Birinci Uluslararası Felsefe Kongresi


Birinci Uluslararası Felsefe Kongresi


Birinci Uluslararası Felsefe Kongresi


 


 “Eşitlik, Özgürlük ve Kardeşlik”
Aydınlanma’nın şiarı olan “eşitlik, özgürlük, kardeşlik” kavramları, –birer kavram olmaktan öte- uğruna pek çok kişinin savaştığı ve yaşamını feda ettiği birer idealdirler. Bu kavramlar felsefi düşünce içinde çeşitli boyutlarıyla ele alınmış ve işlenmiştir.
Ama neden şimdi ve neden bu kavramlar? … Gerek dünya üzerinde yaşanan gerginlikler, kavgalar ve savaşlar gerekse ülkemizde yaşanalar bu kavramların üzerin(d)e bir kez daha düşünülmesini ve günümüz sorunları bağlamında felsefi bakışla ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Dünyanın pek çok yerinde pek çok kişinin ağzında eşitlik, özgürlük ve kardeşlik sözcükleri dillenmektedir. Ancak herkes bu kavramları kendine göre eğip bükmekte ve içini doldurmaktadır. Bütün yaşananlara bakınca, sanki “ortak bir zemin” bulunamayacağı ve bu kavramların içeriklendirilmesi konusunda bir uzlaşı sağlanamayacağı görüntüsü ortaya çıkmaktadır. Bu noktada kavramlarla iş gören, kavramlarla hesaplaşan, kavramları içeriklendiren felsefeciler ve dile getirdikleri genellikle dikkate alınmamaktadır. Dinsel temelli varolma pratikleri ve milliyetçilik temelli söylemler hep ayrılmaları, yok saymaları ve farklı olana tahammülsüzlüğü beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda, birarada, birlikte yaşamanın imkanının olup olmadığı, bunu isteyip istemediğimiz ya da bunlardan ne anladığımız ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
Şu sorular bütün çıplaklığıyla karşımızda durmakta ve hasaplaşılmayı beklemektedir: Hukuk eşitlik ve kardeşliğin güvencesi olabilir mi? Bu bağlamda politikanın rolü nedir? Kişlerarası/İnsanlararası ilişkiler açısından etik söz konusu olduğunda hangi etikten ve nasıl bir etikten söz edilebilir? Politik olan nedir? Politika ile etik arasındaki ilişki nedir? Politika mı etik mi? Egemenlik ilişkileri bağlamında bir özgürleşmeden söz edilebilir mi? Nasıl bir özgürlük, kimin için özgürlük? Sanat bize özgürleşme alanı açabilir mi? Sanatsal özgürlük mü, yoksa toplumsal özgürlük mü? Yasalar birlikte yaşama konusunda nasıl bir güvence sağlar? Günümüz tartışmaları ışığında ulus-devlet birlikte yaşayabilmemizin güvencesi olabilir mi? Dinsel farklılıklarla nasıl birlikte yaşabiliriz? Kardeşlik zemininde birlikte yaşayabilmamiz mümkün mü? Hangi kardeşlik, kimin için kardeşlik? Laiklik nedir ve laiklik ile çağdaşlaşma arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu bağlamda laiklik birlikte yaşayabilmemiz için bir güvence olabilir mi? Hukusal düzenlemelerle özgürlük arasında ne türden bir ilişki söz konusudur? Hukuk ve adalet ilişkisi nedir? Adalet söz konusu olduğunda etik ve hukuk arasında nasıl bir ilişki vardır? Adil bir yönetim nasıl mümkün olabilir? Adil bir yönetim nasıl mümkün olabilir? Bu noktada adaleti hukuksal bir alana sıkıştırmak doğru olur mu?
İşte bütün bu nedenlerden dolayı eşitlik, özgürlük, kardeşlik kavramları üzerine yeniden ve bir kez daha felsefi bir bakışla düşünmek için “Eşitlik, Özgürlük ve Kardeşlik” konulu uluslar arası bir kongre düzenlemeyi uygun bulduk.


Konu Başlıkları


Birey ve Toplum
Sanat ve Toplum
Hukuk ve Norm İlişkisi
Etik ve Politika
Sanat ve Politika
Egemenlik ve Özgürlük
Miliyetçilik ve Yurtseverlik
Laiklik ve Çağdaşlaşma
Yasalar ve Düzen
Hukuk ve Adalet
Demokrasi ve Diktatörlük
Ütopya ve Gerçeklik
Devlet ve Toplum
İnsan Hakları
Tarih ve Toplum
Varoluş ve Toplum
Haklar ve KimlikBilim Kurulu


[Alfabetik Sırayla]
 • Prof. Dr. Abdullah Kaygı
 • Prof. Dr. Ahmet İnam
 • Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan
 • Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay
 • Prof. Dr. Betül Çotuksöken
 • Prof. Dr. David Grünberg
 • Prof. Dr. Doğan Özlem
 • Prof. Dr. Harun Tepe
 • Prof. Dr. Ferudun Yılmaz
 • Prof. Dr. Kenan Gürsoy
 • Prof. Dr. Kurtuluş Dinçer
 • Prof. Dr. Ömer Naci Soykan
 • Prof. Dr. Sabri Büyükdüvenci
 • Prof. Dr. Saffet Babür
 • Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün
 • Prof. Dr. Tülin Bumin
 • Prof. Dr. Yasin Ceylan
 • Prof. Dr. Zeynep Direk
Özetlerin Son Gönderilme Tarihi: 28 Mayıs 2010
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı: 18 Haziran 2010
Bildiri Tam Metinlerinin Son Gönderilme Tarihi: 20 Ağustos 2010
Kongre Programının İlan Tarihi: 3 Eylül 2010
Kongre Tarihleri: 14-15-16 Ekim 2010
Ücretli Bursa İçi Tarihsel ve Doğal Mekanlar ve Akşam Mudanya Gezisi: 17 Ekim 2010
detaylı bilgi için:
http://www20.uludag.edu.tr/~felsefe/www/Categories: