 --> 00:39:53,000
Bir bakarsınızı Halliburton gibi büyük bir,

604
00:39:53,665 --> 00:39:56,028
inşaat şirketinin başkanı olan biri var,

605
00:39:56,128 --> 00:39:58,531
ve bir sonraki sefer ABD başkan yardımcısı.

606
00:39:58,631 --> 00:40:00,445
Veya petrol işinin içinde olan bir başkan.

607
00:40:00,630 --> 00:40:03,690
Sizin Beyaz Saray'a Demokratları mı
Cumhuriyetçileri mi aldığınızın önemi yoktur.

608
00:40:03,790 --> 00:40:07,581
Bu hareket döner kapının etrafında olmak gibidir,

609
00:40:07,681 --> 00:40:12,851
ve hükümetimiz çoğu zaman görünmezdir.

610
00:40:12,951 --> 00:40:15,654
Politikaları bir seviyeden bir diğerine,

611
00:40:15,754 --> 00:40:18,388
şirketler tarafından yürütülür.

612
00:40:18,488 --> 00:40:21,264
Hükümetin politikaları basitçe,

613
00:40:21,364 --> 00:40:24,231
Şirketokrasi tarafından üretilir,

614
00:40:24,331 --> 00:40:25,395
ve ardından hükümete sunulur.

615
00:40:25,495 --> 00:40:26,619
Ardından hükümet politikası haline gelirler.

616
00:40:27,000 --> 00:40:30,000
Burada inanılmaz örtülenmiş bir ilişki vardır.

617
00:40:31,000 --> 00:40:32,000
Bu komplo teorisi değil, olan şeydir.

618
00:40:32,000 --> 00:40:34,000
Bu insanlar bir araya gelmek zorunda değildir.

619
00:40:34,093 --> 00:40:36,502
Onların hepsi,

620
00:40:36,602 --> 00:40:39,680
temelde başlıca bir görev altında çalışırlar;

621
00:40:39,780 --> 00:40:42,418
o da karlarını daha fazla arttırmaktır.

622
00:40:42,818 --> 00:40:50,014
Sosyal ve çevresel sonuçları ne olursa olsun.

623
00:40:51,000 --> 00:40:55,000
"Şirketokrasi" tarafından kullanılan

624
00:40:55,000 --> 00:40:59,000
borç, rüşvet ve hükümeti
devirme gibi enstrümanlara,

625
00:40:59,000 --> 00:41:01,000
"Küreselleşme" denir.

626
00:41:01,000 --> 00:41:05,000
Federal Rezerv'in Amerikan halkını

627
00:41:05,000 --> 00:41:10,000
resmi senetlerle, borçlarla, enflasyonla
ve faizle belirli pozisyonda tutması gibi,

628
00:41:10,000 --> 00:41:14,000
Dünya Bankası ve IMF bu rolü küresel ölçekte üstlenir.

629
00:41:14,000 --> 00:41:16,000
Temeli çok basittir:

630
00:41:16,000 --> 00:41:19,000
Bir ülkeyi borca sokun ve parçalayın,

631
00:41:19,000 --> 00:41:22,000
veya liderine rüşvet verin.

632
00:41:22,000 --> 00:41:26,000
Sonrada kendi şartlarınızı
veya politikalarınızı empoze edin.

633
00:41:26,000 --> 00:41:28,000
Bu sıklıkla şuna bağlıdır:

634
00:41:30,000 --> 00:41:32,000
Parada devalüasyon.

635
00:41:32,000 --> 00:41:36,000
Tedavüldeki paranın değeri düştüğünde,
onunla değerlenen her şeyin değeri de düşer.

636
00:41:36,000 --> 00:41:39,000
Yerel kaynakların, değerinin çok çok azına,

637
00:41:39,000 --> 00:41:42,000
sömürücü ülkeler için uygun hale gelmesini sağlar.

638
00:41:43,000 --> 00:41:45,000
Sosyal programlar için büyük parasal kaynak kesintileri,

639
00:41:45,000 --> 00:41:48,000
bu genellikle eğitim ve sağlığı da kapsar,

640
00:41:48,000 --> 00:41:53,000
uyumlu ve birbirine bağlı toplumu çökerterek,

641
00:41:53,000 --> 00:41:54,000
sömürüye hazır hale getirir.

642
00:41:55,000 --> 00:41:58,000
Devlete ait yatırımların özelleştirilmesi,

643
00:41:58,000 --> 00:42:02,000
bu sosyal olarak önemli sistemlerin satın alınabilmesi ve,

644
00:42:02,000 --> 00:42:04,000
yabancı şirketlerin çıkarlarına göre
ayarlanması anlamına gelmektedir.

645
00:42:05,000 --> 00:42:10,000
Örneğin 1999'da, Dünya Bankası,
Bolivya hükümetine üçüncü büyük şehrinin

646
00:42:10,000 --> 00:42:17,000
genel su sistemini "Bechtel" adlı
ABD şirketine satması için ısrar etti.

647
00:42:17,000 --> 00:42:21,000
Bunun hemen ardından zaten fakirleşmiş olan halkın

648
00:42:21,000 --> 00:42:22,500
su faturaları patladı.

649
00:42:23,000 --> 00:42:29,000
Bu Bechtel sözleşmesi iptal edilene
kadar, isyan bütün topluma yayıldı.

650
00:42:32,000 --> 00:42:35,000
Ticaret liberalleştirilir,

651
00:42:35,000 --> 00:42:40,000
veya ekonomi yabancıların ticaretiyle ilgili
tüm kısıtlamalar kaldırılarak açık hale getirilir.

652
00:42:40,000 --> 00:42:43,000
Bu bir seri yolsuz ekonomik alametlere izin verir.

653
00:42:43,000 --> 00:42:49,000
Uluslararası şirketlerin, yerli ekonomiyi
mahvedecek ve üretimi azaltacak şekilde,

654
00:42:49,000 --> 00:42:53,000
kendi seri üretim mallarını getirmeleri gibi.

655
00:42:53,000 --> 00:42:55,000
Jamaika bir örnektir,

656
00:42:55,000 --> 00:42:59,000
Dünya Bankası'nın kredilerini ve
şartlarını kabul ettiğinden bu yana,

657
00:42:59,000 --> 00:43:04,000
batılı ithalatçılarla rekabetten dolayı sahip
olduğu en büyük getirisi olan marketlerini kaybetti.

658
00:43:05,000 --> 00:43:09,000
Bugün sayısız çiftçi işsiz kaldı ve onlar,

659
00:43:09,000 --> 00:43:11,000
büyük şirketlerle yarışamazlar.

660
00:43:12,000 --> 00:43:18,000
Bir diğer varyasyonsa bir sürü kayıt dışı,
düzenli olmayan, insanlık dışı, zorla yaratılmış,

661
00:43:18,000 --> 00:43:24,000
ekonomik zorlukların avantajını kullanabilecek
az maaş verilip çok çalıştırılan fabrikalar yapmaktır.

662
00:43:24,000 --> 00:43:29,000
Fabrikaların hükümet denetimine tabi olmamasının
bir sonucu olarak, çevresel yıkım kaçınılmazdır.

663
00:43:29,000 --> 00:43:34,000
Aç gözlü şirketler, bir ülkenin kaynaklarını sömürürken,

664
00:43:34,000 --> 00:43:38,000
kasıtlı olarak, büyük boyutlarda
çevre kirlenmesine sebep olurlar.

665
00:43:39,000 --> 00:43:47,000
Dünya tarihindeki en büyük çevresel suç,
bugün 30.000 Ekvatorlu ve Amazonluya karşı,
Texaco tarafından işleniyor.

666
00:43:47,000 --> 00:43:53,000
Chevron'a ait olan fakat Texaco
tarafından yürütülen aktivitelerde,

667
00:43:54,000 --> 00:44:01,000
Exxon Valdez'in Alaska sahiline döktüğü
pislikten 18 kat fazla pislik hesapladılar.

668
00:44:01,000 --> 00:44:10,000
Ekvator'daki dava bir kaza değildi. Petrol şirketleri
bunu bile bile yaptı; bunu para kazanmak için yapıyorlardı.

669
00:44:12,000 --> 00:44:19,000
Bunun yanı sıra, Dünya Bankası'nın performans
kaydına şöyle bir göz atacak olursak, bu kurumun

670
00:44:19,000 --> 00:44:25,000
fakir ülkeleri kalkındırmak ve yoksulluğu azaltmak
adına hiçbir şey yapmadığı, ama yoksulluk
ve para açığının giderek arttığı görülür...

671
00:44:25,000 --> 00:44:28,000
Şirketlerin karları zirve yaparken.

672
00:44:28,000 --> 00:44:37,000
1960'da dünyanın en zengin beş ülkesinin gelirlerinin,
en fakir beş ülkenin gelirlerine oranı 30'a 1'di.

673
00:44:37,000 --> 00:44:41,000
1998'de bu oran 74'e 1'dir.

674
00:44:42,000 --> 00:44:51,000
Küresel GSMH, 1970 ve 1985 arasında %40
arttı, ve bu arada yoksulluk da %17 arttı.

675
00:44:51,000 --> 00:44:59,000
1985'ten 2000'e kadar günde 1 dolardan
aza yaşayan insan sayısı %18 arttı.

676
00:45:00,000 --> 00:45:10,000
Bunlara rağmen ABD Meclisi Birleşik Ekonomi Komitesi,
Dünya Bankası'nın projelerinde
en az %40 başarı olduğunu ilan etti.

677
00:45:10,000 --> 00:45:20,000
1960'ların sonlarında Dünya Bankası,
Ekvator'da büyük borçlanma yarattı.
30 yıl süresince yoksulluk %50'den %70'e yükseldi.

678
00:45:20,000 --> 00:45:29,000
İşsizlik oranı %15'den %70'e çıktı. Ulusal borç
240 milyon dolardan 16 "milyar" dolara yükseldi.

679
00:45:29,000 --> 00:45:36,000
Kaynakların paylaşımdan fakirlerin
payına düşen miktar %20'den %6'ya düştü.

680
00:45:36,000 --> 00:45:44,000
Buna bağlı olarak, 2000 yılı itibariyle,
Ekvator ulusal bütçesinin %50'si
borçların ödenmesine ayrılmak zorundaydı.

681
00:45:47,000 --> 00:45:54,000
Dünya Bankası'nın aslında ne olduğunu anlamak gerçekten
önemlidir, aslen bir ABD bankasıdır ve ABD'yi destekler.

682
00:45:54,000 --> 00:46:00,000
ABD karalar üzerindeki veto gücünü elinde
tuttuğundan Kapitalizmin en büyük destekçisidir.

683
00:46:00,000 --> 00:46:07,000
Peki parayı nerden kazanır? Tahmin
ettiğiniz gibi; kısmi karşılık bankacılığı
sistemi sayesinde havadan elde eder.

684
00:46:09,000 --> 00:46:20,000
Yıllık GSYİH’ye göre Dünyanın en iyi
100 ekonomisinin 51 tanesi şirketlerdir ve
bu 51 şirketin 47 tanesi ABD bazlıdır.

685
00:46:20,000 --> 00:46:22,000
Walmart, General Motors, ve Exxon,

686
00:46:22,501 --> 00:46:32,001
Suudi Arabistan, Polonya, Norveç,
Güney Afrika, Finlandiya, Endonezya ve
daha bir çok ülkeden daha güçlüdür.

687
00:46:33,000 --> 00:46:42,000
Koruyucu ticaret kuralları yıkıldı, paralar
değişken pazarlarda manipüle edildi ve ülke ekonomileri,

688
00:46:42,000 --> 00:46:48,000
küresel kapitalizmin elinde yıkıldı.
İmparatorluk genişledi.

689
00:46:50,000 --> 00:47:00,000
Küçük 55 ekran televizyonunuzun önünde ayağa kalkıp,
Amerika ve demokrasi hakkında feryat ettiniz!

690
00:47:00,000 --> 00:47:04,000
Amerika yok! Demokrasi yok!

691
00:47:05,000 --> 00:47:16,000
Sadece IBM, ITT, AT&T, Dupont,
Dow, Union Carbine ve Exxon var.

692
00:47:16,000 --> 00:47:20,000
Günümüz dünyasının ulusları bunlardır.

693
00:47:20,000 --> 00:47:25,000
Ruslar, Meclislerinde ne konuşuyorlar sanıyorsun?
Karl Marx mı?

694
00:47:25,000 --> 00:47:28,000
Onlar da tıpkı bizler gibi program
tablolarını çıkarıyor, teoriler geliştiriyor,

695
00:47:28,000 --> 00:47:34,000
çözümler geliştiriyor, ticari işlerinin ve yatırımlarının
fiyat-maliyet olabilirlikleri üzerinde çalışıyorlar.

696
00:47:35,000 --> 00:47:38,500
Artık ulusların ve fikirlerin
dünyasında yaşamıyoruz Bay Beale.

697
00:47:39,500 --> 00:47:52,000
Dünya, iş dünyasının kanunları
ile tanımlanan bir şirketler birliği.

698
00:47:54,000 --> 00:47:58,000
Dünya bir iştir, Bay Beale.

699
00:47:59,000 --> 00:48:02,000
Bütüne bakarsak, Dünya'ya bütün olarak entegrasyon,

700
00:48:02,000 --> 00:48:04,000
özellikle ekonomik küreselleşme kuralları çerçevesinde ve,

701
00:48:04,000 --> 00:48:07,000
serbest piyasa kapitalizminin efsanevi nitelikleriyledir.

702
00:48:07,000 --> 00:48:10,000
Gerçek bir imparatorluk sunar.

703
00:48:10,000 --> 00:48:13,000
Çok azı Dünya Bankası, IMF
veya Dünya Ticaret Örgütü gibi,


704
00:48:13,000 --> 00:48:16,000
uluslararası finans kurumlarının,

705
00:48:16,000 --> 00:48:19,000
yapısal anlaşmaları ve şartlarından kaçabilmiştir.

706
00:48:19,000 --> 00:48:22,000
Yine de ekonomik küreselleşmenin
ne olduğunun anlatmaya yetersiz...


707
00:48:22,000 --> 00:48:25,000
Küreselleşmenin gücü böyle iken
muhtemelen bizler ilerde entegrasyonu


708
00:48:25,000 --> 00:48:28,000
düzensizce de olsa dünyadaki bütün
ulusal ekonomilerin tek bir küresel serbest pazar
sisteminde birleşmesinde göreceğiz.


709
00:48:28,000 --> 00:48:34,000
Dünya, yaşamak için gereksindiğimiz kaynaklara
hakim olan bir avuç iş adamı tarafından ele geçiriliyor.

710
00:48:34,000 --> 00:48:38,000
İhtiyacımız olan kaynakları elde etmek
için gereken parayı kontrol ediyorlar.

711
00:48:38,000 --> 00:48:47,000
En sonunda insan hayatı yerine finans ve
şirket gücü üzerine kurulu dünya tekeli olacak.

712
00:48:47,000 --> 00:48:53,000
Eşitsizlik arttıkça, doğal olarak
daha fazla insan çaresiz hale geliyor.

713
00:48:53,000 --> 00:48:57,000
Sistemi sorgulamaya kalkan
birini kontrol altına almak için,

714
00:48:57,000 --> 00:49:03,000
yeni bir yol buldular. Terörist'i dünyaya getirdiler.

715
00:49:03,000 --> 00:49:12,000
Terörist tabiri hükümete baş kaldıran
kişi veya gruplar için uydurulmuştur.

716
00:49:12,000 --> 00:49:21,000
Bunu uydurulmuş El Kaide ile
karıştırmamak lazım. El Kaide, aslen 1980'lerde
ABD tarafından desteklenen Mücahitler’in.

717
00:49:21,000 --> 00:49:22,000
bilgisayar kayıtlarındaki adıdır.

718
00:49:22,000 --> 00:49:27,000
Gerçek şudur ki: ortada El Kaide denen İslami bir ordu
veya grup diye bir şey yoktur. Ve hiçbir istihbarat
subayının bu örgütten haberi yoktur.


719
00:49:27,000 --> 00:49:30,000
Fakat ortada halkın varlığına inandırıldığı
bir propaganda kampanyası vardır.


720
00:49:30,000 --> 00:49:33,000
Bu propagandanın arkasındaki ülke ABD'dir.
Pierre-Henry Bunel
Eski Fransız Askeri İstihbaratçısı


721
00:49:33,000 --> 00:49:43,000
2007'de, Savunma Bakanlığı küresel teröre
karşı olan savaş için 161.8 milyar dolar aldı.

722
00:49:43,000 --> 00:49:53,000
Ulusal anti-terör merkezine göre, 2004'te
uluslararası çapta, 2000 kişi terörist
eylemler içinde olduğu sanılarak öldürüldü.

723
00:49:53,000 --> 00:49:56,000
bu rakamın 70'i Amerikalıydı.

724
00:49:56,000 --> 00:50:03,000
Ortalama bir rakam olarak ki kesinlikle daha azdır,
bir yılda yer fıstığı alerjisinden ölen insan sayısı,

725
00:50:03,000 --> 00:50:07,000
terörist eylemlerden ölenlerin 2 katıdır.

726
00:50:07,000 --> 00:50:18,000
Aynı zamanda Amerika’daki başlıca
ölüm sebebi kalp-damar hastalıklarıdır,
kabaca yılda 450.000 kişi ölmektedir.

727
00:50:18,000 --> 00:50:26,000
2007'de hükümetin bu konuyu araştırmak için
tahsis ettiği para ise yaklaşık 3 milyar dolardır.

728
00:50:26,000 --> 00:50:34,000
Bu demek oluyor ki ABD hükümeti 2007'de terörü
önlemek adına 54 kat daha fazla para harcamıştır.

729
00:50:34,000 --> 00:50:43,000
Her yıl kalp-damar hastalıklarından ölenlerin
sayısı, terörden ölenlerin sayısına göre
6600 kat fazla olmasına rağmen.

730
00:50:46,000 --> 00:50:52,000
Halen, terörizmin adı olarak El Kaide, ABD'nin
hareketine karşı herhangi bir eylem olmasın diye

731
00:50:52,000 --> 00:50:55,000
bütün haberlerde keyfi olarak kullanılıyor.

732
00:50:55,000 --> 00:50:57,000
Ve efsane giderek büyüyor.

733
00:50:57,000 --> 00:51:00,000
2008 ortalarında ABD Başsavcısı,

734
00:51:00,000 --> 00:51:03,000
ABD Meclisi'ne bu fanteziye karşı

735
00:51:03,000 --> 00:51:05,735
resmen savaş ilan etmesini teklif etti.

736
00:51:07,000 --> 00:51:11,000
Haziran 2008 itibarı ile ABD
olası terörist listesinde güncel olarak,

737
00:51:11,000 --> 00:51:15,000
1 milyonun üzerinde insanın
olduğundan hiç bahsetmeden.

738
00:51:17,000 --> 00:51:22,000
Buna anti-terörizm hareketi dendi ve
tabi ki sosyal savunma için hiçbir şey yapılmadı.

739
00:51:22,000 --> 00:51:26,000
Ve kurulu düzen adına yapılan her şey,

740
00:51:26,000 --> 00:51:30,000
açgözlülük ve hırs temeline dayalı
olarak kurulmuş şirketler imparatorluğunun,

741
00:51:30,000 --> 00:51:32,000
dünyayı sömüren yayılımcılığını,

742
00:51:32,000 --> 00:51:36,000
yurt içinde ve yurt dışındaki,

743
00:51:36,000 --> 00:51:39,000
Anti-Amerikan harekete karşı korumak içindir.

744
00:51:41,000 --> 00:51:45,000
Dünyanın gerçek teröristleri
gece yarısında karanlıklarda buluşmazlar.

745
00:51:46,000 --> 00:51:49,000
Veya bazı vahşi eylemlerden
önce "Allahu ekber" diye bağırmazlar.

746
00:51:49,000 --> 00:51:54,000
Dünyanın gerçek teröristleri
5000 dolarlık takım elbiseler giyerler,

747
00:51:54,000 --> 00:51:59,000
ve finans dünyası, hükümet ve iş hayatının
en yüksek pozisyonlarında çalışırlar.

748
00:52:03,000 --> 00:52:04,955
Öyleyse, ne yapacağız?

749
00:52:06,000 --> 00:52:10,000
Daha güçlü ve hızlı olan bu açgözlü bu
ahlaksız sistemi durdurmak için ne yapacağız?

750
00:52:10,000 --> 00:52:15,000
Irak ve Afganistan'da kıyıma uğrayan milyonlara karşı,

751
00:52:15,000 --> 00:52:18,000
acıma ve merhamet duygusu olmayan
bu sapkın grubu nasıl durduracağız?

752
00:52:18,000 --> 00:52:25,000
Şirketokrasi, enerji kaynaklarını ve uyuşturucu
üretimini Wall Street'in karı için kontrol edebilir.

753
00:52:28,000 --> 00:52:32,000
1980'den önce Afganistan'da
Dünya'daki uyuşturucunun % 0'ı üretilirken,

754
00:52:32,000 --> 00:52:38,000
ABD/CIA Mücahitler’i devirip Sovyet/Afgan
savaşını kazandıktan sonra 1986'da,
Dünya'daki eroinin %40'ı üretiliyordu.

755
00:52:39,000 --> 00:52:43,000
1988'de pazar ihtiyacının %80'ini üretiyorlardı.

756
00:52:44,000 --> 00:52:48,000
Fakat birden beklenmeyen bir şey oldu...

757
00:52:49,000 --> 00:52:56,000
Taliban güçlendi ve 2000'de uyuşturucu tarlalarının
büyük kısmını imha etti. Üretim %94'lük
gerilemeyle 3000 tondan 185 tona düştü.

758
00:52:56,000 --> 00:53:01,335
9 eylül 2001'de, Afganistan'ın tamamen
işgal planı başkan Bush'un masasındaydı.

759
00:53:03,000 --> 00:53:07,065
2 gün sonra bahaneleri hazırdı.

760
00:53:09,000 --> 00:53:12,000
Bugün ABD'deki uyuşturucunun üreticisi Afganistan'dır.

761
00:53:12,000 --> 00:53:17,000
Dünya'daki eroinin %90'ını üretiyorlar,
hemen hemen her yıl üretim rekoru kırıyorlar.

762
00:53:17,000 --> 00:53:21,000
Madison Bulvarı'nın çıkarları için,
fakir toplumlara az parayla çok iş yaptırılan

763
00:53:21,000 --> 00:53:25,500
bu kölelik sistemine mahkum eden,
merhametsiz ve açgözlü sistemi nasıl durdururuz?

764
00:53:26,000 --> 00:53:31,000
Veya güdebilmek için kurguladıkları
çarpıtılmış terör saldırılarını?

765
00:53:32,000 --> 00:53:38,000
Veya oluşturdukları sömürülen ve
buna göre tasarlanmış sosyal yapıyı?

766
00:53:38,000 --> 00:53:43,000
Ya da kendi eksiklerinden
korunmak için sistematik olarak,

767
00:53:43,000 --> 00:53:47,000
özgürlükleri kısıtlayan ve insan
haklarına tecavüz eden sistemi?

768
00:53:48,000 --> 00:53:51,000
Sayısız gizli saklı kurumlarla nasıl uğraşabiliriz,

769
00:53:51,000 --> 00:53:57,000
Counsil on Foreign Relations, The Trilateral Commission,
Bilderberg Grubu ve diğer demokratik olarak seçilmemiş,

770
00:53:57,000 --> 00:54:06,000
kapalı kapılar ardında hayatımızın
finansal, sosyal ve çevresel öğelerini
kontrol eden dolaplar çeviren gruplar gibi?

771
00:54:07,000 --> 00:54:13,000
Cevabı bulabilmek için öncelikle
altta yatan nedeni bulmalıyız.

772
00:54:13,000 --> 00:54:21,500
Aslında problemin kaynağı bencil,
bozguncu ve kar amacına dayalı gruplar değildir.

773
00:54:23,000 --> 00:54:25,000
Onlar hastalığın belirtileridir.

774
00:54:26,000 --> 00:54:30,000
"Açgözlülük ve rekabet insan tabiatının sonucu değildir...

775
00:54:30,000 --> 00:54:34,000
Açgözlülük ve kıtlık korkusu aslında yaratılmış ve yaygınlaşmıştır...

776
00:54:34,000 --> 00:54:38,000
Bunun direk sonucu, hayatta
kalabilmek için birbirimizle kavga etmemizdir."


777
00:54:38,000 --> 00:54:41,000
Bernard Lietaer
Avrupa Birliği Para Sisteminin Kurucusu


778
00:54:41,000 --> 00:54:44,000
Adım Jacque Fresco.

779
00:54:44,000 --> 00:54:48,000
Endüstriyel tasarımcı ve toplum mühendisiyim.

780
00:54:48,000 --> 00:54:57,000
Toplumla ilgileniyorum ve bütün
insanlık için bir sistem geliştiriyorum.

781
00:54:58,000 --> 00:55:08,000
Hepsinden önce, yozlaşma parasal bir icattır,
sapkın, insanların hayrı için olmayan bir davranıştır.

782
00:55:08,000 --> 00:55:17,000
İnsan davranışlarıyla uğraşıyorsunuz.
Ve insan davranışları çevre tarafından belirleniyor.

783
00:55:17,000 --> 00:55:23,000
Anlamı, eğer Kızılderililerin yanında büyümüş bir
bebek olsaydınız, başka bir şey görmemiş olsaydınız,

784
00:55:23,000 --> 00:55:25,000
onların değer yargılarına sahip olurdunuz.

785
00:55:25,000 --> 00:55:32,000
Uluslara, kişilere, çocuklarını yetiştiren ailelere,

786
00:55:32,000 --> 00:55:38,000
inançlarına ve ülkelerine kadar aynı şekildedir
ve bunların bir parçası olarak hissederiz.

787
00:55:38,000 --> 00:55:43,500
Yerleşik olarak adlandırdıkları bir toplum kurdular.

788
00:55:44,000 --> 00:55:49,000
Şekillendirilebilir bir bakış
açısı oluşturdular ve ebedi kıldılar.

789
00:55:49,000 --> 00:55:54,000
Bütün toplumlar oluşmuşken
ve yerleşik olmamalarına rağmen,

790
00:55:55,000 --> 00:56:01,000
kurulu düzene engel olacak yeni fikirlerle savaştılar.

791
00:56:01,000 --> 00:56:12,000
Onları güçlü kılan hükümetleri desteklediler.
Değişimci politikalar güden insanlar seçilmedi.

792
00:56:12,000 --> 00:56:14,000
İşlerine yarayacakları oraya koydular.

793
00:56:15,000 --> 00:56:19,000
Toplumumuzdaki yozlaşmanın temellerini görüyorsunuz.

794
00:56:19,000 --> 00:56:28,000
Daha netleştirirsem, bütün milletler temelde yozlaştı,
çünkü var olan kurumları desteklemeye yöneldiler.

795
00:56:28,000 --> 00:56:40,000
Milletleri alçaltmayı veya taraf olduklarını kastetmedim,
fakat komünizm, sosyalizm, faşizm, serbest piyasa sistemi
ve diğer tüm alt kültürler aynıdır.

796
00:56:40,000 --> 00:56:43,000
Esasen hepsi yozlaşmıştır.

797
00:56:44,000 --> 00:56:48,000
Sosyal kurumlarımızın en mühim karakteristiği,

798
00:56:48,000 --> 00:56:51,000
kendini koruma ihtiyacıdır.

799
00:56:51,000 --> 00:56:55,000
Bir şirketin, dinin veya hükümetin en başta gelen olayı,

800
00:56:55,000 --> 00:56:59,000
kendi kendini korumasıdır.

801
00:56:59,000 --> 00:57:06,000
Örnek olarak bir petrol şirketinin son isteyeceği şey,
enerji kullanımının kendi kontrolü dışında olmasıdır.

802
00:57:06,000 --> 00:57:10,000
Şirket halk için daha önemsiz hale geldiği için.

803
00:57:10,000 --> 00:57:15,000
Aynı şekilde Sovyetler Birliği'nin
çöküşü ve soğuk savaş, gerçekte

804
00:57:15,000 --> 00:57:21,000
ABD'nin küresel hegemonyası ve kurulu
ekonomik düzeni ebediyen koruyabilmek içindir.

805
00:57:23,000 --> 00:57:28,000
Benzer şekilde, inançlar insanları doğal
eğilimlerinden dolayı suçlu hissetmelerine koşullandırır.

806
00:57:28,000 --> 00:57:32,000
Hepsi, bağışlanmanın ve
kurtuluşun tek yolunu kendileri sunarlar.

807
00:57:33,000 --> 00:57:38,000
Kendi kendini koruyan bu düzenin kalbinde para yatar.

808
00:57:38,000 --> 00:57:42,000
Var olmanın ve gücün koşulu paradır.

809
00:57:43,000 --> 00:57:48,000
Bu nedenle, fakir birinin yaşamak
için çalmak zorunda kalması doğaldır.

810
00:57:48,000 --> 00:57:54,000
Bütün ihtiyaç karlılığının devam etmesidir.

811
00:57:54,000 --> 00:57:58,000
Doğal olarak kar bazlı kurumlardan vazgeçmek zordur.

812
00:57:58,000 --> 00:58:03,000
Sadece büyük grupların yaşama
mücadelesini tehlikeye atmakla kalmaz,

813
00:58:03,000 --> 00:58:08,000
zenginlik ve güçle bezeli imrenilen
maddeci hayat stilini de tehlikeye atar.

814
00:58:09,000 --> 00:58:13,000
Sosyal olarak gerekliliğine
bakılmaksızın bir kurumun var olabilmesinin

815
00:58:13,000 --> 00:58:19,000
kesin koşulu para kazandırır
veya kar ettirir olmasıdır.

816
00:58:21,501 --> 00:58:23,701
Endüstri

817
00:58:24,000 --> 00:58:27,000
"Benimle ne çıkarım var?", insanların düşündüğü bu.

818
00:58:28,000 --> 00:58:32,000
Eğer biri, bir ürünü satarak para kazanıyorsa,

819
00:58:32,000 --> 00:58:38,000
kendi düzenini tehlikeye atacak benzer
bir ürünü satan diğerleriyle savaşacaktır.

820
00:58:40,000 --> 00:58:45,000
Bu yüzden insanlar dürüst değildir.
Ve birbirlerine güvenmezler.

821
00:58:45,000 --> 00:58:49,000
Biri gelip de size derse: "Tam aradığınız evi buldum".

822
00:58:49,000 --> 00:58:51,000
O bir satıcıdır.

823
00:58:51,000 --> 00:58:54,000
Bir doktor "sanırım böbreğinizi almalıyız" dediğinde,

824
00:58:54,000 --> 00:58:59,000
bunu yatının parasını ödemek için mi diyor,
yoksa gerçekten böbreğim alınmalı bilmiyorum.

825
00:58:59,000 --> 00:59:02,000
Parasal düzende insanlara güvenmek zordur.

826
00:59:03,000 --> 00:59:05,000
Eğer dükkanıma gelirseniz ve dersem ki;

827
00:59:05,000 --> 00:59:10,000
"Elimdeki lamba güzel ama yan taraftaki daha iyidir."

828
00:59:10,000 --> 00:59:13,000
İş hayatında uzun kalamam.
İşler yürümez.

829
00:59:13,000 --> 00:59:16,000
Etik davranırsam işler yürümez.

830
00:59:16,000 --> 00:59:21,000
Endüstri sektörü insanlığa hizmet
eder derseniz, bu doğru olmaz.

831
00:59:21,000 --> 00:59:24,000
Etik olmaya güçleri yetmez.

832
00:59:24,000 --> 00:59:29,000
Sisteminiz insanların hayrına
çalışmak için tasarlanmamıştır.

833
00:59:29,000 --> 00:59:34,000
Eğer hala anlayamadıysanız,
insanları önemseselerdi,

834
00:59:34,000 --> 00:59:36,000
ortada taşeronlar olmazdı.

835
00:59:36,000 --> 00:59:37,000
Endüstri umursamaz.

836
00:59:37,000 --> 00:59:41,000
İnsanları işe almalarının sebebi
henüz otomasyona geçmemiş olmalarıdır.

837
00:59:42,000 --> 00:59:49,000
"Terbiyeden ve ahlaktan bahsetmeyin,
gücümüz yetmez ve iş hayatında kalamayız."

838
00:59:50,000 --> 00:59:54,000
Bunu belirtmek önemli ki,
sosyal sistem,

839
00:59:54,000 --> 00:59:58,000
Faşist, Sosyalist, Kapitalist veya Komünist olsun,

840
00:59:58,000 --> 01:00:02,500
altta yatan mekanizma, para, iş gücü ve rekabettir.

841
01:00:03,000 --> 01:00:08,000
Komünist Çin, ABD'den daha az kapitalist değildir.

842
01:00:08,000 --> 01:00:13,000
Aradaki tek fark, devletin pazara girme derecesidir.

843
01:00:13,000 --> 01:00:18,000
Gerçek "para-izm"dir, gerçek işleyiş,

844
01:00:18,000 --> 01:00:21,000
gezegendeki tüm ülkelere rehberlik eder.

845
01:00:21,000 --> 01:00:26,000
Paraizm'in en belirgin ve agresif yöntemi,

846
01:00:26,000 --> 01:00:28,000
serbest piyasa ekonomisidir.

847
01:00:28,000 --> 01:00:32,000
İlk serbest pazar ekonomistlerinin
ortaya koydukları başlıca perspektif,

848
01:00:32,000 --> 01:00:34,000
- Adam Smith'in ki gibi -

849
01:00:34,000 --> 01:00:38,000
toplumu refaha götüren bencillik ve rekabettir.

850
01:00:38,000 --> 01:00:43,000
İnsanları azimle çalıştıran,
rekabetin yarattığı dürtüdür.

851
01:00:45,000 --> 01:00:49,000
Hakkında konuşulmayan şey ise,
rekabete dayalı ekonominin,

852
01:00:49,000 --> 01:00:55,000
stratejik yozlaşmaya, serveti koruyan güce,

853
01:00:55,000 --> 01:01:00,000
sosyal katmanlaşmaya, teknolojide
duraklamaya, işçilerin haklarının yenmesine

854
01:01:00,000 --> 01:01:04,000
ve hükümetin zengin elitler için olan

855
01:01:04,000 --> 01:01:06,000
diktatörlüğüne nasıl hizmet ettiğidir.

856
01:01:08,000 --> 01:01:12,000
Yozlaşma kelimesi, genelde
ahlaki bozulma olarak tanımlanır.

857
01:01:12,000 --> 01:01:16,000
Eğer bir şirket zehirli atıkları
okyanusa para kazanmak için döküyorsa,

858
01:01:16,000 --> 01:01:19,000
bir çok insan bunu yanlış
bir hareket olarak tanımlar.

859
01:01:20,000 --> 01:01:22,000
Güç algılanan bir diğer husussa,

860
01:01:22,000 --> 01:01:28,000
Walmart küçük bir kasabaya şube açıp, rekabet
edemeyen küçük işletmeleri kapanmaya zorladığında,

861
01:01:28,000 --> 01:01:30,000
ortaya gri bir tablo çıkar.

862
01:01:30,000 --> 01:01:33,000
Walmart'ın yaptığı kötülük nedir?

863
01:01:33,000 --> 01:01:37,000
Yok ettikleri bu küçük işletmeleri neden önemsemeliler ki?

864
01:01:37,000 --> 01:01:40,000
Daha da kurnazca olan,

865
01:01:40,000 --> 01:01:44,000
bir çalışan, kendisinden daha
az maliyetle aynı işi yapan

866
01:01:44,000 --> 01:01:46,000
bir makine çıktı diye

867
01:01:46,000 --> 01:01:48,000
işinden çıkarıldığı zaman,

868
01:01:48,000 --> 01:01:50,000
insanlar bunu kabullenmeye meyillidirler.

869
01:01:50,000 --> 01:01:55,000
Bunun acımasız bir hareket olduğunu görmezler.

870
01:01:55,000 --> 01:01:57,000
Çünkü temelde,

871
01:01:57,000 --> 01:02:03,000
zehirli atıklar denize dökülse de,
pazar tekelleşse de veya işgücü azaltılsa da,

872
01:02:03,000 --> 01:02:05,000
amaç aynıdır:

873
01:02:05,000 --> 01:02:06,500
Kar sağlamak.

874
01:02:07,000 --> 01:02:11,000
Hepsi aynı olan ve insanların iyiliğini
her zaman para kazanmaktan sonra düşünen,

875
01:02:11,000 --> 01:02:16,000
bencil mekanizmanın farklı çeşitleridir.

876
01:02:16,000 --> 01:02:22,000
Bu yüzden yozlaşma,
para-izm'in ara ürünü değil,

877
01:02:22,000 --> 01:02:24,000
en temelinde olandır.

