Çalan bir şarkının hatırlattığı...

Çalan bir şarkının hatırlattığı...
bazı şarkılar özeldir
bazısı insanın,
bazısı yaşamın,
hatıratı
hüzne yer yoktur
süre-giden varoluş
bazı insanlar özeldir..
bazen şarkılar,
bazısı roman,
gittikçe büyüyen,
bir orman.
bazı insanlar vardır
söyleyeceği çok şey olan,
çokça susan,
mertliğe susayan.
Bazı insanlar vardır,
ÖZEL'dirler..
yarım bırakırlar...
yarım kalırlar...
tamlayanı olmayan,
söz öbekleri...
bazı insanlar özeldir,
bazı şarkılar gibi..