Spartaküs

Kalk ayağa spartaküs!
köleler arasında çok sırıtıyorsun,
kan-savaş kokusu burnunda tütüyor biliyorum.
bırak bu yaşam kaygusunu,
bırak bu köleyi,
kurtuluşa erenlerden olmayanları,
kalk ayağa spartaküs!
burası yetiştiğin ovalara benzemez,
yok bu işin ustas,ı
çırağı olasın,
ustalık içinde,
kalk ayağa spartaküs!
seyre dalma yalana,
ne çabuk alıştın köle olmaya,
kurtuluş fikrini yükselt,
bağır-çağır,
kalk ayağa spartaküs!
bu deniz,
bu gökyüzü,
bu şehir,
prangadır yüreğine....
kalk ayağa spartaküs!
haykır celladının yüzüne
sen sahibiim değilsin
sahibi olanların sahipleneceği birşeyleri de olmaz...
körler görmez!
sağırlar işitmez!
köleler hissetmez!
öyleyse ne diye deviniyorsun!
bu mezbada!
kalk ve dikil hayata.....

mschak/2011/06/26