878
01:02:25,000 --> 01:02:29,000
Birçok insan bu düzeni çeşitli
aşamalarında fark ederken,

879
01:02:29,000 --> 01:02:33,000
çoğunluk, bu toplumun yönelimlerini belirleyen
ve sadece kendi çıkarını güden sistemin,

880
01:02:33,000 --> 01:02:39,000
iyice yayıldığının ve dallanıp
budaklandığının farkında değildir.

881
01:02:39,000 --> 01:02:44,000
Bazı dahili kaynaklar gösteriyor ki bu şirket kesin olarak

882
01:02:44,000 --> 01:02:47,000
ilaçlarına AIDS virüsü bulaşmış olduğunu biliyordu.

883
01:02:47,000 --> 01:02:49,000
Bu tedaviyi ABD'de piyasadan kaldırdılar,

884
01:02:49,000 --> 01:02:52,000
ve ardından Fransa, Avrupa,
Asya ve Latin Amerika'ya yaydılar.


885
01:02:52,000 --> 01:02:55,000
ABD hükümeti bunun olmasına izin verdi.

886
01:02:55,000 --> 01:03:00,000
FDA* bunun olmasına göz yumdu ve
şimdi hükümet tamamen kafasını çeviriyor.
(* Food and Drug Administration - Gıda ve İlaç Yönetimi)


887
01:03:00,000 --> 01:03:05,000
Binlerce masum hemofili
hastası AIDS virüsü yüzünden öldü.


888
01:03:05,000 --> 01:03:08,000
Şirket AIDS virüsü bulaşmış
olduğunu kesinlikle biliyordu.


889
01:03:08,000 --> 01:03:13,000
Bunu yaydılar çünkü, bunun kar
getiren bir felakete dönüşmesini istediler.


890
01:03:15,000 --> 01:03:19,000
Gördüğünüz gibi, insanlar
yozlaşmanın içinde yetişmiş.

891
01:03:19,000 --> 01:03:22,000
Hepimiz birbirimizi kazıklıyoruz,

892
01:03:22,000 --> 01:03:25,000
ve bu tip davranışın topluma
uygun olacağını düşünemezsiniz.

893
01:03:26,501 --> 01:03:28,901
Politika

894
01:03:29,000 --> 01:03:32,000
Kime oy vereceklerini bilememe duygusu.

895
01:03:32,000 --> 01:03:34,000
Para bazlı ekonomiyle imkansız olan,

896
01:03:34,000 --> 01:03:38,000
demokrasi kuralları çerçevesinde düşünürler.

897
01:03:39,000 --> 01:03:42,000
Eğer seçim kampanyası için daha fazla paranız varsa,

898
01:03:42,000 --> 01:03:45,000
hükümette istediğiniz görev için,

899
01:03:45,000 --> 01:03:47,000
bu demokrasi değildir.

900
01:03:47,000 --> 01:03:51,000
Bu parası olanlara hizmet eder ve,

901
01:03:51,000 --> 01:03:55,000
her zaman zengin elitlerin,

902
01:03:55,000 --> 01:03:57,000
diktatörlüğü olur.

903
01:03:58,000 --> 01:04:00,000
"Ya ülkede demokrasiye sahip olabiliriz,

904
01:04:00,000 --> 01:04:03,000
ya da büyük zenginlikleri elinde tutan bir kaç kişiye,

905
01:04:03,000 --> 01:04:05,000
ama ikisi birden olmaz."
Louis Brandeis - Yüksek Mahkeme Yargıcı


906
01:04:05,000 --> 01:04:10,000
Başkanlık adayları listesine daha önce
görmediğimiz şahısların mucizevi şekilde girmesi,

907
01:04:10,000 --> 01:04:13,000
değinilmesi gereken enteresan bir gözlemdir.

908
01:04:13,000 --> 01:04:17,000
Nasıl olduysa aynı sosyal görüşte olan,

909
01:04:17,000 --> 01:04:21,000
çok zengin insanlardan oluşan küçük bir gruptan,

910
01:04:21,000 --> 01:04:24,000
seçim yapmak durumunda kaldınız.

911
01:04:25,000 --> 01:04:27,000
Tabi ki bu bir şaka.

912
01:04:27,000 --> 01:04:29,000
Seçim pusulasındaki insanlar da aynıdır.

913
01:04:29,000 --> 01:04:32,000
Çünkü ekonomi devleri tarafından

914
01:04:32,000 --> 01:04:36,000
düzene uyacak olanlar önceden belirlenir.

915
01:04:37,000 --> 01:04:42,000
Demokrasinin bu kandırmacasını
kavrayanlar bile sık sık,

916
01:04:42,000 --> 01:04:47,000
"eğer dürüst ve ahlaklı
politikacıları başa geçirirsek,

917
01:04:47,000 --> 01:04:49,000
o zaman işler yoluna girer" der.

918
01:04:49,000 --> 01:04:52,000
Bu fikir mantıklı gelse de,

919
01:04:52,000 --> 01:04:55,000
bu kurgulanmış dünya görüşümüz,

920
01:04:55,000 --> 01:04:59,000
malesef diğer bir yanlış düşüncedir.

921
01:04:59,000 --> 01:05:03,000
Gerçekten neyin önemli olduğuna gelirsek,

922
01:05:03,000 --> 01:05:07,000
politika kurumunun ve politikacıların,

923
01:05:07,000 --> 01:05:14,000
dünyamızı ve toplumumuzu
güzelleştirmekle alakaları yoktur.

924
01:05:15,000 --> 01:05:18,000
Problemleri çözebilecek olan politikacılar değildir.

925
01:05:18,000 --> 01:05:21,000
Teknik olarak kapasiteleri uygun değildir.

926
01:05:21,000 --> 01:05:23,000
Problemlerin nasıl çözüleceğini bilmezler.

927
01:05:23,000 --> 01:05:27,000
Samimi olsalar bile, problemleri çözmeyi bilmezler.

928
01:05:27,000 --> 01:05:32,000
Arıtma tesislerini yapanlar teknisyenlerdir.

929
01:05:32,000 --> 01:05:35,000
Elektriği size sunanlar teknisyenlerdir.

930
01:05:35,000 --> 01:05:37,000
Motorlu taşıtlarınızı size veren,

931
01:05:37,000 --> 01:05:40,000
evinizin ısınmasını ve yazın serinlemesini sağlayan,

932
01:05:40,000 --> 01:05:44,000
sorunları çözen teknolojidir, politikacılar değildir.

933
01:05:44,000 --> 01:05:48,000
Politikacılar sorunları çözemezler,
çünkü bunun için yetiştirilmemişlerdir.

934
01:05:49,000 --> 01:05:52,000
Çok az insan hayatlarımızı iyileştiren şeyin

935
01:05:52,000 --> 01:05:56,000
ne olduğunu durup düşünür.

936
01:05:56,000 --> 01:05:59,000
Para mı? Tabi ki değil.

937
01:05:59,000 --> 01:06:03,000
Kimse parayı yiyemez veya parayı
depoya koyup arabayla gezemez.

938
01:06:03,000 --> 01:06:05,000
Politika mı?

939
01:06:05,000 --> 01:06:08,000
Politikacıların bütün işi yasalar çıkarmak,

940
01:06:08,000 --> 01:06:11,000
bütçe ayarlamaları yapmak veya savaş ilan etmektir.

941
01:06:11,000 --> 01:06:13,000
Din mi?

942
01:06:13,000 --> 01:06:17,000
Tabi ki değil. Din, ihtiyacı olanlara
manevi teselli sağlamaktan başka,

943
01:06:17,000 --> 01:06:19,000
hiçbir işe yaramaz.

944
01:06:20,000 --> 01:06:24,000
Bizlerin insanoğlu olarak sahip olduğu gerçek ödül,

945
01:06:24,000 --> 01:06:29,000
hayatlarımızın güzelleşmesini
sağlayan yegane şey olan,

946
01:06:29,000 --> 01:06:31,000
teknolojidir.

947
01:06:32,000 --> 01:06:33,000
Teknoloji nedir?

948
01:06:33,000 --> 01:06:35,000
Teknoloji bir kalemdir,

949
01:06:35,000 --> 01:06:39,000
haberleşebilmek ve iletebilmek için
düşünceleri kağıt üzerine aktaran.

950
01:06:39,000 --> 01:06:45,000
Teknoloji bir otomobildir, ayaklarınızın
sunduğundan daha hızlı seyahat imkanı sunan.

951
01:06:45,000 --> 01:06:50,000
Teknoloji bir gözlüktür, ihtiyacı
olanlara görme kabiliyeti sağlayan.

952
01:06:51,000 --> 01:06:57,000
Uygulanan teknoloji, insanların ihtiyaçlarının uzantısıdır.

953
01:06:57,000 --> 01:07:02,000
İnsanları angarya ve problemlerden kurtarır,
insanın sarf ettiği emeği azaltır.

954
01:07:02,000 --> 01:07:06,000
Bugün ki hayatınızın telefon
olmasa nasıl olacağını hayal edin,

955
01:07:06,000 --> 01:07:07,000
veya bir ocağın,

956
01:07:07,000 --> 01:07:08,000
veya bilgisayarın,

957
01:07:08,000 --> 01:07:10,000
veya uçağın.

958
01:07:10,000 --> 01:07:14,000
Evinizdeki kullanıma hazır aldığınız her şey; kapı zilinden

959
01:07:14,000 --> 01:07:15,000
masaya,

960
01:07:15,000 --> 01:07:16,000
bulaşık makinesine,

961
01:07:16,000 --> 01:07:23,000
teknisyenlerin yaratıcı bilimsel
zekalarıyla üretilmiş olan teknolojidir.

962
01:07:23,000 --> 01:07:27,000
Para, politika veya din değil.

963
01:07:27,000 --> 01:07:30,000
Bunlar yanlış kurumlar.

964
01:07:30,000 --> 01:07:34,000
Milletvekilinize mektup yazmanız fantezidir.

965
01:07:34,000 --> 01:07:37,000
Size derler ki , "bir şey yapılmasını
istediğinizde milletvekillerinize yazın".

966
01:07:37,000 --> 01:07:41,000
Washington'daki adamlar
teknolojide çok ileri olmalılar,

967
01:07:41,000 --> 01:07:43,000
ya da insanlıkta,

968
01:07:43,000 --> 01:07:45,000
ya da suçu önlemede,

969
01:07:45,000 --> 01:07:48,000
insan davranışına şekil veren bütün etmenlerde.

970
01:07:48,000 --> 01:07:50,000
Milletvekilinize yazmak zorunda değilsiniz.

971
01:07:50,000 --> 01:07:54,000
Onlar ne tip insanlardır ki,
o işi yapmak için tayin edilmişlerdir?

972
01:07:54,000 --> 01:07:57,000
Gelecek büyük zorluklara sahip...

973
01:07:57,000 --> 01:08:01,000
Ancak politikacılardan yükselen soru şudur:

974
01:08:01,000 --> 01:08:03,000
"Proje kaça mal olacak?"

975
01:08:03,000 --> 01:08:06,000
Soru kaça mal olacağı değildir.

976
01:08:06,000 --> 01:08:09,000
"Kaynaklara sahip miyiz?"

977
01:08:09,000 --> 01:08:13,000
Bugün elimizdeki imkanlar herkesi ev sahibi yapacak,

978
01:08:13,000 --> 01:08:16,000
dünya çapında hastaneler yapacak,

979
01:08:16,000 --> 01:08:18,000
dünya çapında okullar yapacak kadardır ve,

980
01:08:18,000 --> 01:08:23,000
en iyi ekipmanlarla laboratuarlarda tıbbi
araştırmalar yapmak ve eğitim vermektir.

981
01:08:23,000 --> 01:08:28,000
Her şeye sahibiz ama parasal sistemin içindeyiz,

982
01:08:28,000 --> 01:08:31,000
ve parasal sistemin içinde çıkar vardır.

983
01:08:32,000 --> 01:08:36,000
Bencillikle birlikte çıkar düzenini yaşatan

984
01:08:36,000 --> 01:08:38,000
ana mekanizma nedir?

985
01:08:38,000 --> 01:08:42,000
Özündeki rekabetçiliği barındıran gerçek şey nedir?

986
01:08:42,000 --> 01:08:45,000
Yüksek verimliliği ve dayanıklılığı mı?

987
01:08:46,000 --> 01:08:49,000
Hayır. tasarımında böyle bir şey yoktur.

988
01:08:49,000 --> 01:08:54,000
Kar amaçlı toplumuzda üretilen her şey
kısa bir süre için dayanıklı veya verimlidir.

989
01:08:54,000 --> 01:08:59,000
Öyle olmasa, ortada bir yılda multi-milyon dolarları
bulan otomobil servis endüstrisi olmazdı.

990
01:08:59,000 --> 01:09:03,000
Ne de üç aydan kısa sürede modası geçen

991
01:09:03,000 --> 01:09:05,000
elektronik malzemeler olurdu.

992
01:09:06,000 --> 01:09:08,000
Bolluk mu?

993
01:09:08,000 --> 01:09:09,000
Kesinlikle değil.

994
01:09:09,000 --> 01:09:12,000
Bolluk, arz - talep dengesini bozan,

995
01:09:12,000 --> 01:09:14,000
olumsuz bir şeydir.

996
01:09:14,000 --> 01:09:19,000
Eğer bir elmas şirketi normalden
10 kat fazla elmas bulursa,

997
01:09:19,000 --> 01:09:22,000
bu elmas arzının artmasına neden olur.

998
01:09:22,000 --> 01:09:26,000
Bu da elmasın fiyatının ve
getirdiği karın düşmesi anlamına gelir.

999
01:09:26,000 --> 01:09:30,000
Gerçek olan; verimliliğin,
sağlamlığın ve bolluğun,

1000
01:09:30,000 --> 01:09:32,000
kar dünyasının düşmanı olduğudur.

1001
01:09:32,000 --> 01:09:34,000
Bir cümleyle özetlersek;

1002
01:09:34,000 --> 01:09:38,000
Kar oranlarını arttıran kıtlıktır.

1003
01:09:41,000 --> 01:09:43,000
Kıtlık nedir?

1004
01:09:43,000 --> 01:09:45,000
Ürünleri daha değerli kılmaya yarar.

1005
01:09:45,000 --> 01:09:49,000
Petrol üretiminin yavaşlaması,
petrolün fiyatını arttırır.

1006
01:09:49,000 --> 01:09:53,000
Elmasın az bulunması fiyatını yüksek tutar.

1007
01:09:53,000 --> 01:09:57,000
Kimberly elmas madeninde elmasları
yakarlar. Karbon haline gelir.

1008
01:09:57,000 --> 01:09:59,000
Fiyatlar yüksek kalır.

1009
01:09:59,000 --> 01:10:03,000
O zaman, endüstri için
yararlı bir durum olan kıtlık,

1010
01:10:03,000 --> 01:10:07,000
gerçekten ya da manipülasyonla da olsa,

1011
01:10:07,000 --> 01:10:10,000
toplum için ne anlama gelir?

1012
01:10:11,000 --> 01:10:18,000
Anlamı; sağlamlık ve bolluk bu kar amaçlı
sistemde asla ve asla var olamayacaktır.

1013
01:10:18,000 --> 01:10:22,000
Bu sistemin doğasına terstir.

1014
01:10:22,000 --> 01:10:28,000
Savaşsız ve yoksulluğun
olmadığı bir dünya imkansızdır.

1015
01:10:28,000 --> 01:10:32,000
Teknolojide sürekli artan bir ilerleme imkansızdır.

1016
01:10:32,000 --> 01:10:35,000
Etkinliğine ve üretkenliğine rağmen.

1017
01:10:35,000 --> 01:10:37,000
En dramatik olansa,

1018
01:10:37,000 --> 01:10:40,000
insanlardan,

1019
01:10:40,000 --> 01:10:44,000
gerçekten ahlaklı ve makul
davranmalarını beklemek

1020
01:10:44,000 --> 01:10:45,000
imkansızdır.

1021
01:10:46,001 --> 01:10:50,501
İnsan doğası mı,
insan davranışı mı?

1022
01:10:51,000 --> 01:10:57,000
İnsanlar içgüdü kelimesini kullanırlar
çünkü davranışı önemsemezler.

1023
01:10:57,000 --> 01:11:03,000
Otururlar ve eksik bilgi ile değerlendirirler,

1024
01:11:03,000 --> 01:11:05,000
ve şöyle şeyler derler:

1025
01:11:05,000 --> 01:11:09,000
"insanlar kesin bir yol çizdiler",
"hırs doğal bir şeydir".

1026
01:11:09,000 --> 01:11:11,000
Sanki yıllarca üzerinde çalışma yaptılar.

1027
01:11:11,000 --> 01:11:14,000
"Elbise giymek kadar doğaldır."

1028
01:11:14,000 --> 01:11:18,000
İstediğimiz ise, problemlerin sebeplerini

1029
01:11:18,000 --> 01:11:20,000
ortadan kaldırmaktır.

1030
01:11:20,000 --> 01:11:23,000
Açgözlülüğü, bağnazlığı, önyargıları,

1031
01:11:23,000 --> 01:11:27,000
ve birilerinin sırtından geçinmeyi,

1032
01:11:27,000 --> 01:11:31,000
elit grupları ortadan kaldırmak.

1033
01:11:31,000 --> 01:11:36,000
Hapishanelere olan ihtiyacı
ortadan kaldırmak ve refah sağlamak.

1034
01:11:36,000 --> 01:11:40,000
Bu sorunlar daima vardı,
çünkü daima kıtlık içinde yaşadık,

1035
01:11:40,000 --> 01:11:46,000
ve kıtlığı yaratan para sistemiyle.

1036
01:11:46,000 --> 01:11:50,000
Eğer sosyal saldırganlaşmayı yaratan

1037
01:11:50,000 --> 01:11:53,000
koşulları tamamen yok ederseniz,

1038
01:11:53,000 --> 01:11:54,000
var olamaz.

1039
01:11:54,000 --> 01:11:57,000
Adamın biri diyor ki: "Dinleyin, bunlar doğuştan mı?"

1040
01:11:57,000 --> 01:11:58,000
Hayır değil.

1041
01:11:58,000 --> 01:12:01,000
İnsan doğası yoktur,
insan davranışları vardır,

1042
01:12:01,000 --> 01:12:04,000
ve tarih boyunca değişim göstermiştir.

1043
01:12:04,000 --> 01:12:10,000
Bağnaz olarak, açgözlü olarak veya
kin dolu olarak dünyaya gelmediniz.

1044
01:12:10,000 --> 01:12:13,000
Bunları toplumdan aldınız.

1045
01:12:14,000 --> 01:12:18,000
Savaş, yoksulluk, açlık,
mutsuzluk, insanların ızdırabı,

1046
01:12:18,000 --> 01:12:21,000
parasal düzende değişmeyecektir.

