Zeitgeist - Transition Plan - Geçiş Planı

Zeitgeist Monetary Transition Plan-Genel Para Geçiş Planı
Tam metin

1
00:01:04,000 --> 00:01:05,000
Yaşam.

2
00:01:06,000 --> 00:01:08,000
Yaşam, bizi bir araya getiren.

3
00:01:08,000 --> 00:01:10,000
Yaşam, bizi birbirimizden ayıran.

4
00:01:11,000 --> 00:01:13,000
Yaşam, bizi bu kadar özel kılan.

5
00:01:14,000 --> 00:01:16,000
Ve oldukça müşterek olan yaşam.

6
00:01:16,000 --> 00:01:18,000
Yaşamlarımızda, ne yapacağımıza biz karar veririz.

7
00:01:18,000 --> 00:01:20,000
Tamamen bizim seçimimiz.

8
00:01:20,000 --> 00:01:22,000
Ya da gerçekten öyle mi?

9
00:01:22,000 --> 00:01:27,000
1943'de, Abraham Maslow, "İnsan Motivasyonunun Teorisi" isimli bilimsel bir makale yayınladı.

10
00:01:27,000 --> 00:01:31,000
Bu makale, insan ihtiyaçlarının hiyerarşisinin ana hatlarını verir.

11
00:01:31,000 --> 00:01:36,000
İnsanlık, müşterek olarak bu ihtiyaçları paylaşır ve bu ihtiyaçların herbiri paraya dayalıdır.

12
00:01:36,000 --> 00:01:39,000
Yiyeceğimizi satın alan para.

13
00:01:39,000 --> 00:01:42,000
Sağlığımızı satın alan para.

14
00:01:42,000 --> 00:01:44,000
Bir zümreye kabul edilmemizi sağlan para.

15
00:01:44,000 --> 00:01:47,000
Ve, hayattaki başarılarımızı, hedeflerimizi temsil eden para.

16
00:01:48,000 --> 00:01:50,000
Yine de, bu konu bize çok yabancıdır.

17
00:01:50,000 --> 00:01:53,000
Para nereden geliyor?

18
00:01:53,000 --> 00:01:56,000
Ve neden bu kadar önemli?

19
00:01:56,000 --> 00:01:58,000
Harekete geçmeliyiz çünkü, yoksulluk diz boyu...

20
00:01:58,000 --> 00:01:59,000
...eğitimde ahlâk eksik...

21
00:01:59,000 --> 00:02:02,000
...televizyon beyinlerimizi tahrip ediyor, vücutlarımız çöple doluyor...

22
00:02:02,000 --> 00:02:07,000
...üçüncü dünya ülkelerinde çocuklar sömürülüyor ve çevremiz kirleniyor.

23
00:02:07,000 --> 00:02:10,000
Hemen harekete geçmemizi gerektiren, üç ana etmen var.

24
00:02:11,000 --> 00:02:14,000
Para, enerji ve küresel iklim değişimi.

25
00:02:15,000 --> 00:02:18,000
Bu üçü, bir kaos içinde düğümlenmiştir.

26
00:02:18,000 --> 00:02:22,000
Bu üç konunun her birini, ne olduklarını anlamak için sırayla değerlendireceğiz.

27
00:02:23,000 --> 00:02:24,000
Önce, parayı ele alalım.

28
00:02:24,000 --> 00:02:26,000
Para nedir?

29
00:02:26,000 --> 00:02:29,000
Para en basit ifade ile, insan emeğinin bir karşılığıdır.

30
00:02:30,000 --> 00:02:32,000
İşiniz, insan emeğine ne kadar bağlanmış?

31
00:02:32,000 --> 00:02:35,000
Bu, marangozluk, teslimat veya reklamcılık olabilir.

32
00:02:35,000 --> 00:02:38,000
Tümü tek bir şeye tekabül ediyor, ki o da iş gücüdür.

33
00:02:38,000 --> 00:02:42,000
Ancak para, para olarak bu formüldeki tek etmen değildir.

34
00:02:43,000 --> 00:02:46,000
Aynı zamanda, ekonomi dediğimiz şeyi yaratan insanlar vardır.

35
00:02:47,000 --> 00:02:50,000
Para, yoktan varedilir. İster inanın, ister inanmayın.

36
00:02:50,000 --> 00:02:54,000
Kendinize şöyle sorabilirsiniz; "Neden bu kötü birşey olsun ki?"

37
00:02:54,000 --> 00:02:56,000
Size küçük bir hikaye anlatayım.

38
00:02:56,000 --> 00:02:58,000
Diyelim ki birgün...

39
00:02:58,000 --> 00:03:00,000
...sabah kalktınız ve etrafınızdaki herşey altın olmuş.

40
00:03:00,000 --> 00:03:04,000
Altın bir masa, altın bir ağaç, çöpler bile altın olmuş.

41
00:03:04,000 --> 00:03:06,000
Hatta, yüzebileceğiniz altın bir havuz bile var.

42
00:03:06,000 --> 00:03:08,000
Tabii ki, başlangıçta bu çok "kıyak" olacaktır.

43
00:03:08,000 --> 00:03:12,000
Fakat bir süre sonra herkes, artık altının ender olmadığı konusunda hemfikir olur.

44
00:03:12,000 --> 00:03:15,000
Varolan bu kadar altın, beş para etmeyecektir.

45
00:03:15,000 --> 00:03:17,000
Şüphesiz, satamazsınız da.

46
00:03:17,000 --> 00:03:20,000
Ona değer veren şey, kıtlıktır.

47
00:03:20,000 --> 00:03:22,000
Paraya da aynen bu şekilde bakılmalıdır.

48
00:03:22,000 --> 00:03:25,000
Tedavülde çok fazla para olduğunda...

49
00:03:25,000 --> 00:03:28,000
...enflasyon meydana gelir ve paranızın değeri düşer.

50
00:03:28,000 --> 00:03:30,000
Enflasyonun daha da artması...

51
00:03:30,000 --> 00:03:34,000
...bankaların paranın yalnızca %10'unu rezerv olarak tutup, kalanını borç olarak vermeleri ve...

52
00:03:34,000 --> 00:03:38,000
...ve buna faiz eklemeleriyle olur. Kullanımda olan para katlanarak çoğalır.

53
00:03:38,000 --> 00:03:41,000
Para mekaniğini daha iyi anlamak için...

54
00:03:41,000 --> 00:03:46,000
...www.ZeitgeistMovie.com adresindeki "Zeitgeist Addendum" filmini izlemelisiniz.

55
00:03:46,000 --> 00:03:49,000
Bu konuda pek çok döküman mevcut ve...

56
00:03:49,000 --> 00:03:52,000
...size keşfetmenizi öneriyoruz.

57
00:03:52,000 --> 00:03:54,000
İkinci etmen, enerjidir.

58
00:03:54,000 --> 00:03:58,000
Enerji, dünya için gerekli bir araçtır.

59
00:03:58,000 --> 00:04:02,000
Enerji sayesinde yiyeceklerimizi yetiştiriyor ve ulaşımı sağlıyoruz.

