Ngozi Okonjo-Iweala on doing business in Africa

,


1
00:00:05,000 --> 00:00:08,000
Çok teşekkür ederim, Chris. Buraya çıkan herkes

2
00:00:08,000 --> 00:00:12,000
korktuğunu söyledi. Korkup korkmadığımı bilmiyorum,

3
00:00:12,000 --> 00:00:16,000
ama ilk kez bu tür bir topluluğa hitap ediyorum.

4
00:00:16,000 --> 00:00:20,000
Sizlere gösterebileceğim zekice teknolojilerim yok.

5
00:00:20,000 --> 00:00:23,000
Slayt gösterilerim yok, yani sadece benimle idare etmek zorundasınız.

6
00:00:23,000 --> 00:00:26,000
(Gülüşmeler.)

7
00:00:26,000 --> 00:00:32,000
Bu sabah sizinle bir takım hikayeler paylaşmak

8
00:00:32,000 --> 00:00:35,000
ve farklı bir Afrika'dan bahsetmek istiyorum.

9
00:00:35,000 --> 00:00:39,000
Bu sabah bile Afrika'yla ilgili her zaman duyduğumuz

10
00:00:39,000 --> 00:00:44,000
bazı imalı sözler oldu: HIV/AIDS'in ülkesi Afrika,

11
00:00:44,000 --> 00:00:50,000
sıtmanın ülkesi Afrika, fakirliğin ülkesi Afrika, çatışmaların ülkesi Afrika,

12
00:00:50,000 --> 00:00:53,000
ve felaketlerin ülkesi Afrika.

13
00:00:53,000 --> 00:00:57,000
Doğru, bunlar var ama

14
00:00:57,000 --> 00:01:01,000
diğer yönlerini fazla duymadığınız bir Afrika da var.

15
00:01:01,000 --> 00:01:05,000
Bazen şaşırıyorum ve kendime bunun sebebini soruyorum.

16
00:01:05,000 --> 00:01:09,000
Bu Chris'in anıştırmış olduğu değişen Afrika'dır.

17
00:01:09,000 --> 00:01:11,000
Bu, fırsatların Afrika'sı.

18
00:01:11,000 --> 00:01:14,000
Bu, insanların kendi geleceklerini ve kendi kaderlerini

19
00:01:14,000 --> 00:01:16,000
yönetmek istedikleri Afrika.

20
00:01:16,000 --> 00:01:19,000
Bu, insanların bunu başarabilmek için ortak aradıkları Afrika.

21
00:01:19,000 --> 00:01:23,000
Size bugün bunlardan bahsetmek istiyorum.

22
00:01:23,000 --> 00:01:25,000
Size, Afrika'daki bu değişimle ilgili

23
00:01:25,000 --> 00:01:27,000
bir hikaye anlatarak başlamak istiyorum.

24
00:01:28,000 --> 00:01:33,000
15 Eylül 2005 tarihinde, Nijerya'nın petrol zengini eyaletlerinden

25
00:01:33,000 --> 00:01:37,000
birinin valisi olan Bay Diepreye Alamieyeseigha

26
00:01:37,000 --> 00:01:44,000
Londra ziyareti sırasında Londra Büyükşehir Polisi tarafından tutuklanır.

27
00:01:44,000 --> 00:01:49,000
Kendisine ve ailesine ait, uzun süredir kullanılmayan

28
00:01:49,000 --> 00:01:52,000
banka hesaplarından birine yaptığı 8 milyon dolarlık

29
00:01:52,000 --> 00:01:55,000
havaleden dolayı tutuklanmıştır.

30
00:01:56,000 --> 00:01:58,000
Bu tutuklama, Londra Büyükşehir Polisi

31
00:01:58,000 --> 00:02:01,000
ile Nijerya Ekonomik ve Finansal Suçlar Komisyonunun

32
00:02:01,000 --> 00:02:04,000
ortak çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir. Bu komisyonun en güçlü ve cesur

33
00:02:04,000 --> 00:02:11,000
insanlarımızdan biri olan Bay Nuhu Ribadu tarafından yönetilmektedir.

34
00:02:11,000 --> 00:02:14,000
Alamieyeseigha, Londra'da yargılanmıştır.

35
00:02:14,000 --> 00:02:18,000
Bazı hatalardan dolayı, kadın kıyafetleriyle kaçmayı başarmış

36
00:02:18,000 --> 00:02:21,000
ve Londra'dan Nijerya'ya dönmüştür.

37
00:02:21,000 --> 00:02:25,000
Bizim anayasamıza göre,

38
00:02:25,000 --> 00:02:27,000
pek çok ülkede olduğu gibi, valilerin, cumhurbaşkanının

39
00:02:27,000 --> 00:02:32,000
dokunulmazlığı bulunuyor ve haklarında dava açılamıyor. Ama ne oldu:

40
00:02:32,000 --> 00:02:36,000
insanlar bu davranışından dolayı o derece hiddetlenmişlerdi ki,

41
00:02:36,000 --> 00:02:42,000
yasama meclisinin izniyle soruşturma başlatıldı ve görevden alındı.

