Geist

bir hikayesi olmalı
kadim uygarlıklardan bugüne
tarihsellik denilen yalan
kültür taşıyıcısı
bir şiiri olmalı,
kafiyesiz,
çoğu zaman kifayetsiz...
öyle her bedene uymamalı
bir anısı olmalı,
hatırlanmalı,
hatırlatmalı kadim uygarlıktan emanet tarihselliği
anımsatmalı,
zerrece yaşanılmış olanı...
bir coğrafyası olmalı,
benzersiz,
ayakları yerde..
göğe bakmalı gözleri
bir söz olmalı,
başlangıçta
ve sonunda ola-gelen...
bir değil...
milyarlarca hikayedir insan...
ve hepte söylenmiş olan..
eksik tamamlanmamış olandır
yola koyulan...
bir mucizedir yaşam..
ve söyle dedi ushtra:
aydınlat  öteden beri ışığı hissedenleri
yarınları yaratacak olanlara söyle dedi
yakındır...
ışığıma kapılmanız yakın...

mschak
*geist:Hegel felsefesinde:Mutlak, kendi kendini temsil eden öznedir ve kendisine ilişkin bilgisini de felsefe aracılığıyla elde eder.