60
00:04:02,000 --> 00:04:07,000
Şu anda kullandığımız toplam enerjinin %50'si, petrolden geliyor.

61
00:04:07,000 --> 00:04:10,000
Petrol, sonu olan bir kaynaktır ve mutlak bir şekilde çalışır.

62
00:04:10,000 --> 00:04:13,000
İlk çıkarıldığı zamanlarda petrol, oldukça ucuzdu.

63
00:04:13,000 --> 00:04:18,000
Tepe noktasından sonra, tamamen tersine döndü ve çok pahalı oldu.

64
00:04:18,000 --> 00:04:23,000
Küresel olarak, petrole kolayca erişmenin ötesine geçtiğimiz bir döneme giriyoruz.

65
00:04:23,000 --> 00:04:29,000
Örnek olarak, Birleşik Devletler'de bulunan son petrol damarı,1930'lardaydı.

66
00:04:29,000 --> 00:04:31,000
Ancak, asıl korkutucu olan şey...

67
00:04:31,000 --> 00:04:36,000
...nüfusumuzun, önceki yıllara göre katlanarak büyümesi.

68
00:04:36,000 --> 00:04:40,000
Önümüzdeki yıl, 70 milyon insanın dünyaya geleceği tahmin ediliyor.

69
00:04:40,000 --> 00:04:44,000
Bu neredeyse, şu andaki ABD nüfusunun çeyreği demektir.

70
00:04:44,000 --> 00:04:50,000
Bu da, artan ihtiyacı karşılamak için...

71
00:04:50,000 --> 00:04:53,000
...daha fazla yiyecek, çelik, araba, petrol ve enerji üretileceği anlamına gelir.

72
00:04:53,000 --> 00:04:56,000
Enerji ihtiyacı da, şu an mevcut petrol arzından çok çok büyüktür.

73
00:04:56,000 --> 00:05:01,000
Yakında petrol, yalnızca varlıklı insanların kullanacağı kadar pahalı hâle gelecektir.

74
00:05:01,000 --> 00:05:04,000
Bununla birlikte, petrolün kullanıldığı herşey...

75
00:05:04,000 --> 00:05:08,000
...yani ulaşım, plastik ve gıda temini gibi...

76
00:05:08,000 --> 00:05:11,000
...bizi terk ettiğinde ne olacak?

77
00:05:11,000 --> 00:05:13,000
Üçüncü etmen, çevre.

78
00:05:13,000 --> 00:05:16,000
Toprağın limitli kaynaklarını sömürüp...

79
00:05:16,000 --> 00:05:18,000
...sanki yarınımız olmayacakmış gibi tüketiyoruz.

80
00:05:18,000 --> 00:05:22,000
Soluduğumuz havayı, içtiğimiz suyu kirletiyoruz ve...

81
00:05:22,000 --> 00:05:24,000
...değerli ekosistemlere geri dönüşü olmayan zararlar veriyoruz.

82
00:05:24,000 --> 00:05:27,000
Ve en önemlisi de, iklimimizi değiştiriyoruz.

83
00:05:27,000 --> 00:05:31,000
Uzmanlar ve bilim insanları, hızla geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaştığımızı söylüyor.

84
00:05:31,000 --> 00:05:34,000
Kendimize en temel birkaç soruyu sormalıyız.

85
00:05:34,000 --> 00:05:38,000
Bütün bunlar bizim yaşam dilimimizde oluyor ve bir çözüme ihtiyacımız var.

86
00:05:38,000 --> 00:05:41,000
Çünkü, sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olabiliriz.

87
00:05:41,000 --> 00:05:44,000
Temiz ve yenilenebilir enerjimiz olabilir.

88
00:05:44,000 --> 00:05:47,000
Ve dünyanın kaçınılmaz yokoluşunu durdurabiliriz.

89
00:05:47,000 --> 00:05:52,000
Ancak, bir vizyona ve bir plâna ihtiyacımız var.

90
00:06:02,000 --> 00:06:03,000
Nihai hedefimiz...

91
00:06:03,000 --> 00:06:07,000
...bu gezegende hepimizin ayrı varlıklar olduğu ve...

92
00:06:07,000 --> 00:06:10,000
...kaynaklar için birbirimizle rekabet ettiğimiz şeklindeki güncel dünya görüşümüzden...

93
00:06:10,000 --> 00:06:14,000
...gerçekte ne olduğumuza tekamül etmek ve...

94
00:06:14,000 --> 00:06:18,000
...insanlık bilincinde bir dönüşümü tamamlamaktır.

95
00:06:18,000 --> 00:06:20,000
Hepimizin bir olduğu gerçeğine.

96
00:06:20,000 --> 00:06:23,000
Dolayısıyla, birlikte çalışmalıyız. Ortak bir yaşamda, hep birlikte çalışıp...

97
00:06:23,000 --> 00:06:28,000
...çevremizi ve insanlarımızı koruyup gözetirsek, kıtlık diye birşey kalmaz.

98
00:06:28,000 --> 00:06:31,000
Bu, müşterek bir sembol altında bir araya gelip...

99
00:06:31,000 --> 00:06:33,000
...parasal ekonomi yerine...

100
00:06:33,000 --> 00:06:37,000
...kaynak bazlı bir ekonomi yarattığımızda başarılmış olur.

101
00:06:37,000 --> 00:06:41,000
Bir saniyeliğine, paranın satın alamayacağı en iyi şeyi, yani...

102
00:06:41,000 --> 00:06:44,000
...milyonlarca insanın özgürce eriştiği, engellenmeyen teknolojileri ve...

103
00:06:44,000 --> 00:06:48,000
...eşitliğin, sonuçta çok daha önemli olduğu bir toplum hâyal edin.

104
00:06:48,000 --> 00:06:50,000
Miadını doldurmuş bölünme yöntemini bir kenara bırakıp...

105
00:06:50,000 --> 00:06:52,000
...günlük işlerin geçmişte kaldığı...

106
00:06:52,000 --> 00:06:55,000
...parasız toplumu kucaklama zamanıdır.

107
00:06:55,000 --> 00:07:01,000
Robotlar ve bilgisayarlar, korktuğumuz birşey olmamalı. Bunun yerine, insan becerisinin bir uzantısı olarak bakmalıyız.

108
00:07:02,000 --> 00:07:07,000
Sahip olduğunuz, günlük hayatınızı kolaylaştıran şeyleri bir düşünün.

109
00:07:07,000 --> 00:07:12,000
Bulaşık makineleri, okuma gözlükleri, ampuller vesaire. Tümü teknik olarak yaratılmış cihazlardır.

110
00:07:12,000 --> 00:07:17,000
Teknolojinin ilerlemesine izin vermek fikri, hayatlarımızı çarpıcı bir biçimde iyileştirecek.

111
00:07:17,000 --> 00:07:25,000
Bu, biz insanları yapmaktan hoşlandığımız şeylere vakit ayırmamız için özgür kılar. Çocuklarımız, yaratıcı açılımlar, topluluk projelerine yardımcı olmak gibi.