42
00:02:43,000 --> 00:02:45,000
Bugün Alams, ona bu kısa adı verdik, hapiste.

43
00:02:46,000 --> 00:02:51,000
Bu, Afrika'daki insanların artık yöneticilerinin yolsuzluklarına

44
00:02:51,000 --> 00:02:56,000
tahammül etmek istemediklerini gösteren bir hikayedir.

45
00:02:57,000 --> 00:03:02,000
Bu, insanların artık kaynaklarının kendileri için kullanılmasını istediklerine,

46
00:03:02,000 --> 00:03:07,000
seçkin kişilerin bu kaynakları faydalanabilecekleri yerlere

47
00:03:07,000 --> 00:03:10,000
kaçırmasını istemediklerini gösteren bir hikaye.

48
00:03:10,000 --> 00:03:14,000
Bu yüzden, yolsuzluklarla dolu Afrika'dan

49
00:03:14,000 --> 00:03:18,000
bahsedildiğini duyarsanız, bilmenizi isterim ki bazı ülkelerde insanlar

50
00:03:18,000 --> 00:03:21,000
ve hükümetler, yolsuzluklarla mücadele için

51
00:03:21,000 --> 00:03:25,000
elinden geleni fazlasıyla yapıyor ve bunu bazı yerlerde başarıyorlar da.

52
00:03:25,000 --> 00:03:28,000
Bu sorunların çözüldüğü anlamına mı geliyor? Hayır.

53
00:03:28,000 --> 00:03:32,000
Katetmemiz gereken daha uzun bir yol ama bu konuda iradeliyiz.

54
00:03:32,000 --> 00:03:36,000
Bu çok önemli mücadelede başarılar elde ediliyor.

55
00:03:36,000 --> 00:03:38,000
Yani yolsuzluktan bahsedildiğini duyarsanız,

56
00:03:38,000 --> 00:03:41,000
bu konuda hiçbir şey yapılmadığını düşünmeyin sakın,

57
00:03:41,000 --> 00:03:44,000
yolsuzluklardan dolayı hiçbir Afrika ülkesinde

58
00:03:44,000 --> 00:03:47,000
iş yapamayacağınızı düşünmeyin. Durum böyle değil.

59
00:03:47,000 --> 00:03:53,000
Mücadele irademiz var ve pek çok ülkede bu mücadele veriliyor

60
00:03:53,000 --> 00:03:57,000
ve kazanılıyor da. Benim ülkemde olduğu gibi diğer ülkelerde de,

61
00:03:57,000 --> 00:04:00,000
Nijerya gibi başından uzun bir süre diktatörlük geçen yerlerde,

62
00:04:00,000 --> 00:04:04,000
mücadele devam ediyor ve uzun bir yolumuz var.

63
00:04:04,000 --> 00:04:08,000
Ama gerçek şu ki bunlar yapılıyor.

64
00:04:09,000 --> 00:04:11,000
Sonuçlar şunu gösteriyor:

65
00:04:11,000 --> 00:04:15,000
Dünya Bankası ve diğer kuruluşların yapmış oldukları bağımsız gözlemler

66
00:04:15,000 --> 00:04:19,000
birçok durumda trendin, yolsuzluk konusunda düşüş gösterdiğini

67
00:04:19,000 --> 00:04:22,000
ve devletin kalkındığını ortaya koyuyor.

68
00:04:22,000 --> 00:04:26,000
Afrika Ekonomik Komisyonu tarafından yapılan bir araştırma

69
00:04:26,000 --> 00:04:30,000
28 Afrika ülkesinde yönetimde yükselen bir trend ortaya koymuştur.

70
00:04:30,000 --> 00:04:32,000
Bu yönetim konusunu tamamlamadan önce

71
00:04:32,000 --> 00:04:34,000
bir şeye daha değinmek istiyorum.

72
00:04:34,000 --> 00:04:37,000
İnsanlar yolsuzluk, yolsuzluk diye konuşup duruyor.

73
00:04:37,000 --> 00:04:39,000
Ne zaman bu konu konuşulsa

74
00:04:39,000 --> 00:04:41,000
hemen aklınıza Afrika geliyor.

75
00:04:41,000 --> 00:04:45,000
İşte Afrika ülkelerinin imajı. Ama şunu söyleyeyim:

76
00:04:45,000 --> 00:04:51,000
Eğer Alams 8 milyon doları Londra'daki hesabına yatırabilseydi -

77
00:04:53,000 --> 00:04:57,000
parayı alan diğer insanlar,

78
00:04:57,000 --> 00:05:01,000
gelişmekte olan ülkelerin parasının 20 ila 40 trilyonun

79
00:05:01,000 --> 00:05:04,000
gelişmiş ülkelerde olduğu tahmin ediliyor - bunu yapmayı başarabiliyorlarsa,

80
00:05:04,000 --> 00:05:07,000
buna ne demeli? Bu yolsuzluk değil mi?