1047
01:12:21,000 --> 01:12:24,000
Olursa da çok az önem taşıyan değişimler olacaktır.

1048
01:12:24,000 --> 01:12:26,000
Ben, kültürümüzü ve değerlerimizi,

1049
01:12:26,000 --> 01:12:32,500
Dünya'nın taşıyabileceği kapasite
doğrultusunda yeniden tasarlamaktan bahsediyorum.

1050
01:12:33,000 --> 01:12:34,500
Dünya'yı bazı insanların fikirlerine,

1051
01:12:34,500 --> 01:12:38,000
veya bazı politikacıların
söylemlerine göre şekillendirmekten,

1052
01:12:38,000 --> 01:12:40,000
ya da dinsel heveslerin,

1053
01:12:40,000 --> 01:12:45,000
insan sorunlarına çözüm getirmesinden değil.

1054
01:12:45,000 --> 01:12:48,000
"the Venus Project" bunun hakkındadır.

1055
01:12:50,000 --> 01:12:53,000
Birazdan konuşacağımız toplum,

1056
01:12:53,000 --> 01:12:59,000
hapsetme, hapishaneler, polis zulmü ve yasalar

1057
01:12:59,000 --> 01:13:03,000
gibi bütün eski batıl inanışlardan kurtulmuştur.

1058
01:13:03,000 --> 01:13:06,000
Bütün yasalar kalkacaktır,

1059
01:13:06,000 --> 01:13:10,000
ve meslekler olmayacaktır,

1060
01:13:10,000 --> 01:13:13,000
brokerlar ve bankacılar, reklamcılık olmayacaktır.

1061
01:13:13,000 --> 01:13:14,930
Bitecekler!
Sonsuza kadar!

1062
01:13:15,000 --> 01:13:19,000
Çünkü artık işe yaramayacaklar.

1063
01:13:20,000 --> 01:13:23,000
İnsan zekasıyla tasarlanmış teknolojinin,

1064
01:13:23,000 --> 01:13:27,000
hayat kalitemizi arttırdığını
ve insanlığı özgür kıldığını

1065
01:13:27,000 --> 01:13:29,000
anladığımızda,

1066
01:13:29,000 --> 01:13:34,000
en önemli konunun Dünya
kaynaklarının akıllı kullanımı

1067
01:13:34,000 --> 01:13:37,000
olduğunu kavrayacağız.

1068
01:13:37,000 --> 01:13:42,000
Bizi refaha götürecek yolda
ilerleyişimiz, doğal kaynaklardan elde ettiğimiz

1069
01:13:43,000 --> 01:13:45,000
materyallerle olacak.
Bunu anladığımızda göreceğiz ki,

1070
01:13:45,000 --> 01:13:50,000
para bu kaynakların önünde bir engeldir.

1071
01:13:50,000 --> 01:13:53,000
Neredeyse her şeyin bir ekonomik sebebi vardır.

1072
01:13:53,000 --> 01:13:56,000
Neden bu kaynakları elde etmek
için paraya ihtiyaç duyalım?

1073
01:13:56,000 --> 01:13:59,000
Bunun sebebi gerçek veya varsayılan kıtlıktır.

1074
01:14:01,000 --> 01:14:04,000
Genellikle hava ve kuyu suyu için para vermeyiz,

1075
01:14:04,000 --> 01:14:06,000
çünkü onlarda büyük bolluk var.

1076
01:14:06,000 --> 01:14:09,000
Satmak çok anlamsız olur.

1077
01:14:09,000 --> 01:14:11,000
O zaman, akla yatkın olan;

1078
01:14:11,000 --> 01:14:16,000
Eğer evler, şehirler ve ulaşım gibi
toplumumuzdaki her şeyi yaratmak için uygun

1079
01:14:16,000 --> 01:14:20,000
kaynaklar ve teknolojiler yeterli bollukta olsaydı,

1080
01:14:20,000 --> 01:14:23,000
bir şeyleri satmaya gerek kalmayacaktı.

1081
01:14:24,000 --> 01:14:29,000
Aynı şekilde, eğer otomasyon ve makineler,
insanları iş gücü olmaktan kurtaracak kadar

1082
01:14:29,000 --> 01:14:31,000
teknolojik açıdan gelişmiş olsalardı,

1083
01:14:31,000 --> 01:14:34,000
ortada iş sahibi olmak için hiçbir sebep kalmayacaktı.

1084
01:14:34,000 --> 01:14:37,000
Ve bu sosyal bakış açısıyla,

1085
01:14:37,000 --> 01:14:40,000
paranın olması için de sebep olmayacaktı.

1086
01:14:41,000 --> 01:14:43,000
Ardından kilit soru geliyor:

1087
01:14:43,000 --> 01:14:46,000
Dünya üzerinde yeterli kaynaklara sahip miyiz?

1088
01:14:46,000 --> 01:14:48,000
Her şeyin ücretsiz olarak elde edilebildiği,

1089
01:14:48,000 --> 01:14:50,000
ve işçiliği gerektirmeyen,

1090
01:14:50,000 --> 01:14:54,000
bolluk içinde bir toplum yaratacak,

1091
01:14:54,000 --> 01:14:58,000
teknolojik anlayışa sahip miyiz?

1092
01:14:59,000 --> 01:15:01,000
Evet, sahibiz.

1093
01:15:02,000 --> 01:15:04,000
Bunu minimum düzeyde mümkün kılabilecek

1094
01:15:04,000 --> 01:15:06,000
kaynaklara ve teknolojiye sahibiz.

1095
01:15:06,000 --> 01:15:10,000
İleride hayat standartlarının yükselmesi ile,

1096
01:15:10,000 --> 01:15:13,000
insanlar bizim medeniyetimize bakıp,

1097
01:15:13,000 --> 01:15:18,000
ne kadar ilkel ve ham bir toplummuşuz diyecekler.

1098
01:15:19,000 --> 01:15:22,000
the Venus Project'in önerdiği,

1099
01:15:22,000 --> 01:15:24,000
günümüz öğretilerinden tamamen farklı

1100
01:15:24,000 --> 01:15:27,000
bir sistemdir.

1101
01:15:27,000 --> 01:15:30,000
Bilim adamlarından hiçbir zaman,

1102
01:15:30,000 --> 01:15:34,000
sıkıcı ve monoton işleri ortadan kaldırmalarını,

1103
01:15:34,000 --> 01:15:39,000
ulaşımdaki kazaları ortadan kaldırmalarını,

1104
01:15:39,000 --> 01:15:42,000
insanların yüksek yaşam
standartlarına sahip olabilmelerini,

1105
01:15:42,000 --> 01:15:45,000
yiyeceklerimizdeki zehirleri ortadan kaldırmalarını,

1106
01:15:45,000 --> 01:15:49,000
veya temiz ve verimli enerji
kaynakları bulmalarını istemedik.

1107
01:15:49,000 --> 01:15:51,000
Bunu yapabiliriz.

1108
01:15:52,000 --> 01:15:56,000
"Kaynak bazlı ekonomi."

1109
01:15:57,000 --> 01:16:01,000
Kaynak bazlı ekonomi ile parasal
sistem arasındaki en büyük fark;

1110
01:16:01,000 --> 01:16:05,000
kaynak bazlı ekonomi insanlarla,

1111
01:16:05,000 --> 01:16:07,000
ve onların refahı ile ilgilenir.

1112
01:16:07,000 --> 01:16:14,000
Parasal sistem kurulduğundan beri insanların
bu ihtiyaçları çarpıtılarak ikinci plana atıldı.

1113
01:16:14,000 --> 01:16:17,000
Her şey ne kadar para kazanıldığına

1114
01:16:17,000 --> 01:16:19,000
bağlı oldu.

1115
01:16:19,000 --> 01:16:25,000
Toplumdaki sorun, eğer çözüldüğünde para
kazandırmıyorsa, çözüme kavuşturulmadı.

1116
01:16:25,000 --> 01:16:30,000
Kaynak bazlı ekonomi, bugüne kadar
denenenlerden hiçbirine benzemez.

1117
01:16:30,000 --> 01:16:36,000
Bugün sahip olduğumuz teknoloji ile bolluk yaratabiliriz.
Bu herkesin hayat stilini güzelleştirebilirdi.

1118
01:16:36,000 --> 01:16:39,000
Teknolojiyi akıllıca kullanırsak ve doğayı korursak,

1119
01:16:39,000 --> 01:16:41,000
Bütün dünyada bolluk olur.

1120
01:16:41,000 --> 01:16:43,000
Bu çok farklı bir sistem.

1121
01:16:43,000 --> 01:16:45,000
Toplum, teknolojinin durumu hakkında

1122
01:16:45,000 --> 01:16:49,000
yeterli düzeyde bilgilendirilmediği için,

1123
01:16:49,000 --> 01:16:52,000
hakkında konuşmak oldukça zor.

1124
01:16:52,000 --> 01:16:53,115
Enerji

1125
01:16:56,000 --> 01:17:00,000
Günümüzde artık fosil yakıtlarını kullanmak zorunda değiliz.

1126
01:17:00,000 --> 01:17:04,000
Doğayı kirleten hiçbir şeyi kullanmak zorunda değiliz.

1127
01:17:04,000 --> 01:17:07,000
Ulaşılabilir birçok alternatif enerji kaynağı var.

1128
01:17:08,000 --> 01:17:12,000
Alternatif enerji kaynakları adı altında,
kuruluşlar tarafından ortaya atılan,

1129
01:17:12,000 --> 01:17:17,000
hidrojen, biyoyakıtlar hatta nükleer
enerji bile oldukça yetersiz, tehlikeli ve,

1130
01:17:17,000 --> 01:17:21,000
yalnızca, sermayenin oluşturduğu kar
amaçlı düzeni devam ettirme amaçlıdır.

1131
01:17:22,000 --> 01:17:25,000
Propagandaların ve kendi kendine hizmet
eden çözümlerin arkasına baktığımızda,

1132
01:17:25,000 --> 01:17:28,000
bunların enerji şirketleri
tarafından ileri sürüldüklerini görürüz.

1133
01:17:28,000 --> 01:17:31,500
Güç üretimi için temiz,
bereketli ve yenilenen enerjilerin,

1134
01:17:31,500 --> 01:17:34,000
görünüşe bakılırsa sınırsız olduğunu bulduk.

1135
01:17:35,000 --> 01:17:41,000
Güneş ve rüzgar enerjisi toplumca en iyi bilinenleridir.
Fakat bu kaynakların gerçek potansiyeli hala açıklanmadı.

1136
01:17:41,000 --> 01:17:44,000
Güneş enerjisi, güneşten üretilir,

1137
01:17:44,000 --> 01:17:48,000
ve çok bereketlidir. Öğle saatlerinde
güneş ışığının 1 saatlik bölümü,

1138
01:17:48,000 --> 01:17:52,000
Dünya'nın 1 yılda tükettiği
enerjiden daha enerji fazla içerir.

1139
01:17:52,000 --> 01:17:56,000
Bu enerjinin sadece %1'ini yakalayabilirsek,

1140
01:17:56,000 --> 01:18:00,000
Dünya asla benzin, gaz veya benzeri
yakıtları kullanmak zorunda kalmaz.

1141
01:18:00,000 --> 01:18:03,000
Kuşku yaratan, mevcut olmaması.

1142
01:18:03,000 --> 01:18:05,000
Ancak teknoloji bundan yararlanacaktır.

1143
01:18:05,000 --> 01:18:07,000
Günümüzde başarıyla sonuçlanmış,

1144
01:18:07,000 --> 01:18:09,000
birçok ileri düzey çalışma vardır,

1145
01:18:09,000 --> 01:18:13,000
pazarı paylaşmak istemeyen,

1146
01:18:13,000 --> 01:18:16,000
kurulu enerji düzenlerince
engellenmiş olmalarına rağmen.

1147
01:18:17,000 --> 01:18:19,000
Ayrıca rüzgar enerjisi var.

1148
01:18:19,000 --> 01:18:22,000
Rüzgar enerjisi, uzun zaman yetersizlikle suçlandı.

1149
01:18:22,000 --> 01:18:25,000
Bölgesel olmasından dolayı, pratik değil dendi.

1150
01:18:25,000 --> 01:18:27,000
Bu doğru değildir.

1151
01:18:27,000 --> 01:18:30,000
ABD Enerji Bakanlığı, 2007'de

1152
01:18:30,000 --> 01:18:35,000
Amerika'nın 50 eyaletinin sadece
üçünde rüzgar tamamen yakalanabilirse,

1153
01:18:35,000 --> 01:18:38,000
elde edilen enerjinin bütün
ulusa yeteceğini kabul etti.

1154
01:18:39,000 --> 01:18:44,000
Gel-git ve Dalga enerjileri daha da az bilinir.

1155
01:18:44,000 --> 01:18:47,000
Gel-git gücü okyanustaki
Gel-git hareketinden elde edilir.

1156
01:18:47,000 --> 01:18:52,000
Bu hareketi yakalayan türbinler enerji üretirler.

1157
01:18:52,000 --> 01:18:56,000
Birleşik Krallık'da 42 alan bunun için kullanışlıdır.

1158
01:18:56,000 --> 01:19:02,000
Öngörüde bulunursak, Birleşik Krallık'ın enerjisinin
%34'ü, sadece gel-git gücünden elde edilebilir.

1159
01:19:03,000 --> 01:19:08,000
Dalga gücü, okyanusun yüzeyindeki
hareketlerden enerji elde eder.

1160
01:19:08,000 --> 01:19:14,000
Bu enerjide, yılda 80.000 terawatt-saatin
üstünde bir potansiyel tahmin ediliyor.

1161
01:19:14,000 --> 01:19:20,000
Bu da demek oluyor ki, gezegenin enerji kullanımının
%50'si sadece dalga gücünden elde edilebilir.

1162
01:19:22,000 --> 01:19:27,000
Şunu belirtmek önemlidir ki; Gel-git, dalga,
güneş ve rüzgar gücünün toplanması için,

1163
01:19:27,000 --> 01:19:33,000
kömür, benzin, gaz, biyodizel, hidrojen
ve diğerlerinden farklı olarak,

1164
01:19:33,000 --> 01:19:36,000
hemen hemen hiçbir ön hazırlık gerekmemektedir.

1165
01:19:36,000 --> 01:19:41,000
Sadece bu dört kaynağın, kombine olarak,
teknoloji ile verimli şekilde toplanması,

1166
01:19:41,000 --> 01:19:44,000
Dünya'ya sonsuza kadar enerji sağlayacaktır.

1167
01:19:44,000 --> 01:19:51,000
Bunların hepsini geride bırakacak, diğer
bir temiz ve yenilenen enerji formu daha var.

1168
01:19:51,000 --> 01:19:53,000
Jeotermal güç.

1169
01:19:54,000 --> 01:19:57,000
Isı madenciliği de denen Jeotermal enerji,

1170
01:19:57,000 --> 01:20:03,000
su kullanılan basit bir işlemle devasa
miktarda temiz enerjiyi mümkün kılar.

1171
01:20:03,000 --> 01:20:07,000
2006'da, jeotermal enerji konusundaki MIT
(Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) raporuna göre,

1172
01:20:07,000 --> 01:20:12,000
13.000 zetajullük bir enerji Dünya'da
kullanılabilir halde bulunmaktadır.

1173
01:20:12,000 --> 01:20:18,000
2000 zetajullük kısmı ise ileri teknoloji ile
çok kolay bir şekilde elde edilebilmektedir.

1174
01:20:18,000 --> 01:20:22,000
Gezegendeki bütün ülkelerin bir
yıllık toplam enerji tüketimleri ise,

1175
01:20:22,000 --> 01:20:24,000
Yarım zetajul kadardır.

1176
01:20:24,000 --> 01:20:28,000
Bu demek oluyor ki gezegenin 4000 yıllık enerjisi,

1177
01:20:28,000 --> 01:20:30,000
sadece bu kaynaktan elde edilebilir.

1178
01:20:31,000 --> 01:20:35,000
Dünya'nın ısı üretiminin sürekli yenilendiğini düşünürsek,

1179
01:20:35,000 --> 01:20:37,000
bu enerji gerçekten sınırsızdır.

1180
01:20:37,000 --> 01:20:39,000
Sonsuza kadar kullanılabilir.

1181
01:20:40,000 --> 01:20:45,000
Bu enerji kaynakları temiz, yenilenebilen,
kullanıma hazır kaynaklardan sadece birkaçı.

1182
01:20:45,000 --> 01:20:48,000
Zamanla daha fazlasını bulacağız.

1183
01:20:48,000 --> 01:20:54,000
En önemli olaysa bütün bu
enerji bolluğunun kirlilik yaratmaması,

1184
01:20:54,000 --> 01:20:59,000
idareli kullanım gerektirmemesi ve parasız olmasıdır.

1185
01:21:00,000 --> 01:21:02,000
Peki ya ulaşım?

1186
01:21:03,000 --> 01:21:08,000
Bizim toplumumuzda ulaşım, otomobil ve uçak gibi,

1187
01:21:08,000 --> 01:21:11,000
ağırlıklı olarak fosil yakıtlar kullanan araçlarla olur.

1188
01:21:11,000 --> 01:21:14,000
Otomobile gelince, batarya teknolojisi elektrikli bir arabaya

1189
01:21:14,000 --> 01:21:18,000
saatte 160 km yaptırabilecek ve bir şarjla

1190
01:21:18,000 --> 01:21:20,000
320 km'den fazla yol götürebilecek enerji sağladı.

1191
01:21:20,000 --> 01:21:23,000
Bu teknoloji yıllardır var.

1192
01:21:23,000 --> 01:21:29,000
Ancak, batarya patentleri pazardaki payı belirleyen
petrol endüstrisi tarafından kontrol edildiğinden,

1193
01:21:29,000 --> 01:21:32,000
ve enerji endüstrisi politik baskı yaptığından,

1194
01:21:32,000 --> 01:21:37,000
bu teknolojinin ulaşılabilirliği ve
geliştirilmesi sınırlandırıldı.

1195
01:21:37,000 --> 01:21:41,000
Dünyadaki bütün araçların elektrikli ve,

1196
01:21:41,000 --> 01:21:44,000
sıfır petrol ihtiyacı ile tamamen temiz olamamasına,

1197
01:21:44,000 --> 01:21:48,000
ahlaksız kar açlığından başka hiçbir engel yoktur.