112
00:07:25,000 --> 00:07:28,000
Kaynak Bazlı Ekonomi, yalnızca birkaç idealistin rüyası değildir.

113
00:07:28,000 --> 00:07:33,000
Jacque Fresco isimli bir adamın hayat boyu çalışması olan Venüs Projesi'nin bir formunu temsil eder.

114
00:07:34,000 --> 00:07:38,000
Venüs Projesi, yeni bir dünya uygarlığının doğuşu için, gerçekçi bir detaylı plandır.

115
00:07:39,000 --> 00:07:42,000
İnsanlık kurumunu ve çevreyi iyileştirmeyi temel alır.

116
00:07:42,000 --> 00:07:47,000
Venüs Projesi, barış ve sürekliliğin yeni çağına doğru yöneltilmiş...

117
00:07:47,000 --> 00:07:53,000
...bilimsel olasılıklar tabanlı, geniş bir seçenekler dizisine sahip bir toplum önerir.

118
00:07:53,000 --> 00:08:00,000
Kaynak bazlı bir ekonominin hayata geçirilmesi ve yenilikçi, çevreye duyarlı teknolojilerin doğrudan sosyal sisteme uygulanmasıyla...

119
00:08:00,000 --> 00:08:06,000
...Venüs Projesi, bugün dünyanın ortak sorunları olan, suç, yoksulluk, açlık, evsizlik ve...

120
00:08:06,000 --> 00:08:12,000
...diğer bir çok baskın sorunun, çarpıcı bir şekilde azalacağını öngörüyor.

121
00:08:12,000 --> 00:08:17,000
Bu proje aynı zamanda, işe yarar ve pratik değerler dizisini takdim eder.

122
00:08:17,000 --> 00:08:28,000
Şimdi bu örneklemi, bu yaşam süremizde, nasıl gerçeğe dönüştüreceğimizin adım adım önerilerini duyacaksınız.

123
00:08:38,000 --> 00:08:45,000
Önceki kısa değerlendirmeden, Zeitgeist filmlerinden, diğer film ve dökümanlardan durumu biliyorsunuz.

124
00:08:45,000 --> 00:08:50,000
Jacque Fresco'nun vizyonu için teşekkürler, nihai amacı biliyorsunuz.

125
00:08:50,000 --> 00:08:54,000
Oraya nasıl ulaşırız? Yolumuz nedir? Plânımız nedir?

126
00:08:54,000 --> 00:08:59,000
Lütfen, Geçiş Plânı'nın izleyen sunumuna bir gözatın.

127
00:08:59,000 --> 00:09:05,000
Parasal sistemden, kaynak bazlı ekonomiye adım adım evrimleşmeyi öneriyoruz.

128
00:09:05,000 --> 00:09:10,000
Fikir, bu sürecin zamanla kendini hızlandıracağıdır.

129
00:09:10,000 --> 00:09:14,000
%100 para bağımlı topluluklardan, sürdürülebilir, kendi kendine yeten ve...


130
00:09:14,000 --> 00:09:19,000
...kaynaksal anlamda "kazançlı" topluluklara bir dönüşümdür.

131
00:09:19,000 --> 00:09:24,000
Elbette hepimiz, küresel düzeydeki diğer tüm gerekli adımların farkındayız.

132
00:09:24,000 --> 00:09:28,000
Dünya kaynaklarının değerlendirilmesi ve hükümetler arası işbirliği gibi.

133
00:09:28,000 --> 00:09:32,000
Peki ya, sıfırdan başlasak, bir şekilde sistemin dışında...

134
00:09:32,000 --> 00:09:36,000
...barışçıl, küresel bir devrim yaratsak?

135
00:09:36,000 --> 00:09:41,000
Parasal sisteme katkılarımızı sistemli olarak kaldırıp, en üste tesir etsek?

136
00:09:42,000 --> 00:09:44,000
Parça parça ve adım adım yapmayı plânlıyoruz.

137
00:09:44,000 --> 00:09:52,000
Bunu, parasal sistemden bir parça alıp, kaynak bazlı ekonomimize eklediğimiz bir "puzzle" olarak düşünebilirsiniz.

138
00:09:52,000 --> 00:09:55,000
Zamanla, puzzle'ın tüm parçaları, resmimizin parçaları hâline gelecektir.

139
00:09:55,000 --> 00:09:59,000
Bunun ne kadar hızlı olacağı, tamamen bize bağlı.

140
00:09:59,000 --> 00:10:05,000
Birçok farklı organizasyonun, ortak hedefe doğru birlikte çalışması gibi bireysel çalışma da gereklidir.

141
00:10:05,000 --> 00:10:14,000
Muhtemelen merak ediyorsunuz, "Bu unsurlar nelerdir? Ve hangi puzzle parçasını birinci, ikinci ya da üçüncü olarak koyacağız?

142
00:10:14,000 --> 00:10:19,000
Ve bu parçaların, yeni resime güzelce oturduğundan ve aynı zamanda ilkini yoketmediğinden, nasıl emin olacağız?

143
00:10:19,000 --> 00:10:25,000
Basit konuşursak, bu dönüşümü nasıl yumuşak bir şekilde yapabiliriz? Adımlar neler?

144
00:10:25,000 --> 00:10:29,000
Açıkçası, hâlâ yapılması ve hesaplanması gereken bir çok şey var.

145
00:10:30,000 --> 00:10:32,000
Fakat, böyle bir dönüşüm için işte bizim fikrimiz.

146
00:10:33,000 --> 00:10:37,000
Adım 1: Kendi kendine yeten tarlalar kurulması.

147
00:10:37,000 --> 00:10:43,000
Birinci adım, birkaç yerde otomatikleştirilmiş tarlalar ve topluluklar kurmaktır.

148
00:10:43,000 --> 00:10:47,000
Güneş, jeotermal ve rüzgar gibi temiz ve bedava enerjiyle güçlendirilecekler.

149
00:10:47,000 --> 00:10:52,000
Bu, temel ihtiyaçları sağlama alacak ve daha ileri geliştirme için kaynak ve fon sağlayacaktır.

150
00:10:52,000 --> 00:10:57,000
Bu aşamanın bir diğer parçası, dünya çapında varolan toplulukların bir araya gelmesi ve bağlanmasıdır.

151
00:10:57,000 --> 00:11:01,000
Bu ilk adım, dikkate değer bir yatırım gerektirir. Bu yüzden...

152
00:11:01,000 --> 00:11:06,000
...mevcut destek programları kullanılarak aşılabilir. Avrupa Birliği hibeleri...

153
00:11:06,000 --> 00:11:11,000
...üniversite araştırma programları, yerel devlet yardımları ve diğer hâlihazırdaki kuruluşlar gibi.

154
00:11:13,000 --> 00:11:16,000
Adım 2: Enerji temini.

155
00:11:16,000 --> 00:11:21,000
Sonraki adım, örneğin güneş paneli gibi temiz enerji ürünleri üreten bir şirket kurmaktır.

156
00:11:21,000 --> 00:11:27,000
Bu, yeni toplulukların başlangıç maliyetini azaltacak ve teçhizat için marj sağlayacaktır.