81
00:05:08,000 --> 00:05:12,000
Bu ülkede, çalınmış malları kabul ettiğiniz zaman, dava edilmiyor musunuz?

82
00:05:13,000 --> 00:05:16,000
Yani bu tür bir yolsuzluktan bahsettiğimiz zaman,

83
00:05:16,000 --> 00:05:19,000
madalyonun öbür yüzüne de bakalım.

84
00:05:19,000 --> 00:05:23,000
Bu para nereye gidiyor ve bunu durdurmak için ne yapılabilir.

85
00:05:23,000 --> 00:05:26,000
Şu anda Dünya Bankasıyla birlikte, varlıkların geri kazanılmasıyla

86
00:05:26,000 --> 00:05:29,000
ilgili bir girişimde çalışıyorum, yurt dışına kaçırılan paraların

87
00:05:29,000 --> 00:05:32,000
gelişmekte olan ülkelerin paralarının geri alınabilmesini sağlamak için

88
00:05:32,000 --> 00:05:35,000
neler yapılabileceği üzerinde çalışıyoruz.

89
00:05:35,000 --> 00:05:38,000
Çünkü dışarıdaki 20 trilyon dolarımızı geri alabilirsek,

90
00:05:38,000 --> 00:05:41,000
bu, bazı ülkeler için yapılan yardımlardan

91
00:05:41,000 --> 00:05:44,000
çok daha fazla fayda sağlayabilir.

92
00:05:44,000 --> 00:05:51,000
(Alkış.)

93
00:05:51,000 --> 00:05:55,000
Bahsetmek istediğim ikinci bir konu ise reform isteği.

94
00:05:55,000 --> 00:05:59,000
Afrikalılar, herkesin hayırseverlik

95
00:05:59,000 --> 00:06:04,000
ve bakım konusu olmaktan yoruldu, biz de yorulduk.

96
00:06:04,000 --> 00:06:08,000
Minnettarız ama eğer reform iradesine sahipsek

97
00:06:08,000 --> 00:06:12,000
kendi kaderimizi yönetebileceğimizi biliyoruz.

98
00:06:13,000 --> 00:06:17,000
Ve şu anda birçok Afrika ülkesinde, bunu kendimizden başkasının

99
00:06:17,000 --> 00:06:21,000
yapamayacağını anlamaya başlıyoruz. Bunu biz yapmak zorundayız.

100
00:06:21,000 --> 00:06:25,000
Bizlere destek verebilecek ortaklar davet edebiliriz ama bu işe bizim başlamamız gerekiyor.

101
00:06:25,000 --> 00:06:28,000
Ekonomimizi geliştirmeliyiz, yöneticiliğimizi değiştirmeliyiz,

102
00:06:28,000 --> 00:06:34,000
daha demokratik olmalıyız, değişime ve bilgiye daha açık olmalıyız.

103
00:06:34,000 --> 00:06:36,000
Ve kıtanın en büyük ülkelerinden biri olan Nijerya'da

104
00:06:36,000 --> 00:06:39,000
bunu yapmaya başladık.

105
00:06:39,000 --> 00:06:42,000
Aslında, Nijerya'da değilseniz, Afrika'da değilsiniz demektir.

106
00:06:42,000 --> 00:06:43,000
Size bunu anlatmak istiyorum.

107
00:06:43,000 --> 00:06:44,000
(Gülüşmeler.)

108
00:06:44,000 --> 00:06:46,000
Sahra altı Afrikalıların dörtte biri Nijeryalıdır

109
00:06:48,000 --> 00:06:53,000
ve 140 milyon dinamik, düzensiz insana sahiptir

110
00:06:54,000 --> 00:06:58,000
ama çok enteresan insanlar. Asla sıkılmazsınız.

111
00:06:58,000 --> 00:06:59,000
(Gülüşmeler.)

112
00:06:59,000 --> 00:07:01,000
Sorumluluk üstlenmemiz ve kendi

113
00:07:01,000 --> 00:07:03,000
reformumuzu yapmamız gerektiğini anladık.

114
00:07:04,000 --> 00:07:06,000
Ve zamanında değişim yapmak isteyen

115
00:07:06,000 --> 00:07:09,000
bir yöneticinin desteği ile

116
00:07:09,000 --> 00:07:11,000
kendi tasarladığımız, kapsamlı

117
00:07:11,000 --> 00:07:13,000
bir reform programı hazırladık.

118
00:07:13,000 --> 00:07:16,000
Bunu Uluslararası Para Fonu hazırlamadı. Bunu, 21 yıl çalıştığım

119
00:07:16,000 --> 00:07:19,000
ve başkan yardımcılığına terfi ettiğim Dünya Bankası da hazırlamadı.

