II. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumun
Türlerin Kökeni’nin Yayınlanmasının 150. Yılında II. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumunun sunumları yayınlandı.

Sunumlar şunlardır ve aynı zamanda http://www.evrimsempozyumu.org/ sitesinden indirilebilir.

I. Gün

Evrime Giriş:
“Wallace-Darwin’den Bugüne Evrim: Evrimsel Genetik” Ergi Deniz Özsoy
“Darwin ve fosilleri: Evrimin Kanıtları” Mehmet Sakınç

Evrimsel Düşüncenin Tarihi ve Evrim Felsefesi:
“Bilimsel Felsefe, Bilimsel Kuramlar ve Evrim Kuramı” Yaman Örs
“Farklı Bilim Paradigmaları Bağlamında Evrim” Zeki Apaydın
“Tasarım Argümanı” Güncel Önkal

Günlük Yaşamımızda Evrim ve Evrime Örnekler:
“Evrimin insanlarda gözlenmesi ve insanla ilgili evrim uygulamaları” Aslı Tolun
“Kanser, Bağışıklık Sistemi ve Evrim" Şevket Ruacan
“Moleküler Sitogenetik ve Evrim” Oğuz Altungöz
“Türkiye’de Mağara Yarasalarının Moleküler Ekoloji, Evrim ve Korunması” Raşit Bilgin

Evrim ve Diğer Disiplinler:
“Bir Fizikçi Gözü ile Evrim” Ayşe Erzan
“Evrenin Evrimi” Kerem Cankoçak
“Yerküre’nin Evrimi” Ferhat Özçep

Toplumda Evrim Tartışması:
“Feleğin Çeperinden Geçen Kuyrukluyıldız: Evrenin Merkezinden Yolculuk” Yavuz Ekşi
“Türk Toplumu’nun Evrim Fikrine İlişkin Profili” Oğuz Özdemir
“Türkiye Basınında Evrim Haberlerinin Temsili” Gülseren Adalı, Murat Gülsaçan, Ömer Gökçümen

II. Gün

Evrimsel Düşüncenin Tarihi ve Evrim Felsefesi (devam):
“Evrim Felsefesi” Vural Yiğit
“İslam Klasik Çağında Varlık ve Oluşa Farklı Yaklaşımlar” Hasan Aydın
“Evrim ve İnsan Doğası” Mehmet Elgin

Evrim ve Diğer Disiplinler (devam):
“Evrim Kavramının Ortaya Çıkarttığı Bir Bilim Dalı-Arkeoloji” Mehmet Özdoğan
“Evrimin Nicel Ölçütü” Esat Rennan Pekünlü
“Evrimsel Açıdan Psikopatoloji” Hakan Karaş

Evrim Öğretimi:
“Teaching About Evolution: How And Why" Douglas Futuyma
“Darwin Yılında Türkiye’de Biyoloji ve Evrim Eğitimi” Aykut Kence
“AKP Dönemi Evrim Öğretimi” Şirin Öztürkler, Nazlı Somel
“Geleceğin Eğitimcileri: ‘Evrim Sadece Bir Teori’ ” Çiçek Dilek Özyeral- Bakanay
“Bir Fen Dersi projesi: Kuşlarda Ayak Adaptasyonu” Barış Savaş

Günlük Yaşamımızda Evrim ve Evrime Örnekler (devam):
"Primate evolution" Philipp Khaitovich
“Böceklerde Direncin Evrimi" Kahraman İpekdal
"Prion Hastalıkları ve Prionların Evrimi" Cemal Ün
“Omurgalılarda İşitme Duyusunun Evrimi” Özgür Genç
"Evrim, İnsan Vücudu ve Tıp" Murat Kınıkoğlu


Çağrı Metni
Evrim düşüncesi, Charles Darwin’ in Türlerin Kökeni Üzerine adlı eserinin 1859 yılında yayımlanmasıyla birlikte tarihte ilk kez bilimsel temele kavuştu. Aradan geçen 150 yıl boyunca bilimin yoğun sorgulamasından başarıyla çıkan ve yeryüzündeki canlı çeşitliliğini en iyi şekilde açıklayan evrim kuramı, özellikle 20. yüzyıl boyunca keşfedilen yeni taşıllar ve bilimin her dalında yapılan çalışmalarla daha da güçlü konuma geldi. Dahası evrimsel bilgi birikimi, tıp, tarım, doğal hayatı koruma gibi çok çeşitli alanlarda bilimsel ve teknolojik gelişmelerin önünü açtı.

Charles Darwin’ in somutlaştırdığı evrim kuramı, ortaya atıldığından bu yana evrim ve bilim karşıtlığının hedefi olmuştur. Bu bağlamda evrime ve bilime karşı yürütülen çok yoğun kampanyalar sonucunda bilimsel gerçeklerin geniş toplum kesimlerine ulaşımı engellenmektedir. Ne yazık ki ülkemizde de durum farklı değildir. Bilim karşıtlığına 1985 yılında öğretim programlarında yer verilmeye başlanmış ve Türkiye 2000’li yıllarda Dünya’da ilk ve orta öğretimde bilimsel yöntemi yanlış öğreten tek laik ülke olarak ön plana çıkmıştır. Hatta, inanç ile bilim insan düşüncesinin birbiri ile çatışan karşıt ürünleriymiş gibi tanıtılarak, toplumun değer yargıları üzerinden yoğun bir kampanya yürütülmektedir. Bunun bir sonucu olarak, 34 çağdaş ülke arasında yapılan bir çalışmada evrim ve bilimin benimsenmesi açısından Türkiye, son sırada yer almaktadır.

Evrim, bilim ve toplumsal gelişme arasında sıkı bir ilişkinin olduğu yadsınamaz. Bu gerçekten yola çıkarak, “doğal seçilim yoluyla evrim” kuramını bizlere ilk tanıtan ‘Türlerin Kökeni Üzerine’ kitabının yayımlanmasının 150. yılında “II. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu”nu düzenliyoruz. Konunun uzmanı bilim insanları ile eğitimcilerin konuşmacı olarak yer alacağı sempozyumda, hem evrim kuramı ayrıntılı olarak tanıtılacak, hem de çeşitli alanlardaki uygulamaları ele alınacaktır. Sempozyum aracılığı ile kuramı ve bilimsel düşünceyi kamuoyuna doğru şekilde tanıtmayı, toplum-bilim bağının güçlendirilmesini, mevcut önyargıların yıkılmasını ve ülkemizin ilerlemesine ve aydınlanmasına katkı sunmayı
amaçlamaktayız.
Categories: