Felsefe Söyleşileri TARİH FELSEFESİ 3 Nisan-29 Mayıs 2010

Felsefe Söyleşileri TARİH FELSEFESİ 3 Nisan-29 Mayıs 2010


Her yıl Nisan-Mayıs ayları Felsefe Söyleşileriyle daha da zenginleşiyor, tarihin tüm çağlarına tanıklık eden İstanbul’da ve Maltepe Üniversitesi’nde. Bu yıl daha da anlamlı görünüyor her şey İstanbul’umuzda, özellikle de tüm kültürel etkinlikler daha büyük bir anlam kazanıyor İstanbul’umuzda; çünkü bu büyülü, gizemli kent “Avrupa Kültür Başkenti” sıfatıyla bir kez daha öne çıkıyor, tıpkı 1996’da Habitat II’ye, 2003’te de 21. Dünya Felsefe Kongresine ve daha nice bilme etkinliklerine evsahipliği yaptığı zamanlarda olduğu gibi.
Avrupa Kültür Başkenti İstanbul’da tarih bilinciyle, tarihle buluşmak istedik. İstanbul … Öznenin doğum noktası olarak bilinen Avrupa’nın önemli bir parçası İstanbul. İmparatorluklara başkentlik yapmış bu kent şimdi de kültür başkentliği yapıyor. Bu durum, biz İstanbulluları, tarih konusunda özellikle düşünmeye çağırıyor.
Yapısı gereği tarihi yaratan ve ayrıca bilgisini edinen biz insanların, tarihi tüm kuşatımıyla anlamaya çabalaması gerekiyor; bu bir ödev. Tarihi, bize varlıkça yapışık olan zaman aracılığıyla, zaman bilinciyle fark ediyoruz.
Tarih, konuya ilişkin çalışma yapan herkesin hemen ayrımsayacağı gibi, çiftanlamlı bir terim. Tarih insanla, bizle başlıyor; tüm yapıp etmelerimiz tarihin malzemesini oluşturuyor bir yandan; ama öte yandan da bilme edimimizin konusu olarak tarih, her türlü görünümüyle bilgi nesnesi oluveriyor; hem de çok sorunlu bir bilgi nesnesi, nesnelliği çoğun tartışmalı bir bilgi nesnesi… Tarih, birinci anlamında bizle başlıyor; ikinci anlamında yazan varlık insanın yazısıyla, yazıya dayalı olarak varoluyor, nesne haline geliyor; işte bu yazılara, belgelere ilişkin bilme edimi, tarih bilimini ya da bilgisini ortaya çıkarıyor.
Her şeyi cesaretle konu edinen felsefi düşünme ve felsefi nesneleştirme/bilme biçimi tarihe de yöneliyor. Felsefe hem birinci hem de ikinci anlamında tarihe yöneliyor. Birinci anlamındaki tarihe yönelişte, tarihi yapan özneler ve tarihi belirleyen kategoriler üzerinden tarihe yöneliş söz konusuyken; ikinci anlamındaki tarihe felsefeyle yönelişte bu kez, “tarih bilgisi”, bu bilginin ve her şeyden önce bu tür bilme tarzının yapısı felsefece ele alınıyor.
Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünün, Üniversitemizin kurucu vakfı İstanbul Marmara Eğitim Vakfıyla birlikte düzenlediği Felsefe Söyleşilerinin 10’cusu, 3 Nisanda başlayacak ve 29 Mayısta sona erecek. Her zamanki gibi her hafta bir konuşmacımız felsefi düşünmeyi ve tartışmayı kışkırtacak bir sunum yapacak, sonra da izleyiciler sorularını konuşmacıya yöneltecekler. Konuşmacılar ve konuşma tarihleri şöyle sıralandı:
03 Nisan 2010 Betül ÇOTUKSÖKEN (Maltepe Üniversitesi) 
10 Nisan 2010 Kurtul GÜLENÇ (Maltepe Üniversitesi) 
17 Nisan 2010 Mustafa GÜNAY (Çukurova Üniversitesi)
08 Mayıs 2010 Ahu TUNÇEL (Maltepe Üniversitesi)
15 Mayıs 2010 Kubilay AYSEVENER (Dokuz Eylül Üniversitesi)
22 Mayıs 2010 Doğan ÖZLEM (Yeditepe Üniversitesi)
29 Mayıs 2010 Kurtuluş DİNÇER (Hacettepe Üniversitesi)
Yer: Maltepe Üniversitesi Dragos Yerleşkesi
Saat: 3 Nisan-29 Mayıs arası her Cumartesi saat 10:00-12:00 arası
Düzenleme Kurulu:
Betül ÇOTUKSÖKEN
Melike OĞUZHAN
Ahu TUNÇEL
Dilek ARLI ÇİL