120
00:07:20,000 --> 00:07:22,000
Bunu sizin için hiç kimse yapamaz. Kendinizin yapması gerekir.

121
00:07:22,000 --> 00:07:26,000
İlk etapta devleti, hiçbir işi olmayan

122
00:07:26,000 --> 00:07:30,000
içinde olmaması gereken işlerden çıkaracak bir plan hazırladık.

123
00:07:30,000 --> 00:07:32,000
Devletin, mal ve hizmet üretme

124
00:07:32,000 --> 00:07:33,000
işlerinde olmaması gerekiyor

125
00:07:33,000 --> 00:07:36,000
çünkü bu alanda etkin ve yetkin değil.

126
00:07:36,000 --> 00:07:40,000
Dolayısıyla kurumlarımızın çoğunu özelleştirme kararı aldık.

127
00:07:40,000 --> 00:07:44,000
(Alkış.)

128
00:07:45,000 --> 00:07:49,000
Biz, sonuç olarak, piyasalarımızın çoğunu serbestleştirme kararı aldık.

129
00:07:49,000 --> 00:07:52,000
2003 yılı sonunda başlayan bu reformdan önce,

130
00:07:52,000 --> 00:07:56,000
Maliye Bakanı olarak çalışmak üzere

131
00:07:56,000 --> 00:07:58,000
Washington'dan ayrıldığım zaman,

132
00:08:00,000 --> 00:08:04,000
30 yıl boyunca sadece 4,500 karasal hat geliştirebilen

133
00:08:04,000 --> 00:08:09,000
bir telekomünikasyon şirketimiz olduğuna inanabiliyor musunuz?

134
00:08:09,000 --> 00:08:11,000
(Gülüşmeler.)

135
00:08:11,000 --> 00:08:14,000
Benim ülkemde bir telefona sahip olmak çok büyük bir lükstü.

136
00:08:14,000 --> 00:08:16,000
Alamıyordunuz. Rüşvet vermeniz gerekiyordu.

137
00:08:16,000 --> 00:08:18,000
Telefonunuzu alabilmek için her şeyi yapmanız gerekiyordu.

138
00:08:18,000 --> 00:08:21,000
Devlet Başkanı Obasanjo, telekomünikasyon sektörünün

139
00:08:21,000 --> 00:08:25,000
serbestleştirilmesini destekleyip, başlattığında

140
00:08:26,000 --> 00:08:34,000
4,500 karasal hattı 32 milyon GSM hattına çıkardık ve sayı giderek artıyor.

141
00:08:34,000 --> 00:08:39,000
Nijerya'nın telekomünikasyon pazarı, Çin'den sonra, dünyanın en hızlı gelişen pazarı.

142
00:08:39,000 --> 00:08:44,000
Telekoma yılda yaklaşık 1 trilyon dolar yatırım yapılıyor.

143
00:08:44,000 --> 00:08:50,000
Ve bunu, birkaç zeki insan haricinde, hiç kimse bilmiyor.

144
00:08:50,000 --> 00:08:53,000
(Gülüşmeler.)

145
00:08:53,000 --> 00:08:57,000
İlk başlayan zeki şirket

146
00:08:57,000 --> 00:08:59,000
Güney Afrika'nın MTN şirketiydi.

147
00:08:59,000 --> 00:09:03,000
Maliye Bakanı olduğum ilk üç yıl içinde

148
00:09:03,000 --> 00:09:06,000
yıllık ortalama 360 milyon dolar kar elde ettiler.

149
00:09:08,000 --> 00:09:14,000
Kişi başına milli gelirim 500 doların altında olduğu fakir bir ülkede,

150
00:09:14,000 --> 00:09:18,000
360 milyon dolar kar.

151
00:09:19,000 --> 00:09:21,000
İşte piyasa ortada.

152
00:09:21,000 --> 00:09:24,000
Bunu gizli tuttular ama başkalarının öğrenmesi uzun sürmedi.

153
00:09:25,000 --> 00:09:28,000
Nijeryalılar kendileri

154
00:09:28,000 --> 00:09:30,000
kablosuz iletişim şirketleri kurmaya başladı,

155
00:09:30,000 --> 00:09:32,000
sonra üç veya dört tane daha katılan oldu.

156
00:09:32,000 --> 00:09:35,000
Ama çok büyük bir piyasa var,

157
00:09:35,000 --> 00:09:38,000
insanlar bunu bilmiyor ya da bilmek istemiyor.

158
00:09:40,000 --> 00:09:42,000
Yani yaptığımız işlerden biri özelleştirme.

159
00:09:43,000 --> 00:09:49,000
Bunun yanı sıra maliyeyi daha iyi yönetmeye başladık.

160
00:09:50,000 --> 00:09:52,000
Çünkü eğer maliyenizi iyi yönetmezseniz

161
00:09:53,000 --> 00:09:56,000
size hiç kimse yardım etmez ve hiç kimse destek vermez.

162
00:09:56,000 --> 00:10:00,000
Ve Nijerya, petrol sektörüyle, yolsuzlukla dolu

163
00:10:00,000 --> 00:10:05,000
ve kendi kamu maliyesini iyi yönetemeyen bir üne sahipti.

164
00:10:05,000 --> 00:10:09,000
Bu durumda ne yapmaya çalıştık? Bütçemizi petrol fiyatlarından ayıran

165
00:10:10,000 --> 00:10:12,000
çıkartan bir mali kural getirdik.

166
00:10:12,000 --> 00:10:16,000
Önceleri bütçemizi petrolden kazandığımıza göre ayarlıyorduk

167
00:10:16,000 --> 00:10:21,000
çünkü petrol ekonomideki en büyük, en çok kar getiren

168
00:10:21,000 --> 00:10:24,000
sektördü: Gelirlerimizin %70'ini petrolden sağlıyoruz.

169
00:10:24,000 --> 00:10:28,000
Bu bağlantıyı kestik ve ardından petrol fiyatından

170
00:10:28,000 --> 00:10:31,000
daha düşük bir fiyatla bütçemizi ayarlamaya başladık

171
00:10:31,000 --> 00:10:35,000
ve bunun üzerindekilerden tasarrufa gittik.

172
00:10:36,000 --> 00:10:39,000
Bunu becerip beceremeyeceğimizi bilmiyorduk; oldukça çekişmeliydi.

173
00:10:39,000 --> 00:10:42,000
Ama ilk etkisi, ekonomik gelişimimiz açısından

174
00:10:42,000 --> 00:10:45,000
oluşan fiyat dalgalanmaları oldu,

175
00:10:45,000 --> 00:10:49,000
petrol fiyatları yükselse bile, biz çok hızlı bir şekilde büyüyecektik.

176
00:10:49,000 --> 00:10:51,000
Onlar battığında, biz de battık.

177
00:10:51,000 --> 00:10:55,000
Ve neredeyse hiçbir şeyi, hiçbir maaşı ödeyemiyorduk.

178
00:10:56,000 --> 00:11:00,000
Bu sorun çözüldü. Ben ayrılmadan önce 27 trilyon dolar tasarruf etmeyi

179
00:11:00,000 --> 00:11:06,000
başardık. Bunu rezervlerimize ekledik--

180
00:11:06,000 --> 00:11:10,000
Ben 2003 yılında geldiğim zaman, rezervlerimizde 7 trilyon dolarımız vardı.

181
00:11:11,000 --> 00:11:14,000
Benim gideceğim zamana yakın neredeyse 30 trilyon dolara kadar çıkmıştık.

182
00:11:14,000 --> 00:11:17,000
şu an konuşurken, maliyemizin doğru yönetimi sayesinde

183
00:11:18,000 --> 00:11:22,000
neredeyse 40 trilyon dolar rezervimiz var.

184
00:11:23,000 --> 00:11:26,000
Ve bu ekonomimizi destekliyor, istikrarlı hale getiriyor.

185
00:11:26,000 --> 00:11:29,000
Sürekli dalgalanan döviz kurumuz

186
00:11:29,000 --> 00:11:33,000
artık oldukça sabit ve idare ediliyor, dolayısıyla iş adamları

187
00:11:33,000 --> 00:11:38,000
ekonomideki fiyatları tahmin edebiliyorlar.

188
00:11:40,000 --> 00:11:44,000
Enflasyonu yüzde 28 oranından yüzde 11 oranına kadar düşürdük.

189
00:11:46,000 --> 00:11:52,000
Ve geçen on yıllarda yüzde 2, 3 ortalaması olan GSYİH değerini

190
00:11:52,000 --> 00:11:55,000
şimdilerde yüzde 6,5 oranına çıkardık.

191
00:11:56,000 --> 00:11:59,000
Yani yapmayı başardığımız bütün değişimler ve gelişimler

192
00:11:59,000 --> 00:12:02,000
ekonomide ölçülebilir sonuçlar beraberinde getirdi.

193
00:12:02,000 --> 00:12:06,000
Ve daha da önemlisi, petrolden uzaklaşmak ve değişiklik

194
00:12:06,000 --> 00:12:08,000
yapmak istediğimiz için, tıpkı Afrika’nın birçok ülkesinde olduğu gibi

195
00:12:08,000 --> 00:12:11,000
bu tek büyük ülkede o kadar çok imkân var ki--

196
00:12:13,000 --> 00:12:16,000
Bu büyümelerin çoğunun sadece petrol sektöründen değil de,

197
00:12:16,000 --> 00:12:19,000
petrol olmayan sektörlerden gelmiş olması dikkat çekiciydi.

198
00:12:19,000 --> 00:12:22,000
Tarım yüzde 8 daha da yükseldi.