1198
01:21:49,000 --> 01:21:50,000
Uçaklar da dahil olmak üzere,

1199
01:21:50,000 --> 01:21:53,000
bu seyahat çeşitlerinin yetersiz,

1200
01:21:53,000 --> 01:21:58,000
kullanışsız, yavaş ve çok fazla
kirlilik yaratır olduğunu fark ettik.

1201
01:21:58,000 --> 01:22:00,000
Bu bir maglev* tren.
*(magnetic levitation - manyetik yükselme)

1202
01:22:00,000 --> 01:22:03,000
İtici güç için mıknatıslar kullanır.

1203
01:22:03,000 --> 01:22:06,000
Manyetik bir alanda tamamen asılıdır,

1204
01:22:06,000 --> 01:22:10,000
ve bir yolcu uçağının kullandığı enerjinin,
%2'sinden daha az enerjiye ihtiyaç duyar.

1205
01:22:10,000 --> 01:22:13,000
Trenin tekerlekleri yoktur, bu yüzden
raydan çıkacak bir şey de yoktur.

1206
01:22:13,000 --> 01:22:17,000
Bu teknolojinin versiyonlarının, Japonya'da kullanılan

1207
01:22:17,000 --> 01:22:21,000
en güncelinin maksimum sürati 581 km/saattir.

1208
01:22:21,000 --> 01:22:25,000
Ancak bu versiyon artık eskidi.

1209
01:22:26,000 --> 01:22:30,000
the Venus Project'le bağlantısı olan ET3 adlı bir organizasyon,

1210
01:22:30,000 --> 01:22:36,000
su altında veya karada, sürtünmesiz
ve hareketsiz bir tüpün içinde,

1211
01:22:36,000 --> 01:22:42,000
6440 km/saat hızla gidebilen çift yollu bir maglev tren tasarladı.

1212
01:22:42,000 --> 01:22:46,000
Los Angeles'den New York'a
öğlen arası için gittiğinizi veya,

1213
01:22:46,000 --> 01:22:50,000
Washington'dan Pekin'e 2
saatte gidebildiğinizi hayal edin.

1214
01:22:50,000 --> 01:22:55,000
Bu kıtasal ve kıtalararası seyahatin geleceğidir.

1215
01:22:55,000 --> 01:23:01,000
Hızlı, temiz, bugün aynı amaçla kullandığımız
enerjinin sadece küçük bir kısmıyla.

1216
01:23:02,000 --> 01:23:07,000
Aslında, maglev teknolojisi, ilerlemiş
batarya ve jeotermal enerji ile beraber,

1217
01:23:08,000 --> 01:23:11,000
bir daha fosil yakıtların
kullanılmasına gerek yoktur.

1218
01:23:11,000 --> 01:23:17,000
Bunu şimdi yapabiliriz, eğer kar
amaçlı yapı tarafından engellenmezsek.

1219
01:23:18,000 --> 01:23:20,000
Çalışma

1220
01:23:21,000 --> 01:23:25,000
Şimdilerde Amerika faşizme yöneldi.

1221
01:23:25,000 --> 01:23:32,000
Amerika'nın baskın felsefesinin ve dinin,
faşist bakış açısını destekleme eğilimi var.

1222
01:23:32,000 --> 01:23:37,000
Amerikan endüstrisi faşist bir yapıdır.

1223
01:23:37,000 --> 01:23:42,000
Eğer bunu anlayamazsanız zamanı
geldiğinde diktatörlüğün içinde uyanacaksınız.

1224
01:23:42,000 --> 01:23:47,000
Bizlere iş sahibi olup çalışmanın
saygınlık getirdiği fikri verildi.

1225
01:23:47,000 --> 01:23:51,000
Bakıyorum da, bu maaşlı kölelik!

1226
01:23:51,000 --> 01:23:56,000
Hayatınızı alın terinizle
kazanmanız gerektiğine inandırıldınız.

1227
01:23:56,000 --> 01:23:58,000
Bu, insanları bilgisiz kılan

1228
01:23:58,000 --> 01:24:02,000
sıkıcı ve monoton işlerden kurtarıp,

1229
01:24:02,000 --> 01:24:04,000
onları özgür kılmaktan geride tutmak,

1230
01:24:04,000 --> 01:24:06,000
onları soymaktır.

1231
01:24:06,000 --> 01:24:10,000
Bahsettiğimiz toplumda,
ki kaynak bazlı ekonomidir.

1232
01:24:10,000 --> 01:24:12,000
Makineler insanları özgür kılar.

1233
01:24:12,000 --> 01:24:17,000
Görüyorsunuz, hayal edemiyoruz,
çünkü öyle bir dünyayı hiç tanımadık.

1234
01:24:18,000 --> 01:24:20,000
Otomasyon

1235
01:24:22,000 --> 01:24:26,000
Tarihe baktığımızda, makine otomasyonunun
ilerleyişini çok net olarak görürüz.

1236
01:24:26,000 --> 01:24:30,000
Yavaşça işçilerin yerini almaktadır.

1237
01:24:30,000 --> 01:24:32,000
Asansör görevlisinin yok oluşundan,

1238
01:24:32,000 --> 01:24:36,000
nerdeyse tamamen otomasyona
bağlı olan bir araba fabrikasına.

1239
01:24:36,000 --> 01:24:41,000
Aslen, teknoloji ilerledikçe
insan gücüne olan ihtiyaç da

1240
01:24:41,000 --> 01:24:43,000
giderek azalmaya devam edecek.

1241
01:24:43,000 --> 01:24:47,000
Para bazlı işçilik sisteminin yanlışlığını kanıtlayan,

1242
01:24:47,000 --> 01:24:50,000
ciddi bir çatışmaya neden olacak.

1243
01:24:50,000 --> 01:24:56,000
İnsanların istihdam edilmesi, teknolojik
ilerleme ile direk rekabet halindedir.

1244
01:24:56,000 --> 01:25:01,000
Endüstri temel önceliği kazançlılığa verdiğinden,

1245
01:25:01,000 --> 01:25:06,000
insanlar sürekli işten çıkartılacaklar
ve yerlerine makineler geçecek.

1246
01:25:06,000 --> 01:25:10,000
Endüstri, iş gününü kısaltmak
için makine kullandığında,

1247
01:25:10,000 --> 01:25:16,000
küçülmeye gider. Dolayısıyla siz işinizi kaybedersiniz
ve makinelerden korkma hakkınız olur.

1248
01:25:16,000 --> 01:25:19,000
Yüksek teknolojili, kaynak bazlı ekonomide,

1249
01:25:19,000 --> 01:25:24,000
abartısız söyleyecek olursak, bugünkü işlerin %90'ı,

1250
01:25:24,000 --> 01:25:26,000
makineler tarafından halledilebilir.

1251
01:25:26,000 --> 01:25:30,000
İnsanları kölelik olmadan hayatlarını
yaşayabilmeleri için özgür bırakmak,

1252
01:25:30,000 --> 01:25:33,000
teknolojinin olayı budur.

1253
01:25:33,000 --> 01:25:38,000
Zamanla, nano teknoloji
ve diğer ileri bilim dalları ile,

1254
01:25:38,000 --> 01:25:46,000
karışık tıbbi ameliyatları yapan
makinelerin olacağı düşüncesi hiç de uzak değil.

1255
01:25:46,000 --> 01:25:51,000
Üstelik, insanların bugün elde ettiği
başarıdan daha yüksek başarı oranları ile.

1256
01:25:52,000 --> 01:25:54,000
Yol nettir fakat,

1257
01:25:54,000 --> 01:25:59,000
kazanç için işçiye ihtiyacı olan para
bazlı yapımız, süreci bloke eder.

1258
01:25:59,000 --> 01:26:03,000
İnsanların yaşayabilmeleri için işe ihtiyaçları vardır.

1259
01:26:03,000 --> 01:26:06,000
Sonuç şu ki; bu sistem gitmeli.

1260
01:26:06,000 --> 01:26:11,000
Yoksa asla özgür olamayacağız ve
teknoloji sürekli olarak durdurulacak.

1261
01:26:12,000 --> 01:26:17,000
Lağımları temizleyen makinelerimiz
var ve insanlar o işten kurtuldu.

1262
01:26:17,000 --> 01:26:22,000
Makinelere insan performansının
uzantısı olarak bakılmalıdır.

1263
01:26:23,000 --> 01:26:31,000
Üstelik bugünkü bir çok mesleğin, kaynak
bazlı ekonomide var olmasının anlamı yoktur.

1264
01:26:31,000 --> 01:26:38,000
Paranın idaresiyle alakalı her şey gibi,
kanuni sistemde kendi kendini idame eder.

1265
01:26:38,000 --> 01:26:44,000
Para olmasa bugün işlenen suçların birçoğu olmazdı.

1266
01:26:44,000 --> 01:26:54,000
Hemen hemen bütün suç çeşitleri para sisteminin
sonucudur, ya direk alakalıdır ya da ekonomik
bunalımın yarattığı ruh halindendir.

1267
01:26:54,000 --> 01:26:59,000
Bu yüzden de yasalar işe yaramaz hale geldi.

1268
01:26:59,000 --> 01:27:07,000
Otobanlara "yağmurda kaygandır dikkatli geçin" levhası
koymak yerine kayganlığı önleyici kaplamalar
koyulmalıdır, böylece ıslakken kaygan olmaz.

1269
01:27:07,000 --> 01:27:09,000
Sarhoş biri arabasına bindiğinde,

1270
01:27:09,000 --> 01:27:11,000
ve araba yoldan dolayı sallandığına,

1271
01:27:11,000 --> 01:27:15,000
aslında çok az bir sallanma hareketi olur.

1272
01:27:15,000 --> 01:27:17,000
Ama o araba yoldan çıkacaktır.

1273
01:27:17,000 --> 01:27:18,000
Kanun değil,

1274
01:27:18,000 --> 01:27:19,000
çözüm gerekli.

1275
01:27:19,000 --> 01:27:24,000
Arabalara sonar ve radar
koyarsanız birbirlerine çarpmazlar.

1276
01:27:24,000 --> 01:27:26,000
İnsan yapısı kanunlar,

1277
01:27:26,000 --> 01:27:28,000
oluşan sorunlarla başa çıkmaya çalışırlar,

1278
01:27:28,000 --> 01:27:31,000
fakat sorunların nasıl çözüleceğini bilmemek,

1279
01:27:31,000 --> 01:27:33,000
insanlara kanun yaptırır.

1280
01:27:33,000 --> 01:27:37,000
En çok özelleştirme yapılmış ve
gezegendeki en kapitalist ülke olan ABD'de,

1281
01:27:37,000 --> 01:27:41,000
dünyadaki en büyük hapishanelerin
ve en çok mahkumun olması,

1282
01:27:41,000 --> 01:27:43,000
sürpriz olmasa gerek.

1283
01:27:43,000 --> 01:27:45,000
Bu sayı her yıl daha da artmaktadır.

1284
01:27:45,000 --> 01:27:48,000
İstatiksel olarak bu insanların çoğu,

1285
01:27:48,000 --> 01:27:50,855
toplumun eğitimsiz, sosyal haklardan
mahrum ve fakir kesimlerinden gelmektedir.

1286
01:27:52,000 --> 01:27:54,000
Yapılan propagandaya ters olarak,

1287
01:27:54,000 --> 01:28:00,000
suça ve şiddete yönelmek,
çevresel koşullanmadandır.

1288
01:28:00,000 --> 01:28:02,000
Bu konuyla ilgili, toplumumuz

1289
01:28:02,000 --> 01:28:04,000
başka şekilde düşünse de,

1290
01:28:04,000 --> 01:28:08,000
yasalarımız ve hapishane sistemlerimiz,

1291
01:28:08,000 --> 01:28:11,000
toplumumuzun bu davranışların kökünü

1292
01:28:11,000 --> 01:28:13,000
nasıl değerlendirdiğinin örnekleridir.

1293
01:28:13,000 --> 01:28:15,000
Hapishaneler ve polis teşkilatı için,

1294
01:28:15,000 --> 01:28:17,000
her yıl milyarlar harcanıyor.

1295
01:28:17,000 --> 01:28:19,000
Suç işlemenin en temel sorumlusu olan

1296
01:28:19,000 --> 01:28:21,000
yoksullukla ilgili programlara ise,

1297
01:28:21,000 --> 01:28:26,000
bunun çok küçük bir kısmı harcanır.

1298
01:28:26,000 --> 01:28:30,000
Kıtlık ve ihtiyaç yaratan ve bunu isteyen

1299
01:28:30,000 --> 01:28:33,000
ekonomik sistemimiz var olduğundan beri,

1300
01:28:33,000 --> 01:28:36,000
suç bitmemiştir.

1301
01:28:37,000 --> 01:28:39,000
Dürtü

1302
01:28:41,000 --> 01:28:45,000
İnsanlar yaşamları için olan ihtiyaçlarına,

1303
01:28:45,000 --> 01:28:50,000
Borçla, takasla, ticaretle ulaşmasalardı,

1304
01:28:51,000 --> 01:28:53,000
çok farklı davranırlardı.

1305
01:28:53,000 --> 01:28:57,000
Bütün bunların ücretsiz olmasını istersiniz.

1306
01:28:57,000 --> 01:29:03,000
Diyelim ücretsiz oldu.
"İnsanları ne motive edecek?"

1307
01:29:03,000 --> 01:29:07,000
"İstediği her şeye sahip olan,
güneşin altında yan gelip yatar."

1308
01:29:07,000 --> 01:29:09,000
Kullandıkları sis perdesi budur.

1309
01:29:09,000 --> 01:29:12,000
Günümüz kültüründe insanlar,

1310
01:29:12,000 --> 01:29:16,000
para sistemiyle güdülmeye alıştırılmıştır.

1311
01:29:16,000 --> 01:29:19,000
"Eğer her şeye ulaşma imkanları olsa,
neden bir şey yapmak istesinler ki?"

1312
01:29:19,000 --> 01:29:21,000
"Güdülerini kaybedeceklerdir."

1313
01:29:21,000 --> 01:29:25,000
Para sistemini desteklemek için size öğretilen budur.

1314
01:29:25,000 --> 01:29:27,000
Bu senaryodan parayı çıkardığınızda,

1315
01:29:27,000 --> 01:29:32,000
çok farklı dürtüler olacaktır.

1316
01:29:32,000 --> 01:29:35,000
İnsanlar hayat için gerekenlere sahip olduğunda,

1317
01:29:35,000 --> 01:29:37,000
dürtüleri değişir.

1318
01:29:37,000 --> 01:29:39,000
"Ay ve yıldızlara ne dersiniz?"

1319
01:29:39,000 --> 01:29:41,000
Yeni dürtüler oluşur.

1320
01:29:41,000 --> 01:29:44,000
Beğendiğiniz bir resim yaptığınızda,

1321
01:29:44,000 --> 01:29:47,000
onu birilerine vermekten keyif alacaksınız, satmaktan değil.

1322
01:29:49,000 --> 01:29:51,000
Eğitim

1323
01:29:52,000 --> 01:29:59,000
Bugüne kadar gördüğüm birçok eğitim,
mesleklere yönelik insanlar yetiştirmek içindi.

1324
01:29:59,000 --> 01:30:02,000
Çok spesifikti. Genele, hayata yönelik değillerdi.

1325
01:30:02,000 --> 01:30:07,000
Bir sürü konu hakkında doğru dürüst bir şey
bilmeyen insanlar. Bence çok şey bilen insanları,

1326
01:30:07,000 --> 01:30:10,000
alıp savaşa götüremezsiniz.

1327
01:30:10,000 --> 01:30:13,000
Eğitim tamamen ezbercidir.

1328
01:30:13,000 --> 01:30:17,000
Problemlerin nasıl çözüleceği öğretilmiyor.

1329
01:30:17,000 --> 01:30:21,000
Eleştirel düşünme konusunda,

1330
01:30:21,000 --> 01:30:24,000
gereken beceriler kazandırılmıyor.

1331
01:30:24,000 --> 01:30:27,000
Kaynak bazlı ekonomide, eğitim çok farklı olacaktır.

1332
01:30:27,000 --> 01:30:31,000
Toplumumuzun en büyük sorunu, zihinsel gelişim ve

1333
01:30:31,000 --> 01:30:34,000
herkesi kendi potansiyelini

1334
01:30:34,000 --> 01:30:36,000
en üst düzeyde kullanmaya motive etmektir.

1335
01:30:36,000 --> 01:30:40,000
Çünkü bizim felsefemiz insanları daha bilinçli hale getirmek,

1336
01:30:40,000 --> 01:30:43,000
ve herkesin dünyada bir payı olmasını sağlamaktır.

1337
01:30:43,000 --> 01:30:46,000
Sizin çocuklarınızın daha zeki ve bilinçli olması,

1338
01:30:46,000 --> 01:30:47,000
benim hayatımı da güzelleştirecektir.

1339
01:30:47,000 --> 01:30:51,000
Çünkü çevrelerine ve benim yaşamıma
daha fazla faydalı olacaklardır.

1340
01:30:51,000 --> 01:30:54,000
Kaynak bazlı ekonomide tasarladığımız her şey,

1341
01:30:54,000 --> 01:30:57,000
toplumla uygulanacak ve topluma dayalı olacaktır.

1342
01:30:57,000 --> 01:30:59,000
Ve bunu engelleyen hiçbir şey

1343
01:30:59,000 --> 01:31:00,000
olmayacaktır.

1344
01:31:01,000 --> 01:31:04,000
Uygarlık

1345
01:31:05,000 --> 01:31:09,000
Vatanseverlik, silahlar, ordular, donanmalar,

1346
01:31:09,000 --> 01:31:11,500
bunlar hala uygarlaşamadığımızın

1347
01:31:11,500 --> 01:31:13,000
göstergeleridir.

1348
01:31:13,000 --> 01:31:15,000
Çocuklar anne ve babalarına soracaklar:

1349
01:31:15,000 --> 01:31:19,000
"Makinelerin gerekli olduğunu fark etmediniz mi?"

1350
01:31:19,000 --> 01:31:22,000
"Kıtlık yarattığınız sürece savaşların kaçınılmaz

1351
01:31:22,000 --> 01:31:24,000
olacağını göremediniz mi baba?"

1352
01:31:24,000 --> 01:31:27,000
"Apaçık ortada değil mi?"
Tabi ki, çocuklar anlayacaklar,

1353
01:31:27,000 --> 01:31:30,000
sadece kurulu düzene hizmet eden ve onu yücelten

1354
01:31:30,000 --> 01:31:32,000
kuş beyinliler olduğumuzu.

1355
01:31:32,000 --> 01:31:35,000
Bizler iğrenç ve hasta bir topluluğuz.

1356
01:31:35,000 --> 01:31:38,000
Tarih kitaplarını değiştiremeyiz.

