3. ÇUKUROVA DÜŞÜNCE ÇEŞNİSİ GÜNLERİ

3. ÇUKUROVA
DÜŞÜNCE ÇEŞNİSİ GÜNLERİ


2728 Nisan 2010


Ortak Tema:
alternatif


şünceni Paylaş,
Çeşniye Tat Kat


YER: Mithat Özsan Amfisi
İletişim:27.Nisan.2010-Salı
1. Oturum (09:30–12:00)
Oturum BaşkanıTuğba AKIN (Felsefe Gr. Böl. 2. Sınıf)

Açılış Konuşmaları:
Mustafa GÜNAY (Felsefe Gr. Böl. Baş. Yrd. Doç. Dr.)
A. Necmi YAŞAR (Eğt. Fak. Dekanı, Prof. Dr.)
Alper AKINOĞLU (Ç.Ü. Rektörü, Prof. Dr.)

Açılış Konseri:
Seçkin SÜZÜLMÜŞ (Felsefe Gr. Böl. 4. Sınıf)
Yunus Öztürk (Felsefe Gr. Böl. 2. Sınıf)

Mimarlıkta Alternatifler
Serpil Çerçi (Mimarlık Böl. Yrd. Doç. Dr.)

Alternatif Ütopyalar-Venüs Projesi(Kaynak Bazlı Ekonomi).
M. Şerif AKAYDIN (Felsefe Gr. Öğrt ABD. Yüksek Lisans)


Öğle Arası (12:00-13:00)27.Nisan.2010-Salı
2. Oturum (13:15-15:00)
AVRUPA’YA FELSEFEYLE BAKMAK
Oturum Başkanı: İbrahim ORTAŞ (Toprak Böl. Prof. Dr.)

Avrupalı’nın Paradoksları
Uluğ NUTKU (Felsefe Gr., Prof. Dr.)

Avrupa Takiyyeciliği ve Avrupa’nın Takiyyeciliği
Adnan GÜMÜŞ (Felsefe Gr., Prof. Dr.)

Sahibini Arayan Gölge: Avrupalı
Celal GÜRBÜZ (Felsefe Gr. Böl., Öğr. Gör.)

Kişi Nasıl Kendisi Olur
A. Halim BİÇER (Felsefe Gr. Böl. 3. Sınıf)


28. Nisan.2010-Çarşamba
3. Oturum (09:30–12:00)
Oturum BaşkanıYunus ÖZTÜRK (Felsefe Gr. 2. Sınıf)

Kuran Yorum Biliminde Alternatif Yorumun İmkanı
Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK


İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Farkındalığı
Ayşe Eda GÜNDOĞDU (Mersin Ünv. Türkçe Öğr. Böl)

Türkiye’de Türkçe Eğitim
Mehmet ULUTAŞ (Matematik Böl. 2. Sınıf)

Öğle Arası (12:00-13:00)28. Nisan.2010-Çarşamba
Yer: Mithat Özsan (Büyük) Amfisi
4. Oturum (13:15-14:45)
Oturum. Başkanı: Ferda ÖZAYDIN (Felsefe Gr. 2. Sınıf)

Çoksesli Müziğin Ülkemizdeki Durumu
Oğuz ÖZTÜRK (Devlet Kons. Öğr. Gör.)

Kapanış Konseri (Ç.Ü. Dev. Konservatuarı)

Kapanış 15:00