199
00:12:22,000 --> 00:12:26,000
Telekom sektörü büyüdükçe, konut ve inşaat sektörü de büyüdü

200
00:12:26,000 --> 00:12:31,000
ve bu şekilde devam edebilirim. Ve bunu sizlere

201
00:12:31,000 --> 00:12:33,000
bir defa makro-ekonomiyi düzelttiğiniz zaman

202
00:12:33,000 --> 00:12:37,000
çeşitli diğer sektörlerdeki imkanların da o derece büyüdüğünü göstermek için anlattım.

203
00:12:38,000 --> 00:12:41,000
Söylediğim gibi, tarımda imkanlarımız var.

204
00:12:41,000 --> 00:12:45,000
Katı minerallerde imkanlarımız var. Hiç kimsenin şimdiye dek yatırım

205
00:12:45,000 --> 00:12:48,000
yapmadığı veya keşfetmediği katı minerallerimiz var. Ve

206
00:12:48,000 --> 00:12:51,000
bunu mümkün kılmak için uygun yasalar olmadıkça,

207
00:12:51,000 --> 00:12:54,000
bunun gerçekleşmeyeceğini anladık. Artık şimdi dünyadaki

208
00:12:54,000 --> 00:12:57,000
en iyi madencilikte emniyet kurallarına eş değerde kurallarımız var.

209
00:12:58,000 --> 00:13:00,000
Konut ve gayrimenkul sektöründe fırsatlar var.

210
00:13:00,000 --> 00:13:03,000
140 milyon nüfusa sahip bir ülkede hiçbir şey yoktu,

211
00:13:04,000 --> 00:13:09,000
burada bildiğiniz alışveriş merkezleri yoktu.

212
00:13:10,000 --> 00:13:13,000
İnsanların heyecanını uyandıran biri için

213
00:13:13,000 --> 00:13:15,000
burası bir yatırım fırsatıydı.

214
00:13:16,000 --> 00:13:19,000
Ve şimdi, bu alışveriş merkezindeki işyerlerinin,

215
00:13:19,000 --> 00:13:22,000
beklenilen cirodan dört kat fazlasını yaptıkları bir durum söz konusu.

216
00:13:23,000 --> 00:13:26,000
Yani, inşaatta, emlakta,

217
00:13:26,000 --> 00:13:28,000
mortgage piyasasında büyük şeyler oluyor. Finansal hizmetler:

218
00:13:29,000 --> 00:13:33,000
89 tane bankamız vardı. Aralarında kendi gerçek işlerini yapmayan çok banka vardı.

219
00:13:33,000 --> 00:13:37,000
Bu 89 bankayı 25 bankaya düşürerek birleştirdik

220
00:13:37,000 --> 00:13:42,000
ve sermayelerini arttırmalarını, sermayelerini paylaşmalarını talep ettik.

221
00:13:42,000 --> 00:13:47,000
Ve 25 milyon doları 150 milyon dolara çıkardık.

222
00:13:47,000 --> 00:13:51,000
Artık birleştirilmiş durumdaki bu bankalar ve

223
00:13:51,000 --> 00:13:55,000
bankacılık sisteminin güçlendirilmesi dışarıdan birçok yatırım çekti.

224
00:13:55,000 --> 00:13:59,000
İngiltere'nin Barclays Bank'ı 500 milyon değerinde yatırım yapıyor.

225
00:13:59,000 --> 00:14:03,000
Standard Chartered 140 milyon değerinde yatırım yaptı.

226
00:14:03,000 --> 00:14:06,000
Ve böyle devam edebilirim. Dolarlar gittikçe sisteme girdi.

227
00:14:06,000 --> 00:14:08,000
Sigorta sektöründe de aynı şeyi yapıyoruz.

228
00:14:08,000 --> 00:14:11,000
Yani finansal hizmetlerde, çok büyük imkanlar var.

229
00:14:11,000 --> 00:14:17,000
Turizmde, birçok Afrika ülkesinde, büyük imkanlar var.

230
00:14:17,000 --> 00:14:20,000
Ve birçok insan Doğu Afrika'yı bunlarla tanıyor:

231
00:14:21,000 --> 00:14:24,000
vahşi yaşam, filler, vesaire.

232
00:14:24,000 --> 00:14:26,000
Ama turizm piyasasının, insanlara gerçekten yarar sağlanabilecek şekilde

233
00:14:26,000 --> 00:14:29,000
idare edilmesi oldukça önemli.

234
00:14:30,000 --> 00:14:33,000
Yani ne söylemeye çalışıyorum? Sizlere

235
00:14:33,000 --> 00:14:36,000
kıtada yeni bir dalganın olduğunu söylemeye çalışıyorum.

236
00:14:36,000 --> 00:14:41,000
Açıklık ve demokratikleştirme konularında yeni bir dalga ve 2000 yılından beri

237
00:14:41,000 --> 00:14:43,000
Afrika ülkelerinin üçte ikisinden fazlası

238
00:14:43,000 --> 00:14:45,000
çok partili demokratik seçimler yaptı.

