Yalan

Bir yalana inanmak ister
er kişi
bir yalanda boğulmak
o yalan-ki,
çepeçevre sarsın ister
bir sığınaktır....
o yalan-ki, 
kıymeti harbiyesi yoktur,

bir yalandan uyanmak ister
er kişi,
yaşantılar yalan
söylenilenler yalan,
bir yalandan uyanmak ister...
sonu olsa-da yaban.

bir yalana inanmak ister,
her kişi!
öznesi olmayan,
nesnesi kendinde olan...

öyle-ki bütün yalanlarımız,
inanmalarımız,
inandığımız yalan!!!!
mschak