Zeitgeist Hareketi


* Bu sunuş, Zeitgeist Hareketi'nin ilkeleri, felsefesi
* felsefesi ve amaçları ile ilgili genel bilgi vermek için tasarlanmıştır.
* Bu yönelim thezeitgeistmovement.com sitesinden ücretsiz olarak indirilebilen
* "Aktivist Yönelim Rehberi"nden özetlenerek hazırlanmıştır.
* Bu videoda bulunan tüm öğelerin kaynak referansları bu dokümanda bulunabilir.
* The Zeitgeist Movement - Aktivist Yönelimi
* Zeitgeist hareketi siyasi bir hareket değildir.
* Milletler, devletler, ırklar, dinler, mezhepler veya sınıflar gibi hiçbir bölücü görüşü tanımaz.
* Tam tersine, biz dünyayı tek bir canlı olarak görürüz, insanoğlunu da tek bir aile...
* Aynı zamanda tamamiyle çevreye bağlı olduğumuzu kabul ederiz,
* ama sadece yiyecek, hava ve su gibi gereklilikler açısından değil,
* hayatın süreçlerini etkilemek ve yönlendirmek için de...
* Doğal süreçlerler ile birlik olmamızın, sahip olabileceğimiz en ilerici ve üretken
* yapı olduğunu da anlıyor ve fark ediyoruz.
* Aslında Zeitgest hareketi bir endüstriyel tasarımcı ve toplum mühendisi olan
* Jaque Fresco'nun tüm hayatı boyunca yaptığı çalışmalardan oluşan Venüs Projesi'nin aktivist koludur.
* Basitçe söylemek gerekirse, Venüs Projesi'nin temsil ettiği ve Zeitgest hareketinin dolayısıyla göz yumduğu
* bilimsel yöntemin toplumsal yapıya uygulanması olarak özetlenebilir.
* İnsanoğlunun bu gezegendeki becerilerinde muazzam ilerleme sağlayan en büyük keşiflerinden biri
* bilimin anlaşılması ve uygulanmasıdır.
* Bilim ve teknolojinin, toplumsal tasarım ve karar alma sürecine uygulanması ile
* çevremizi fazlasıyla dengeli, düzenli, insancıl, verimli ve en önemlisi de sürdürülebilir bir hale
* dönüştürmek için araçlara sahip oluyoruz.

Zeitgeist: The Movie