1357
01:31:38,000 --> 01:31:42,000
Büyük ulusların küçük ulusların topraklarını aldığından,

1358
01:31:42,000 --> 01:31:43,000
şiddet ve vahşet kullanıldığından söz edecekler.

1359
01:31:43,000 --> 01:31:46,000
Bahsettiğimiz tarihin,

1360
01:31:46,000 --> 01:31:48,000
uygarlığın başlangıcından bu yana,

1361
01:31:48,000 --> 01:31:51,000
yozlaşmış olduğunu fark edeceksiniz.

1362
01:31:51,000 --> 01:31:53,000
Ne zaman Dünya hep birlikte çalışırsa,

1363
01:31:53,000 --> 01:31:55,000
bir araya gelmiş bir Dünya,

1364
01:31:55,000 --> 01:31:59,000
insanlığın iyiliği için çalışan bir Dünya,

1365
01:31:59,000 --> 01:32:04,000
kimsenin diğerinin emrinde hizmet etmediği bir Dünya,

1366
01:32:04,000 --> 01:32:07,000
sosyal katmanlaşmanın olmadığı,

1367
01:32:07,000 --> 01:32:09,000
parası olan seçkinlerin,

1368
01:32:09,000 --> 01:32:11,000
seçkinliğin her çeşidinin,

1369
01:32:11,000 --> 01:32:14,000
Dünya'dan tamamen temizlendiği bir düzen belirecektir.

1370
01:32:14,000 --> 01:32:21,000
Devlet hiçbir şey yapmaz çünkü devlet yoktur.

1371
01:32:22,000 --> 01:32:24,000
Savunduğum sistem,

1372
01:32:24,000 --> 01:32:28,000
kaynaklara dayalı küresel ekonomi mükemmel değil,

1373
01:32:28,000 --> 01:32:31,000
ama sahip olduğumuz sistemden kat kat daha iyi.

1374
01:32:31,000 --> 01:32:34,000
Mükemmele asla erişemeyiz.

1375
01:32:42,000 --> 01:32:45,000
"Benim ülkem Dünya'dır,

1376
01:32:45,000 --> 01:32:48,000
ve dinim iyi olanı yapmaktır."

1377
01:32:48,000 --> 01:32:50,700
Thomas Paine - 1737-1809

1378
01:32:51,000 --> 01:32:53,000
Toplumumuzun sosyal değerleri,

1379
01:32:53,000 --> 01:32:56,000
kaçınılmaz savaşlar,

1380
01:32:56,000 --> 01:32:57,000
yozlaşma,

1381
01:32:57,000 --> 01:32:58,000
sıkıcı, bunaltıcı yasalar,

1382
01:32:58,000 --> 01:32:59,000
sosyal katmanlaşma,

1383
01:32:59,000 --> 01:33:01,000
ipe sapa gelmez batıl inanışlar, hurafeler,

1384
01:33:01,000 --> 01:33:03,000
çevresel yıkım ve kirlenme,

1385
01:33:03,000 --> 01:33:08,000
despot, sosyal yönden kaygısız,
çıkar amacı güden yönetici sınıfı;

1386
01:33:09,000 --> 01:33:12,000
insanların aslında sahip olduğu en temel iki içgüdüsünü

1387
01:33:12,000 --> 01:33:16,000
önemsememesinin sonucudur.

1388
01:33:17,000 --> 01:33:21,000
Doğa kanunun "gelişmekte olan" ve "ortak yaşamsal" yönü.

1389
01:33:22,000 --> 01:33:24,000
Gerçekliğin doğası,

1390
01:33:24,000 --> 01:33:27,000
bütün bu sistemler; ilim,

1391
01:33:27,000 --> 01:33:32,000
toplum, teknoloji, felsefe veya herhangi bir buluş,

1392
01:33:32,000 --> 01:33:34,000
yasaklanmadığı takdirde,

1393
01:33:34,000 --> 01:33:37,000
daima değişime uğrayacaktır.

1394
01:33:37,000 --> 01:33:39,000
Bugünlerde tartıştığımız klişe konulardan,

1395
01:33:39,000 --> 01:33:43,000
modern iletişim ve ulaşım,

1396
01:33:43,000 --> 01:33:46,000
antik çağlarda hayal edilmesi imkansız olan şeylerdi.

1397
01:33:46,000 --> 01:33:49,000
Aynı şekilde, gelecekte olacak teknolojiler,

1398
01:33:49,000 --> 01:33:52,000
sosyal yapılanmalar,

1399
01:33:52,000 --> 01:33:55,000
bugün kavrayamayacağımız şeyler olacak.

1400
01:33:55,000 --> 01:33:58,000
Simyacılıktan kimyacılığa,

1401
01:33:58,000 --> 01:34:01,000
Dünya'yı merkez alan bir Evren'den,
Güneş'i merkez alan bir Evren'e,

1402
01:34:01,000 --> 01:34:04,000
hastalıklara iblislerin neden olduğu inancından,

1403
01:34:04,000 --> 01:34:06,000
modern tıbba ulaştık.

1404
01:34:06,000 --> 01:34:09,000
Bu gelişimin sona erdiğine dair bir işaret yok,

1405
01:34:09,000 --> 01:34:12,000
ve bunun farkında olmamız bizi

1406
01:34:12,000 --> 01:34:14,000
gelişim ve ilerlemeye doğru

1407
01:34:14,000 --> 01:34:16,000
sürekli devam edecek bir yola sürüklüyor.

1408
01:34:17,000 --> 01:34:20,000
Değişmeyen ve tecrübelere dayalı bilgiler var olamaz.

1409
01:34:20,000 --> 01:34:24,000
Bütün sistemlerin ortaya çıkışının özü budur.

1410
01:34:24,000 --> 01:34:26,000
Farkına varmalıyız.

1411
01:34:27,000 --> 01:34:31,000
Bunun anlamı, daima yeni bilgilere açık olmamızdır.

1412
01:34:31,000 --> 01:34:34,000
Her ne kadar şu an ki inanışlarımızı ve kimliklerimizi

1413
01:34:34,000 --> 01:34:35,500
tehlikeye soksa da.

1414
01:34:36,000 --> 01:34:40,000
Malesef, günümüz toplumu bunu algılayamadı,

1415
01:34:40,000 --> 01:34:44,000
ve kurulu düzen eskimiş sosyal yapıları muhafaza ederek,

1416
01:34:44,000 --> 01:34:47,000
gelişimi engellemeye devam ediyor.

1417
01:34:47,000 --> 01:34:51,000
Aynı zamanda toplum, değişmekten
korkmanın cezasını çekiyor.

1418
01:34:51,000 --> 01:34:54,000
Sabit bir kimliğe koşullandırılmış olduklarından,

1419
01:34:54,000 --> 01:34:56,000
insanların inanç sistemini sorgulamak,

1420
01:34:56,000 --> 01:35:00,000
genelde hakaretlerle ve sözlü münakaşa ile sonuçlanıyor.

1421
01:35:00,000 --> 01:35:04,000
Yanlışlığı kanıtlansa da, topluma mal olduğu için

1422
01:35:05,000 --> 01:35:09,000
yanlışı seçmek, saplantılı bir davranış bozukluğudur.

1423
01:35:09,000 --> 01:35:13,000
Birilerinde yeni bir anlayış seviyesi gelişmesi,

1424
01:35:13,000 --> 01:35:15,000
ileri farkındalık oluşturur.

1425
01:35:16,000 --> 01:35:20,000
Fikirleri güncellenmiş, değişmiş ve aydınlanmış,

1426
01:35:20,000 --> 01:35:22,000
bilinçli ve zeki bir insan gibi bir şey yoktur,

1427
01:35:22,000 --> 01:35:26,000
ve bu sadece zaman meselesidir.

1428
01:35:27,000 --> 01:35:31,000
Yeni ve değişim yaratacak bilgilerden uzak durma,

1429
01:35:31,000 --> 01:35:35,000
bir inanç sistemine körlemesine inanma eğilimi,

1430
01:35:35,000 --> 01:35:39,000
fikirsel maddecilikten başka bir şey değildir.

1431
01:35:40,000 --> 01:35:43,000
Parasal sistem, bu maddeciliği baki kılar.

1432
01:35:43,000 --> 01:35:46,000
Sadece kendi çıkarı olan düzeni korumaz,

1433
01:35:46,000 --> 01:35:51,000
ayrıca bu düzene körlemesine kapılmış

1434
01:35:51,000 --> 01:35:53,000
sayısız insanı,

1435
01:35:53,000 --> 01:35:58,000
bu statükonun kendi kendini tayin etmiş
gardiyanları haline getirmektedir.

1436
01:35:58,000 --> 01:36:02,000
Artık onları kontrol edecek çoban
köpeğine ihtiyaç duymayan koyunlar,

1437
01:36:02,000 --> 01:36:08,000
normallerin dışına çıkanları sürüden
dışlayarak birbirlerini kontrol ediyorlar.

1438
01:36:08,000 --> 01:36:10,000
Bu eğilim, değişimi engeller,

1439
01:36:10,000 --> 01:36:12,000
ve var olan düzeni sürdürür.

1440
01:36:12,000 --> 01:36:14,000
Kimlik, rahatlık,

1441
01:36:14,000 --> 01:36:16,000
güç ve çıkar uğruna olan

1442
01:36:16,000 --> 01:36:18,000
bu düzen sürdürülemez.

1443
01:36:18,000 --> 01:36:21,000
Sadece dengesizlik,

1444
01:36:21,000 --> 01:36:22,000
bölünme,

1445
01:36:22,000 --> 01:36:23,000
çarpıklık,

1446
01:36:23,000 --> 01:36:24,000
ve her durumda,

1447
01:36:24,000 --> 01:36:26,000
tahribat yaratacaktır.

1448
01:36:28,000 --> 01:36:30,000
Zaman, değişim zamanıdır.

1449
01:36:31,000 --> 01:36:32,000
Avcı-toplayıcılardan,

1450
01:36:32,000 --> 01:36:34,000
tarım devrimine,

1451
01:36:34,000 --> 01:36:36,000
sanayi devrimine,

1452
01:36:36,000 --> 01:36:38,000
izlenen yol nettir.

1453
01:36:38,000 --> 01:36:40,000
Yeni bir sosyal sistemin zamanıdır.

1454
01:36:40,000 --> 01:36:43,000
Bugün sahip olduğumuz anlayışı yansıtan bir sistemin zamanıdır.

1455
01:36:44,000 --> 01:36:46,000
Parasal sistem,

1456
01:36:46,000 --> 01:36:47,000
kıtlığın esas olduğu

1457
01:36:47,000 --> 01:36:49,000
bir dönemin ürünüdür.

1458
01:36:50,000 --> 01:36:51,000
Teknoloji çağında,

1459
01:36:51,000 --> 01:36:54,000
artık topluma uygun değildir.

1460
01:36:54,000 --> 01:36:58,000
Yarattıkları, sapmış davranışlara sebep olmuştur.

1461
01:36:59,000 --> 01:37:02,000
Keza dini inanışlar gibi,

1462
01:37:02,000 --> 01:37:04,000
dominant dünya görüşleri,

1463
01:37:04,000 --> 01:37:07,000
toplumla uyuşmadan işlenmiştir.

1464
01:37:07,000 --> 01:37:12,000
İslam, Hıristiyanlık, Musevilik, Hinduizm ve diğerleri,

1465
01:37:12,000 --> 01:37:16,000
kişisel ve sosyal gelişimin önündeki engellerdir.

1466
01:37:16,000 --> 01:37:20,000
Kapalı dünya görüşünü sürdüren grupların,

1467
01:37:20,000 --> 01:37:23,000
bu kıt algılayışla bildikleri,

1468
01:37:23,000 --> 01:37:27,000
evrenin kendi devinimine sahip olamayacağıdır.

1469
01:37:29,000 --> 01:37:33,000
Din, devinim sürecine olan

1470
01:37:33,000 --> 01:37:34,000
farkındalığı yok etmiştir.

1471
01:37:34,000 --> 01:37:37,000
Takipçilerine yüklediği
psikolojik yıkıma sebep olan "inanç" ile,

1472
01:37:37,000 --> 01:37:39,000
ve gelenekselleştirilmiş atıl inanışlarla,

1473
01:37:39,000 --> 01:37:42,000
onların mantık ve yeni bilgileri

1474
01:37:42,000 --> 01:37:45,000
reddetmelerine sebep olmuştur.

1475
01:37:46,000 --> 01:37:48,000
Tanrı konsepti,

1476
01:37:48,000 --> 01:37:52,000
doğayı açıklama metodudur.

1477
01:37:52,000 --> 01:37:55,000
İlk zamanlarda insanlar,

1478
01:37:55,000 --> 01:37:57,000
her şeyin nasıl oluştuğunu,

1479
01:37:57,000 --> 01:37:59,000
doğanın nasıl işlediğini bilmiyorlardı.

1480
01:37:59,000 --> 01:38:02,000
Bu yüzden de küçük hikayelerini uydurdular.

1481
01:38:02,000 --> 01:38:06,000
Tanıyı kendi hayal güçleriyle yaptılar.

1482
01:38:06,000 --> 01:38:08,000
İnsanlar hatalı davrandığında,

1483
01:38:08,000 --> 01:38:10,000
sinirlenen bir adam,

1484
01:38:10,000 --> 01:38:13,000
seller ve depremler yaratıyordu.

1485
01:38:13,000 --> 01:38:16,000
Ve bunlara "tanrının işi" dediler.

1486
01:38:17,000 --> 01:38:20,000
İnançların sindirici tarihine gelişi güzel bir göz attığımızda,

1487
01:38:20,000 --> 01:38:23,000
kurgulanmış efsaneler oldukları ve,

1488
01:38:23,000 --> 01:38:27,000
tarih süresince etkilenerek zirve
noktasına geldikleri ortaya çıkar.

1489
01:38:27,000 --> 01:38:31,000
Örneğin, Hıristiyanlık inancının en önemli öğretisi,

1490
01:38:31,000 --> 01:38:33,000
İsa'nın ölümü ve yeniden dirilişidir.

1491
01:38:33,000 --> 01:38:37,000
İncil'in buyurduğu bu inanış çok önemlidir.

1492
01:38:37,000 --> 01:38:43,000
"Eğer İsa dirilmezse öğütlerimiz
boşunadır ve inancınız da boşunadır"

1493
01:38:45,000 --> 01:38:48,000
Bu hikayeyi kelimesi kelimesine kabul etmek çok zordur.

1494
01:38:48,000 --> 01:38:54,000
Yüzyıllardır bu doğa üstü olayı
belirten tek kaynak olmaması bir tarafa,

1495
01:38:54,000 --> 01:38:57,000
aynı şekilde ölmüş ve yeniden dirilmiş
Hıristiyanlık öncesi kurtarıcıların,

1496
01:38:57,000 --> 01:39:00,000
çok büyük bir sayıda olduğunu bilmek,

1497
01:39:00,000 --> 01:39:04,000
bu hikayeyi de efsaneler arasına koyar.

1498
01:39:05,000 --> 01:39:06,000
Tortullian gibi,

1499
01:39:06,000 --> 01:39:07,000
ilk kilise figürleri

1500
01:39:07,000 --> 01:39:11,000
büyük benzerlikleri kırmak için,

1501
01:39:11,000 --> 01:39:15,000
bu benzerlikleri Şeytan'ın yarattığını savunur.

1502
01:39:15,000 --> 01:39:17,000
İkinci yüzyılda yer bulan;

1503
01:39:17,000 --> 01:39:20,000
"Şeytan, doğruluğu yoldan çıkarandır,

1504
01:39:20,000 --> 01:39:23,000
İsa'nın kutsal mucizelerini taklit eder,

1505
01:39:23,000 --> 01:39:27,000
inananlarını vaftiz eder ve günahlarından arındırır,

1506
01:39:27,000 --> 01:39:32,000
nimetler için adak adar ve yeniden dirilir.

1507
01:39:32,000 --> 01:39:36,000
İlahi şeyleri tamamen kopyalayan,

1508
01:39:36,000 --> 01:39:39,000
Şeytan'ın kurnazlığını anlayın."

1509
01:39:40,000 --> 01:39:42,000
ifadesi gerçekten üzücüdür. Bununla birlikte,

1510
01:39:42,000 --> 01:39:45,000
Hıristiyanlık’tan, Musevilik'ten,
İslam'dan ve diğerlerinden gelen

1511
01:39:45,000 --> 01:39:48,000
bu hikayelere inanmayı bıraktığımızda,

1512
01:39:48,000 --> 01:39:50,000
tamamen tarih olurlar,

1513
01:39:50,000 --> 01:39:53,000
ve gerçekte oldukları gibi birçok inançtan elde edilmiş

1514
01:39:53,000 --> 01:39:58,000
özünde mecazi deyimler olduklarını kabul ettiğimizde,

1515
01:39:58,000 --> 01:40:01,000
görürüz ki bütün dinler ortak bir silsileyi paylaşırlar.

1516
01:40:01,000 --> 01:40:04,000
Bu hepsini birleştiren zorunluluk;

1517
01:40:04,000 --> 01:40:07,000
inanılma ve değerli olma ihtiyaçlarıdır.

1518
01:40:09,000 --> 01:40:12,000
Dini inançlar, diğer tüm ideolojilerden çok daha fazla

1519
01:40:12,000 --> 01:40:14,000
parçalanmaya ve çatışmaya neden oldu.

1520
01:40:14,000 --> 01:40:19,000
Sadece Hıristiyanlık 34.000 farklı alt gruba sahiptir.

1521
01:40:20,000 --> 01:40:23,000
İncil, yorumlama işidir.

1522
01:40:23,000 --> 01:40:25,000
Okuduğunuzda, aklınızdan geçen;

1523
01:40:25,000 --> 01:40:29,000
"Sanırım İsa bunu demiş.
Bence Eyüp bunu anlatmış.

1524
01:40:29,000 --> 01:40:31,000
Hayır! Bunu demiş!" gibidir.

1525
01:40:31,000 --> 01:40:35,000
Lutherciler var, Yedinci gün Adventistleri var, Katolikler var,

1526
01:40:35,000 --> 01:40:42,000
hiç olmayan bir şey için, kiliselere bölünmüşler.

1527
01:40:45,000 --> 01:40:48,000
Bölünmenin bu noktasında,

1528
01:40:48,000 --> 01:40:51,000
dini inançların ticari markası,

1529
01:40:51,000 --> 01:40:54,000
inancımızı sarsan ikinci bozulmadır.

1530
01:40:54,000 --> 01:40:56,000
Ayrışmanın yanlış kavramları,

1531
01:40:56,000 --> 01:41:01,000
hayatın ortak yaşamsal ilişkisini inkar ederler.

1532
01:41:02,000 --> 01:41:06,000
Bütün doğal sistemlerin zamanla
meydana geldiğini anlamazsak,

1533
01:41:06,000 --> 01:41:10,000
gerçekler sürekli değiştirilmiş ve mahvedilmiş

1534
01:41:10,000 --> 01:41:12,000
öğretiler üzerine kurulacaktır.

1535
01:41:12,000 --> 01:41:16,000
Anlamalıyız ki bütün sistemler, aslında

1536
01:41:16,000 --> 01:41:21,000
sadece insanlar tarafından uydurulmuş parçalardır.

1537
01:41:21,000 --> 01:41:25,000
Tabiattan bağımsız hiçbir şey olamaz.

1538
01:41:25,000 --> 01:41:30,000
Tabiatın bütünü, birbiriyle ilişkili
varlıkların müşterek sistematiğidir.

1539
01:41:30,000 --> 01:41:35,000
Her neden bir sonuç oluşturur, var olan
sadece yoğunlaştırılmış bir bütündür.

1540
01:41:36,000 --> 01:41:39,000
Çevreye ne denli bağımlı olduğumuzu görmezsiniz,

1541
01:41:39,000 --> 01:41:43,000
özgürmüşüz, kafamıza göre
takılıyormuşuz gibi görünür.

1542
01:41:43,000 --> 01:41:46,000
Oysa, oksijeni alırsanız, hepimiz anında ölürüz.

1543
01:41:46,000 --> 01:41:48,000
Bitki örtüsünü alın, ölürüz.

1544
01:41:48,000 --> 01:41:51,000
Güneş olmadan, bütün bitkiler ölür.

1545
01:41:51,000 --> 01:41:53,000
Bizler birbirimizle bağımlıyız.

1546
01:41:53,000 --> 01:41:56,000
Bunu tamamen öğreti olarak almalıyız.

1547
01:41:56,000 --> 01:41:58,000
Bu sadece insanlığın bu gezegendeki tecrübesi değil,

1548
01:41:58,000 --> 01:42:00,000
toplam bir tecrübe,

1549
01:42:00,000 --> 01:42:02,000
ve bizler de, bitkiler ve hayvanlar olmadan yaşayamayız.

1550
01:42:02,000 --> 01:42:05,000
Dört element olmadan yaşayamayız.

1551
01:42:05,000 --> 01:42:09,000
Ne zaman bunu bir öğreti olarak
kabul etmeye başlayacağız?

1552
01:42:09,000 --> 01:42:11,000
Başarılması gereken şey bu.

1553
01:42:11,000 --> 01:42:15,000
Başarı, çevremizdeki her şeyle ne kadar
iyi ilişki içinde olduğumuza bağlıdır.

1554
01:42:16,000 --> 01:42:18,000
Torunlarıma umdukları,

1555
01:42:18,000 --> 01:42:20,000
düzgün, barış içinde, her şeyin yolunda olduğu,

1556
01:42:20,000 --> 01:42:22,000
sosyal bir dünya,

1557
01:42:22,000 --> 01:42:24,000
miras bırakamadığım

1558
01:42:24,000 --> 01:42:27,000
gerçeğinin farkındayım,

1559
01:42:27,000 --> 01:42:31,000
bugün Etiyopya'da, Endonezya'da, Bolivya'da, Filistin'de, İsrail'de

1560
01:42:31,000 --> 01:42:34,000
yetişen her çocuk da, aynı umuda sahiptir.

1561
01:42:34,000 --> 01:42:37,000
Bütün topluluğu dikkate almalısınız.

1562
01:42:37,000 --> 01:42:39,000
Yoksa ciddi sorunlarınız olur.

1563
01:42:39,000 --> 01:42:43,000
Artık bütün dünyanın topluluk
olduğunu görmek zorundayız,

1564
01:42:43,000 --> 01:42:46,000
ve birbirimize bu yönde dikkat etmeliyiz.

1565
01:42:46,000 --> 01:42:48,000
Bu sadece insanoğlunun topluluğu değildir.

1566
01:42:48,000 --> 01:42:51,000
Bu bitkilerin, hayvanların ve elementlerin topluluğudur.

1567
01:42:51,000 --> 01:42:54,000
Bunu anlamaya gerçekten ihtiyacımız var.

1568
01:42:54,000 --> 01:42:56,000
Bizi mutluluğa ve

1569
01:42:56,000 --> 01:42:57,000
huzura götürecek olan budur.

1570
01:42:57,000 --> 01:42:59,000
Şu an hayatlarımızda eksik olan budur.

1571
01:42:59,000 --> 01:43:01,000
Buna maneviyat diyebiliriz.

1572
01:43:01,000 --> 01:43:03,000
Fakat konunun aslı;

1573
01:43:03,000 --> 01:43:07,000
huzur, birbirine bağlı olmaktan gelir.

1574
01:43:07,000 --> 01:43:08,000
Bizim tanrısal özelliğimiz budur,

1575
01:43:08,000 --> 01:43:10,000
bu bizim bir parçamızdır.

1576
01:43:10,000 --> 01:43:12,000
Bunu gerçekten,

1577
01:43:12,000 --> 01:43:14,000
içinizde, derinlerde hissedebilirsiniz.

1578
01:43:14,000 --> 01:43:17,000
Bu inanılmaz muhteşem duygudur
ve sahip olduğunuzda bilirsiniz.

1579
01:43:17,000 --> 01:43:18,000
Bunu paradan alamazsınız.

1580
01:43:18,000 --> 01:43:20,000
Bunu bağlanmaktan alırsınız.

1581
01:43:22,000 --> 01:43:25,000
"Eğer bu ülkeye zarar vermiyorsa,

1582
01:43:26,000 --> 01:43:29,000
nükleer silahlar yapmaya nasıl devam edeceğiz,

1583
01:43:29,000 --> 01:43:31,000
ne demek istediğimi biliyorsunuz?

1584
01:43:31,000 --> 01:43:33,000
Askeri endüstriye ne olur,

1585
01:43:33,000 --> 01:43:36,000
hepimiz bir olmayı başarırsak?

1586
01:43:37,000 --> 01:43:39,000
Bu ekonomiyi mahvedecektir.

1587
01:43:39,000 --> 01:43:48,000
Her halükarda sahte olan ekonomiyi..."

1588
01:43:50,000 --> 01:43:52,000
"Otlakçı olan ekonomidir.

1589
01:43:52,000 --> 01:43:55,000
Hükümetin neden çatırdadığını görüyorsunuz..."

1590
01:43:57,000 --> 01:44:01,500
"Koşulsuz sevgiyi tecrübe etme düşüncesiyle."
Bill Hicks - 1961-1994


1591
01:44:02,000 --> 01:44:06,000
"İnanıyorum ki, silahsız gerçekler ve
koşulsuz sevgi dünyada son sözü söyleyecektir."


1592
01:44:06,000 --> 01:44:09,000
Dr. Martin Luther King Jr. - 1929-1968

1593
01:44:11,000 --> 01:44:15,000
Kişisel varlığımızın bütününün,

1594
01:44:15,000 --> 01:44:17,000
dünyamızdaki diğer her şeyin

1595
01:44:17,000 --> 01:44:20,000
bütününe bağlı olduğunu bir kez anladığımızda,

1596
01:44:20,000 --> 01:44:25,000
koşulsuz sevginin ne anlama geldiğini göreceğiz.

1597
01:44:25,000 --> 01:44:29,000
Sevgi, önyargısız olarak, her şeyi kendiniz gibi,

1598
01:44:29,000 --> 01:44:33,000
ve kendinizi her şey gibi görmektir.

1599
01:44:33,000 --> 01:44:37,000
Nitekim, bir zamanlar hepimiz bir bütündük.

1600
01:44:37,000 --> 01:44:39,000
"Hepimiz bir yıldızın merkezindensek,

1601
01:44:39,000 --> 01:44:41,000
parçamız olan her atom bir yıldızın merkezindense,

1602
01:44:41,000 --> 01:44:43,000
o halde hepimiz aynı şeyiz.

1603
01:44:43,000 --> 01:44:46,000
Buffalo'da sokaktaki bir kola makinesi veya bir izmarit de,

1604
01:44:46,000 --> 01:44:48,000
bir yıldızdaki atomlardan oluşuyor.

1605
01:44:48,000 --> 01:44:50,000
Sizin ve benim gibi,

1606
01:44:50,000 --> 01:44:51,000
binlerce kez dönüşüme uğradılar.

1607
01:44:51,000 --> 01:44:55,000
Bu yüzden, o dışarıdaki şey benim sadece.

1608
01:44:55,000 --> 01:44:59,000
Peki, ne var bundan korkacak?
Teselli arayacak ne var?


1609
01:44:59,000 --> 01:45:02,000
Hiçbir şey. Korkacak bir şey yok çünkü,
her şey biziz.


1610
01:45:02,000 --> 01:45:05,000
Sorun, doğarken, adımız konarken, kimliğimiz olduğunda

1611
01:45:05,000 --> 01:45:08,000
bölünmemizdedir.

1612
01:45:08,000 --> 01:45:09,000
Birlikten ayrılıyoruz,

1613
01:45:09,000 --> 01:45:10,000
ve dinlerin istismar ettikleri budur.

1614
01:45:10,000 --> 01:45:14,000
Bazı insanlar, birliğin tekrar bir
parçası olma arayışını alırlar,


1615
01:45:14,000 --> 01:45:18,000
ve bunu sömürürler.
Buna tanrı derler, kuralları olduğunu söylerler,


1616
01:45:18,000 --> 01:45:19,000
bence bu zalimcedir.

1617
01:45:19,000 --> 01:45:22,000
Bence bunu din olmadan da yapabilirsiniz." - George Carlin - 1937-2008

1618
01:45:22,000 --> 01:45:25,300
"Dünya dışından gelen bir ziyaretçi, insan
toplulukları arasındaki farklılıkları incelese,


1619
01:45:25,300 --> 01:45:28,600
bulacağı benzerliklerin, farklılıklarla
karşılaştırıldığında saçma sapan olduğunu fark eder.


1620
01:45:28,600 --> 01:45:31,900
Hayatlarımız, geçmişimiz ve geleceğimiz,
Güneş'e, Ay'a ve yıldızlara bağlıdır...


1621
01:45:31,900 --> 01:45:35,200
Biz insanlar, tabiatı ve güçleri oluşturan atomları,

1622
01:45:35,200 --> 01:45:37,500
ve heykeltıraşlığını yaptığı bu evreni gördük...

1623
01:45:37,500 --> 01:45:41,800
Bizler, evrenin cisim bulmuş gözleri,
kulakları ,düşünceleri ve duygularıyız.


1624
01:45:41,800 --> 01:45:44,100
En azından, kökenlerimiz hakkında meraklanmaya başladık...

1625
01:45:44,100 --> 01:45:48,400
Yıldızları oluşturan yıldız tozu,
milyar milyarlarca atomun organize bütünlüğü,


1626
01:45:48,400 --> 01:45:52,700
tabiatın evriminin tasarlanması, çok uzun bir
yoldan geçerek Dünya Gezegeni'ndeki bilinç şeklini aldı.


1627
01:45:52,700 --> 01:45:56,000
Bağlılıklarımız türlere ve gezegenedir.
Dünya için konuşuyoruz.


1628
01:45:56,000 --> 01:45:59,800
Kurtarmayı ve geliştirmeyi amaçladığımız
zorunluluğumuz, sadece kendimiz için değil,


1629
01:45:59,800 --> 01:46:03,600
aynı zamanda özümüzü oluşturan
muazzam ve kadim kainat için de sahiplenilmelidir.


1630
01:46:03,600 --> 01:46:07,600
Hepimiz tek türüz.
Bizler yıldız ışığını toplayan yıldız tozuyuz."


1631
01:46:07,600 --> 01:46:10,000
Carl Sagan - 1934-1996

1632
01:46:10,000 --> 01:46:12,000
Sosyal sistemlerimizin eskimiş ve çökmüş olduğunu,

1633
01:46:12,000 --> 01:46:15,000
ortaya koyma zamanıdır.

1634
01:46:15,000 --> 01:46:18,000
Herkesin değerli ve gerçekten özgür olduğu,

1635
01:46:18,000 --> 01:46:21,000
uzun soluklu küresel toplumu yaratmak için,

1636
01:46:21,000 --> 01:46:23,000
birlikte çalışmalıyız.

1637
01:46:24,000 --> 01:46:26,000
Şahsi inanışlarınız, her ne olursa olsun,

1638
01:46:26,000 --> 01:46:30,000
hayatın gereksinimlerine gelince anlamsızdır.

1639
01:46:30,000 --> 01:46:32,000
Her insan çıplak olarak doğar.

1640
01:46:32,000 --> 01:46:35,000
Isınmaya, beslenmeye, suya, barınmaya ihtiyaç duyar.

1641
01:46:35,000 --> 01:46:37,000
Geriye kalan her şey ikinci plandadır.

1642
01:46:37,000 --> 01:46:40,000
Elimizdeki en önemli konu,

1643
01:46:40,000 --> 01:46:44,000
dünya kaynaklarının akıllı idaresidir.

1644
01:46:44,000 --> 01:46:47,000
Bu, parasal sistem ile asla sağlanamaz,

1645
01:46:47,000 --> 01:46:50,000
çünkü çıkar amacı gütmek bencillik gütmektir.

1646
01:46:50,000 --> 01:46:53,000
Bu nedenle de eşitsizlik, dengesizlik tabiatında vardır.

1647
01:46:54,000 --> 01:46:57,000
Bununla beraber, politikacılar da kullanışsızdır.

1648
01:46:57,000 --> 01:47:02,000
Hayat dair gerçek sorunlarımız politik değil, tekniktir.

1649
01:47:02,000 --> 01:47:05,000
Ayrıca, din gibi ideolojiler,

1650
01:47:05,000 --> 01:47:06,000
insanları böler,

1651
01:47:06,000 --> 01:47:09,000
değerinin, amacının ve sosyal alakasının

1652
01:47:09,000 --> 01:47:13,000
kabul edilmesi için toplumda büyük bir yankı gerektirir.

1653
01:47:13,000 --> 01:47:15,000
Umarız, zamanla din,

1654
01:47:15,000 --> 01:47:18,000
maddeciliğini ve hurafelerini kaybedecek

1655
01:47:18,000 --> 01:47:22,000
ve felsefe alanında yerini alacaktır.

1656
01:47:22,000 --> 01:47:25,000
Gerçek şu ki bugün toplum,
yaratıcılık, birleşme ve ilerleme yerine

1657
01:47:25,000 --> 01:47:29,000
sürekli savunma ve güvenlikten bahseden

1658
01:47:29,000 --> 01:47:33,000
politikacılar sebebiyle geri kalmıştır.

1659
01:47:33,000 --> 01:47:38,000
Bugün sadece ABD, savunma için yılda 500 milyar dolar harcıyor.

1660
01:47:38,000 --> 01:47:43,000
Bu, Amerika’daki her lise öğrencisini
4 yıllık bir koleje göndermeye yeter.

1661
01:47:44,000 --> 01:47:46,000
1940'larda Manhattan Projesi,

1662
01:47:46,000 --> 01:47:50,000
kitle imha silahlarının ilkini üretti.

1663
01:47:50,000 --> 01:47:56,000
Bu programda 130.000 insan görev
aldı ve inanılmaz para harcandı.

1664
01:47:56,000 --> 01:48:00,000
O bilim adamı grubu, insanları öldürme yolları yerine,

1665
01:48:00,000 --> 01:48:03,000
kendi kendini geçindiren, bolluk içinde
bir dünya yaratmak için çalışsaydı,

1666
01:48:03,000 --> 01:48:08,000
hayatlarımızın bugün nasıl olabileceğini bir hayal edin.

1667
01:48:08,000 --> 01:48:12,000
Amaçları bu olsaydı bugün hayat çok daha farklı olurdu.

1668
01:48:14,000 --> 01:48:17,000
Kitle imha silahları yerine,

1669
01:48:17,000 --> 01:48:21,000
çok daha güçlü bir şeyi ortaya çıkarma zamanıdır.

1670
01:48:21,000 --> 01:48:25,000
Kitle Üretim Silahları
(WMC - Weapons of Mass Creation).

1671
01:48:25,000 --> 01:48:29,000
Bizim asıl tanrısallığımız,
yaratabilme kabiliyetimizdir.

1672
01:48:29,000 --> 01:48:33,000
Yaşamın ortak yaşamsal bağlantılarını anlayarak güçlenip,

1673
01:48:33,000 --> 01:48:37,000
tabiatın gelişmekte olan yapısını rehber aldıktan sonra,

1674
01:48:37,000 --> 01:48:40,000
yapamayacağımız veya
başaramayacağımız hiçbir şey yoktur.

1675
01:48:42,000 --> 01:48:44,000
Tabi ki, değişmeyi reddedecek kurulu düzenin,

1676
01:48:44,000 --> 01:48:47,000
değişik çeşitleriyle

1677
01:48:47,000 --> 01:48:49,000
yüzleşeceğiz.

1678
01:48:49,000 --> 01:48:52,000
Bu düzenin kalbinde parasal sistem vardır.

1679
01:48:52,000 --> 01:48:54,000
Önceden açıklandığı gibi, kısmi karşılık politikası,

1680
01:48:54,000 --> 01:48:57,000
borçla oluşturulmuş bir kölelik çeşididir.

1681
01:48:57,000 --> 01:49:01,000
Toplum bu şekilde özgür olamaz.

1682
01:49:01,000 --> 01:49:04,000
Serbest ticaretin formu olan serbest pazar kapitalizmi,

1683
01:49:04,000 --> 01:49:08,000
dünyayı mahkum etmek ve ülkeleri
yönetmek için borcu kullanıyor,

1684
01:49:08,000 --> 01:49:12,000
bir avuç geniş iş ve politika gücüne hizmet ediyor.

1685
01:49:12,000 --> 01:49:15,000
Gözle görülen bu ahlaksızlıklar bir yana,

1686
01:49:15,000 --> 01:49:17,000
sistemin kendisi rekabete dayalıdır.

1687
01:49:17,000 --> 01:49:20,000
Bu nedenle kamu refahı için yapılan,

1688
01:49:20,000 --> 01:49:23,000
büyük boyutlu işbirliklerini derhal imha eder.

1689
01:49:23,000 --> 01:49:28,500
Dolayısıyla gerçek bir küresel
yapılanmaya her kalkışma engellenir.

