Türk-Israel Yakınlaşması : "Metres İlişkisi" ya da "Tamamlayan Kavimler" Alıntı : Yalçın Küçük - İsyan 1

Eliyahu Sasson'un renkli yaşamını da buradan öğreniyoruz, Ankara'daki ilk Israel elçisi idi ve zamanın Türk Başbakanı Menderes, "kardeşim" diyordu; bunu kaydetmekle başlıyorum.

...

Buradan anlıyoruz, Türk dış işleri bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Roma'da, 1902 Şam doğumlu ve önce Osmanlı ve daha sonra İngiliz mandasına karşı savaşmış, istihbaratçı ve şimdiki sözcükle "Mossadçı", Eliyahu Sasson ile düzenli olarak, "regularly" buluşuyordu.

...

Kıbrıs'ın tarihindeki her dönüşte Yahudi manivelasını, sanıyorum, inandırıcı bir şekilde göstermiş bulunuyorum, Türkler tarafından alınması ise, Yasef Nasi ile yakından ilgilidir, İkinci Selim, Kıbrıs'ı, Yahudilere yurt olarak vermek üzere almak istiyordu, almıştır ve Yahudi-Karşıtı Parti'nin muhalefeti nedeniyle verememiştir.

...

Çalışmalarımda, Yahudilere, en uzak kavmin Araplar değil Elenler ve en yakının da Türkler değil Kürtler olduğunu yazıyordum.

...

Kıbrıs'ta Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurulmasına tanıklık ediyoruz; Sırlar'da, ambasadör K. Girgin'in anılarına dayanarak, kurucusunun F. Zorlu olduğunu göstermiştim.

Öyleyse, bir rastlantı ile karşımıza çıkan bu "arşiv" bilgisi, bizi daha da düşünmeye tahrik ediyor; ve Eliyahu Sasson-Fatin Zorlu düzenli görüşmelerinden, fikirde ve planlamada, "Mossad" ve Israel katkısını tezekkür etmeye başlıyoruz.

...

Sasson-Zurlu düzenli görüşmelerini açığa çıkaran kitap, "Israel'in Gizli Savaşları" başlığını taşıyordu ve Uğur Mumcu'nun bu kitabı bilmemesi imkansızdır.

Gerçekten biliyordu, fakat, Mumcu'nun bu görüşmeleri önemsemediği sonucunu çıkarmamız yerindedir.

Buna mukabil, Uğur, lan Black ve Benny Morris'in bu çalışmasına dayanarak, Israel-Kürt ilişkilerine dikkati çekmişti; belki de parmağını doğru yere koyan ilk yorumcuydu, Kuzey Irak'da Barzani Ailesi, Israel ile ortak bir savaş yürütüyordu, Israel'in gizli savaşları arasında bu da yer almaktadır.

Uğur Mumcu, bunu yazdıktan, en çok on beş gün sonra öldürülmüştür; Sevgili Arkadaşım Uğur'u sevgi ile anıyorum.