239
00:14:46,000 --> 00:14:49,000
Bunların hepsi mükemmel değildi veya mükemmel olmayacak

240
00:14:49,000 --> 00:14:51,000
ancak trend çok bariz.

241
00:14:51,000 --> 00:14:55,000
Sizlere, son üç yıldan beri

242
00:14:55,000 --> 00:14:58,000
kıtadaki ortalama büyüme oranının

243
00:14:58,000 --> 00:15:02,000
yıllık yüzde 2,5'ten yüzde 5'e çıktığını anlatmaya çalışıyorum.

244
00:15:02,000 --> 00:15:06,000
Bu birçok OECD ülkesinden çok daha iyi bir performanstır.

245
00:15:07,000 --> 00:15:11,000
Yani değişikliklerin gerçekleştiği bariz.

246
00:15:11,000 --> 00:15:13,000
Kıtadaki iç savaşlar azaldı;

247
00:15:14,000 --> 00:15:16,000
on yıl önce 12 iç savaş var iken,

248
00:15:16,000 --> 00:15:18,000
şimdi üç ila dört iç savaş kaldı.

249
00:15:18,000 --> 00:15:21,000
En kötülerinden biri elbette ki Darfur iç savaşı.

250
00:15:21,000 --> 00:15:24,000
Ve bilirsiniz, komşu etkisi diye bir şey söz konusu,

251
00:15:24,000 --> 00:15:26,000
eğer kıtanın bir yerinde bir şeyler oluyorsa,

252
00:15:26,000 --> 00:15:29,000
sanki bütün kıtada oluyormuş gibi görünür.

253
00:15:29,000 --> 00:15:32,000
Ama bilmelisiniz ki bu kıta,

254
00:15:32,000 --> 00:15:38,000
birçok ülkeden oluşan bir kıta, tek bir ülkeden değil.

255
00:15:38,000 --> 00:15:40,000
Ve üç ila dört iç savaşa düşmüş olmamız,

256
00:15:40,000 --> 00:15:43,000
pek çok fırsatın olduğu istikrarlı,

257
00:15:43,000 --> 00:15:50,000
büyüyen, heyecan verici ekonomilere birçok

258
00:15:50,000 --> 00:15:53,000
yatırım yapma imkanının olduğu anlamına geliyor.

259
00:15:54,000 --> 00:15:58,000
Ve bu yatırımlar hakkında bir noktaya değinmek istiyorum.

260
00:15:59,000 --> 00:16:01,000
Günümüzde Afrikalılara yardım etmenin en iyi yolu

261
00:16:02,000 --> 00:16:05,000
onlara kendi ayakları üzerinde durmaları için yardım etmektir.

262
00:16:05,000 --> 00:16:09,000
Ve bunu en iyi şekilde iş olanakları yaratmalarına yardım ederek yapabilirsiniz.

263
00:16:10,000 --> 00:16:14,000
Sıtma hastalığına karşı savaşmanız ve buna para harcamanız

264
00:16:14,000 --> 00:16:18,000
ve çocukların hayatlarını kurtarmanız sorun değil. Ben bunu söylemiyorum. Bu hoş.

265
00:16:19,000 --> 00:16:23,000
Ama bir aile üzerinde yarattığı etkiyi düşünün: eğer veliler işe alınırsa

266
00:16:23,000 --> 00:16:25,000
ve çocuklarının okula gitmelerini sağlayabilirlerse

267
00:16:25,000 --> 00:16:28,000
o zaman bu hastalıklarla savaşmak için ilaçları kendileri satın alabilirler.

268
00:16:28,000 --> 00:16:32,000
Sizin paralarınızı kendinizin kazanabildiğiniz yerlere yatırım yapabilirsek eğer,

269
00:16:32,000 --> 00:16:37,000
ve onlara iş olanakları oluşturup, kendi ayakları üzerinde durmaları için yardım edersek,

270
00:16:37,000 --> 00:16:42,000
bu muhteşem bir imkan olmaz mı? Bu takip etmemiz gereken yol değil mi?

271
00:16:42,000 --> 00:16:45,000
Ve kıtada yatırım yapılabilecek en iyi insanlar

272
00:16:45,000 --> 00:16:47,000
kadınlardır.

273
00:16:48,000 --> 00:16:55,000
(Alkış.)

274
00:16:55,000 --> 00:17:00,000
Bir CD’m var. Hiçbir şeyi vaktinde söylemediğim için kusura bakmayın.

275
00:17:00,000 --> 00:17:02,000
Tam aksine, bunu seyretmiş olmanızı isterdim.

276
00:17:02,000 --> 00:17:05,000
Konusu "Afrika: Ticarete Açık."

277
00:17:06,000 --> 00:17:09,000
Ve bu video yakın zaman önce yılın en iyi

278
00:17:09,000 --> 00:17:11,000
belgesel ödülünü aldı.

279
00:17:11,000 --> 00:17:13,000
Bunu yapan kadınların Tanzanya'da olacağını anlamalısınız,

280
00:17:13,000 --> 00:17:18,000
orada haziran ayında toplantı yapacaklar.

281
00:17:19,000 --> 00:17:24,000
Ama Afrikalıları gösteriyor ve özellikle de,

282
00:17:24,000 --> 00:17:29,000
bütün farklara rağmen şirketler kuran, bazıları ise dünya çapında şirketler kuran Afrikalı kadınlarını gösteriyor.

283
00:17:29,000 --> 00:17:32,000
Bu videodaki kadınlardan biri, Adenike Ogunlesi,

284
00:17:32,000 --> 00:17:34,000
çocuk kıyafetleri tasarlıyor.

285
00:17:34,000 --> 00:17:39,000
Bu işe bir hobi olarak başlamış ve bir şirket haline dönüşmüş.

286
00:17:39,000 --> 00:17:42,000
Elimizde olan Afrika malzemelerini

287
00:17:43,000 --> 00:17:44,000
başka yerlerden gelen malzemeler ile birleştiriyor.

288
00:17:44,000 --> 00:17:49,000
Şimdi, Afrika malzemeleri ile birleştirmiş olduğu fitilli kumaştan

289
00:17:49,000 --> 00:17:53,000
küçük bir kot pantolon tasarlayacak. Çok yaratıcı tasarımlar.

290
00:17:55,000 --> 00:17:58,000
Öyle bir seviyeye gelmiş ki Wal-Mart'tan bile sipariş almış.

291
00:17:59,000 --> 00:18:00,000
(Gülüşmeler.)

292
00:18:01,000 --> 00:18:03,000
10,000 adet kadar.

293
00:18:04,000 --> 00:18:08,000
Dolayısıyla, bu size bizlerde de bunları yapmaya ehilli olan insanların olduğunu gösteriyor.

294
00:18:08,000 --> 00:18:13,000
Ve kadınlar çalışkandır: dikkatlidirler; harıl harıl çalışırlar.

295
00:18:13,000 --> 00:18:15,000
Sizlere örnek vermeye devam edebilirim:

296
00:18:15,000 --> 00:18:19,000
Ruanda'dan Beatrice Gakuba, bir çiçekçilik işyeri açtı

297
00:18:19,000 --> 00:18:24,000
ve şimdi her sabah Amsterdam'daki Hollanda ihalelerine ihracat yapıyor,

298
00:18:24,000 --> 00:18:28,000
ve yanında 200 kadın ve erkek çalıştırıyor.

299
00:18:29,000 --> 00:18:33,000
Herneyse ama bunların çoğunun büyüyebilmek için sermayeye ihtiyaçları var,

300
00:18:34,000 --> 00:18:37,000
çünkü bizim ülkelerimiz dışında hiç kimse

301
00:18:37,000 --> 00:18:42,000
gerekli olan şeyleri yapabileceğimize inanmıyor. Hiç kimse piyasa açısından düşünmüyor.

302
00:18:42,000 --> 00:18:45,000
Hiç kimse bu imkanları düşünmüyor.

303
00:18:45,000 --> 00:18:48,000
Ama burada durup şunu söylüyorum: Şu anda gemiyi kaçıranlar,

304
00:18:48,000 --> 00:18:50,000
ömür boyu kaçıracaklar.

305
00:18:50,000 --> 00:18:56,000
Yani Afrika'da olmak istiyorsanız yatırım yapmayı düşünün.

306
00:18:57,000 --> 00:19:03,000
Bu dünyadaki Beatrice'leri düşünün, Adenike'leri düşünün,

307
00:19:03,000 --> 00:19:06,000
onlar, kendilerini küresel ekonomiye getiren muhteşem şeyler yaparken

308
00:19:06,000 --> 00:19:09,000
aynı zamanda erkek ve bayan arkadaşlarının

309
00:19:09,000 --> 00:19:12,000
çalışmalarını sağlıyorlar

310
00:19:12,000 --> 00:19:14,000
ve bu ailelerin çocuklarının eğitilmesini sağlıyorlar

311
00:19:14,000 --> 00:19:17,000
çünkü velileri bunun için yeterli para kazanıyor.

312
00:19:18,000 --> 00:19:22,000
Dolayısıyla, sizleri fırsatları keşfetmeye davet ediyorum.

313
00:19:23,000 --> 00:19:27,000
Tanzanya'ya gittiğiniz zaman, dikkatlice dinleyin,

314
00:19:27,000 --> 00:19:31,000
çünkü eminim ki size kıtanın, insanların ve sizin

315
00:19:31,000 --> 00:19:36,000
faydanıza olacak bir şeylere katılmanız için

316
00:19:36,000 --> 00:19:41,000
çeşitli fırsatlardan bahsedilecektir.

317
00:19:41,000 --> 00:19:42,000
Çok teşekkür ederim.

318
00:19:42,000 --> 00:19:50,000
(Alkış.)