157
00:11:29,000 --> 00:11:31,000
Adım 3: Otomatikleştirilmiş Fabrika Kurulumu.

158
00:11:31,000 --> 00:11:36,000
Yiyecek ve enerji gibi temel kaynakların sağlama alınmasıyla, sonraki adım...

159
00:11:36,000 --> 00:11:39,000
...tüm ihtiyaç duyulan makinelerin tasarlanıp üretildiği...

160
00:11:39,000 --> 00:11:42,000
...otomatikleştirilmiş fabrikaların kurulması ve yönetilmesi olacaktır.

161
00:11:43,000 --> 00:11:45,000
Adım 4: Ulaşımı Oluşturmak.

162
00:11:45,000 --> 00:11:49,000
Koloniler arası, otomatikleştirilmiş ve küresel olarak koordine edilmiş...

163
00:11:49,000 --> 00:11:51,000
...bağlantıların kurulması.

164
00:11:51,000 --> 00:11:54,000
Bu, bizim nakliye hizmetlerimizde, dış kaynak ihtiyacını azaltacak ve...

165
00:11:54,000 --> 00:11:58,000
...projeler arası doğrudan kaynak değişimine imkan verecektir.

166
00:11:58,000 --> 00:12:01,000
Adım 5: Hammaddelerin Güvence Altına Alınması.

167
00:12:01,000 --> 00:12:06,000
Bu adım, gerekli kaynakların sağlama alınması için tesislerin kurulumunu içerir.

168
00:12:06,000 --> 00:12:11,000
Ayrıca her topluluğun, geri dönüşüm ve akıllı atık yönetim kurallarına göre...

169
00:12:11,000 --> 00:12:14,000
...kurulmuş olmaları çok önemlidir.

170
00:12:14,000 --> 00:12:18,000
Adım 6: İleri Düzey Geliştirme.

171
00:12:18,000 --> 00:12:21,000
Gelişmiş bir iletişim ağı, kendi kendine yeten topluluklar...

172
00:12:21,000 --> 00:12:23,000
...üretim tesisleri ve küresel ulaşım ile...

173
00:12:23,000 --> 00:12:27,000
...sonunda, sonraki alanlara ve eğitim, tıbbi bakım, uzay programı ve okyanus şehirleri gibi hizmetlerde...

174
00:12:27,000 --> 00:12:33,000
...dış kaynak kullanımının sonlandırılmasına odaklanabilir olacağız.

175
00:12:46,000 --> 00:12:51,000
Adım 5: Kaynak Bazlı Ekonomi Vakfı (RBEF)

176
00:12:54,000 --> 00:12:57,000
Bu bölüm, Geçiş Plânı'nın başarıya ulaşması için kullanılacak...

177
00:12:57,000 --> 00:13:00,000
...küresel bir aracın açıklamasına ayrılmıştır.

178
00:13:00,000 --> 00:13:06,000
Buna, Kaynak Bazlı Ekonomi Vakfı ya da RBEF diyoruz.

179
00:13:06,000 --> 00:13:10,000
Öncelikle, bu kuruluşu eşsiz yapan farklılıkların neler olduğunu ve...

180
00:13:10,000 --> 00:13:13,000
...birkaç önemli noktayı işaret etmek istiyoruz.

181
00:13:13,000 --> 00:13:16,000
Kaynak Bazlı Ekonomi Vakfı...

182
00:13:16,000 --> 00:13:21,000
...parasal sistemin içinde, varolan mekanizmaları kullanarak, sıfırdan oluşturuldu.

183
00:13:21,000 --> 00:13:24,000
Çeşitli etkinliklerin, projelerin ve girişimlerin...


184
00:13:24,000 --> 00:13:27,000
...tamamen şeffaf bir yolla koordine edilmesi amacıyla...

185
00:13:27,000 --> 00:13:31,000
...RBE Vakfı, fon ve kaynak sağlayacak...

186
00:13:31,000 --> 00:13:33,000
...kaynak bazlı ekonomiye girişi hedefleyen...

187
00:13:33,000 --> 00:13:38,000
...muhtelif projeler için, bir koordinasyon platformu sunacaktır.

188
00:13:38,000 --> 00:13:41,000
RBEF, ki bundan sonra Vakıf olarak anılacaktır...

189
00:13:41,000 --> 00:13:45,000
...geçiş dönemi sırasında, Kaynak Bazlı Ekonomi Projesi için...

190
00:13:45,000 --> 00:13:50,000
...bir araç olarak varolur, kaynakları ve fonu sağlar.

191
00:13:50,000 --> 00:13:54,000
Prensiplere göre tüm işler, gönüllü katılım esasına göre yapılır.

192
00:13:54,000 --> 00:13:57,000
Para dahil, edinilen tüm kaynaklar...

193
00:13:57,000 --> 00:14:00,000
...RBE projeleri arasında, yeniden dağıtılır.

194
00:14:00,000 --> 00:14:04,000
Vakıf, şimdiki parasal sistem ve...

195
00:14:04,000 --> 00:14:08,000
...gelecekteki kaynak bazlı ekonomi arasında geçiş amaçlı bir bağ hizmeti görür.

196
00:14:08,000 --> 00:14:11,000
Vakıf, kaynak ve fon yaratan veya ihtiyaç duyan...

197
00:14:11,000 --> 00:14:14,000
...tüm projeler için bir merkezdir.

198
00:14:14,000 --> 00:14:16,000
Fonlar ve yönetime ilişkin tüm kararlar...

199
00:14:16,000 --> 00:14:20,000
...fon kullanımında %100 şeffaflığın başarılması için...

200
00:14:20,000 --> 00:14:24,000
...bilimsel yollar kullanılarak, mümkün mertebe otomatikleştirilecektir.

201
00:14:24,000 --> 00:14:29,000
Vakıf, RBE projelerinin başlatılması ve verimli yönetilmesi için...

202
00:14:29,000 --> 00:14:31,000
...para gereksinimi...

203
00:14:31,000 --> 00:14:36,000
...yeri doldurulamaz bir kaynak olduğu sürece varolacaktır.

204
00:14:39,000 --> 00:14:43,000
Şimdi de biraz, Vakıf'ın dayandırıldığı değerlerden bahsedelim.

205
00:14:43,000 --> 00:14:46,000
1. Kaynak Bazlı Ekonomi

206
00:14:46,000 --> 00:14:50,000
Vakıf yalnızca, RBE projeleri için varlığını sürdürür.

207
00:14:51,000 --> 00:14:53,000
2. Gönüllü Çalışma

208
00:14:53,000 --> 00:14:57,000
Çalışma ve zaman, paradan daha iyi katkı sağlar.

209
00:14:57,000 --> 00:15:02,000
Bu yüzden RBEF'in faaliyeti, esasen gönüllülerin çalışmasına dayalıdır.

210
00:15:02,000 --> 00:15:07,000
Bu işin yönetimi, bilimsel ve düzenli bir tutumla yapılabilir.

