III. FELSEFE ÖĞRETMENLERİ KONGRESİ

  felsefeciler  derneği
                                                                                                             MERSİN ŞUBESİ

III. FELSEFE ÖĞRETMENLERİ  KONGRESİ
(22-23 Mayıs 2010 – Mersin)

22 Mayıs 2010  Cumartesi
Saat:   9.45 ...... Açılış Konuşması

Saat: 10.00 ...... I. Oturum – Felsefenin Gündemi – I
              Oturum Başkanı: Yard. Doç. Dr. Çetin Türkyılmaz (Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü)

Felsefe Eğitiminde Müfredat Sorunları
Prof. Dr. Adnan GÜMÜŞ ( Çukurova Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü Başkanı)

Etikte Akıl-Duygu İkilemi Sorunları
Doç. Dr. Yavuz ADUGİT (Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü)

Eleştirel Düşünme
Doç. Dr. Taşkıner KETENCİ (Mersin Üniversitesi Felsefe Bölümü)

Saat: 13.00 – 14.00 ...... Yemek Arası
             
Saat 14. 00 .... II. Oturum – Felsefenin Gündemi – II
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yavuz ADUGİT (Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü)

Sürekli ve Güncel Felsefe
Doç.Dr. Çetin VEYSAL (Mersin Üniversitesi Felsefe Bölümü)

Türkiye’de Felsefe: Gelenek ve Gelecek Arasında Bazı Arayışlar
Yard. Doç. Dr. Mustafa GÜNAY (Çukurova Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü)

Felsefe-İlahiyyat Çatışmasının Köktenci Sorgusu
Yard. Doç. Dr. Eyüp ERDOĞAN (Mersin Üniversitesi Felsefe Bölümü)


23 Mayıs 2010  Pazar
Saat: 10.00 – 11. 45 ...... I. Oturum – Felsefe Programı

Saat: 11.45 – 12. 00 ....... Çay Arası

Saat: 12.00 – 13. 00 ..... II. Oturum – Sosyoloji Programı

Saat: 13.00 – 14.00 ...... Yemek Arası

Saat: 14.00 – 15.00 ...... III. Oturum – Psikoloji  Programı

Saat: 15.00 – 16.00 ...... IV. Oturum – Mantık  Programı

Saat: 16.00 – 16.15 ...... Çay arası

Saat: 16.15 – 17.15 ...... V. Oturum – Düşünme Eğitimi

Saat: 17.15 – 18.15 ...... VI. Oturum – Sonuçlar

YER: Suphi Öner Öğretmenevi / MERSİN