1690
01:49:29,000 --> 01:49:33,000
Bu finansal ve şirketsel yapılar artık eskimiştir,

1691
01:49:33,000 --> 01:49:35,000
ve ortadan kalkmalıdır.

1692
01:49:37,000 --> 01:49:42,000
Tabi ki iş dünyasının ve ekonominin elitlerinin
bu fikre katılacağını sanacak kadar saf değiliz.

1693
01:49:42,000 --> 01:49:44,000
Güç ve kontrollerini kaybederler.

1694
01:49:44,000 --> 01:49:47,000
Barışçıl ve stratejik bir eylem başlamalıdır.

1695
01:49:48,000 --> 01:49:51,000
Hareketin en güçlü aşaması basittir.

1696
01:49:51,000 --> 01:49:57,000
Güç odaklarını insanların lehine hareket etmeye
zorlamak için davranışlarımızı değiştirmeliyiz.

1697
01:49:58,000 --> 01:50:01,000
SİSTEMİ DESTEKLEMEYİ BIRAKMALIYIZ.

1698
01:50:02,000 --> 01:50:04,000
Bu düzenin değişmesinin tek yolu,

1699
01:50:04,000 --> 01:50:07,000
bitmeyen bu kusurların ve ahlaksızlığın farkında olup,

1700
01:50:07,000 --> 01:50:11,000
bunun bir parçası olmayı reddetmemizdir.

1701
01:50:12,000 --> 01:50:16,000
Onlar, bizim önerdiğimiz tasarımlardan dolayı,

1702
01:50:16,000 --> 01:50:18,000
para sistemini bırakmayacaklardır.

1703
01:50:18,000 --> 01:50:20,000
Sistem çökmek zorundadır,

1704
01:50:20,000 --> 01:50:25,000
ve insanlar seçilmiş liderlerine
olan inançlarından vazgeçmelidir.

1705
01:50:25,000 --> 01:50:30,000
Eğer "the Venus Project" ana alternatif olarak seçilirse,

1706
01:50:30,000 --> 01:50:32,000
bu, değişimin başlıca öğesi olacaktır.

1707
01:50:32,000 --> 01:50:35,000
Olmazsa, sonuçlarından korkuyorum.

1708
01:50:35,000 --> 01:50:40,000
İstatistikler ülkemizin iflas
etmek üzere olduğunu gösteriyor.

1709
01:50:40,000 --> 01:50:46,000
Muhtemelen, ülkemiz askeri bir diktatörlüğe dönüşecek,

1710
01:50:46,000 --> 01:50:50,000
isyanları engelleyebilmek ve
sosyal çöküşü tamamlamak için.

1711
01:50:50,000 --> 01:50:52,000
ABD çökerse,

1712
01:50:52,000 --> 01:50:55,000
diğer tüm kültürler de benzer durumlarla karşılaşır.

1713
01:50:56,000 --> 01:51:00,000
Şimdilerde dünyanın finans
sistemi, gelirin düşmesinden dolayı,

1714
01:51:00,000 --> 01:51:02,000
uçurumun eşiğindedir.

1715
01:51:02,000 --> 01:51:05,000
2003'de piyasa uzmanlarının belirttiği,

1716
01:51:05,000 --> 01:51:08,000
ABD ulusal borcunun üzerindeki faiz,

1717
01:51:08,000 --> 01:51:11,000
10 yıl içinde altından kalkılamayacak hale gelecek.

1718
01:51:11,000 --> 01:51:15,000
Bu, teorik olarak ABD ekonomisinin iflası anlamına gelir,

1719
01:51:15,000 --> 01:51:18,000
ve bunun dünyaya yansıması çok büyük çapta olur.

1720
01:51:18,000 --> 01:51:20,000
Kısmi karşılık bazlı parasal sistem,

1721
01:51:20,000 --> 01:51:23,000
genleşmesinin teorik limitlerine ulaşıyor,

1722
01:51:23,000 --> 01:51:27,000
ve bu aralar gördüğünüz banka
iflasları sadece başlangıçtır.

1723
01:51:27,000 --> 01:51:30,000
İşte bu nedenle enflasyon alıp başını gitmiştir,

1724
01:51:30,000 --> 01:51:32,000
borcumuz rekor seviyelerdedir,

1725
01:51:32,000 --> 01:51:35,000
hükümet ve FED, yozlaşmış sistemi daha da

1726
01:51:35,000 --> 01:51:37,000
kanatmak için yeni para basmaktadır.

1727
01:51:37,000 --> 01:51:39,000
Bankaların hayatta kalmasını sağlamanın tek yolu,

1728
01:51:39,000 --> 01:51:40,000
daha fazla para yapmaktır.

1729
01:51:40,000 --> 01:51:42,000
Daha fazla para yapmanın tek yoluysa,

1730
01:51:42,000 --> 01:51:45,000
daha fazla borç ve enflasyon yaratmaktır.

1731
01:51:45,000 --> 01:51:48,000
Tabloların dönmesi,

1732
01:51:48,000 --> 01:51:52,000
ve insanların önceden almış
oldukları kredileri ödeyemez hale gelip

1733
01:51:52,000 --> 01:51:55,000
yeni krediler almak istememesi, sadece an meselesidir.

1734
01:51:55,000 --> 01:51:57,000
Paranın genleşmesi duracak,

1735
01:51:57,000 --> 01:52:01,000
ve daha önce görmediğimiz
derecede bir küçülme başlayacaktır.

1736
01:52:01,000 --> 01:52:05,000
Piramit şeklindeki bir çağın sonu.

1737
01:52:05,000 --> 01:52:07,000
Halihazırda, başlamıştır.

1738
01:52:08,000 --> 01:52:11,000
Bu yüzden, bu finansal batışın zayıflığını avantajımıza çevirerek,

1739
01:52:11,000 --> 01:52:14,000
ne olduğunu ortaya koymalıyız.

1740
01:52:14,000 --> 01:52:16,000
İşte bazı öneriler:

1741
01:52:16,000 --> 01:52:18,000
Bir.
Bankacılık sahtekarlığını ortaya koyun.

1742
01:52:18,000 --> 01:52:22,000
Citibank, JP Morgan Chase, ve Bank of America,

1743
01:52:22,000 --> 01:52:26,000
ahlaksız federal rezerv sisteminin en güçlü denetleyicileridirler.

1744
01:52:26,000 --> 01:52:30,000
Bu kuruluşları boykot etme zamanıdır.

1745
01:52:30,000 --> 01:52:33,000
Eğer bunlarda banka hesabınız veya kredi kartınız varsa,

1746
01:52:33,000 --> 01:52:35,000
paranızı başka bankaya yatırın.

1747
01:52:35,000 --> 01:52:39,000
Mortgage anlaşmanız varsa,
başka bankadan tekrar finanse edin.

1748
01:52:39,000 --> 01:52:41,000
Hisselerine sahipseniz, satın.

1749
01:52:41,000 --> 01:52:43,000
Onlar için çalışıyorsanız, işi bırakın.

1750
01:52:43,000 --> 01:52:45,000
Bu hareket,

1751
01:52:45,000 --> 01:52:48,000
özel bankacılık kartelinin arkasında gerçek güç olan

1752
01:52:48,000 --> 01:52:50,000
FED'i küçük düşürecektir.

1753
01:52:50,000 --> 01:52:55,000
Bankacılık sisteminin sahtekar
olduğunun farkına varılmasını sağlayacaktır.

1754
01:52:55,000 --> 01:52:57,000
İki.
Televizyon haberlerini kapatın.

1755
01:52:57,000 --> 01:53:02,000
Haber almak için internetteki
bağımsız haber ajanslarını ziyaret edin.

1756
01:53:02,000 --> 01:53:07,000
CNN, NBC, ABC, FOX ve diğerleri,

1757
01:53:07,000 --> 01:53:11,000
statükoyu korumak için tüm haberleri filtreden geçirirler.

1758
01:53:11,000 --> 01:53:15,000
Tüm ana medya kurumlarına sahip dört şirket yüzünden,

1759
01:53:15,000 --> 01:53:17,000
tarafsız haber imkansızdır.

1760
01:53:17,000 --> 01:53:20,000
İnternetin gerçek güzelliği de buradadır.

1761
01:53:20,000 --> 01:53:22,000
İnternetteki serbest bilgi akışından dolayı,

1762
01:53:22,000 --> 01:53:25,000
kurulu düzen kontrolünü kaybediyor.

1763
01:53:25,000 --> 01:53:27,000
İnterneti her zaman korumalıyız,

1764
01:53:27,000 --> 01:53:30,000
çünkü bugün gerçek kurtarıcımız odur.

1765
01:53:31,000 --> 01:53:32,000
Üç.

1766
01:53:32,000 --> 01:53:38,000
Kendinizin, ailenizin veya tanıdığınız herhangi birinin

1767
01:53:38,000 --> 01:53:41,000
askeriyeye katılmasına, asla izin vermeyin,

1768
01:53:41,000 --> 01:53:44,000
Bu eskimiş kurum,

1769
01:53:44,000 --> 01:53:47,000
artık sadece kurulu düzeni devam ettirmek için kullanılıyor,

1770
01:53:47,000 --> 01:53:49,000
ve artık amacına uygun değildir.

1771
01:53:49,000 --> 01:53:52,000
Irak'taki ABD askerleri, ABD şirketleri için çalışıyorlar,

1772
01:53:52,000 --> 01:53:54,000
insanlar için değil.

1773
01:53:54,000 --> 01:53:57,000
Propaganda güçleri, bizi savaşın doğallığına

1774
01:53:57,000 --> 01:54:00,000
ve askeriyenin onurlu bir kurum
olduğuna inandırmaya çalışıyor.

1775
01:54:00,000 --> 01:54:01,000
Eğer savaş doğal bir şey ise,

1776
01:54:01,000 --> 01:54:03,000
neden her gün,

1777
01:54:03,000 --> 01:54:06,000
travma sonrası stres bozukluğu sebebiyle,

1778
01:54:06,000 --> 01:54:09,000
18 eski Amerikan askeri intihar ediyor?

1779
01:54:09,000 --> 01:54:12,000
Eğer erkek ve kadın askerlerimiz
bu kadar onurlandırılmışlarsa,

1780
01:54:12,000 --> 01:54:15,000
neden Amerikalı evsiz insanların %25'i,

1781
01:54:15,000 --> 01:54:17,000
eski askerden oluşmakta?

1782
01:54:18,000 --> 01:54:19,000
Dört.

1783
01:54:19,000 --> 01:54:22,000
Enerji şirketlerini desteklemeyi bırakın.

1784
01:54:22,000 --> 01:54:24,000
Müstakil bir evde yaşıyorsanız,

1785
01:54:24,000 --> 01:54:25,000
şehir şebekesinden çıkın.

1786
01:54:25,000 --> 01:54:28,000
Evinizi temiz enerji ile,
kendi kendini idare edecek hale

1787
01:54:28,000 --> 01:54:30,000
getirmenin yollarını araştırın.

1788
01:54:30,000 --> 01:54:33,000
Güneş, rüzgar ve diğer yenilenebilen enerjiler,

1789
01:54:33,000 --> 01:54:36,000
artık ulaşılabilirler,

1790
01:54:36,000 --> 01:54:39,000
ve geleneksel enerjilerin bitmek
bilmeyen fiyat artışıyla uğraşmaktansa,

1791
01:54:39,000 --> 01:54:43,000
bunları araştırmak daha ucuz olacaktır.

1792
01:54:43,000 --> 01:54:45,000
Araba kullanıyorsanız,
bulabildiğiniz en küçük arabayı alın,

1793
01:54:45,000 --> 01:54:51,000
ve arabanızı hibrid, elektrik veya mevcut
yakıtlar dışında herhangi bir yakıt kullanabilen,

1794
01:54:51,000 --> 01:54:55,000
birçok dönüşümlü teknoloji içerisinden seçin.

1795
01:54:55,000 --> 01:54:56,000
Beş.

1796
01:54:56,000 --> 01:54:58,000
Politik düzeni reddedin.

1797
01:54:58,000 --> 01:55:02,000
Demokrasi aldatmacası zekamıza hakarettir.

1798
01:55:02,000 --> 01:55:06,000
Parasal sistem içinde asla gerçek bir demokrasi olmamıştır,

1799
01:55:06,000 --> 01:55:08,000
olmayacaktır.

1800
01:55:08,000 --> 01:55:13,000
Aynı şirketler tarafından yönetilen iki partimiz var.

1801
01:55:13,000 --> 01:55:16,000
O pozisyonlara şirketler tarafından getiriliyorlar,

1802
01:55:16,000 --> 01:55:20,000
ve popülerlikleri suni olarak
medya tarafından oluşturuluyor.

1803
01:55:20,000 --> 01:55:22,000
Özünde yozlaşmış bir sistemin içinde,

1804
01:55:22,000 --> 01:55:25,000
2 yılda bir personel değişimi,

1805
01:55:25,000 --> 01:55:27,000
anlamsızdır.

1806
01:55:27,000 --> 01:55:30,000
Bu politik oyunun gerçek yanı
yokmuş gibi davranmak yerine,

1807
01:55:30,000 --> 01:55:34,000
enerjinizi bu bozuk sistemin
üstesinden gelmeye odaklayın.

1808
01:55:36,000 --> 01:55:37,000
Ve altı.

1809
01:55:37,000 --> 01:55:39,000
Harekete katılın.

1810
01:55:39,000 --> 01:55:42,000
www.thezeitgeistmovement.com'a girin.

1811
01:55:42,000 --> 01:55:45,000
Bize sosyal değişim için yaratacağımız,
dünyanın daha önce hiç görmediği

1812
01:55:45,000 --> 01:55:47,000
büyüklükteki kitle eylemi için destek olun.

1813
01:55:47,000 --> 01:55:50,000
Herkesi, bu özünde yozlaşmış sistem hakkında

1814
01:55:50,000 --> 01:55:53,000
harekete geçirmeli ve bilinçlendirmeliyiz.

1815
01:55:53,000 --> 01:55:57,000
Tek gerçek uygulanabilir çözüm çerçevesinde,

1816
01:55:57,000 --> 01:56:00,000
bütün insanlık için kullanılacak,

1817
01:56:00,000 --> 01:56:03,000
gezegendeki tüm doğal kaynakları açıklayarak,

1818
01:56:03,000 --> 01:56:07,000
herkesi teknolojinin gerçek durumuyla
ilgili bilgilendireceğiz,

1819
01:56:07,000 --> 01:56:12,000
ve dünya savaşmak yerine birlikte çalışırsa,
hepimizin nasıl özgür olabileceğini anlatacağız.

1820
01:56:13,000 --> 01:56:15,000
Seçim sizin.

1821
01:56:15,000 --> 01:56:18,000
Finansal sistemin kölesi olmaya devam edebilirsiniz,

1822
01:56:18,000 --> 01:56:22,000
böylece kendinizi maddesel
çöple ve boş eğlencelerle rahatlatırken,

1823
01:56:22,000 --> 01:56:25,000
bitmeyen savaşları,

1824
01:56:25,000 --> 01:56:27,000
depresyonları ve dünyadaki adaletsizliği izlersiniz.

1825
01:56:27,000 --> 01:56:32,000
Ya da, enerjinizi doğru, anlamlı,
bütüncül ve tükenmez değişime,

1826
01:56:32,000 --> 01:56:36,000
ardında kimseyi bırakmadan tüm insanları özgür kılan

1827
01:56:36,000 --> 01:56:40,000
ve desteklemek için gerçekçi imkanlara
sahip olan değişime odaklarsınız.

1828
01:56:41,000 --> 01:56:45,000
Fakat, sonunda en mühim değişim,

1829
01:56:45,000 --> 01:56:48,000
başta sizin içinizde gerçekleşecek olandır.

1830
01:56:48,000 --> 01:56:52,000
Gerçek devrim, bilinçte olacak devrimdir,

1831
01:56:52,000 --> 01:56:56,000
ve her birimizin öncelikli ihtiyacı,

1832
01:56:56,000 --> 01:56:58,000
doğru olduğuna koşullandırıldığımız,

1833
01:56:58,000 --> 01:57:02,000
ilahi, maddesel zırvalardan kurtulmak,

1834
01:57:02,000 --> 01:57:05,000
keşfetmek, geliştirmek ve düzenlemektir,

1835
01:57:05,000 --> 01:57:10,000
tecrübeyle farkına vardığımız
bütünlüğümüzden gelen imge ile.

1836
01:57:12,000 --> 01:57:14,000
Bu size bağlı.

1837
01:57:16,000 --> 01:57:21,000
"Bütün bu tartışmalarda ve
konuşmalarda yapmaya çalıştığımız,


1838
01:57:21,000 --> 01:57:27,000
beyinlerde radikal bir değişim
sağlayamazsak ne olacağını görmektir.


1839
01:57:29,000 --> 01:57:32,000
Her şeyi olduğu gibi kabul etmemek için...

1840
01:57:34,000 --> 01:57:37,000
Fakat onları anlamak için, içinde olmak için, incelemek için,

1841
01:57:37,000 --> 01:57:42,000
bütün kalbinizi ve aklınızı, sahip olduğunuz her şeyinizi, keşfetmeye verin.

1842
01:57:42,000 --> 01:57:44,000
Farklı yaşamanın bir yolu.

1843
01:57:49,000 --> 01:57:53,000
Fakat sadece size bağlı ve asla bir başkasına değil.

1844
01:57:54,000 --> 01:57:56,000
Çünkü burada öğretmen yok,

1845
01:57:56,000 --> 01:57:58,000
öğrenci yok,

1846
01:57:58,000 --> 01:58:01,000
lider yok,

1847
01:58:01,000 --> 01:58:02,000
yol gösterici yok,

1848
01:58:02,000 --> 01:58:04,000
efendi yok, kurtarıcı yok.

1849
01:58:04,000 --> 01:58:10,000
Kendiniz için, öğretmensiniz ve öğrencisiniz, efendi, yol gösterici, lider sizsiniz,

1850
01:58:10,000 --> 01:58:13,000
siz her şeysiniz!

1851
01:58:13,000 --> 01:58:16,000
Ve,

1852
01:58:16,000 --> 01:58:18,000
anlamak,

1853
01:58:18,000 --> 01:58:21,000
değişimdir."
Jiddu Krishnamurti - 1895 - 1986


1854
02:01:35,000 --> 02:01:55,000
Çeviri: maDDoc
Altyazı düzenleme: [ ©ZEUS®™ ]

1855
02:01:59,000 --> 02:02:59,000
"Together we stand, divided we fall"
Zeitgeist Türkiye Facebook Grubu