211
00:15:07,000 --> 00:15:09,000
3. Bilimsel Yönetim.

212
00:15:09,000 --> 00:15:12,000
Vakıf'ın asli yönetiminin çoğu...

213
00:15:12,000 --> 00:15:15,000
...insanların karar alması yerine...

214
00:15:15,000 --> 00:15:17,000
...kuruluşun bilgisayar sistemine bırakılacaktır.

215
00:15:17,000 --> 00:15:19,000
4. Şeffaflık.

216
00:15:19,000 --> 00:15:21,000
Tüm fonlar tamamen şeffaftır ve...


217
00:15:21,000 --> 00:15:23,000
...sisteme girdikleri andan...

218
00:15:23,000 --> 00:15:25,000
...harcandıkları ana kadar, hareketler görülebilir.

219
00:15:26,000 --> 00:15:29,000
5. Otomatik Fon Dağıtımı.

220
00:15:29,000 --> 00:15:32,000
Fonların dağıtımı, insan hatasına yer bırakmayacak şekilde...

221
00:15:32,000 --> 00:15:36,000
...otomatikleşmiş ve öntanımlı olarak yapılacaktır.

222
00:15:37,000 --> 00:15:38,000
6. Saygı

223
00:15:38,000 --> 00:15:41,000
Herkese, fikirlerine, becerilerine ve...

224
00:15:41,000 --> 00:15:43,000
...kendilerine özgü çözüm yaklaşımlarına saygı gösterilmelidir.

225
00:15:45,000 --> 00:15:47,000
Peki bunların tümü nasıl işleyecek?

226
00:15:47,000 --> 00:15:49,000
Bütün mekanizmayı tanımlamamız...

227
00:15:49,000 --> 00:15:51,000
...burada sahip olduğumuzdan daha fazla zaman alacaktır.

228
00:15:51,000 --> 00:15:55,000
Bunun yerine, genel fikri sunmak isteriz.

229
00:15:55,000 --> 00:15:59,000
Buna rağmen, RBEF ayrıntılarında sizinle birlikte çalışmayı umuyoruz.

230
00:15:59,000 --> 00:16:03,000
Yakın gelecekte kendi projenizde işbirliğinde bulunmak için.

231
00:16:03,000 --> 00:16:09,000
Açıkçası RBEF, parasal sistemden, kaynak bazlı ekonomiye doğru, satın alım için...

232
00:16:09,000 --> 00:16:11,000
...bir araç niteliğindedir.

233
00:16:11,000 --> 00:16:15,000
Ayrıca, hâlihazırdaki mekanizmaları ve Avrupa Birliği Fonları ve devlet hibeler gibi...

234
00:16:15,000 --> 00:16:18,000
...imkanları alıp kullanan bir araçtır.

235
00:16:18,000 --> 00:16:22,000
Elbette, ülkeden ülkeye durum değişir.

236
00:16:24,000 --> 00:16:28,000
Ana fikir, herkesin bağışları üzerinde tam kontrole sahip olması ve...

237
00:16:28,000 --> 00:16:31,000
...bağışlarını sürekli olarak takip edebilmeleridir.

238
00:16:31,000 --> 00:16:36,000
Bağış sahibi, doğrudan seçtiği belli bir projeye de fon sağlayabilir.

239
00:16:36,000 --> 00:16:40,000
Eğer, A projesinin başlangıç paketinin bir parçası olarak talep edilen...

240
00:16:40,000 --> 00:16:44,000
...bir kürek satın almaya karar verdiyseniz...

241
00:16:44,000 --> 00:16:48,000
...banka havale dekontunu görebileceğiniz gibi...

242
00:16:48,000 --> 00:16:51,000
...projede kullanılan aynı küreği, site üzerinde gerçek zamanlı kameradan izleyebilirsiniz.

243
00:16:52,000 --> 00:16:56,000
%100 şeffaflık, Vakıf'ın ana değerlerinden biridir.

244
00:16:56,000 --> 00:16:58,000
Bu kadar basit.

245
00:16:58,000 --> 00:17:02,000
Amaç, insanlığın ortak çabasıyla ilk şehirleri kurmak ve...

246
00:17:02,000 --> 00:17:06,000
...böylece, şu andaki yozlaşmış düzenden bizim tarafımıza kazandırmaktır.

247
00:17:06,000 --> 00:17:10,000
İşte size, ABD vergileriyle ilgili açık bir örnek.

248
00:17:10,000 --> 00:17:12,000
Birçok ülkede...

249
00:17:12,000 --> 00:17:17,000
...bir kişi ya da kuruluş, ticari kaygı gütmeyen bir organizasyona para bağışı yaptığında...

250
00:17:17,000 --> 00:17:19,000
...bağış yapan mükellef, vergi ödemek zorunda değildir.

251
00:17:19,000 --> 00:17:22,000
Bağış olarak ödenen tutarı, gider yazma hakkı bulunur.

252
00:17:22,000 --> 00:17:24,000
Bu, şu anlama gelir.

253
00:17:24,000 --> 00:17:27,000
Mükellefler vergi tutarlarını, bulundukları hükümete ödemek yerine...

254
00:17:27,000 --> 00:17:29,000
...doğrudan Vakıf'a bağışlayabilir.

255
00:17:29,000 --> 00:17:32,000
Verginiz üzerinde kontrol sahibi olmanın ve...

256
00:17:32,000 --> 00:17:36,000
...şirketleri desteklemekten daha değerli birşeye adamanın en basit yoludur.

257
00:17:36,000 --> 00:17:39,000
Katılımcıların, bunu çevrimiçi yapabilmeleri için...

258
00:17:39,000 --> 00:17:41,000
...adım adım ve takibi kolay bir rehberimiz olacak.

259
00:17:42,000 --> 00:17:44,000
Vergiler.

260
00:17:44,000 --> 00:17:49,000
Vergi, bir devlet veya devlete eşdeğer bir kurum tarafından, gerçek ya da tüzel kişiler üzerinden...

261
00:17:49,000 --> 00:17:51,000
...zorla el koyulan finansal bir bedeldir.

262
00:17:51,000 --> 00:17:55,000
Parasal sistem, vergilendirmeye ağır bir şekilde bağlıdır ve...

263
00:17:55,000 --> 00:17:59,000
...vergiler olmadan varolamaz. Bu da, Geçiş Plânı'nın yararınadır.

264
00:18:00,000 --> 00:18:04,000
Birleşik Devletler'de, herhangi bir mülkü veya maaşı olan biri...


265
00:18:04,000 --> 00:18:08,000
...kâr amacı gütmeyen bir banka hesabına yatırdığı bağışları, gider gösterebilir.

266
00:18:08,000 --> 00:18:10,000
Bu, birçok ülke için olabildiğince doğrudur ve...

267
00:18:10,000 --> 00:18:13,000
...bazı yerel kurallar ve yönetmelikler farklılık gösterebilir.

268
00:18:13,000 --> 00:18:17,000
Her durumda bu, insanların ödeyecekleri verginin %50 civarını bağışlamasına ve...

269
00:18:17,000 --> 00:18:20,000
...kaynak bazlı bir ekonomiyi desteklemelerine izin verecektir.

270
00:18:30,000 --> 00:18:37,000
New Z-Land projesi, kaynak bazlı ekonomi oluşturmaya doğru atılan ilk pratik adımdır.

271
00:18:37,000 --> 00:18:40,000
Jacque Fresco'nun, Venüs Projesi'ndeki kavramı temel alır.

272
00:18:40,000 --> 00:18:42,000
İlk geçiş devresi sırasında...

273
00:18:42,000 --> 00:18:47,000
...Yeni Zelanda, Northland'de, sürdürülebilir bir topluluk kurmayı hedefliyoruz.

274
00:18:47,000 --> 00:18:51,000
Topluluk, ortalama 500 kişilik nüfusu barındıracak şekilde inşa edilecektir.

275
00:18:51,000 --> 00:18:56,000
Bu topluluk yalnızca, gelecek açılımlar için bir örnek olma görevi üstlenmeyecek...


276
00:18:56,000 --> 00:19:00,000
...aynı zamanda, yeni RBE teknolojileri için bir araştırma ve geliştirme merkezi olacaktır.

277
00:19:00,000 --> 00:19:06,000
Amaç, dünya genelinde benzer gelişimlerin oluşturulması için, işleyen bir model oluşturmaktır.

278
00:19:06,000 --> 00:19:10,000
Nihayetinde, kaynak bazlı ekonomiye geçiş yapan kendi kendine yeten toplulukları...

279
00:19:10,000 --> 00:19:14,000
...birbirine bağlayan bir ağ oluşturabiliriz.

280
00:19:15,000 --> 00:19:19,000
Yeni Zelanda'nın coğrafik konumu, ideal hava koşullarıyla ve...

281
00:19:19,000 --> 00:19:24,000
...sakin ve uyumlu küçük nüfuslu ada yalıtımıyla birleşince...

282
00:19:24,000 --> 00:19:27,000
...geçiş için muazzam potansiyel teşkil eder.

283
00:19:27,000 --> 00:19:32,000
Kaynak ve enerji kullanımını, kapasite ve ekonomik engelleri içeren lojistikleri uygulayarak ve...

284
00:19:32,000 --> 00:19:36,000
...yaşanabilirliği inceleyerek, önümüzdeki üç yıl içinde...

285
00:19:36,000 --> 00:19:41,000
...kaynak bazlı ekonomi, gerçekleşen ilk projesini görecek.

286
00:19:41,000 --> 00:19:44,000
Daha ayrıntılı bilgi için, web sitemize bakın.

287
00:19:44,000 --> 00:19:46,000
New Z-land projesinde...

288
00:19:46,000 --> 00:19:52,000
...insanların çalışmaktan kurtarılması, kıtlık ve kontrol gibi tüm olasılıklar...

289
00:19:52,000 --> 00:19:57,000
...denenmiş, sınanmış ve uygulanmıştır. Proje kendi içinde, bir yaşama ve evrilme deneyidir.

290
00:19:57,000 --> 00:20:01,000
Bir kez araştırıldığında, diğer hemfikir şehirleri geliştirmek üzere...

291
00:20:01,000 --> 00:20:04,000
...bu teknolojiler, dünya ile paylaşılacak.

292
00:20:04,000 --> 00:20:06,000
Bütünüyle otomatik ve işlevsel olduğunda...

293
00:20:06,000 --> 00:20:11,000
...bu proje, Venüs Projesi'nin tarif ettiği, kaynak merkezli bir kentin...

294
00:20:11,000 --> 00:20:13,000
...ilk çalışan modeli olarak hizmet verecek.

295
00:20:14,000 --> 00:20:17,000
Bu kentin başarısı, tüm kaynak bazlı ekonomilere övgü teşkil edecek ve...

296
00:20:17,000 --> 00:20:20,000
...bu doğanın daha ileri geliştirmelerine yol gösterecek.

297
00:20:20,000 --> 00:20:25,000
Kaynak bazlı ekonominin oluşumu rüyası, gerçekliğe dönüşebilir.

298
00:20:38,000 --> 00:20:43,000
Bir Çocuğun Feryadı

299
00:20:46,000 --> 00:20:49,000
Geleceğimi kaybetmek, seçimi kaybetmek gibi birşey değil...

300
00:20:49,000 --> 00:20:51,000
...ya da hisse senedinde bir kaç puan.

301
00:20:58,000 --> 00:21:03,000
Artık güneşe çıkmaya korkuyorum, çünkü ozon tabakamızda delikler var.

302
00:21:04,000 --> 00:21:09,000
Soluk almaya korkuyorum, çünkü içinde hangi kimyasallar var, bilmiyorum.

303
00:21:10,000 --> 00:21:16,000
Balık tutmaya giderdim babamla, Vancouver'da, evimde.

304
00:21:16,000 --> 00:21:20,000
Ta ki, birkaç yıl önce, kanserli bir balık bulana dek.

305
00:21:21,000 --> 00:21:26,000
Ve şimdi, hayvan ve bitki türlerinin soyunun tükendiğini duyuyoruz, gün be gün...

306
00:21:26,000 --> 00:21:28,000
...sonsuza dek yokolarak.

307
00:21:29,000 --> 00:21:34,000
Şu hayatımda, büyük vahşi hayvan sürülerini görmeyi hayâl ediyorum...

308
00:21:34,000 --> 00:21:38,000
...vahşi ormanları ve yağmur ormanlarını, kuşlarla ve kelebeklerle dolu olan.

309
00:21:38,000 --> 00:21:43,000
Ama şimdi merak ediyorum, çocuklarımın bile görmesi mümkün mü diye.

310
00:21:45,000 --> 00:21:49,000
Benim yaşımdayken, böyle şeyler için endişelendiniz mi?

311
00:21:50,000 --> 00:21:52,000
Bunların tümü gözlerimizin önünde oluyor, yine de...

312
00:21:52,000 --> 00:21:57,000
...istediğimiz kadar zamanımız ve tüm çözümlerimiz varmış gibi davranıyoruz.

313
00:21:59,000 --> 00:22:03,000
Ben yalnızca bir çocuğum, tüm çözümlere sahip değilim.

314
00:22:03,000 --> 00:22:06,000
Ancak farkına varmanızı isterim ki, siz de sahip değilsiniz.

315
00:22:07,000 --> 00:22:12,000
Ozon tabakamızdaki deliği nasıl onaracağınızı bilmiyorsunuz.

316
00:22:12,000 --> 00:22:15,000
Akarsudaki somon balığını nasıl geri getireceğinizi bilmiyorsunuz.

317
00:22:15,000 --> 00:22:19,000
Soyları tükenen hayvanları nasıl geri getireceğinizi bilmiyorsunuz.

318
00:22:19,000 --> 00:22:25,000
Ve şimdi çöl olan yerdeki ormanı geri getiremezsiniz.

319
00:22:26,000 --> 00:22:31,000
Eğer nasıl düzelteceğinizi bilmiyorsanız, lütfen bozmayı bırakın.

320
00:22:32,000 --> 00:22:35,000
Sizler burada, hükümetlerinizin temsilcileri olabilirsiniz...

321
00:22:35,000 --> 00:22:40,000
...işadamı, organizatör, muhabir ya da politikacı da olabilirsiniz.

322
00:22:40,000 --> 00:22:49,000
Ama aslında sizler, anne, baba, kardeş, abi, hala ve amcasınız.

323
00:22:49,000 --> 00:22:53,000
Ve hepiniz, birilerinin evladısınız.

324
00:22:53,000 --> 00:22:58,000
Ben yalnızca bir çocuğum, yine de 5 milyarlık bir ailenin fertleri olduğumuzu biliyorum.

325
00:22:58,000 --> 00:23:02,000
Aslında, 30 milyon tür.

326
00:23:02,000 --> 00:23:06,000
Sınırlar ve hükümetler bunu asla değiştiremeyecek.

327
00:23:07,000 --> 00:23:12,000
Ben yalnızca bir çocuğum, yine de hepimizin aynı teknede olduğunu biliyorum.

328
00:23:12,000 --> 00:23:15,000
Ve tek bir amaca giden, tek bir dünya olarak davranmamız gerektiğini.

329
00:23:16,000 --> 00:23:19,000
Öfkem, kör olmadığım için.

330
00:23:19,000 --> 00:23:23,000
Ve endişem, nasıl hissettiğimi dünyaya anlatmaya korkmuyor olmam.

331
00:23:24,000 --> 00:23:27,000
Ülkemde çok fazla israf var.

332
00:23:27,000 --> 00:23:29,000
Satın alıyoruz ve atıyoruz. Satın al ve at.

333
00:23:29,000 --> 00:23:35,000
Yine de, kuzeydeki ülkeler yoksulluğunu paylaşmıyor.

334
00:23:35,000 --> 00:23:38,000
Yeterince fazlasına sahip olsak bile, paylaşmaktan korkuyoruz.

335
00:23:38,000 --> 00:23:43,000
Varlığımızın birazı gidecek diye ödümüz kopuyor.

336
00:23:44,000 --> 00:23:50,000
Kanada'da bizler, ayrıcalıklı bir hayat yaşıyoruz, bol gıda, su ve barınak.

337
00:23:50,000 --> 00:23:54,000
Saatlerimiz, bisikletlerimiz, bilgisayarlarımız ve televizyon setlerimiz var.

338
00:23:54,000 --> 00:23:57,000
Liste iki günde saymakla bitmez.

339
00:23:57,000 --> 00:23:59,000
İki gün önce, şurada, Brezilya'da...

340
00:23:59,000 --> 00:24:03,000
...sokakta yaşayan çocuklarla vakit geçirirken, çarpılmışa döndük.

341
00:24:03,000 --> 00:24:06,000
Bu, bir çocuğun bize anlattığı.

342
00:24:06,000 --> 00:24:13,000
"Keşke zengin olsaydım. O zaman, tüm sokak çocuklarına...

343
00:24:13,000 --> 00:24:19,000
...yiyecek, giyecek, ilaç, barınak, sevgi ve yakınlık verirdim."

344
00:24:20,000 --> 00:24:24,000
Hiçbirşeyi olmayan bir sokak çocuğu bile paylaşmaya razıysa...

345
00:24:24,000 --> 00:24:29,000
...neden herşeyi olan bizler, hâlâ bu kadar açgözlüyüz?

346
00:24:30,000 --> 00:24:35,000
Düşünmeden edemiyorum, bu çocuklar da benimle aynı yaşta.

347
00:24:35,000 --> 00:24:39,000
Ve doğduğumuz yer yüzünden, aramızda muazzam bir fark var.

348
00:24:39,000 --> 00:24:44,000
Ben de, Rio Favelas'da yaşayan o çocuklardan biri olabilirdim.

349
00:24:45,000 --> 00:24:47,000
Ben de, Somali'de açlıktan ölen bir çocuk olabilirdim.

350
00:24:48,000 --> 00:24:51,000
Ya da Orta Doğu'da bir savaş kurbanı.

351
00:24:51,000 --> 00:24:53,000
Veya, Hindistan'da bir dilenci.

352
00:24:54,000 --> 00:24:59,000
Ben yalnızca bir çocuğum ve biliyorum, savaşa harcanan onca para...

353
00:24:59,000 --> 00:25:02,000
...çevresel cevaplar bulmak için...

354
00:25:02,000 --> 00:25:05,000
...yoksulluğun bitmesi ve anlaşma yolları bulmak için...

355
00:25:05,000 --> 00:25:08,000
...harcansa, dünyanın nasıl bir yer olabileceğini.

356
00:25:09,000 --> 00:25:13,000
Okulda, hâtta anaokulunda...

357
00:25:13,000 --> 00:25:16,000
...bize dünyada terbiyeli olmayı öğretiyorsunuz.

358
00:25:16,000 --> 00:25:22,000
Bize, işlerin yürümesi için, diğerleriyle didişmememizi söylüyorsunuz.

359
00:25:22,000 --> 00:25:26,000
Diğerlerine saygı göstermeyi. Kendi pisliğimizi temizlemeyi.

360
00:25:26,000 --> 00:25:30,000
Diğer yaratıkları incitmememizi. Paylaşmayı, açgözlü olmamayı.

361
00:25:31,000 --> 00:25:33,000
Madem, neden yapmamamızı söylediklerinizi...

362
00:25:33,000 --> 00:25:36,000
...kendiniz yapıyorsunuz?

363
00:25:37,000 --> 00:25:41,000
Neden bu konferanslara geldiğinizi unutmayın.

364
00:25:41,000 --> 00:25:43,000
Bunu yapmak için.

365
00:25:44,000 --> 00:25:46,000
Biz, sizlerin çocuğuyuz.

366
00:25:47,000 --> 00:25:51,000
Nasıl bir dünyada yetiştiğimize siz karar veriyorsunuz.

367
00:25:51,000 --> 00:25:55,000
Ebeveynler, şöyle diyerek çocuklarını rahat ettirebilir:

368
00:25:55,000 --> 00:25:57,000
"Herşey çok güzel olacak."

369
00:25:57,000 --> 00:25:59,000
"Bu, dünyanın sonu değil."

370
00:25:59,000 --> 00:26:01,000
Ve, "Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

371
00:26:02,000 --> 00:26:05,000
Ama artık söyleyebileceğinizi sanmıyorum.

372
00:26:05,000 --> 00:26:09,000
Sizin öncelikler listenizde bile var mıyız?

373
00:26:09,000 --> 00:26:11,000
Babam her zaman der ki:

374
00:26:11,000 --> 00:26:14,000
"Sen, yaptığın şeysin, söylediğin değil."

375
00:26:15,000 --> 00:26:19,000
Sizin yaptıklarınız, beni geceleri ağlatıyor.

376
00:26:20,000 --> 00:26:22,000
Siz yetişkinler, bizi sevdiğinizi söylüyorsunuz.

377
00:26:22,000 --> 00:26:25,000
Ancak, sizden talep ediyorum. Lütfen.

378
00:26:25,000 --> 00:26:27,000
Hareketleriniz, sözlerinizi yansıtsın.

379
00:26:27,000 --> 00:26:28,000
Teşekkür ederim.

380
00:26:57,000 --> 00:27:01,000
Bölüm 6: Nasıl Dahil Olurum?

381
00:27:19,000 --> 00:27:22,000
"Birlikte ayaktayız, bölünürsek düşeriz."

382
00:27:22,000 --> 00:27:26,000
Esasen bizler, gruplara bölünmek yerine işbirliğine gitmeliyiz.

383
00:27:26,000 --> 00:27:29,000
Aksi hâlde, devasa bürokrasi dağının altında eziliriz.

384
00:27:29,000 --> 00:27:33,000
Tek gerçek yol, kendini adamış üyelerdir.

385
00:27:33,000 --> 00:27:37,000
Umuyoruz ki, bizi biz olarak tanımlayacak birleşmiş bir proje altında bir araya gelebiliriz.

386
00:27:38,000 --> 00:27:40,000
Bu sunumu izleyen herkesin bildiği gibi...

387
00:27:40,000 --> 00:27:42,000
...şu andaki düzende işler doğru yürümüyor.

388
00:27:42,000 --> 00:27:43,000
Ve bu önlenebilir.

389
00:27:44,000 --> 00:27:47,000
Sorun, bireysel olarak kendimizi çoğu kez güçsüz hissetmemiz.

390
00:27:47,000 --> 00:27:51,000
Bu plan bize, müspet ve olumlu hareket araçları veriyor.

391
00:27:51,000 --> 00:27:55,000
Hepimiz, bu fikirleri geliştirmek ve çoğaltmak için yardımınıza ihtiyaç duyuyoruz.

392
00:27:56,000 --> 00:27:58,000
Ne yapabilirsiniz?

393
00:27:58,000 --> 00:28:02,000
İlk önce, kendinizi bilgiyle donatın.

394
00:28:02,000 --> 00:28:06,000
Zeitgeist web sitesindeki, "Oryantasyon Rehberi"ni okuyun. Adres:

395
00:28:06,000 --> 00:28:10,000
www.TheZeitgeistMovement.com

396
00:28:10,000 --> 00:28:14,000
Aynı zamanda, oldukça bilgilendirici dijital bir sunumunu da bulabilirsiniz.

397
00:28:14,000 --> 00:28:19,000
Bu siteye de bakın: www.StoryOfStuff.com

398
00:28:19,000 --> 00:28:24,000
Şeylerin tarihini izleyerek, günümüz tüketici davranışlarının...

399
00:28:24,000 --> 00:28:26,000
...dahice bir özetini sunuyor.

400
00:28:26,000 --> 00:28:30,000
Üretiminden satışına, kullanımından atılışına kadar her "şey" ve...

401
00:28:30,000 --> 00:28:34,000
...yakın çevremizi ve uzak toplulukları nasıl etkiledikleri.

402
00:28:35,000 --> 00:28:42,000
Ayrıca, becerilerinizi ve kaynaklarınızı buraya kaydedin: www.ZeitgeistResources.com

403
00:28:42,000 --> 00:28:46,000
Özgeçmişinizi, adınızı ve yardımcı olabileceğini düşündüğünüz herşeyi listeleyin.

404
00:28:47,000 --> 00:28:49,000
Ayrıca, Geçiş Plânı'na ve...

405
00:28:49,000 --> 00:28:52,000
...Kaynak Bazlı Ekonomi Vakfı gruplarına da katılabilirsiniz. Adres:

406
00:28:52,000 --> 00:28:55,000
www.TheZeitgeistMovement.com

407
00:28:55,000 --> 00:29:00,000
Daha ileri eylem, bilgi değişimi ve koordinasyon için, takımımıza katılın.

408
00:29:00,000 --> 00:29:03,000
Ve son olarak, haberi yayın.

409
00:29:03,000 --> 00:29:06,000
Tanıdığınız herkese anlatın ve katılmaları için teşvik edin.

410
00:29:06,000 --> 00:29:10,000
Böylece, diğer hareketler ve organizasyonlarla hızla bir araya gelebiliriz.

411
00:29:18,000 --> 00:29:24,000
Bölüm 7: Birleşme Çağrısı.

412
00:29:26,000 --> 00:29:29,000
"Ne kadara mâlolur?" diye sormayın.

413
00:29:29,000 --> 00:29:32,000
"Kaynaklara sahip miyiz?" diye sorun.

414
00:29:32,000 --> 00:29:35,000
Kâr sağlamak yerine, doğru şeyi yapma zamanı.

415
00:29:35,000 --> 00:29:38,000
İnsanlık tarihinde ilk defa, hepimiz birbirimize bağlıyız.

416
00:29:38,000 --> 00:29:40,000
Bu mavi gezegende.

417
00:29:40,000 --> 00:29:44,000
İlk defalığına, iletişimimiz hemen hemen engelsiz.

418
00:29:44,000 --> 00:29:48,000
Şimdi, daha önce hiç olmadığı gibi, kültürler arası fikir değişimi mümkün.

419
00:29:48,000 --> 00:29:51,000
Geçmişte, tek ırk olarak harika şeyleri başarmaya muktedir olduk.

420
00:29:51,000 --> 00:29:54,000
Bizi gururlandıran şeyler. Ulus, din...

421
00:29:54,000 --> 00:29:56,000
...derinizin rengi farketmeksizin.

422
00:29:56,000 --> 00:29:58,000
Şimdi birlik olma zamanı.

423
00:29:58,000 --> 00:30:01,000
Teknolojiyi, hayatlarımıza yardım edecek şekilde kullanma zamanı.

424
00:30:01,000 --> 00:30:05,000
Sonunda büyüyüp, ana benzerliklerimize odaklanma ve...

425
00:30:05,000 --> 00:30:07,000
...küçük farklılıklarımızdan dolayı kavgayı bırakma zamanı.

426
00:30:07,000 --> 00:30:11,000
Kazanç yapmak yerine, birbirimize yardım etme zamanı.

427
00:30:11,000 --> 00:30:13,000
Çünkü yapılacak doğru şey bu.

428
00:30:13,000 --> 00:30:17,000
Birleşmiş uluslararası işbirliğine çağırıyoruz.

429
00:30:17,000 --> 00:30:18,000
Bir ulus olarak değil.

430
00:30:18,000 --> 00:30:22,000
Kârımızı paylaşalım diye değil...

431
00:30:22,000 --> 00:30:23,000
...insan olduğumuz için.

432
00:30:23,000 --> 00:30:25,000
Sen, ben, biz.

433
00:30:25,000 --> 00:30:28,000
Faklılıklarımızın üzerinde, çünkü yapılacak doğru şey bu.

434
00:30:28,000 --> 00:30:30,000
Ortak bir gelecek için.

435
00:30:47,000 --> 00:30:53,000
Web sitelerimizi ziyaret edin.

436
00:30:53,000 --> 00:30:54,000
Geçiş Plânı